Asbestsanering Kosten in Antwerpen: Wat Zijn de Prijzen?

Als eigenaar van een oud gebouw in Antwerpen kan het zijn dat u te maken krijgt met asbestsanering. Asbest is een gevaarlijke stof die vooral in oudere gebouwen aanwezig is en bij inademing schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het verwijderen van asbest is een complex en specialistisch proces dat vaak gepaard gaat met hoge kosten. In dit artikel zullen we de kosten van asbestsanering in Antwerpen bespreken en u informeren over alles wat u moet weten voordat u aan een asbestsaneringsproject begint.Wat is asbestsanering?

Asbestsanering is het proces van het verwijderen van asbest uit een gebouw. Asbest is een natuurlijke stof die in het verleden veel werd gebruikt in de bouw van gebouwen vanwege zijn sterke en isolerende eigenschappen. Het werd gebruikt in materialen zoals isolatie, golfplaten, dakbedekking en buizen. Helaas is later ontdekt dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid en kan leiden tot ernstige ziektes zoals longkanker en mesothelioom.

Asbestsanering is een complex proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd om te voorkomen dat asbestvezels vrijkomen in de lucht. Dit proces omvat het volledig verwijderen van alle asbestmaterialen uit een gebouw en het veilig en zorgvuldig afvoeren van deze materialen.

Wat zijn de kosten van asbestsanering in Antwerpen?

De kosten van asbestsanering in Antwerpen kunnen variëren afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de omvang van het project, de complexiteit van het werk en de mate van blootstelling aan asbestvezels. Over het algemeen kunnen de kosten van asbestsanering variëren van €20 tot €50 per vierkante meter.

Het is belangrijk om te onthouden dat asbestsanering een gespecialiseerd proces is en dat u alleen een gekwalificeerd en ervaren bedrijf moet inschakelen om deze werkzaamheden uit te voeren. Het is niet aan te raden om zelf asbest te verwijderen, omdat dit ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.

Wat zijn de factoren die van invloed zijn op de kosten van asbestsanering?

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de kosten van asbestsanering, waaronder:

 • De grootte van het project – Hoe groter het project, hoe hoger de kosten zullen zijn.
 • De complexiteit van het werk – Sommige projecten zijn complexer dan andere en kunnen meer arbeid en materiaal vereisen.
 • De mate van blootstelling – Als er veel asbestvezels vrijkomen, kan de sanering duurder zijn omdat er meer voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om de gezondheid van de arbeiders en de omgeving te beschermen.
 • De locatie – De kosten van asbestsanering kunnen variëren afhankelijk van de locatie van het project en de beschikbaarheid van gekwalificeerde saneringsbedrijven.

Hoe wordt de prijs van asbestsanering berekend?

De prijs van asbestsanering wordt meestal berekend per vierkante meter. Dit betekent dat de totale kosten worden bepaald door de grootte van het gebied waaruit het asbest moet worden verwijderd. Er kunnen echter extra kosten in rekening worden gebracht, afhankelijk van de omstandigheden van het project. Zo kunnen er extra kosten zijn als er bijvoorbeeld extra voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen vanwege de locatie van het gebouw.

Het is belangrijk om te onthouden dat de prijs van asbestsanering niet het enige aspect is om rekening mee te houden. Het is essentieel dat het saneringsbedrijf dat u kiest over de juiste ervaring en kwalificaties beschikt om het project uit te voeren en dat zij de juiste veiligheidsprocedures volgen om de gezondheid van de arbeiders en de omgeving te beschermen.

Wat zijn de voordelen van asbestsanering?

Het verwijderen van asbest uit uw gebouw kan verschillende voordelen bieden. De belangrijkste voordelen zijn:

 • Verbeterde gezondheid en veiligheid – Asbest is zeer schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot ernstige ziektes zoals longkanker en mesothelioom. Door asbest te verwijderen uit uw gebouw, vermindert u de blootstelling aan deze gevaarlijke stof en verbetert u de gezondheid en veiligheid van de mensen die in het gebouw werken of wonen.
 • Verhoogde waarde van het gebouw – Het verwijderen van asbest uit uw gebouw kan de waarde van het gebouw verhogen. Gebouwen die asbestvrij zijn, zijn vaak meer waard op de vastgoedmarkt.
 • Verbeterde energie-efficiëntie – Asbesthoudende materialen zijn vaak minder energie-efficiënt dan moderne materialen. Door asbest te vervangen door moderne materialen, kunt u de energie-efficiëntie van uw gebouw verbeteren en besparen op energiekosten.

Wat zijn de mogelijke complicaties bij asbestsanering?

Het verwijderen van asbest is een complex proces dat gepaard kan gaan met verschillende complicaties. Een van de grootste complicaties is de mogelijkheid dat asbestvezels vrijkomen in de lucht. Als deze vezels worden ingeademd, kunnen ze schade aan de gezondheid veroorzaken. Daarom is het van cruciaal belang om alleen gekwalificeerde en ervaren bedrijven in te huren om asbest te verwijderen.

Een andere mogelijke complicatie is de ontdekking van meer asbest dan oorspronkelijk werd verwacht. Als dit gebeurt, kan het saneringsproces langer duren en duurder zijn dan oorspronkelijk werd gepland.

Wat zijn de wettelijke vereisten voor asbestsanering in Antwerpen?

In België zijn er strikte wetten en voorschriften van kracht met betrekking tot asbestsanering. Deze wetten zijn ontworpen om de gezondheid en veiligheid van werkners en het publiek te beschermen tegen de schadelijke effecten van asbest. Voordat u een asbestsaneringsproject start, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze wetten en voorschriften.

Een van de belangrijkste wetten met betrekking tot asbestsanering in België is het Asbestverwijderingsbesluit. Dit besluit legt de regels en procedures vast voor het verwijderen en afvoeren van asbest. Het besluit vereist dat alleen gekwalificeerde bedrijven asbest mogen verwijderen en dat zij moeten voldoen aan strikte veiligheidsvoorschriften om de gezondheid en veiligheid van werknemers en het publiek te beschermen.

Naast het Asbestverwijderingsbesluit zijn er ook andere wetten en voorschriften van toepassing op asbestsanering, zoals de Wet betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Europese Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk.

Hoe kunt u geld besparen op asbestsanering?

Hoewel asbestsanering een kostbaar proces kan zijn, zijn er manieren om geld te besparen op deze werkzaamheden. Hier zijn enkele tips:

 1. Vergelijk offertes – Voordat u een saneringsbedrijf kiest, is het verstandig om offertes te vergelijken van verschillende bedrijven. Dit kan u helpen de beste prijs te vinden voor de werkzaamheden.
 2. Plan het project op een strategische manier – Door het project op een strategische manier te plannen, kunt u de kosten mogelijk verlagen. Bijvoorbeeld, als u van plan bent om renovatiewerkzaamheden uit te voeren, kunt u overwegen om asbestsanering in te plannen als onderdeel van dit project om tijd en kosten te besparen.
 3. Overweeg gedeeltelijke sanering – Als u slechts een deel van uw gebouw wilt laten saneren, kan gedeeltelijke sanering een optie zijn. Dit kan de totale kosten van het project verlagen.
 4. Onderhandel over de prijs – Als u offertes vergelijkt, kunt u ook proberen te onderhandelen over de prijs met het saneringsbedrijf. Mogelijk kunt u een lagere prijs bedingen.

WConclusie

Asbestsanering is een complex en specialistisch proces dat vaak gepaard gaat met hoge kosten. Het is belangrijk om te onthouden dat de prijs van asbestsanering niet het enige aspect is om rekening mee te houden. Het is essentieel dat het saneringsbedrijf dat u kiest over de juiste ervaring en kwalificaties beschikt om het project uit te voeren en dat zij de juiste veiligheidsprocedures volgen om de gezondheid van de arbeiders en de omgeving te beschermen. Door offertes te vergelijken, het project strategisch te plannen en te onderhandelen over de prijs, kunt u mogelijk geld besparen op asbestsanering. Zorg er altijd voor dat u zich bewust