Eternit asbest: sinds wanneer is de productie verboden?

Asbest is een natuurlijk mineraal dat in het verleden op grote schaal werd gebruikt vanwege zijn uitstekende eigenschappen, zoals hittebestendigheid en sterkte. Echter, naarmate de tijd verstreek, werd duidelijk dat asbest ook zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid van mensen. Dit heeft geleid tot een verbod op de productie en het gebruik ervan in veel landen, waaronder Nederland. In dit artikel zullen we ons richten op Eternit asbest en onderzoeken sinds wanneer de productie ervan verboden is.Wat is Eternit asbest?

Eternit asbest is een specifieke vorm van asbest die voornamelijk werd gebruikt in de bouwsector. Het is een mengsel van cement en asbestvezels dat werd gebruikt voor de productie van dakbedekking, gevelbekleding en leidingen. Vanwege de duurzaamheid en isolerende eigenschappen werd Eternit asbest veelvuldig gebruikt in de bouw van woningen en fabrieken.

De schadelijke effecten van Eternit asbest

Eternit asbest golfplaten op dak

Hoewel Eternit asbest vele voordelen had op het gebied van bouwmaterialen, bracht het ook ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. De asbestvezels kunnen namelijk vrijkomen en ingeademd worden, wat op lange termijn kan leiden tot ernstige longaandoeningen, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. Deze ziekten hebben vaak een lange latentieperiode, waardoor de symptomen pas jaren of zelfs decennia later optreden.

Het verbod op Eternit asbest

In Nederland is de productie en het gebruik van asbest al lange tijd verboden. Het verbod op Eternit asbest is echter pas relatief recent ingevoerd. In 1993 werd er een algeheel verbod op asbesthoudende producten ingesteld, maar dit verbod was niet specifiek gericht op Eternit asbest. Pas in 2005, na aanvullende wetgeving, werd het gebruik van Eternit asbest volledig verboden.

onderdak asbest eternit

De gevolgen van het verbod

Het verbod op Eternit asbest had grote gevolgen voor de bouwsector en de eigenaren van gebouwen die Eternit asbest bevatten. Veel gebouwen moesten worden gerenoveerd om het asbest te verwijderen en te vervangen door veiligere materialen. Dit zorgde voor aanzienlijke kosten en ongemak voor de eigenaren.

De rol van Eternit in de asbestindustrie

Eternit was een belangrijke speler in de asbestindustrie en produceerde jarenlang Eternit asbestproducten. Het bedrijf werd echter geconfronteerd met talloze rechtszaken vanwege de gezondheidsproblemen die het gebruik van Eternit asbest met zich meebracht. Uiteindelijk werd Eternit verantwoordelijk gehouden voor de schade en werden er compensatieregelingen getroffen voor slachtoffers.

Eternit asbestcement

FAQs

1. Is Eternit asbest nog steeds aanwezig in oude gebouwen?

Hoewel het gebruik van Eternit asbest verboden is, kan het nog steeds aanwezig zijn in oude gebouwen die voor 2005 zijn gebouwd. Het is belangrijk om bij renovaties en sloopwerkzaamheden altijd een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

2. Wat zijn de alternatieven voor Eternit asbest in de bouwsector?

Er zijn verschillende alternatieve materialen beschikbaar voor de bouwsector, zoals vezelcementplaten zonder asbest. Deze materialen bieden vergelijkbare eigenschappen als Eternit asbest, maar zonder de gezondheidsrisico’s.

3. Kan ik zelf Eternit asbest verwijderen?

Nee, het verwijderen van Eternit asbest is een gevaarlijke taak die alleen mag worden uitgevoerd door gecertificeerde asbestverwijderaars. Het is belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

4. Wat moet ik doen als ik denk dat ik in contact ben gekomen met Eternit asbest?

Als u vermoedt dat u in contact bent gekomen met Eternit asbest, is het belangrijk om medische hulp te zoeken en uw situatie te bespreken met een arts. Het is ook raadzaam om contact op te nemen met een specialist op het gebied van asbestverwijdering om de mogelijke risico’s te evalueren.

5. Hoe kan ik controleren of een gebouw Eternit asbest bevat?

Om te controleren of een gebouw Eternit asbest bevat, kunt u een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Zij zullen monsters nemen en analyseren om de aanwezigheid van asbestvezels te bepalen.

Conclusie

Het verbod op Eternit asbest is een belangrijke stap geweest in het beschermen van de volksgezondheid. Hoewel het gebruik ervan in Nederland pas in 2005 volledig werd verboden, zijn de schadelijke effecten van Eternit asbest al lange tijd bekend. Het is essentieel om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen bij het omgaan met asbest en altijd te vertrouwen op professionals voor verwijdering en analyse.