EPB verslaggeving: wat is het? Hoe werkt het?

EPB verslaggeving: wat is het? Hoe werkt het?EPB verslaggeving is een belangrijk aspect bij de bouw en renovatie van gebouwen. Het staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat en heeft als doel om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren en het binnenklimaat optimaal te maken. In deze artikel zullen we dieper ingaan op wat EPB verslaggeving precies inhoudt en hoe het werkt.

Wat is EPB verslaggeving?

EPB verslaggeving is een wettelijke verplichting in België voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Het heeft als doel om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke normen op het gebied van energiezuinigheid en binnenklimaat. Door middel van EPB verslaggeving wordt er gecontroleerd of de bouwplannen en uitvoering voldoen aan de gestelde eisen.

Hoe werkt EPB verslaggeving?

EPB verslaggeving begint al bij de start van het bouwproject. Er dient een EPB verslaggever aangesteld te worden die verantwoordelijk is voor het opstellen van het EPB verslag. Deze verslaggever heeft een belangrijke rol in het hele proces en is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving omtrent energieprestatie en binnenklimaat.

De EPB verslaggever zal samenwerken met de architect en aannemer om ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan de gestelde eisen. Er worden verschillende berekeningen gemaakt om de energieprestatie van het gebouw te beoordelen, zoals de K-peilberekening, de E-peilberekening en de ventilatieberekening.

De K-peilberekening geeft aan hoe goed het gebouw is geïsoleerd. Hoe lager het K-peil, hoe beter de isolatie. Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. De ventilatieberekening zorgt ervoor dat er voldoende verse lucht in het gebouw aanwezig is.

Na de berekeningen wordt het EPB verslag opgesteld en ingediend bij de bevoegde instantie. Deze instantie zal het verslag controleren en bij goedkeuring een EPB-certificaat afleveren. Dit certificaat is verplicht bij de verkoop of verhuur van een gebouw.

FAQs

1. Wat zijn de consequenties als ik niet voldoe aan de EPB-eisen?

Als je niet voldoet aan de EPB-eisen, kan dit leiden tot boetes en sancties. Daarnaast loop je het risico dat het gebouw niet voldoet aan de wettelijke normen, wat nadelig kan zijn bij de verkoop of verhuur ervan.

2. Moet ik voor een renovatieproject ook een EPB-verslag laten opstellen?

Ja, ook voor renovatieprojecten is EPB-verslaggeving verplicht. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat ook bij renovaties de energieprestatie en het binnenklimaat verbeterd worden.

3. Kan ik zelf een EPB-verslag opstellen?

Nee, het opstellen van een EPB-verslag moet gebeuren door een erkende EPB verslaggever. Deze verslaggever heeft de nodige kennis en ervaring om de correcte berekeningen en controles uit te voeren.

4. Wat is het verschil tussen het K-peil en het E-peil?

Het K-peil geeft aan hoe goed het gebouw geïsoleerd is, terwijl het E-peil een maat is voor het energieverbruik van het gebouw. Beide zijn belangrijke indicatoren voor de energieprestatie van een gebouw.

5. Hoelang is een EPB-certificaat geldig?

Een EPB-certificaat is 10 jaar geldig. Na deze periode moet er opnieuw een EPB-verslag worden opgesteld bij verkoop of verhuur van het gebouw.

Conclusie

EPB verslaggeving is een belangrijk onderdeel bij de bouw en renovatie van gebouwen in België. Het zorgt ervoor dat gebouwen energiezuinig zijn en een optimaal binnenklimaat hebben. Door middel van berekeningen en controles wordt de energieprestatie van het gebouw beoordeeld. Het is essentieel om een erkende EPB verslaggever in te schakelen voor het opstellen van het EPB-verslag. Het niet voldoen aan de EPB-eisen kan leiden tot boetes en andere consequenties. Zorg dus altijd dat je aan de wettelijke normen voldoet en beschik over een geldig EPB-certificaat.