Mazouttank verwijdering regels

Mazouttank verwijdering regelsMazouttank verwijdering – Wat zijn de regels?

In België zijn er regels voor het verwijderen en vervangen van oude mazouttanks. Deze regels zijn van toepassing op alle tanks, ongeacht de capaciteit, locatie, leeftijd of andere factoren. Deze regels hebben betrekking op de veiligheid, de milieuaspecten en de vervanging van de tanks. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat het verwijderen en vervangen van oude mazouttanks veilig en verantwoord gebeurt.

Verplichtingen voor mazouttank verwijderingsbedrijven

Mazouttank verwijderingsbedrijven moeten voldoen aan de verplichtingen van de wetgeving. Deze verplichtingen gelden voor alle bedrijven die mazouttanks verwijderen. Voorbeelden van deze verplichtingen zijn:

 • Het bedrijf moet geregistreerd zijn bij de overheid.
 • Het bedrijf moet voldoen aan de milieueisen van de overheid.
 • Het bedrijf moet voldoen aan de veiligheidseisen van de overheid.
 • Het bedrijf moet voldoen aan de verplichtingen van de wetgeving op het gebied van arbeid en arbeidsomstandigheden.
 • Het bedrijf moet voldoen aan de verplichtingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Verplichtingen voor particulieren

Voor particulieren die een oude mazouttank willen verwijderen, gelden ook verplichtingen. Deze verplichtingen hebben betrekking op het verwijderen van de tank, het vervoer van de tank en het verwerken van het afval dat vrijkomt tijdens het verwijderen van de tank.

 • Particulieren moeten een vergunning aanvragen bij de overheid voor het verwijderen van de tank.
 • Particulieren moeten een gecertificeerd bedrijf inhuren om de tank te verwijderen.
 • Particulieren moeten ervoor zorgen dat de tank op een veilige manier vervoerd wordt.
 • Particulieren moeten ervoor zorgen dat het afval op een verantwoorde manier wordt verwerkt.

Hoe een tank verwijderen?

Het verwijderen van een oude mazouttank is een specialistisch werk. Het is belangrijk om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen van de tank. Het verwijderen van de tank is een proces dat bestaat uit verschillende stappen.

 • Eerst moeten alle koppelingen op de tank losgemaakt worden.
 • Daarna moet de tank geleegd worden. Dit gebeurt door het afvoeren van de mazout.
 • Vervolgens moet de tank ontdaan worden van alle losse onderdelen.
 • Als laatste moet de tank verwijderd worden.

Milieuaspecten

Het verwijderen van oude mazouttanks is van groot belang voor het milieu. Oude mazouttanks kunnen lekken en de mazout komt dan in de bodem terecht. Dit kan leiden tot verontreiniging van het grondwater en de bodem. Daarom is het belangrijk dat oude mazouttanks op een verantwoorde manier verwijderd worden.

Vervanging van de tank

Als een tank vervangen moet worden, moet er een nieuwe tank geïnstalleerd worden. Dit is een specialistisch werk dat door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd moet worden. Er zijn verschillende soorten tanks op de markt, afhankelijk van het type mazout en de capaciteit van de tank.

Kosten van het verwijderen en vervangen

De kosten van het verwijderen en vervangen van een mazouttank hangen af van verschillende factoren. Deze factoren zijn de capaciteit van de tank, de locatie, het type mazout en de leeftijd van de tank. Hoe groter de tank, hoe duurder het verwijderen en vervangen. Hoe ouder de tank, hoe duurder het verwijderen en vervangen.

Conclusie

Het verwijderen en vervangen van oude mazouttanks is een specialistisch werk dat door gecertificeerde bedrijven uitgevoerd moet worden. Er zijn strenge regels voor het verwijderen en vervangen van mazouttanks, zowel voor verwijderingsbedrijven als voor particulieren. Het verwijderen en vervangen van oude mazouttanks is belangrijk om de bodem te beschermen tegen verontreiniging en om de veiligheid te waarborgen. De kosten van het verwijderen en vervangen van een mazouttank zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de capaciteit van de tank, de locatie, het type mazout en de leeftijd van de tank.

Veelgestelde vragen

Welke verplichtingen gelden er voor mazouttank verwijderingsbedrijven?

Mazouttank verwijderingsbedrijven moeten voldoen aan de verplichtingen van de wetgeving. Hieronder vallen onder andere de verplichtingen op het gebied van geregistreerd zijn bij de overheid, milieu, veiligheid en arbeid.

Welke verplichtingen gelden er voor particulieren?

Voor particulieren gelden onder andere de verplichtingen om een vergunning aan te vragen bij de overheid, een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen van de tank, de tank op een veilige manier te vervoeren en het afval op een verantwoorde manier te verwerken.

Inhoudsopgave