Is Er Asbest in Uw Pleisterwerk? Herkennen & Actie

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat vroeger veelvuldig werd gebruikt, ook in pleisterwerk. Het kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen als het materiaal wordt beschadigd en asbestvezels vrijkomen in de lucht. Daarom is het belangrijk om te weten of er mogelijk asbest in uw pleisterwerk aanwezig is en welke stappen u kunt nemen om het veilig te laten verwijderen.Oud pleisterwerk of pleisterwerk met asbest kan te herkennen zijn aan de bruine laag op het pleisterwerk en de aanwezigheid van strovezels en/of paardenhaar. Deze vezels zijn echter niet altijd zichtbaar met het blote oog, waardoor asbest vaak over het hoofd wordt gezien. Er zijn enkele indicaties die kunnen wijzen op de aanwezigheid van asbest in pleisterwerk, zoals de leeftijd van het gebouw, de structuur van het pleisterwerk, de vervormbaarheid en de geschiedenis van het gebouw.

Als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in uw pleisterwerk, is het belangrijk om een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen voor een grondige inspectie. Zij kunnen de aanwezigheid van asbest nauwkeurig vaststellen en u adviseren over de juiste acties die u moet nemen. Het verwijderen van pleisterwerk met asbest dient altijd te worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf om de veiligheid te waarborgen.

Asbest in Pleisterwerk

Belangrijkste Punten:

 • Asbest in pleisterwerk kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen
 • Oud pleisterwerk met asbest kan te herkennen zijn aan de bruine laag en aanwezigheid van strovezels en/of paardenhaar
 • Indicaties voor asbest in pleisterwerk zijn onder andere de leeftijd van het gebouw, de structuur van het pleisterwerk en de geschiedenis van het gebouw
 • Laat altijd een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf inspecteren als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in uw pleisterwerk
 • Verwijdering van pleisterwerk met asbest dient te worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf

Herkennen van asbest in pleisterwerk

Om asbest in pleisterwerk te herkennen, moet je letten op verschillende factoren. Oud pleisterwerk met asbest kan er bruin uitzien en bevat vaak strovezels en/of paardenhaar. Deze vezels zijn niet altijd zichtbaar met het blote oog. Enkele aanwijzingen voor asbest in pleisterwerk zijn de leeftijd van het gebouw, de structuur van het pleisterwerk, de vervormbaarheid en de geschiedenis van het gebouw waarin mogelijk eerder asbesthoudend materiaal is verwijderd. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat deze aanwijzingen niet altijd betekenen dat er daadwerkelijk asbest aanwezig is.

Voor een definitieve bevestiging van asbest in pleisterwerk is het raadzaam om een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Zij hebben de expertise en middelen om een grondige inspectie uit te voeren en kunnen je precies vertellen of er daadwerkelijk asbest aanwezig is.

Vezelig uiterlijk van pleisterwerk

Een mogelijke indicatie van asbest in pleisterwerk is een vezelig uiterlijk van het materiaal. Asbesthoudend pleisterwerk kan een structuur hebben die lijkt op stro of vezels. Dit kan duiden op de aanwezigheid van asbestvezels. Let echter op dat niet al het vezelige pleisterwerk per definitie asbest bevat. Het is altijd het beste om een professionele asbestinventarisatie te laten uitvoeren voor een nauwkeurige beoordeling.

Ouderdom van het gebouw

De leeftijd van het gebouw kan ook een indicatie zijn van de aanwezigheid van asbest in pleisterwerk. Gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd, hebben een hogere kans op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal, waaronder pleisterwerk. Dit komt omdat het gebruik van asbest in de bouwindustrie in Nederland na 1993 verboden werd. Als het pleisterwerk erg oud is, is het raadzaam om een asbestinventarisatie uit te voeren om de aanwezigheid van asbest te bevestigen.

Vervormbaarheid van het pleisterwerk

Asbesthoudend pleisterwerk heeft vaak een bepaalde mate van stugheid en kan minder goed vervormbaar zijn dan pleisterwerk zonder asbest. Als het pleisterwerk moeilijk buigbaar is en weinig flexibiliteit vertoont, kan dit wijzen op de aanwezigheid van asbest. Het is echter belangrijk om te beseffen dat de vervormbaarheid alleen niet voldoende is om de aanwezigheid van asbest te bevestigen. Een professionele asbestinventarisatie is nodig om zekerheid te krijgen.

Oud pleisterwerk vervangen

Geschiedenis van het gebouw

De geschiedenis van het gebouw kan ook informatie verschaffen over mogelijke aanwezigheid van asbest in het pleisterwerk. Als er bijvoorbeeld bekend is dat er in het verleden asbesthoudend materiaal is verwijderd uit het gebouw, is het mogelijk dat er nog steeds asbest aanwezig is in het pleisterwerk. Een professionele asbestinventarisatie kan uitsluitsel geven over de aanwezigheid van asbest in het pleisterwerk.

Indicaties van asbest in pleisterwerk Advies
Bruine kleur Laat een asbestinventarisatie uitvoeren voor bevestiging
Vezelig uiterlijk Een professionele asbestinventarisatie is nodig voor definitieve beoordeling
Ouderdom van het gebouw Verhoogde kans op aanwezigheid van asbest, laat een asbestinventarisatie uitvoeren
Vervormbaarheid van het pleisterwerk Een asbestinventarisatie kan uitsluitsel geven
Geschiedenis van het gebouw Professionele asbestinventarisatie kan bevestiging bieden

Veilig verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk

Het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk is een complex proces dat uitgevoerd dient te worden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Het proces omvat verschillende stappen, waaronder inspectieveiligheidsmaatregelen, verwijdering, verpakking en afvoer, en reiniging.

Voordat het pleisterwerk verwijderd kan worden, moet er eerst een asbestinventarisatie worden uitgevoerd om de locatie en de omvang van het asbesthoudende pleisterwerk vast te stellen. Vervolgens zal het asbestverwijderingsbedrijf alle benodigde veiligheidsmaatregelen treffen om de gezondheid van de werknemers en omwonenden te beschermen, waaronder het creëren van een hermetische zone, het dragen van beschermende kleding en het creëren van een negatieve druk. Het pleisterwerk wordt voorzichtig verwijderd met speciaal gereedschap en machines, verpakt en afgevoerd naar een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Na de verwijdering wordt de werkruimte grondig schoongemaakt en gecontroleerd op de aanwezigheid van asbestvezels.

Veiligheidsmaatregelen bij het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk

Het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk vereist strikte veiligheidsmaatregelen om de gezondheid van alle betrokkenen te beschermen. Een erkend asbestverwijderingsbedrijf zal verschillende maatregelen treffen, waaronder:

 • Creëren van een hermetische zone om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
 • Dragen van speciale beschermende kleding, zoals wegwerpoveralls, handschoenen en ademhalingsmaskers.
 • Creëren van een negatieve druk om te voorkomen dat asbestvezels zich door de lucht verspreiden.
 • Gebruik van speciaal gereedschap en machines om het pleisterwerk voorzichtig te verwijderen.
 • Verpakken van het verwijderde pleisterwerk in speciale zakken of containers voor veilig transport.
 • Afvoeren van het verpakte asbesthoudende materiaal naar een erkend asbestverwijderingsbedrijf.
 • Grondige reiniging van de werkruimte om eventuele resterende asbestvezels te verwijderen.

Het is van essentieel belang dat deze veiligheidsmaatregelen strikt worden nageleefd om het risico op blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren. Daarom wordt het ten zeerste aanbevolen om altijd een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen voor het veilig verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk.

Kosten voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk

De kosten voor het laten verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang van het project, de locatie van het gebouw en de staat van het pleisterwerk. Over het algemeen kunnen de kosten hoog zijn vanwege de speciale veiligheidsmaatregelen en apparatuur die nodig zijn.

Asbest in pleisterwerk hoe herkennen en verwijderen

De kosten worden vaak berekend op basis van de volgende factoren:

 • Asbestinventarisatiekosten
 • Verwijderingskosten
 • Afvoerkosten
 • Herstelkosten

Het is belangrijk om op te merken dat deze kosten slechts richtlijnen zijn en dat de uiteindelijke kosten kunnen variëren. De omvang van het asbesthoudend pleisterwerk, de vereiste veiligheidsmaatregelen en eventuele extra werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de prijs.

Raadpleeg een erkend asbestverwijderingsbedrijf voor een nauwkeurige kostprijsberekening op basis van jouw specifieke situatie.

Voorbeeld van verwijderingskosten voor asbesthoudend pleisterwerk

Factoren Gemiddelde prijs
Asbestinventarisatiekosten €200 – €500
Verwijderingskosten €30 – €50 per m²
Afvoerkosten €20 – €30 per m²
Herstelkosten Varieert afhankelijk van de staat van het pleisterwerk en de gewenste afwerking

Let op dat deze prijzen slechts een indicatie zijn en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en het geselecteerde asbestverwijderingsbedrijf.

Neem altijd contact op met een erkend asbestverwijderingsbedrijf voor een nauwkeurige prijsopgave en om ervoor te zorgen dat de verwijdering van asbesthoudend pleisterwerk wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften en veiligheidsnormen.

Beschikbare premies voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk

Hoewel er momenteel geen specifieke federale of Vlaamse premies zijn voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk, is het raadzaam om bij de lokale overheden na te gaan of er mogelijkheden zijn voor een tegemoetkoming. Neem contact op met de gemeentelijke milieudienst of raadpleeg relevante websites zoals ovam.be voor meer informatie over beschikbare premies.

Op de premiepagina van OVAM vind je een overzicht van mogelijke financiële steun:

Het vervangen van oud pleisterwerk met asbest

Wanneer oud pleisterwerk in slechte staat verkeert, is het raadzaam om dit te vervangen, vooral als er asbest aanwezig is. Het vervangen van oud pleisterwerk biedt verschillende voordelen, zoals de mogelijkheid om veilig te verbouwen en te voldoen aan de strengere wetgeving rond asbest. Bovendien kan het vervangen van oud pleisterwerk de waarde van de woning verhogen.

In sommige gevallen kan oud pleisterwerk behouden worden door het plaatsen van een voorzetwand of een nieuwe laag pleisterwerk. Dit kan echter ook risico’s met zich meebrengen, zoals het loskomen van asbestvezels uit het oude pleisterwerk. Daarom is het belangrijk om de staat van het pleisterwerk grondig te beoordelen en professioneel advies in te winnen voordat je besluit om het te vervangen of te behouden.

Een professioneel asbestverwijderingsbedrijf kan je helpen bij het beoordelen van de staat van het pleisterwerk en je adviseren over de beste aanpak. Zij hebben de kennis en ervaring om het pleisterwerk veilig te verwijderen en te vervangen, zodat je woning weer veilig en up-to-date is.

Voordelen van het vervangen van oud pleisterwerk met asbest:

 • Veiligere leefomgeving: Door oud pleisterwerk met asbest te vervangen, verminder je het risico op blootstelling aan asbestvezels, die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid.
 • Voldoen aan wetgeving: Het vervangen van oud pleisterwerk stelt je in staat om te voldoen aan de strengere regelgeving omtrent asbest, wat essentieel is voor de veiligheid van bewoners.
 • Verhoogde waarde van de woning: Het vervangen van oud pleisterwerk kan de waarde van de woning verhogen, omdat potentiële kopers vaak op zoek zijn naar woningen zonder asbest.

Al met al is het vervangen van oud pleisterwerk met asbest een verstandige keuze, vooral als het in slechte staat verkeert. Raadpleeg altijd een professional om de beste aanpak voor jouw specifieke situatie te bepalen.

Vergelijking tussen het behouden en vervangen van oud pleisterwerk:

Behouden van oud pleisterwerk Vervangen van oud pleisterwerk
Asbestvezels kunnen vrijkomen bij beschadiging Verwijderd asbesthoudend pleisterwerk elimineert het risico op blootstelling aan asbestvezels
Behoudt de oorspronkelijke uitstraling van het pleisterwerk Biedt de mogelijkheid om nieuwe afwerkingen en designs te kiezen
Kan de waarde van de woning verminderen Kan de waarde van de woning verhogen

Mag je zelf asbesthoudend pleisterwerk verwijderen?

Nee, het is ten strengste verboden om zelf asbesthoudend pleisterwerk te verwijderen. In het pleisterwerk kan niet hechtgebonden asbest aanwezig zijn, wat een ernstig gezondheidsrisico vormt. Het verwijderen van pleisterwerk met asbest kan leiden tot de verspreiding van asbestvezels in de lucht, wat bij inademing levensgevaarlijk is. Het is daarom van essentieel belang om altijd een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om het pleisterwerk veilig te laten verwijderen en de gezondheid van jezelf en anderen te beschermen.

Alternatieven voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk

Als het pleisterwerk met asbest in goede staat verkeert, kan het een alternatief zijn om een voorzetwand te plaatsen met materialen zoals Gyproc, waardoor het asbesthoudend pleisterwerk verborgen wordt. Dit biedt een tijdelijke oplossing voor het asbestprobleem, maar het is belangrijk om te onthouden dat het asbest uiteindelijk verwijderd zal moeten worden. Het is raadzaam om het asbesthoudend pleisterwerk professioneel te laten verwijderen om mogelijke gezondheidsrisico’s te vermijden en te voldoen aan de wetgeving.

Met een voorzetwand kunnen nieuwe wanden worden gecreëerd zonder het bestaande pleisterwerk te verwijderen. Gyproc is een veelgebruikt materiaal voor voorzetwanden vanwege de flexibiliteit en eenvoudige installatie. Door gebruik te maken van een voorzetwand wordt het asbesthoudend pleisterwerk bedekt en wordt de verspreiding van asbestvezels voorkomen.

Hoewel een voorzetwand een handige oplossing kan zijn, moet het niet worden gezien als een permanente oplossing. Het is belangrijk om het asbest uiteindelijk te laten verwijderen om mogelijke gezondheidsrisico’s volledig uit te sluiten. Het inschakelen van een erkend asbestverwijderingsbedrijf garandeert een professionele en veilige verwijdering van het asbesthoudend pleisterwerk.

Het plaatsen van een voorzetwand met Gyproc

Het plaatsen van een voorzetwand met Gyproc vereist enige kennis en vaardigheid. Het is raadzaam om een professional in te schakelen voor het correct installeren van de voorzetwand. Het proces omvat verschillende stappen:

 1. Voorbereiding: Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en droog is voordat u begint. Verwijder losse delen van het bestaande pleisterwerk en maak de muur glad.
 2. Frame: Bouw een houten frame dat stevig aan de bestaande muur bevestigd wordt.
 3. Isolatie: Plaats isolatiemateriaal tussen de houten stijlen om thermische en akoestische isolatie te verbeteren.
 4. Bekleding: Bevestig de Gyproc-platen op het houten frame met speciale schroeven. Zorg ervoor dat de platen goed aan elkaar aansluiten en gebruik een vulmiddel om eventuele naden glad te maken.
 5. Afwerking: Na het plaatsen van de voorzetwand kunnen de Gyproc-platen worden afgewerkt met pleisterwerk, verf of ander gekozen materiaal.

Het plaatsen van een voorzetwand met Gyproc biedt een esthetische oplossing voor het bedekken van asbesthoudend pleisterwerk. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze methode alleen geschikt is wanneer het bestaande pleisterwerk in goede staat verkeert. Als er scheuren, beschadigingen of andere tekortkomingen zijn in het asbesthoudend pleisterwerk, dan is het essentieel om het asbest te laten verwijderen door professionals.

Asbesthoudend pleisterwerk onder daken en plafonds

Naast muren kan asbesthoudend pleisterwerk ook worden aangetroffen onder daken en in plafonds. Het is belangrijk om niet alleen te denken aan pleisterwerk op muren wanneer het gaat om asbestverwijdering. Bij het uitvoeren van inspectie en verwijdering van asbesthoudend pleisterwerk moet daarom ook rekening worden gehouden met plafonds en de binnenkant van daken.

Pleisterwerk onder daken Plafonds met asbesthoudend pleisterwerk
Voorkomende locaties Nabij schoorsteen, dakranden, nokken, dakgoten Plafonds in huizen, kantoren, scholen
Pleisterwerk kenmerken Vaak vezelig en broos Kan variëren in structuur en samenstelling
Inspectie en verwijdering Gericht onderzoek vereist Grondige inspectie en veilige verwijdering noodzakelijk
Specialistische aanpak Dakdekker met kennis van asbest Asbestverwijderingsbedrijf met ervaring in plafondverwijdering

Conclusie

Uit dit artikel blijkt dat het van cruciaal belang is om asbest in pleisterwerk op een veilige en professionele manier te laten verwijderen. Het herkennen van asbest in pleisterwerk kan een uitdaging zijn en vereist vaak de expertise van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Het is belangrijk om te letten op indicaties zoals de leeftijd van het gebouw, de structuur van het pleisterwerk, de vervormbaarheid en de geschiedenis van het gebouw.

Het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk is een complex proces dat alleen moet worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Dit proces omvat verschillende stappen, zoals een grondige inspectie, het nemen van veiligheidsmaatregelen, het zorgvuldig verwijderen van het pleisterwerk en het afvoeren naar een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Na verwijdering wordt de werkruimte grondig gereinigd en gecontroleerd.

De kosten voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk kunnen variëren, afhankelijk van factoren zoals de omvang van het project, de locatie van het gebouw en de staat van het pleisterwerk. Het is belangrijk om de meest actuele regelgeving en richtlijnen te raadplegen en professioneel advies in te winnen bij een erkend asbestverwijderingsbedrijf voor een nauwkeurige kostprijsberekening.

Samenvattend is het essentieel om bij de omgang met asbest in pleisterwerk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Raadpleeg altijd professionals om het pleisterwerk op een veilige manier te verwijderen en win advies in over de specifieke situatie. Neem contact op met een erkend asbestverwijderingsbedrijf voor meer informatie en om een grondige asbestinventarisatie uit te laten voeren.

FAQ

Is er asbest in uw pleisterwerk? Herkennen & Actie

Om asbest in pleisterwerk te herkennen, let op de volgende factoren: de leeftijd van het gebouw, de structuur van het pleisterwerk, de vervormbaarheid en de geschiedenis van het gebouw. Als u vermoedt dat er asbest aanwezig is, schakel dan een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in voor een grondige inspectie. Het verwijderen van pleisterwerk met asbest dient te worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.

Hoe herken ik asbest in pleisterwerk?

Asbest in pleisterwerk kan herkend worden aan de bruine laag op het pleisterwerk en aanwezigheid van strovezels en/of paardenhaar. Deze vezels zijn niet altijd zichtbaar met het blote oog. Indicaties van asbest in pleisterwerk zijn onder andere de leeftijd van het gebouw, de structuur van het pleisterwerk, de vervormbaarheid en de geschiedenis van het gebouw. Raadpleeg een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf voor een definitieve bevestiging.

Hoe verwijder ik asbesthoudend pleisterwerk op een veilige manier?

Het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk dient te worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Het proces omvat inspectie, veiligheidsmaatregelen, verwijdering, verpakking en afvoer, en reiniging. Een asbestinventarisatie is nodig om de locatie en omvang van het asbesthoudende pleisterwerk vast te stellen. Het asbestverwijderingsbedrijf neemt de benodigde veiligheidsmaatregelen om zowel werknemers als omwonenden te beschermen. Het pleisterwerk wordt voorzichtig verwijderd, verpakt en afgevoerd naar een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Na de verwijdering wordt de werkruimte grondig gereinigd en gecontroleerd op de aanwezigheid van asbestvezels.

Wat zijn de kosten voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk?

De kosten voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het project, de locatie van het gebouw en de staat van het pleisterwerk. Over het algemeen kunnen de kosten hoog zijn vanwege de speciale veiligheidsmaatregelen en apparatuur die nodig zijn. De kosten worden vaak berekend op basis van de asbestinventarisatiekosten, verwijderingskostenafvoerkosten en herstelkosten. Raadpleeg een erkend asbestverwijderingsbedrijf voor een nauwkeurige kostprijsberekening.

Zijn er premies beschikbaar voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk?

Hoewel er momenteel geen specifieke federale of Vlaamse premies zijn voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk, is het raadzaam om bij de lokale overheden na te gaan of er mogelijkheden zijn voor een tegemoetkoming. Neem contact op met de gemeentelijke milieudienst of raadpleeg relevante websites zoals ovam.be voor meer informatie over beschikbare premies.

Wat zijn de alternatieven voor het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk?

Als het pleisterwerk met asbest in goede staat verkeert, kan een voorzetwand met materialen zoals Gyproc een alternatief zijn. Hierdoor wordt het asbesthoudende pleisterwerk verborgen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat dit slechts een tijdelijke oplossing is en dat het asbest uiteindelijk verwijderd zal moeten worden. Raadpleeg een erkend asbestverwijderingsbedrijf voor professioneel advies.

Waar kan asbesthoudend pleisterwerk nog meer voorkomen buiten muren?

Naast muren kan asbesthoudend pleisterwerk ook voorkomen onder daken en in plafonds. Het is belangrijk om bij inspectie en verwijdering van asbesthoudend pleisterwerk ook rekening te houden met deze gebieden.

Kan ik zelf asbesthoudend pleisterwerk verwijderen?

Nee, als er asbesthoudend pleisterwerk aanwezig is, mag u dit nooit zelf verwijderen. Het verwijderen van pleisterwerk kan leiden tot de verspreiding van asbestvezels in de lucht, wat levensgevaarlijk is bij inademing. Het is belangrijk om altijd een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om het pleisterwerk veilig te laten verwijderen.

Wat is de conclusie?

Het is van groot belang om asbest in pleisterwerk op een veilige en professionele manier te laten verwijderen. Herkenning van asbest in pleisterwerk kan lastig zijn en vereist vaak de expertise van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf. Het verwijderen van asbesthoudend pleisterwerk dient te worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Raadpleeg een erkend asbestverwijderingsbedrijf voor meer informatie en een grondige asbestinventarisatie.