Mazouttank neutralisatie

Mazouttanks zijn een veel voorkomende manier om olie te verwerken, maar ze zijn ook een bron van milieuvervuiling. Om deze vervuiling te voorkomen, is het noodzakelijk dat de tank wordt gereinigd en gerepareerd. Dit proces wordt mazouttank neutralisatie genoemd. In dit artikel zullen we eens kijken naar wat er bij zo’n neutralisatie komt kijken.Wat is mazouttank neutralisatie?

Mazouttank neutralisatie is een proces waarbij een mazouttank wordt gereinigd, gerepareerd en geïnspecteerd om de kwaliteit van de olie te verbeteren. Het proces bestaat uit meerdere stappen, waaronder het verwijderen van olie, het reinigen van de tank en het installeren van nieuwe onderdelen. Bij het proces worden verschillende materialen gebruikt, zoals:

 • Ruimte om de tank op te stellen;
 • Olieafvoer en afvoerslang;
 • Waterafvoer en afvoerslang;
 • Verwarmings- en afzuigapparatuur;
 • Olie- en waterafscheiders;
 • Filters;
 • Pompen;
 • Chemische reinigingsmiddelen.

De stappen van mazouttank neutralisatie

De eerste stap in het proces van mazouttank neutralisatie is het verwijderen van de olie uit de tank. Dit wordt gedaan met een olievacuümpomp. Deze pomp zuigt de olie uit de tank en verplaatst deze naar een opslagtank. Vervolgens wordt de tank gereinigd met een chemisch reinigingsmiddel. Afhankelijk van de gebruikte olie, kan het chemische reinigingsmiddel een oplossing zijn van water, zuur of alkali. Na het reinigen van de tank, worden alle losse onderdelen, zoals filters, vervangen.

Inspectie van de mazouttank

Na het reinigen en repareren van de tank, wordt de tank geïnspecteerd om te controleren of deze nog in goede staat is. Tijdens de inspectie zal de inspecteur de tank grondig inspecteren op lekkages, barsten en andere schade. Als er schade aan de tank wordt gevonden, zal deze moeten worden vervangen of gerepareerd. Als er geen schade wordt gevonden, zal de tank worden verzegeld met een vloeistofdichte rubberlaag. Dit zal de tank beschermen tegen vocht en lekkage.

Veiligheid bij mazouttank neutralisatie

Bij het proces van mazouttank neutralisatie is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Dit omvat het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, veiligheidsbrillen en ademhalingsbescherming. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor voldoende ventilatie in de werkruimte, omdat de chemische middelen die worden gebruikt voor het reinigen van de tank, giftig kunnen zijn.

Wanneer is mazouttank neutralisatie nodig?

Mazouttank neutralisatie is nodig wanneer de tank verontreinigd is met olie of wanneer er schade aan de tank is opgetreden. Het proces moet regelmatig worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de olie wordt behouden en de tank in goede staat blijft.

Kosten van mazouttank neutralisatie

De kosten voor mazouttank neutralisatie zijn afhankelijk van de grootte en de staat van de tank. Het neutraliseren van een kleine tank kan zo weinig als €200 kosten, terwijl het neutraliseren van een grotere tank kan oplopen tot €1000 of meer. Daarnaast kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht voor het vervangen van losse onderdelen en het verwijderen van olie.

Voordelen

Mazouttank neutralisatie biedt verschillende voordelen, waaronder:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van de olie;
 • Het verminderen van milieuvervuiling;
 • Het verhogen van de veiligheid;
 • Het verlengen van de levensduur van de tank.

Waar kan ik een mazouttank neutralisatie laten uitvoeren?

Mazouttank neutralisatie kan worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf met ervaring in het reinigen van mazouttanks. Het is belangrijk om te controleren of het bedrijf is gecertificeerd door een erkende instantie, zoals de Nederlandse Olie en Gas Raad. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat het bedrijf de juiste materialen en apparatuur heeft om de tank veilig en effectief te kunnen reinigen.

Hoe vaak moet een mazouttank worden gereinigd?

Het is belangrijk om de mazouttank regelmatig te reinigen, omdat olie vervuild raakt en de tank dus regelmatig moet worden gereinigd om de kwaliteit van de olie te verbeteren. Het is aan te raden om de tank minstens eenmaal per jaar te laten reinigen. Als de tank veel wordt gebruikt, kan het nodig zijn om de tank vaker te laten reinigen.

Conclusie

Mazouttank neutralisatie is een proces waarbij een mazouttank wordt gereinigd, gerepareerd en geïnspecteerd om de kwaliteit van de olie te verbeteren. Het proces bestaat uit meerdere stappen, waaronder het verwijderen van olie, het reinigen van de tank en het installeren van nieuwe onderdelen. Mazouttank neutralisatie is nodig wanneer de tank verontreinigd is met olie of wanneer er schade aan de tank is opgetreden. Mazouttank neutralisatie biedt verschillende voordelen, waaronder het verbeteren van de kwaliteit van de olie, het verminderen van milieuvervuiling, het verhogen van de veiligheid en het verlengen van de levensduur van de tank.