Geldigheid EPC: hoe lang geldig + aandachtspunten

Geldigheid EPC: hoe lang geldig + aandachtspuntenAls je een woning wilt verkopen of verhuren, is het hebben van een energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht in Nederland. Maar hoe lang is een EPC eigenlijk geldig? En waar moet je op letten bij het aanvragen en gebruiken ervan? In dit artikel zullen we deze vragen beantwoorden en je voorzien van alle nodige informatie.

Wat is een energieprestatiecertificaat?

Een energieprestatiecertificaat is een rapport dat de energiezuinigheid van een woning beoordeelt. Het certificaat geeft een indicatie van het energieverbruik van de woning en hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare woningen. Het rapport wordt opgesteld door een erkend energieadviseur en bevat informatie over de isolatie, verwarmingssystemen, ventilatie en andere energiegerelateerde aspecten van de woning.

Geldigheidsduur van een EPC

De geldigheidsduur van een energieprestatiecertificaat is 10 jaar. Dit betekent dat het certificaat na 10 jaar opnieuw moet worden aangevraagd en opgesteld. Het is belangrijk om te weten dat de geldigheid van het certificaat alleen betrekking heeft op de opnamedatum van de energieprestatie. Eventuele aanpassingen of verbeteringen aan de woning na de opnamedatum hebben geen invloed op de geldigheid van het certificaat.

Aandachtspunten bij het aanvragen en gebruiken van een EPC

Wanneer je een EPC wilt aanvragen, moet je rekening houden met enkele aandachtspunten. Allereerst moet je een erkend energieadviseur inschakelen om het certificaat op te stellen. Zorg ervoor dat de adviseur voldoet aan de wettelijke eisen en geregistreerd is bij een erkende instantie zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tijdens de opname van de woning zal de energieadviseur verschillende metingen en inspecties uitvoeren om de energieprestatie te beoordelen. Het is belangrijk om de adviseur toegang te verlenen tot alle ruimtes in de woning, inclusief de cv-ruimte, zolder en kruipruimte. Zorg er ook voor dat alle relevante documentatie, zoals bouwtekeningen en facturen van energiebesparende maatregelen, beschikbaar is voor de adviseur.

Na het opstellen van het certificaat ontvang je een digitaal exemplaar dat je kunt gebruiken bij de verkoop of verhuur van de woning. Het is gebruikelijk om het EPC te vermelden in advertenties en bij bezichtigingen. Potentiële kopers of huurders hebben het recht om het certificaat in te zien en kunnen hiermee een inschatting maken van de energiezuinigheid van de woning.

Veelgestelde vragen

1. Wat gebeurt er als mijn EPC verloopt?

Als je EPC verloopt, ben je verplicht om een nieuw certificaat aan te vragen als je de woning wilt verkopen of verhuren. Zonder geldig EPC loop je het risico op een boete.

2. Kan ik zelf een EPC opstellen?

Nee, een energieprestatiecertificaat moet worden opgesteld door een erkend energieadviseur. Deze adviseur heeft de benodigde kennis en ervaring om de energieprestatie van de woning te beoordelen.

3. Moet ik mijn EPC vernieuwen als ik energiebesparende maatregelen heb genomen?

Nee, de geldigheid van het EPC heeft alleen betrekking op de opnamedatum. Eventuele verbeteringen of aanpassingen na deze datum hebben geen invloed op de geldigheid van het certificaat.

4. Wat zijn de kosten van een EPC?

De kosten van een energieprestatiecertificaat kunnen variëren, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de woning en de tarieven van de energieadviseur. Gemiddeld liggen de kosten tussen de €100 en €200.

5. Kan ik een EPC aanvragen voor een nieuwbouwwoning?

Nee, voor nieuwbouwwoningen is een EPC niet vereist. In plaats daarvan moet de woning voldoen aan de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) die is vastgesteld in het Bouwbesluit.

Conclusie

Het energieprestatiecertificaat is een verplicht document bij de verkoop of verhuur van een woning. Het certificaat is 10 jaar geldig en geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning. Bij het aanvragen en gebruiken van een EPC is het belangrijk om een erkend energieadviseur in te schakelen en te voldoen aan de wettelijke eisen. Het certificaat kan potentiële kopers of huurders helpen bij het maken van een weloverwogen beslissing. Zorg ervoor dat het EPC altijd vermeld wordt in advertenties en bij bezichtigingen.