Mazouttank wetgeving VLAREM II

Mazouttank wetgeving VLAREM IIDe wetgeving met betrekking tot mazouttanks in Vlaanderen is vastgelegd in de VLAREM II-regelgeving. Deze regelgeving is van belang voor zowel particulieren als bedrijven die een mazouttank gebruiken of willen plaatsen. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van de mazouttank wetgeving behandelen, inclusief de vereisten, verplichtingen en richtlijnen die van toepassing zijn.

1. Wat is VLAREM II?

VLAREM II staat voor Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Het is een regelgevend kader dat de milieuregelgeving in Vlaanderen omvat. Het heeft als doel om de bescherming van het milieu en de volksgezondheid te waarborgen door het stellen van duidelijke regels en voorschriften voor verschillende activiteiten, waaronder het gebruik van mazouttanks.

2. Wie is verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving?

De verantwoordelijkheid voor de naleving van de mazouttank wetgeving ligt bij de eigenaar of exploitant van de tank. Dit kan zowel een particulier als een bedrijf zijn. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de vereisten en verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving en deze strikt na te leven om eventuele sancties of problemen te voorkomen.

3. Welke vereisten gelden er voor mazouttanks?

De VLAREM II-regelgeving stelt verschillende vereisten voor mazouttanks. Enkele van de belangrijkste vereisten zijn:

3.1. Plaatsing en installatie

De mazouttank moet op een geschikte en veilige locatie worden geplaatst, met inachtneming van de vereiste afstanden tot gebouwen, eigendomsgrenzen en andere tanks. De installatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende normen en voorschriften.

3.2. Onderhoud en inspectie

Een regelmatig onderhoud en inspectie van de mazouttank is verplicht. Dit omvat het controleren van de tank op lekkages, corrosie en andere defecten. Indien nodig moeten reparaties of vervangingen worden uitgevoerd om de veiligheid en goede werking van de tank te waarborgen.

3.3. Opslag en levering

De opslag en levering van mazout moet worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. Dit omvat onder andere het vermijden van overvulling van de tank, het correct afsluiten van vul- en ontluchtingsopeningen, en het gebruik van geschikte lekbakken en absorptiemiddelen om eventuele morsingen of lekkages op te vangen.

4. Wat zijn de verplichtingen voor de eigenaar of exploitant van een mazouttank?

De eigenaar of exploitant van een mazouttank heeft verschillende verplichtingen onder de VLAREM II-regelgeving. Enkele van de belangrijkste verplichtingen zijn:

4.1. Registratie

De mazouttank moet worden geregistreerd bij het bevoegde milieudienst of de gemeente. Dit zorgt ervoor dat de tank bekend is bij de autoriteiten en dat er toezicht kan worden gehouden op de naleving van de wetgeving.

4.2. Periodieke keuring

Een periodieke keuring van de mazouttank is verplicht. Dit moet gebeuren door een erkende keuringsorganisatie en dient om de veiligheid en goede werking van de tank te controleren. De frequentie van de keuring hangt af van het type tank en het volume van de opslag.

4.3. Verzekering

De eigenaar of exploitant van de mazouttank moet een verzekering afsluiten voor eventuele schade of milieuschade veroorzaakt door lekkages of andere incidenten. Dit zorgt ervoor dat de kosten van sanering of herstel gedekt zijn.

5. Veelgestelde vragen

5.1. Zijn er subsidies beschikbaar voor het vervangen van een oude mazouttank?

Ja, er zijn subsidies beschikbaar voor het vervangen van een oude mazouttank. Deze subsidies worden verstrekt door verschillende instanties en kunnen helpen bij de kosten van de vervanging door een milieuvriendelijkere oplossing, zoals een warmtepomp of zonneboiler. Het is raadzaam om contact op te nemen met de bevoegde instanties voor meer informatie.

5.2. Moet ik mijn mazouttank laten verwijderen als ik overstap naar een andere energiebron?

Ja, als u overstapt naar een andere energiebron en geen gebruik meer maakt van de mazouttank, moet deze worden verwijderd. Dit moet gebeuren volgens de geldende voorschriften en met behulp van een erkend verwijderingsbedrijf. Het niet verwijderen van een ongebruikte mazouttank kan leiden tot boetes of andere juridische gevolgen.

5.3. Zijn er uitzonderingen op de VLAREM II-regelgeving?

Ja, er zijn enkele uitzonderingen op de VLAREM II-regelgeving met betrekking tot mazouttanks. Deze uitzonderingen gelden bijvoorbeeld voor kleine tanks met een beperkte opslagcapaciteit of voor bepaalde historische gebouwen waarin het behoud van een mazouttank noodzakelijk is. Het is echter belangrijk om de specifieke voorwaarden en vereisten voor deze uitzonderingen te raadplegen.

5.4. Kan ik zelf onderhoud aan mijn mazouttank uitvoeren?

Ja, als eigenaar of exploitant van een mazouttank kunt u bepaalde onderhoudswerkzaamheden zelf uitvoeren, zoals het visueel controleren op lekkages of het reinigen van de tank. Het is echter belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en de richtlijnen van de fabrikant te volgen. Voor complexere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden is het raadzaam om een professional in te schakelen.

5.5. Wat gebeurt er bij een lekkage of incident met mijn mazouttank?

Bij een lekkage of ander incident met uw mazouttank is het belangrijk om onmiddellijk actie te ondernemen. Dit om verdere schade aan het milieu of de gezondheid te voorkomen. Neem zo snel mogelijk contact op met de bevoegde instanties en volg hun instructies op. Zorg er ook voor dat u uw verzekeraar op de hoogte stelt, zodat eventuele kosten voor sanering of herstel gedekt kunnen worden.

Conclusie

De VLAREM II-regelgeving legt duidelijke vereisten en verplichtingen op voor het gebruik en onderhoud van mazouttanks in Vlaanderen. Het is essentieel voor eigenaren en exploitanten van mazouttanks om op de hoogte te zijn van deze wetgeving en deze nauwgezet na te leven om mogelijke problemen of sancties te voorkomen. Door de juiste plaatsing, installatie, onderhoud en inspectie van de tanks te waarborgen, kunnen we de veiligheid, het milieu en de volksgezondheid beschermen. Neem altijd contact op met de bevoegde instanties voor specifieke vragen of meer gedetailleerde informatie.

Veelgestelde vragen

Wat is de maximale opslagcapaciteit voor een mazouttank volgens de VLAREM II-regelgeving?

De maximale opslagcapaciteit voor een mazouttank volgens de VLAREM II-regelgeving is 20.000 liter.

Moet ik een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een nieuwe mazouttank?

Ja, voor het plaatsen van een nieuwe mazouttank is een vergunning vereist. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de bevoegde milieudienst.

Mag ik een mazouttank ondergronds plaatsen?

Ja, het is toegestaan om een mazouttank ondergronds te plaatsen. Hierbij moeten echter specifieke voorschriften en vereisten worden nageleefd, zoals de plaatsing van een lekdetectiesysteem.

Moet ik mijn mazouttank laten reinigen voordat deze wordt verwijderd?

Ja, voordat een mazouttank wordt verwijderd, moet deze worden gereinigd volgens de geldende voorschriften. Dit om eventuele resten of verontreinigingen te verwijderen en het risico op lekkages tijdens de verwijdering te minimaliseren.

Wat moet ik doen als ik van plan ben mijn mazouttank te vervangen?

Als u van plan bent uw mazouttank te vervangen, moet u contact opnemen met een erkend verwijderingsbedrijf. Zij kunnen u adviseren over de juiste stappen die moeten worden genomen en u helpen bij het vervangen en verwijderen van de oude tank.