Milieunormen voor mazouttanks

Milieunormen voor Mazouttanks: Alles wat u moet wetenAls eigenaar van een huis met een verwarmingssysteem op basis van mazout, moet u zich houden aan specifieke milieunormen en regels om lekken en de vervuiling van de grond te voorkomen. In dit artikel leggen we de verschillende aspecten van de regulering van mazouttanks uit en geven we u nuttige tips om te voldoen aan de vereisten van de wetgeving en bijgevolg veilig te blijven.

Wat zijn de wettelijke vereisten voor ondergrondse mazouttanks?

Als u een ondergrondse mazouttank bezit, is er een aantal wettelijke vereisten waar u aan moet voldoen. In Vlaanderen en Brussel zijn de milieutechnische normen vastgelegd in het VLAREM II wetboek, terwijl in Wallonië het ARMC (Arrêté Royal du 5 août 1991 relatif à la lutte contre la pollution des sols) van kracht is. In het VLAREM II wetboek zijn de voorschriften opgenomen voor de plaatsing, het gebruik, de opslag, het onderhoud, de behandeling en de verwijdering van ondergrondse mazouttanks.

Waarvoor gelden de vereisten?

De wettelijke vereisten zijn van toepassing op ondergrondse en bovengrondse mazouttanks. Het doel van deze normen is om de bodem, het grondwater en de lucht tegen vervuiling te beschermen. Voor ondergrondse mazouttanks zijn er extra beschermingsnormen van toepassing.

Welke normen zijn van toepassing op ondergrondse mazouttanks?

De vereisten voor ondergrondse mazouttanks zijn strenger dan voor bovengrondse mazouttanks. Ondergrondse mazouttanks moeten voldoen aan de eisen in verband met:

– Dubbelwandige tanks

– Lekdetectie

– Corrosiebescherming

– Overvulbeveiliging

– Keuring

Dubbelwandige tanks en lekdetectie

Ondergrondse mazouttanks moeten dubbelwandig zijn en uitgerust met lekdetectie.Ook moet er een dubbelwandige leiding tussen de tank en de brander worden geïnstalleerd, evenals lekdetectieapparatuur. Hierdoor kunnen lekkages snel worden gedetecteerd en kan vervuiling van de bodem worden voorkomen.

Corrosiebescherming

Om corrosie van de tank te voorkomen, moet de binnenkant van de tank worden behandeld met een beschermende coating. Bovendien moet de tank regelmatig worden geïnspecteerd om te controleren op beschadigingen of roestvorming. Als er tekenen van degradatie zijn, moet de tank worden vervangen.

Overvulbeveiliging

De tank moet ook zijn uitgerust met een overvulbeveiligingssysteem. Dit voorkomt dat te veel mazout in de tank wordt gepompt, wat door het gevaar van overlopen bijdraagt aan de vervuiling van de grond.

Keuring

Ten slotte moet de tank worden gekeurd door een erkende technicus. Deze controleert of de tank voldoet aan de wettelijke vereisten en of de lekdetectieapparatuur goed werkt.

Hoe zit het met bovengrondse mazouttanks?

Bovengrondse mazouttanks hebben niet dezelfde strikte normen als ondergrondse mazouttanks, maar ze moeten nog steeds voldoen aan de wetgeving. Normaal gezien moet de tank op een veilige en stabiele plaats staan, weg van brandbare materialen en buiten het bereik van kinderen.

Welke straffen staan ​​er op overtredingen van de wetgeving?

Als u de wettelijke vereisten niet naleeft, riskeert u een boete van honderden euro’s per dag per overtreding en zelfs vervolging. Het is dus essentieel om ervoor te zorgen dat uw mazouttank voldoet aan de milieunormen en regels.

FAQ’s

1. Moet ik een vergunning aanvragen voor de installatie van een mazouttank?

Ja, als u een ondergrondse mazouttank wilt installeren, hebt u een vergunning nodig van uw gemeente. U moet ook een erkende technicus inschakelen om de installatie te voltooien.

2. Hoe vaak moet ik mijn mazouttank laten keuren?

Een mazouttank moet minstens één keer per 5 jaar wordt gekeurd. Het is cruciaal om uw tank regelmatig te laten inspecteren om lekken en mogelijke milieuverontreiniging te voorkomen.

3. Waarom is lekdetectie belangrijk?

Lekdetectie is essentieel om verontreiniging van de grond te voorkomen. Als er een lek optreedt, kan er mazout naar de bodem sijpelen wat de grond verontreinigt en schade kan veroorzaken aan het oppervlaktewater.

4. Is dubbelwandige bovengrondse mazouttanks vereist?

Voor bovengrondse tanks zijn er geen wettelijke vereisten voor dubbelwandige tanks. Het is toch sterk aanbevolen om voor extra beveiliging te kiezen.

5. Wat moet ik doen als ik denk dat er een lek is?

Als u vermoedt dat er een lek is in uw mazouttank, dient u onmiddellijk een erkende technicus te raadplegen om het probleem op te lossen. Vermijd in dit geval zelf actief te zijn.

Conclusie

De milieunormen voor mazouttanks zijn van cruciaal belang om de bodem, het grondwater en de lucht te beschermen tegen vervuiling. Als eigenaar van een verwarmingssysteem op basis van mazout, is het belangrijk om de wetgeving na te leven en uw mazouttank regelmatig te laten controleren door een erkende technicus. Door dubbelwandige tanks te gebruiken, lekdetectie te installeren en regelmatige inspecties uit te voeren, zorgt u voor een veilige en milieuvriendelijke verwarming.