Wanneer EPB-plichtig? Wat zijn de regels?

Wanneer EPB-plichtig? Wat zijn de regels?EPB, oftewel EnergiePrestatie en Binnenklimaat, is een belangrijk aspect in de bouwsector. Het heeft betrekking op de energieprestatie van gebouwen en de kwaliteit van het binnenklimaat. In dit artikel zullen we de regels en voorwaarden bespreken met betrekking tot wanneer een gebouw EPB-plichtig is.

Wat is EPB?

Voordat we ingaan op de regels, is het belangrijk om te begrijpen wat EPB precies inhoudt. EPB heeft als doel om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren en een gezond binnenklimaat te garanderen. Het is een wettelijke verplichting in België om te voldoen aan de EPB-regelgeving bij het bouwen of verbouwen van een gebouw.

Wanneer is een gebouw EPB-plichtig?

Een gebouw is EPB-plichtig wanneer het aan bepaalde criteria voldoet. Hieronder volgen de belangrijkste regels en voorwaarden:

1. Nieuwbouw

Voor nieuwbouw gelden specifieke EPB-regels. Een gebouw wordt als EPB-plichtig beschouwd als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het betreft een residentieel of niet-residentieel gebouw.
  • De vergunningsaanvraag is ingediend na een bepaalde datum, die varieert afhankelijk van het gewest waarin het gebouw zich bevindt.
  • De totale energiebehoefte van het gebouw is groter dan een bepaalde drempelwaarde.

2. Renovatie

Bij renovatie gelden andere EPB-regels. Een gebouw wordt als EPB-plichtig beschouwd wanneer er werken worden uitgevoerd die betrekking hebben op de thermische of energetische prestatie van het gebouw. Hierbij kan gedacht worden aan het isoleren van de gevel, het vervangen van ramen en deuren, of het plaatsen van een nieuwe verwarmingsinstallatie.

Hoe verloopt de EPB-aangifte?

Na de bouw of renovatie van een EPB-plichtig gebouw moet er een EPB-aangifte worden ingediend. Deze aangifte moet gebeuren door een erkend EPB-verslaggever. De verslaggever voert een berekening uit van de energieprestatie van het gebouw en vult de nodige formulieren in. Deze formulieren worden vervolgens ingediend bij het bevoegde EPB-loket.

Wat zijn de sancties bij het niet voldoen aan de EPB-regelgeving?

Het niet voldoen aan de EPB-regelgeving kan leiden tot verschillende sancties. De bevoegde instanties kunnen een administratieve boete opleggen, die kan oplopen tot aanzienlijke bedragen. Daarnaast kan het gebouw niet in aanmerking komen voor bepaalde premies of subsidies.

Conclusie

EPB-plichtig zijn is een belangrijke verplichting bij het bouwen of verbouwen van een gebouw. Het naleven van de EPB-regelgeving draagt bij aan een betere energieprestatie en een gezonder binnenklimaat. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de regels en voorwaarden om sancties en mogelijke financiële gevolgen te voorkomen.

FAQs

1. Wat is de minimale drempelwaarde voor de energiebehoefte bij nieuwbouw?

De minimale drempelwaarde voor de energiebehoefte bij nieuwbouw is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type gebouw en de ligging. Het is raadzaam om een erkend EPB-verslaggever te raadplegen voor specifieke informatie.

2. Moet ik een EPB-aangifte indienen voor kleine renovatiewerken?

EPB-aangifte is alleen verplicht bij renovatiewerken die betrekking hebben op de thermische of energetische prestatie van het gebouw. Kleine renovatiewerken die geen invloed hebben op de energieprestatie vallen hier niet onder.

3. Kan ik zelf de EPB-aangifte indienen?

Nee, de EPB-aangifte moet worden ingediend door een erkend EPB-verslaggever. Zij hebben de nodige kennis en expertise om de berekeningen correct uit te voeren en de formulieren in te vullen.

4. Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de EPB-regelgeving?

Als u niet voldoet aan de EPB-regelgeving, kunt u een administratieve boete krijgen en komt u mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde premies of subsidies. Het is belangrijk om de regelgeving na te leven om mogelijke sancties te voorkomen.

5. Kan ik achteraf nog een EPB-aangifte indienen?

Het is wettelijk verplicht om de EPB-aangifte in te dienen binnen een bepaalde termijn na de voltooiing van de werken. Het is niet mogelijk om achteraf nog een aangifte in te dienen als deze termijn is verstreken. Het is daarom belangrijk om tijdig de nodige stappen te ondernemen.