Waarom is een keuring van een mazouttank belangrijk?

Waarom is een keuring van een mazouttank belangrijk?Het nut van een keuring van een mazouttank wordt vaak onderschat. Nochtans is deze jaarlijkse controle van levensbelang voor de veiligheid van uw huis en gezin. In dit artikel bespreken we waarom een keuring van een mazouttank belangrijk is, wat de controle inhoudt en welke risico’s er bestaan bij het niet doen van deze keuringen.

1. Wat is een keuring van een mazouttank?

Voordat we in detail treden, is het belangrijk dat we eerst begrijpen wat een keuring van een mazouttank juist inhoudt. Een keuring is een jaarlijkse controle om na te gaan of uw mazouttank nog veilig is. Er wordt gekeken naar verschillende parameters zoals de staat van de tank, mogelijke lekken en de kwaliteit van de brandstof.

2. De risico’s van een ongekeurde mazouttank

Een ongekeurde mazouttank brengt heel wat risico’s met zich mee. Een lekkende tank kan schadelijke stoffen lekken die gevaarlijk kunnen zijn voor uw gezondheid en die van uw familie. Ook is de kans op brand en explosies groter bij mazouttanks die niet gecontroleerd worden. Bovendien kunnen problemen met de tank leiden tot een verlies van mazout en daarmee ook tot aanzienlijke financiële kosten.

3. De wettelijke verplichtingen

Naast de veiligheidsrisico’s van een ongekeurde mazouttank, is het wettelijk verplicht om deze jaarlijkse controle uit te laten voeren. Dit betekent dat de eigenaar van de mazouttank de verantwoordelijkheid draagt om de nodige controles en onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren om de veiligheid te waarborgen. Wie deze keuringen niet selectief laat uitvoeren of de keuringsattesten niet kan voorleggen, kan boetes opgelegd krijgen. De frequentie van de keuring hangt af van de totale inhoud van de tank, het type tank en de locatie.

4. De controle van de mazouttank

Om een mazouttank te keuren, komt er een erkend expert langs bij u thuis om de tank en eventuele leidingen te controleren. De expert kijkt naar de staat van de tank en de leidingen, de ouderdom, de mogelijke aanwezigheid van roest, corrosie of scheuren en de dichtheid van de tank. Ook controleert hij of de tankvulslang nog in goede staat verkeert en of de overdrukventielen in orde zijn. Na de controle krijgt u een keuringsattest als alles in orde is. Indien er problemen vastgesteld worden, dient u deze zo snel mogelijk te laten repareren en de tank opnieuw te laten keuren.

5. FAQ’s

Q1: Wat gebeurt er als de mazouttank niet slaagt voor de keuring?
A: In dit geval moet u de nodige herstellingen laten uitvoeren en nadien de tank opnieuw laten keuren.

Q2: Wat is de kostprijs van een keuring van een mazouttank?
A: De prijs van een keuring hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte en de locatie van de tank.

Q3: Kan ik zelf mijn mazouttank controleren?
A: Het is niet aangeraden om zelf uw mazouttank te controleren omdat het gaat om een gespecialiseerde controle die enkel mag uitgevoerd worden door erkende experten.

Q4: Wat is de geldigheidsduur van een keuringsattest?
A: Een keuringsattest van een mazouttank is één jaar geldig.

Q5: Kan ik een keuring van een mazouttank uitstellen?
A: Het is niet mogelijk om een keuring van een mazouttank uit te stellen.

6. Conclusie

Een jaarlijkse keuring van uw mazouttank is van levensbelang voor de veiligheid van uzelf en uw gezin. Naast de veiligheidsrisico’s zijn er ook wettelijke verplichtingen waaraan u als eigenaar van een mazouttank moet voldoen. Een erkend expert voert de controle uit en na afloop ontvangt u een keuringsattest als alles in orde is. Door deze verplichte controles jaarlijks te laten uitvoeren, kunt u onnodige risico’s en kosten vermijden.

Met deze informatie hopen we dat u begrijpt waarom een keuring van een mazouttank belangrijk is. Dankzij de controles die jaarlijks uitgevoerd worden, kunt u zonder zorgen genieten van de warmte in uw huis en een milieuvriendelijk verwarmingssysteem.