Wanneer moet ik mijn mazouttank laten keuren?

Wanneer Moet Ik Mijn Mazouttank Laten Keuren?Als u een verwarmingssysteem op mazout hebt, is het belangrijk om de mazouttank regelmatig te laten keuren. Het is niet alleen verplicht, maar het zorgt er ook voor dat uw systeem veilig blijft werken en u geen risico’s loopt op brand of verontreiniging. Maar wanneer moet u uw mazouttank laten keuren? In dit artikel zullen we dit onderwerp uitgebreid behandelen, zodat u een beter begrip hebt en weet waar u aan toe bent.

Wettelijke verplichting om uw mazouttank te laten keuren

Als eigenaar van een mazouttank bent u wettelijk verplicht om deze periodiek te laten keuren. De overheid heeft regelgeving opgesteld zodat de veiligheid en milieuverontreiniging gewaarborgd blijven. De frequentie van de tankkeuring hangt af van verschillende factoren zoals de grootte van de tank, het type tank, de locatie van de tank en het gebruik van de tank. Bijvoorbeeld, tanks die bovengronds staan moeten om de vijf jaar gekeurd worden, terwijl tanks die ondergronds staan om de zeven jaar gekeurd moeten worden. Het is eventueel noodzakelijk om vaker te laten keuren als de tank in een risicovolle omgeving staat of als de tank heel oud is.

Waarom moet ik mijn mazouttank laten keuren?

Zoals we hierboven al aangaven, is het periodiek inspecteren en keuren van uw mazouttank een wettelijke verplichting. Maar naast de wettelijke voorschriften zijn er nog andere redenen waarom u uw tank regelmatig moet laten keuren. Eerst en vooral is het belangrijk om eventuele lekken of gebreken zo snel mogelijk op te sporen, om te voorkomen dat deze problemen groter worden en uiteindelijk leiden tot barsten of scheuren in de tank. Als de tank versleten of beschadigd is, kan dit leiden tot lekkages die ernstige gevolgen kunnen hebben voor uw gezondheid en het milieu. Bij een keuring worden eventuele problemen tijdig ontdekt om zo grote kosten in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zorgt een regelmatige keuring van de mazouttank ervoor dat uw verwarmingssysteem veilig blijft werken en te allen tijde aan de normen voldoet.

Hoe verloopt een keuring van de mazouttank?

Een keuring van de mazouttank gebeurt door een erkend keuringsorganisme. De inspecteur zal starten met een visuele inspectie van de tank en de bijbehorende leidingen. Hij zal op zoek gaan naar eventuele lekken, barsten, corrosie of andere problemen. Daarna zal hij de tank onderwerpen aan een hydrostatische test, waarbij de tank gevuld wordt met water om zo eventuele lekken op te sporen. Als er problemen worden geconstateerd, zal de tank gerepareerd of vervangen moeten worden. Als de tank goedgekeurd wordt, ontvangt u een keuringsattest en mag u uw tank veilig blijven gebruiken.

FAQs

1. Kan ik zelf de mazouttank keuren?

Nee, dit is niet toegestaan. Het keuren van de mazouttank moet gebeuren door een erkend keuringsorganisme die hiervoor de nodige expertise en apparatuur in huis heeft.

2. Hoe weet ik wanneer mijn mazouttank aan keuring toe is?

Dit hangt af van verschillende factoren. Voor bovengrondse tanks is een keuring om de vijf jaar vereist, voor ondergrondse tanks is dat om de zeven jaar. Informeer bij een erkend keuringsorganisme wanneer uw tank aan keuring toe is.

3. Wat zijn de kosten van een keuring?

De kosten van een keuring verschillen en hangen af van verschillende factoren, zoals de grootte van uw tank, het type tank, de locatie van de tank en het gebruik van de tank. Informeer bij een erkend keuringsorganisme voor een offerte op maat.

4. Wat gebeurt er als mijn mazouttank niet goedgekeurd wordt?

Als de inspecteur problemen vaststelt, zal de tank gerepareerd of vervangen moeten worden voordat deze goedgekeurd kan worden. U mag uw tank pas weer gebruiken nadat deze goedgekeurd is.

5. Kan ik mijn mazouttank laten keuren tijdens het stookseizoen?

Ja, maar houd er wel rekening mee dat de wachttijden langer kunnen zijn tijdens het stookseizoen. Het is daarom aan te raden om eerst een afspraak te maken voordat het kouder wordt.

Conclusie

Het is van groot belang om uw mazouttank periodiek te laten keuren, niet alleen om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, maar ook om mogelijke lekken, barsten of andere problemen op tijd op te sporen en te voorkomen. Bij een keuring wordt uw mazouttank visueel en hydraulisch getest om zeker te zijn dat deze veilig en betrouwbaar blijft werken. Het is niet toegestaan om zelf te keuren, maar er zijn erkende organisaties die dit voor u kunnen doen. Vergeet niet dat een regelmatige keuring van uw mazouttank u kosten bespaart op lange termijn.