Asbestinventarisatie: Wat U Moet Weten

Asbestinventarisatie is een belangrijk proces dat nodig is bij verbouwingen of sloop van gebouwen die vóór 1994 zijn gebouwd. Het omvat het onderzoeken van een gebouw op de aanwezigheid van asbest door middel van een visuele inspectie en het nemen van monsters van verdachte materialen. Dit proces moet worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf dat gecertificeerd is in asbestinventarisatie. Het resultaat van de inventarisatie is een asbestinventarisatierapport waarin wordt vastgelegd waar asbest wordt aangetroffen, de omvang van de asbesthoudende materialen en het risico op blootstelling aan asbestvezels. Het is belangrijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren voordat u een gebouw koopt of renoveert, om mogelijke gezondheidsrisico’s te vermijden en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Kosten voor asbestinventarisatie kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van het gebouw en de mate van complexiteit van de inventarisatie.Belangrijkste bevindingen

 • Een asbestinventarisatie is nodig vóór verbouwingen of sloop van gebouwen die vóór 1994 zijn gebouwd.
 • Professionele bedrijven die gecertificeerd zijn in asbestinventarisatie voeren dit proces uit.
 • Een asbestinventarisatierapport legt de aanwezigheid van asbest, de omvang ervan en het risico op blootstelling vast.
 • Een asbestinventarisatie is noodzakelijk om gezondheidsrisico’s te vermijden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • De kosten van asbestinventarisatie variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw.

Hoelang duurt een asbestinventarisatie?

De duur van een asbestinventarisatie kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Dit omvat het nemen van monstermonsters en het veilig herstellen van de monsternamepunten. Gemiddeld duurt een inspectiebezoek ongeveer anderhalf uur.

Factoren die de duur van een asbestinventarisatie beïnvloeden

De daadwerkelijke duur van een asbestinventarisatie kan variëren op basis van verschillende factoren:

 • De grootte en complexiteit van het gebouw: Een groter of complexer gebouw kan meer tijd in beslag nemen om volledig te inventariseren.
 • De toegankelijkheid van de ruimtes: Als sommige ruimtes moeilijker toegankelijk zijn, kan dit extra tijd kosten om monsters te nemen en visuele inspecties uit te voeren.
 • De staat van de materialen: Als er asbesthoudende materialen zijn die beschadigd of los zijn, kan het nodig zijn om extra maatregelen te nemen om de monsters veilig te stellen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat elke situatie uniek is, dus de exacte tijdsduur kan variëren. Het is altijd het beste om een professioneel asbestinventarisatiebedrijf te raadplegen om een nauwkeurigere schatting te krijgen van de duur van de inventarisatie in uw specifieke situatie.

Factoren Gemiddelde duur
Grootte en complexiteit van het gebouw Varieert
Toegankelijkheid van de ruimtes Varieert
Staat van de materialen Varieert

Let op: de bovenstaande tabel dient alleen ter illustratie en is niet bedoeld als een uitputtende lijst van factoren die de tijdsduur van een asbestinventarisatie beïnvloeden. Raadpleeg altijd een professioneel asbestinventarisatiebedrijf voor een nauwkeurige beoordeling van de duur in uw specifieke situatie.

Hoelang moet ik wachten op zo’n asbestattest na inventarisatie?

Na een asbestinventarisatie wordt het asbestinventarisatierapport binnen maximaal 2 weken geleverd. Als u het rapport sneller nodig heeft, kunt u tegen een toeslag van 30% het rapport binnen 3 dagen ontvangen.

wachttijd asbestattest na inventarisatie

Snelle leveringsoptie

 • Normale wachttijd: maximaal 2 weken
 • Snelle levering: binnen 3 dagen (toeslag van 30%)

Wanneer u een asbestinventarisatie heeft laten uitvoeren, is het begrijpelijk dat u snel het asbestattest wilt ontvangen. Het rapport is van groot belang bij de verkoop, renovatie of sloop van een gebouw. Gelukkig kunt u bij ons profiteren van een snelle leveringsoptie. Tegen een extra toeslag van 30% wordt het rapport binnen 3 dagen bij u afgeleverd. Zo kunt u snel verder met uw project en voldoen aan uw wettelijke verplichtingen.

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Het proces van asbestinventarisatie is een zorgvuldige en gestructureerde procedure die verschillende stappen omvat. Hieronder volgt een overzicht van hoe een asbestinventarisatie normaal gesproken verloopt:

 1. Afbakening van de te inventariseren zone: Voordat de inventarisatie begint, wordt de te inventariseren zone duidelijk afgebakend. Dit kan een gebouw, een specifieke ruimte, of een bepaald gedeelte van een gebouw zijn. Het is belangrijk om de juiste zone te bepalen om een nauwkeurige inventarisatie te kunnen uitvoeren.
 2. Inspectiebezoek: Een ervaren asbestdeskundige bezoekt de locatie om een uitgebreide inspectie uit te voeren. Tijdens dit bezoek worden alle potentiële asbesthoudende materialen visueel geïnspecteerd. Ook kunnen er monsters worden genomen van verdachte materialen om te worden geanalyseerd in een laboratorium.
 3. Rapportage: Alle verzamelde gegevens tijdens het inspectiebezoek worden zorgvuldig gedocumenteerd en gebundeld in een asbestinventarisatierapport. Dit rapport bevat specifieke details over de locatie van asbesthoudende materialen, de conditie ervan en het risico op blootstelling aan asbestvezels. Het rapport biedt een volledig overzicht van de inventarisatie en voldoet aan de wettelijke eisen.
 4. Invoeren in het OVAM-platform: Het asbestinventarisatierapport wordt ingevoerd in het OVAM-platform. Het OVAM-platform is een online systeem dat wordt gebruikt voor de registratie en het beheer van asbestinventarisaties. Het invoeren van het rapport in het OVAM-platform is een verplichte stap om te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Na het voltooien van de asbestinventarisatie en het invoeren van het rapport in het OVAM-platform, moet het rapport worden voorgelegd bij de verkoop of verhuur van een gebouw. Op deze manier kunnen mogelijke kopers of huurders op de hoogte worden gebracht van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en kunnen zij passende maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Wat is het verschil tussen een asbestinventaris bij sloop en een asbestinventaris bij normaal gebruik?

Bij een asbestinventaris voor sloop wordt een destructieve inventarisatie uitgevoerd. Dit houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar ingedekte of onderliggende toepassingen waar asbest aanwezig kan zijn. Hierbij wordt er gezocht naar structuren die eventueel kunnen worden aangetast tijdens de sloopwerkzaamheden en waarin asbestvezels vrij kunnen komen.

Bij een asbestinventarisatie bij normaal gebruik wordt er alleen een visuele en auditieve inspectie uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar zichtbare materialen en wordt er geluisterd naar verdachte geluiden. Indien mogelijk kunnen er monsters worden genomen voor nader onderzoek in het laboratorium.

Aspect Asbestinventaris bij sloop Asbestinventaris bij normaal gebruik
Destructieve inventarisatie Ja Nee
Opzoeken van ingedekte of onderliggende toepassingen Ja Nee
Visuele en auditieve inspectie Nee Ja
Monsters voor nader onderzoek Nee Ja, indien mogelijk

Hoeveel kost een asbestattest ?

De kosten van een asbestattest variëren afhankelijk van het type woning. Voor een woning is de prijs 530 euro, voor een appartement 420 euro. Voor gemeenschappelijke delen van een gebouw geldt een prijs van 530 euro, met een meerprijs van 60 euro per bouwlaag voor pleisterwerk bemonstering. Voor een inventaris die niet wordt geregistreerd bij OVAM is de prijs 325 euro.

Als u een asbestattest nodig heeft voor uw woning, kunt u vertrouwen op Duna Build om u waardevolle en betrouwbare diensten te leveren tegen concurrerende prijzen. De prijzen zijn transparant en worden bepaald op basis van het type woning en het uitgevoerde onderzoek. Het is een gecertificeerd bedrijf dat hoogwaardige asbestinventarisatiediensten levert. Het team van experts zet zich in om u te voorzien van de nodige informatie om de veiligheid van uw woning te waarborgen en te voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Type woning Prijs
Woning €530
Appartement €420
Gemeenschappelijke delen van een gebouw €530 + €60 per bouwlaag voor pleisterwerk bemonstering
Inventaris zonder OVAM-registratie €325

Wees proactief en zorg ervoor dat uw woning wordt geïnventariseerd op asbest. Het asbestattest biedt u gemoedsrust en zorgt ervoor dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Neem vandaag nog contact op en vraag een offerte aan voor uw asbestinventarisatie.

asbestattest kosten

Asbestinventaris prijs: kosten en premies info

Waarom is asbestinventarisatie belangrijk?

Asbestinventarisatie is van groot belang vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met asbestvezels. Blootstelling aan deze vezels kan leiden tot ernstige ziekten, waaronder longkanker en asbestose. Om de gezondheid van zowel bewoners als werknemers te beschermen, is het essentieel om asbestinventarisatie uit te laten voeren en asbest op een veilige manier te verwijderen.

Door het laten uitvoeren van een grondige asbestinventarisatie, kan de aanwezigheid van asbest nauwkeurig worden vastgesteld. Op basis van het inventarisatierapport kan de juiste aanpak worden bepaald om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren. Hierdoor worden mogelijke gezondheidsrisico’s vermeden en kan er op een veilige manier worden gewerkt of gewoond in het desbetreffende gebouw.

Het tijdig uitvoeren van een asbestinventarisatie kan ook helpen om mogelijke juridische en financiële gevolgen te voorkomen. In veel landen, waaronder Nederland, gelden strikte wetten en reguleringen met betrekking tot asbestinventarisatie. Het niet voldoen aan deze wettelijke verplichtingen kan leiden tot boetes en andere juridische consequenties.

“Het identificeren en deskundig laten verwijderen van asbest is van essentieel belang voor de veiligheid en gezondheid van iedereen die betrokken is bij de renovatie, sloop of het onderhoud van gebouwen.”

Asbestinventarisatie biedt dus een cruciale basis voor het veilig omgaan met asbesthoudende materialen. Door tijdig en nauwkeurig te inventariseren, worden potentiële gezondheidsrisico’s beperkt en wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Het is daarom van groot belang om een professioneel en gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor een grondige asbestinventarisatie.

Is asbestinventarisatie verplicht?

Volgens de huidige wetgeving is het verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren voordat er sloop- of renovatiewerkzaamheden plaatsvinden in gebouwen die vóór 1994 zijn gebouwd. Deze verplichting is vastgelegd om de veiligheid van zowel werknemers als omwonenden te waarborgen.

Een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebureau. Dit bureau voert een grondige inspectie uit om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het gebouw te identificeren. Op basis van de inventarisatie wordt een rapport opgesteld dat inzicht geeft in de locatie en omvang van het asbest en de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Naast de wettelijke verplichting kan het ook wenselijk zijn om een asbestinventarisatie uit te laten voeren om gezondheids-, juridische of financiële redenen. Door voorafgaand aan bouw- of renovatiewerkzaamheden een inventarisatie uit te laten voeren, kunnen mogelijke blootstellingsrisico’s worden beperkt en kunnen juridische geschillen en financiële kosten worden voorkomen.

Het is belangrijk om te voldoen aan de verplichte asbestinventarisatie en om samen te werken met een professioneel bedrijf om ervoor te zorgen dat de inventarisatie accuraat en betrouwbaar is.

verplichte asbestinventarisatie

Redenen voor verplichte asbestinventarisatie Voordelen van asbestinventarisatie
 • Veiligheid van werknemers en omwonenden
 • Voorkomen van blootstelling aan asbestvezels
 • Identificatie van asbesthoudende materialen
 • Vermindering van gezondheidsrisico’s
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Voorkomen van juridische geschillen en financiële kosten

Consequenties van het ontbreken van een asbestattest

Het ontbreken van een geldig asbestattest kan zowel juridische als financiële gevolgen hebben bij de verkoop of verhuur van een gebouw. Het is belangrijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot asbestinventarisatie om onnodige complicaties te voorkomen.

Sinds 23 november 2022 is het verplicht om bij de verkoop van een gebouw ouder dan 2001 en met een minimale grootte van 20m² een geldig asbestinventarisatierapport te kunnen tonen. Hetzelfde geldt voor huurders die hun huurwoning willen verhuren. Het niet kunnen overleggen van een geldig asbestattest kan leiden tot juridische geschillen en belemmeringen in het verkoop- of verhuurproces.

Een asbestinventarisatie is niet alleen wettelijk verplicht, maar het is ook een belangrijke maatregel om de gezondheid van bewoners, gebruikers en werknemers te beschermen tegen de schadelijke effecten van asbestvezels.

Om de risico’s te beperken en te voldoen aan de wettelijke vereisten, is het cruciaal om een professioneel bedrijf in te schakelen voor een grondige asbestinventarisatie. Dit zorgt niet alleen voor veiligheid, maar ook voor gemoedsrust bij de verkoop, verhuur of renovatie van een gebouw.

Conclusie

De asbestinventarisatie is een cruciale stap om de veiligheid van mensen te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke vereisten bij de verkoop of verhuur van een gebouw. Tijdens dit proces wordt het gebouw grondig onderzocht op de aanwezigheid van asbest, waarbij een combinatie van een visuele inspectie en het nemen van monsters van verdachte materialen wordt gebruikt.

De resultaten van de inventarisatie worden vervolgens gedocumenteerd in een gedetailleerd asbestinventarisatierapport, dat volgens de wettelijke voorschriften moet worden opgesteld. Dit rapport bevat een samenvatting van de bevindingen, inclusief de locaties van de aangetroffen asbesthoudende materialen en de inschatting van het risico op blootstelling aan asbestvezels.

Het is van groot belang om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor het uitvoeren van de asbestinventarisatie om ervoor te zorgen dat het proces grondig en professioneel wordt uitgevoerd. Op deze manier kunnen mogelijke gezondheidsrisico’s worden voorkomen en kan worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot asbestinventarisatie.

FAQ

Wat is asbestinventarisatie?

Asbestinventarisatie is het proces waarbij een gebouw wordt onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Dit gebeurt door middel van een visuele inspectie en het nemen van monsters van verdachte materialen. Een professioneel bedrijf dat gecertificeerd is in asbestinventarisatie voert dit uit.

Waarom is asbestinventarisatie belangrijk?

Asbestinventarisatie is belangrijk om mogelijke gezondheidsrisico’s te vermijden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Asbestvezels kunnen ernstige ziekten veroorzaken, zoals longkanker en asbestose. Door asbestinventarisatie te laten uitvoeren en asbest op een veilige manier te verwijderen, wordt de blootstelling aan deze vezels beperkt en wordt de gezondheid van mensen beschermd.

Is asbestinventarisatie verplicht?

Ja, volgens de huidige wetgeving is asbestinventarisatie verplicht voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden in gebouwen van vóór 1994. Deze inventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd inventarisatiebureau. Daarnaast kan het ook gewenst zijn om een asbestinventarisatie uit te laten voeren vanwege gezondheids-, juridische of financiële redenen.

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Het proces van asbestinventarisatie begint met het afbakenen van de te inventariseren zone. Een inspectiebezoek wordt uitgevoerd door een asbestdeskundige op basis van het opdrachtformulier. Alle verzamelde gegevens worden vervolgens gebundeld in een rapport en ingevoerd in het OVAM-platform. Het rapport moet worden voorgelegd bij de verkoop of verhuur van een gebouw.

Hoelang duurt een asbestinventarisatie?

De duur van een asbestinventarisatie kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Dit omvat het nemen van monsters en het veilig herstellen van de monsternamepunten. Gemiddeld duurt een inspectiebezoek ongeveer anderhalf uur.

Hoe lang moet ik wachten op zo’n asbestattest na inventarisatie?

Na een asbestinventarisatie wordt het asbestinventarisatierapport binnen maximaal 2 weken geleverd. Als u het rapport sneller nodig heeft, kunt u tegen een toeslag van 30% het rapport binnen 3 dagen ontvangen.

Wat is het verschil tussen een asbestinventaris bij sloop en een asbestinventaris bij normaal gebruik?

Bij een asbestinventaris voor sloop wordt een destructieve inventarisatie uitgevoerd, waarbij ook ingedekte of onderliggende toepassingen worden opgespoord. Bij een asbestinventaris bij normaal gebruik wordt alleen visueel en auditief onderzoek uitgevoerd, waarbij monsters kunnen worden genomen indien mogelijk.

Wat zijn de consequenties van het ontbreken van een asbestattest?

Het ontbreken van een geldig asbestattest kan juridische en financiële gevolgen hebben bij de verkoop of verhuur van een gebouw. Sinds 23 november 2022 is het verplicht om bij de verkoop van een gebouw ouder dan 2001 en minimaal 20m² grootte een geldig asbestinventarisatierapport te kunnen tonen. Hetzelfde geldt voor huurders die hun huurwoning willen verhuren. Het is daarom belangrijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.