Asbest dak verwijderen – Veilige Sanering Tips

Asbestdaken vormen een risico voor de gezondheid en het milieu, omdat er kankerverwekkende asbestvezels vrij kunnen komen. Het verwijderen van asbestdaken is daarom van groot belang. In dit artikel worden veilige saneringstips gegeven en wordt belangrijke informatie verstrekt over de kosten en processen die gepaard gaan met het verwijderen van asbestdaken.Belangrijkste punten om te onthouden:

 • Asbestdaken vormen een potentieel gezondheidsrisico vanwege de kankerverwekkende vezels die vrij kunnen komen.
 • Het verwijderen van asbestdaken vereist deskundigheid en het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen.
 • Je kunt een klein dak met geschroefde golfplaten mogelijk zelf verwijderen, maar voor grotere daken is het verstandig een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen.
 • De kosten voor het verwijderen van asbestdaken kunnen variëren en hangen af van verschillende factoren, zoals de grootte van het dak en de staat van de dakbedekking.
 • Het vervangen van asbestdaken draagt bij aan een gezondere leefomgeving en vermindert de milieubelasting.

Waar vind je asbest in je dak?

Asbest kan voorkomen in verschillende typen dakbedekking, zoals golfplaten, dakleien en bitumen.

“Golfplaten werden tot in de jaren 80 vaak gebruikt en kunnen asbest bevatten.”

Ook dakleien die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd kunnen asbest bevatten. Bitumen op platte daken kan ook asbest bevatten, vooral als het vóór 1994 is aangebracht.

Het is belangrijk om te weten waar asbest zich kan bevinden om de juiste stappen te nemen bij het verwijderen ervan.

Asbest in verschillende soorten dakbedekking:

Soort dakbedekking Gemiddelde periode waarin asbest voorkomt
Golfplaten Tot de jaren 80
Dakleien Voor 1994
Bitumen Voor 1994

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Als je vermoedt dat jouw dak asbest bevat, is het raadzaam om een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om de dakbedekking veilig te laten verwijderen.

Let op: Dit is slechts een overzicht van de mogelijke plekken waar asbest in daken kan voorkomen. Het is belangrijk om een specialist te raadplegen voor een gedetailleerde inventarisatie en asbestsanering.

Tips voor het verwijderen van asbestdaken

Bij het verwijderen van asbestdaken is het belangrijk om geïnformeerd te zijn en de juiste stappen te nemen. Hier volgen enkele handige tips:

1. Controleer het dak op asbest voordat je gaat verhuizen of verbouwen.

Het is essentieel om het dak te laten inspecteren op de aanwezigheid van asbest voordat je belangrijke veranderingen aanbrengt, zoals verhuizen of verbouwen. Een asbestinventarisatie kan helpen om potentiële risico’s op te sporen en passende maatregelen te nemen.

2. Schakel een deskundig bedrijf in voor het verwijderen van dakleien, bitumen of een groot dak met golfplaten.

Voor het verwijderen van dakleien, bitumen of grote daken met golfplaten is het raadzaam om een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Zij hebben de nodige kennis, ervaring en apparatuur om de sanering veilig en volgens de juiste procedures uit te voeren.

3. Onder strikte voorwaarden mag je een klein dak met geschroefde golfplaten zelf verwijderen.

Als je een klein dak hebt met geschroefde golfplaten en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je ervoor kiezen om het zelf te verwijderen. Zorg er echter voor dat je op de hoogte bent van de specifieke regelgeving en veiligheidsmaatregelen die hierbij komen kijken. Raadpleeg altijd een professional als je twijfelt.

4. Overweeg bij het vervangen van het hele dak isolatie en het plaatsen van zonnepanelen.

Bij het vervangen van het hele dak biedt het een uitgelezen kans om ook andere verbeteringen aan te brengen. Overweeg bijvoorbeeld het isoleren van het nieuwe dak om energie te besparen en het wooncomfort te verhogen. Daarnaast kun je ook overwegen om zonnepanelen te installeren, waardoor je niet alleen een duurzaam dak hebt, maar ook kunt profiteren van lagere energiekosten.

5. Kijk of je de asbestdaken samen met buren kunt laten vervangen om kosten en regelwerk te besparen.

Als je buren ook asbestdaken hebben, kan het lonen om samen te werken en de daken gezamenlijk te laten vervangen. Door samen op te treden, kunnen jullie kosten delen en het regelwerk efficiënter aanpakken. Informeer bij je buren en gemeente naar mogelijke collectieve acties of subsidies die beschikbaar zijn.

asbestdak verwijderen

Zelf asbest dak verwijderen

Indien je te maken hebt met een klein oppervlak asbest, zoals een dak met geschroefde golfplaten, zijn er situaties waarin je als particulier zelf het asbest mag verwijderen. Het is echter belangrijk om op de hoogte te zijn van de strikte voorwaarden en de nodige veiligheidsmaatregelen die je dient te nemen.

Voorwaarden voor het zelf verwijderen van asbest:

 • De hoeveelheid asbest moet beperkt zijn tot een klein oppervlak.
 • Het asbest moet vastzitten in geschroefde golfplaten.
 • Er mogen geen andere aanwezigen zijn tijdens het verwijderingsproces.

Om de veiligheid te waarborgen, is het verstandig om voorafgaand aan de verwijdering advies in te winnen bij een asbestdeskundige. Zij kunnen je helpen met het opstellen van een gedetailleerd plan en het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen. Het is essentieel om tijdens het verwijderingsproces persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zoals een ademhalingsmasker en wegwerphandschoenen.

Let op: Het is belangrijk om de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot asbestverwijdering te raadplegen voordat je zelf asbest gaat verwijderen. In sommige gevallen kan het verplicht zijn om een melding te maken bij de gemeente of een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

Veiligheidsmaatregelen bij zelf asbest verwijderen:

Wanneer je ervoor kiest om zelf asbest te verwijderen, dien je de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

 • Draag een geschikt ademhalingsmasker om inademing van asbestvezels te voorkomen.
 • Trek wegwerpkleding aan die na de verwijdering direct weggegooid kan worden.
 • Gebruik natte doekjes of een vernevelaar om stofvorming te voorkomen.
 • Verpak het verwijderde asbest zorgvuldig in daarvoor bestemde asbestzakken.
 • Maak gebruik van afsluitbare containers om het afval veilig op te slaan.
 • Reinig de werkplek grondig na het verwijderen van het asbest.
Voordelen van zelf asbest verwijderen Nadelen van zelf asbest verwijderen
 • Kostenbesparing doordat je geen professioneel bedrijf hoeft in te schakelen.
 • Geschikt voor kleine oppervlakten asbest.
 • Flexibiliteit in planning en uitvoering.
 • Risico op blootstelling aan asbestvezels als de juiste veiligheidsmaatregelen niet worden gevolgd.
 • Verantwoordelijkheid voor een veilige en juiste verwijdering ligt bij de particulier.
 • Beperkte ervaring en kennis kunnen leiden tot fouten of inefficiënte verwijdering.

Het is van cruciaal belang om de veiligheid voorop te stellen bij het zelf verwijderen van asbest. Twijfel je over je vaardigheden of de omvang van de klus, schakel dan altijd een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in voor de juiste expertise en veiligheidsgaranties.

Professionele asbest dak verwijderen

Voor grotere daken of daken waarbij niet aan de voorwaarden wordt voldaan om het zelf te verwijderen, is het raadzaam om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Deze professionele bedrijven zijn gespecialiseerd in professionele asbestsanering en beschikken over de benodigde certificeringen, kennis en ervaring om asbest veilig en efficiënt te verwijderen.

Een belangrijke eerste stap bij het verwijderen van een asbestdak is een asbestinventarisatie. Hierbij wordt er gekeken naar de aanwezigheid en de omvang van het asbest op het dak. Op basis van deze inventarisatie kan een erkend asbestverwijderingsbedrijf een plan van aanpak opstellen om het asbest veilig te verwijderen.

De kosten voor het laten verwijderen van een asbestdak kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van het dak, de staat van het asbest, de benodigde veiligheidsmaatregelen en eventuele bijkomende werkzaamheden. Het is verstandig om meerdere offertes aan te vragen bij erkende asbestverwijderingsbedrijven en deze goed te vergelijken om zo een weloverwogen keuze te maken.

Factoren Gemiddelde kosten
Grootte van het dak Kosten per vierkante meter
Staat van het asbest Extra kosten voor de verwijdering van beschadigd asbest
Veiligheidsmaatregelen Kosten voor het treffen van de vereiste veiligheidsmaatregelen
Bijkomende werkzaamheden Kosten voor het vervangen van dakbedekking of isolatie

Een erkend asbestverwijderingsbedrijf kan je ook adviseren over eventuele subsidiemogelijkheden of andere financiële regelingen die de kosten kunnen verlagen. Het is belangrijk om de veiligheid en de kwaliteit van het verwijderingsproces voorop te stellen bij het kiezen van een professionele asbestsanering, zodat de gezondheids- en milieurisico’s van asbestdaken op een verantwoorde wijze worden verminderd.

professionele asbestsanering

Kosten van asbest dak verwijderen

De kosten van het laten verwijderen van een asbestdak kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Enkele van deze factoren zijn:

 • Grootte van het dak
 • Staat van het dak
 • Benodigde veiligheidsmaatregelen
 • Keuze van nieuwe dakbedekking

Het is raadzaam om verschillende offertes aan te vragen en de kosten goed te vergelijken voordat je een beslissing neemt. Zo kun je een weloverwogen keuze maken en de beste prijs-kwaliteitverhouding vinden voor het verwijderen van je asbest dak.

Gevolgen van asbestdaken voor gezondheid en milieu

Asbestdaken vormen een potentieel gezondheidsrisico omdat er kankerverwekkende asbestvezels vrij kunnen komen. Deze vezels kunnen worden ingeademd en leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longkanker en asbestgerelateerde ziekten.

Daarnaast vormt asbest ook een milieurisico, omdat de vezels in de bodem, water en lucht terecht kunnen komen en zo het milieu kunnen vervuilen.

Het is van essentieel belang om de gevolgen van asbestdaken voor zowel de gezondheid als het milieu serieus te nemen en maatregelen te nemen om deze risico’s te verminderen.

Gezondheidsrisico asbest

De blootstelling aan asbestvezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. De vezels kunnen diep in de longen doordringen en daar littekenweefsel vormen. Dit kan leiden tot diverse asbestgerelateerde ziekten, waaronder longkanker, asbestose (een chronische longaandoening) en mesothelioom (een vorm van kanker die zich ontwikkelt in het longvlies, buikvlies of het hartzakje).

De symptomen van deze ziekten kunnen pas tientallen jaren na blootstelling optreden, waardoor het vaak lastig is om de oorzaak direct te linken aan asbest. Het is daarom cruciaal om blootstelling aan asbestvezels zoveel mogelijk te voorkomen door asbestdaken tijdig te verwijderen.

Milieurisico asbest

Naast het potentieel ernstige gezondheidsrisico vormt asbest ook een bedreiging voor het milieu. Vezels die vrijkomen bij degradatie van asbestdaken kunnen in de bodem terechtkomen en zo het grondwater vervuilen. Daarnaast kunnen ze via regenwater in sloten, rivieren en uiteindelijk in zee terechtkomen, wat schadelijk is voor de waterkwaliteit en het ecosysteem.

Bovendien kunnen asbestvezels in de lucht terechtkomen bij het verwijderen van asbestdaken, vooral als dit onprofessioneel wordt uitgevoerd. Dit kan leiden tot blootstelling van mens en dier aan de vezels, met mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg.

Het is daarom van groot belang om asbestdaken op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen om de negatieve gevolgen voor zowel de gezondheid als het milieu te minimaliseren.

Verzekering en asbestdaken

Het is van groot belang om te controleren of jouw opstalverzekering de kosten voor het opruimen van asbestdaken vergoedt. Asbestdaken kunnen bij schade, zoals door brand of hagel, asbestdeeltjes in de omgeving verspreiden. Het opruimen van deze deeltjes kan hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is het verstandig om bij jouw verzekeraar na te gaan of en tot welke hoogte de opruimkosten gedekt worden.

Asbestsanering kan een complex proces zijn en het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je de juiste verzekering hebt om de kosten te dekken. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van jouw opstalverzekering, kunnen de kosten voor het opruimen van asbestdaken geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Het is essentieel om de verzekering te informeren over de aanwezigheid van asbestdaken en de potentiële risico’s die dit met zich meebrengt.

Belangrijke overwegingen voor asbestdak verzekering

Bij het afsluiten van een verzekering voor asbestdaken zijn er enkele belangrijke overwegingen waar je rekening mee moet houden:

 1. Bekijk de polisvoorwaarden: Controleer of de verzekering specifieke dekking biedt voor asbestsanering en de kosten die daarmee gepaard gaan. Let vooral op eventuele uitsluitingen of beperkingen.
 2. Meld de aanwezigheid van asbestdaken: Informeer jouw verzekeraar over de aanwezigheid van asbestdaken op jouw eigendom. Dit voorkomt mogelijke problemen bij het indienen van een claim.
 3. Asbestinventarisatie: In sommige gevallen kan een verzekeraar verlangen dat er een asbestinventarisatierapport wordt opgesteld voordat de verzekering wordt afgesloten.
 4. Neem foto’s en documentatie: Maak foto’s van de asbestdaken en zorg voor de nodige documentatie om jouw claim te ondersteunen in geval van schade.
 5. Vergelijk verzekeraars: Verzamel verschillende offertes en vergelijk de voorwaarden en dekking van verschillende verzekeraars om de beste optie te vinden voor jouw situatie.

Door de juiste verzekering voor asbestdaken af te sluiten, kun je financiële gemoedsrust krijgen en eventuele onvoorziene kosten in verband met asbestsanering dekken. Het is belangrijk om zorgvuldig de polisvoorwaarden te lezen en de vereisten van de verzekeraar te begrijpen om ervoor te zorgen dat je goed verzekerd bent.

Belangrijke vragen bij het afsluiten van een asbestdak verzekering
Vraag Antwoord
Wordt asbestsanering en de kosten gedekt? Dekking kan variëren per verzekeraar en polisvoorwaarden. Informeer bij jouw verzekeraar.
Moet ik een asbestinventarisatierapport hebben? Sommige verzekeraars kunnen om een asbestinventarisatierapport vragen voordat de verzekering wordt afgesloten.
Zijn er uitzonderingen of beperkingen? Controleer de polisvoorwaarden om te zien of er specifieke uitsluitingen zijn met betrekking tot asbestdaken.
Wat moet ik doen bij schade aan het asbestdak? Meld de schade zo snel mogelijk aan jouw verzekeraar en volg hun instructies op.
Zijn mogelijke gezondheidsrisico’s gedekt? In sommige gevallen kan de verzekeraar ook dekking bieden voor gezondheidsrisico’s in verband met asbest.

Let op: Deze tabel is slechts ter illustratie en de exacte voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden en neem contact op met jouw verzekeraar voor de meest actuele en gedetailleerde informatie.

Verbod op asbestdaken

In mei 2019 werd het voorgenomen verbod op asbestdaken verworpen door de Eerste Kamer. Ondanks dit verbod hebben provincies, gemeenten, brancheverenigingen en Milieu Centraal zich ingezet voor een asbestdakenvrij Nederland. Het is dus nog steeds belangrijk om asbestdaken te vervangen en zo de gezondheids- en milieurisico’s te verminderen.

asbestdaken vervangen

Hoewel het verbod op asbestdaken niet is doorgevoerd, blijft het vervangen van asbestdaken een prioriteit in Nederland. Asbestdaken vormen een potentieel gezondheids- en milieurisico vanwege de kankerverwekkende asbestvezels die kunnen vrijkomen. Het verwijderen en vervangen van asbestdaken draagt bij aan het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen.

Provincies, gemeenten en brancheverenigingen hebben diverse initiatieven gelanceerd om asbestdaken te vervangen. Zo worden er subsidies en leningen verstrekt om de kosten van het vervangen van asbestdaken te verlagen. Daarnaast worden er informatiebijeenkomsten en voorlichtingscampagnes georganiseerd om bewustwording te creëren en eigenaren van asbestdaken te informeren over de vervangingsmogelijkheden.

De inzet van Milieu Centraal, een onafhankelijke organisatie voor informatie over duurzaamheid, draagt ook bij aan de bewustwording rondom asbestdaken. Zij verstrekken betrouwbare informatie en advies over het vervangen van asbestdaken, waardoor eigenaren de juiste keuzes kunnen maken.

Voordelen van het vervangen van asbestdaken

Het vervangen van asbestdaken brengt verschillende voordelen met zich mee. Ten eerste vermindert het de gezondheidsrisico’s veroorzaakt door asbestvezels. Door het vervangen van asbestdaken wordt de blootstelling aan deze vezels aanzienlijk verminderd, waardoor de kans op asbestgerelateerde ziekten zoals longkanker wordt verkleind.

Daarnaast draagt het vervangen van asbestdaken bij aan een duurzame leefomgeving. Asbestdaken zijn gevoelig voor verwering en verslechtering, waardoor er asbestvezels vrij kunnen komen en in het milieu terecht kunnen komen. Door deze daken te vervangen door veilige en milieuvriendelijke alternatieven wordt de milieuvervuiling veroorzaakt door asbestvezels verminderd.

Tot slot kan het vervangen van asbestdaken bijdragen aan een waardeverhoging van de woning of het gebouw. Asbestdaken worden steeds meer gezien als een potentieel risico, waardoor potentiële kopers of huurders afgeschrikt kunnen worden. Door het vervangen van het asbestdak wordt de waarde en verkoopbaarheid van het pand verbeterd.

Samenwerking voor het vervangen van asbestdaken

Het vervangen van asbestdaken kan een complex en kostbaar proces zijn. Daarom kan het voordelig zijn om samen te werken met anderen, zoals buren of andere dakeigenaren, om de kosten en het regelwerk te delen. Samenwerking kan resulteren in kostenvoordelen, zoals het delen van de kosten voor bijvoorbeeld een bouwsteiger of bouwlift.

Sommige gemeenten organiseren ook gezamenlijke acties om asbestdaken te vervangen. Hierbij kunnen zij ondersteuning bieden, zoals het regelen van offertes en het organiseren van collectieve inkoopacties. Het is raadzaam om bij de gemeente te informeren of er dergelijke acties gepland zijn en hoe je hieraan kunt deelnemen.

Voordelen van het vervangen van asbestdaken Samenwerking bij het vervangen van asbestdaken
– Vermindert gezondheidsrisico’s – Kosten en regelwerk delen
– Draagt bij aan duurzaamheid – Mogelijke kostenvoordelen
– Verhoogt waarde van het pand – Gemeentelijke ondersteuning

Samenwerking bij vervanging van asbestdaken

Het is een slimme zet om samen te werken met buren of andere dakeigenaren bij het vervangen van asbestdaken. Door gezamenlijk op te treden, kunnen jullie het regelwerk verminderen en mogelijk zelfs kostenvoordelen krijgen. Een van de voordelen van collectieve actie is bijvoorbeeld het delen van de kosten voor een bouwsteiger of bouwlift. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren.

Daarnaast kan het de moeite waard zijn om te informeren of er in jouw gemeente een gezamenlijke actie is om asbestdaken te vervangen. Vaak biedt de gemeente ondersteuning bij dergelijke initiatieven. Dit kan variëren van het verstrekken van informatie en advies tot het faciliteren van de coördinatie van de vervangingswerkzaamheden.

Samenwerken bij het vervangen van asbestdaken heeft meerdere voordelen:

 • Verdeel de kosten: Door de kosten te delen met andere dakeigenaren kunnen de individuele financiële lasten aanzienlijk worden verlicht.
 • Efficiëntie: Gezamenlijke actie kan resulteren in een efficiënter vervangingsproces, omdat er bijvoorbeeld gezamenlijk gebruik kan worden gemaakt van bouwmateriaal en gereedschap.
 • Ondersteuning: Gemeenten zijn vaak bereid om ondersteuning te bieden bij collectieve acties, bijvoorbeeld door het verstrekken van informatie, advies en coördinatie.

Door samen te werken bij de vervanging van asbestdaken kunnen jullie niet alleen de kosten verlagen, maar ook bijdragen aan een veiligere leefomgeving voor jullie allemaal. Doe dus navraag bij je buren en informeer bij de gemeente naar mogelijke gezamenlijke acties. Samen sta je sterker!

Conclusie

Het verwijderen van asbestdaken is essentieel om gezondheids- en milieurisico’s te verminderen. Door de juiste stappen te nemen bij het verwijderingsproces, afhankelijk van de grootte en de staat van het dak, kunnen we de verspreiding van kankerverwekkende asbestvezels voorkomen.

Het inschakelen van een professioneel asbestverwijderingsbedrijf is een verstandige keuze, omdat zij de benodigde kennis en ervaring hebben om de verwijdering veilig en efficiënt uit te voeren. Hiermee minimaliseren we niet alleen de blootstelling aan asbestvezels, maar waarborgen we ook de naleving van alle veiligheidsvoorschriften.

Het vergelijken van offertes van verschillende asbestverwijderingsbedrijven kan helpen bij het vinden van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast is het belangrijk om je verzekering op de hoogte te stellen en te informeren naar welke kosten zij eventueel vergoeden. Op deze manier kun je weloverwogen beslissingen nemen over het verwijderen van asbestdaken.

FAQ

Waar vind je asbest in je dak?

Asbest kan voorkomen in verschillende typen dakbedekking, zoals golfplaten, dakleien en bitumen. Golfplaten werden tot in de jaren 80 vaak gebruikt en kunnen asbest bevatten. Ook dakleien die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd kunnen asbest bevatten. Bitumen op platte daken kan ook asbest bevatten, vooral als het vóór 1994 is aangebracht. Het is belangrijk om te weten waar asbest zich kan bevinden om de juiste stappen te nemen bij het verwijderen ervan.

Tips voor het verwijderen van asbestdaken

– Controleer het dak op asbest voordat je gaat verhuizen of verbouwen.
– Schakel een deskundig bedrijf in voor het verwijderen van dakleien, bitumen of een groot dak met golfplaten.
– Onder strikte voorwaarden mag je een klein dak met geschroefde golfplaten zelf verwijderen.
– Overweeg bij het vervangen van het hele dak isolatie en het plaatsen van zonnepanelen.
– Kijk of je de asbestdaken samen met buren kunt laten vervangen om kosten en regelwerk te besparen.

Zelf asbest dak verwijderen

In sommige gevallen mogen particulieren kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen. Er zijn echter strikte voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet het gaan om vaste asbest van een klein dak met geschroefde golfplaten en moeten bepaalde veiligheidsmaatregelen worden genomen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze voorwaarden voordat je zelf aan de slag gaat met het verwijderen van asbest.

Professionele asbest dak verwijderen

Voor grotere daken of daken waarbij niet aan de voorwaarden wordt voldaan om het zelf te verwijderen, is het raadzaam om een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Deze bedrijven zijn gecertificeerd en hebben de kennis en ervaring om asbest veilig en efficiënt te verwijderen. Een asbestinventarisatie is vaak de eerste stap voordat het verwijderingsproces kan beginnen. De kosten voor het laten verwijderen van een asbestdak kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren.

Kosten van asbest dak verwijderen

De kosten van het laten verwijderen van een asbestdak kunnen sterk variëren. Factoren die hierop van invloed zijn, zijn onder andere de grootte van het dak, de staat van het dak, de benodigde veiligheidsmaatregelen en de keuze van nieuwe dakbedekking. Het is raadzaam om verschillende offertes aan te vragen en de kosten goed te vergelijken voordat je een beslissing neemt.

Gevolgen van asbestdaken voor gezondheid en milieu

Asbestdaken vormen een potentieel gezondheidsrisico omdat er kankerverwekkende asbestvezels vrij kunnen komen. Deze vezels kunnen worden ingeademd en leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longkanker en asbestgerelateerde ziekten. Daarnaast vormt asbest ook een milieurisico, omdat de vezels in de bodem, water en lucht terecht kunnen komen en zo het milieu kunnen vervuilen.

Verzekering en asbestdaken

Het is belangrijk om te controleren of je opstalverzekering de kosten voor het opruimen van asbestdaken vergoedt. In geval van schade aan het asbestdak, zoals bij brand of hagel, kunnen er asbestdeeltjes in de omgeving terechtkomen. De kosten voor het opruimen hiervan kunnen hoog oplopen. Het is raadzaam om bij je verzekeraar na te gaan of en tot welke hoogte de opruimkosten worden vergoed.

Verbod op asbestdaken

In mei 2019 werd het voorgenomen verbod op asbestdaken verworpen door de Eerste Kamer. Ondanks dit verbod hebben provincies, gemeenten, brancheverenigingen en Milieu Centraal zich ingezet voor een asbestdakenvrij Nederland. Het is dus nog steeds belangrijk om asbestdaken te vervangen en zo de gezondheids- en milieurisico’s te verminderen.

Samenwerking bij vervanging van asbestdaken

Het kan voordelig zijn om samen te werken met buren of andere dakeigenaren bij het vervangen van asbestdaken. Dit kan het regelwerk verminderen en mogelijk kostenvoordelen opleveren, zoals het delen van de kosten voor een bouwsteiger of bouwlift. Je kunt ook informeren of er in jouw gemeente een gezamenlijke actie is om asbestdaken te vervangen. Hierbij kan de gemeente ondersteuning bieden.