Asbest Opleiding: Word Expert in Veiligheid

Een asbest opleiding is van groot belang voor diegenen die een expert willen worden in veiligheid en zich willen certificeren als asbestdeskundige. Tijdens de opleiding leren cursisten alles over de eigenschappen en gevaren van asbest, de wetgeving omtrent asbestverwijdering en sanering, het herkennen van verschillende soorten asbest, het opstellen van asbestinventarissen, en het veilig werken met asbest. Het behalen van een erkend asbestopleiding certificaat is vereist om aan de slag te kunnen gaan in de asbestindustrie. Gelukkig zijn er verschillende opleidingsmogelijkheden beschikbaar in Nederland.Belangrijkste punten

 • Een asbest opleiding stelt cursisten in staat om een gecertificeerde expert in asbestverwijdering te worden.
 • Tijdens de opleiding leren cursisten over de eigenschappen en gevaren van asbest, de asbest wetgeving, het herkennen van verschillende soorten asbest, het opstellen van asbestinventarissen, en het veilig werken met asbest.
 • Het behalen van een erkend asbestopleiding certificaat is vereist om als expert aan de slag te kunnen gaan in de asbestindustrie.
 • Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden beschikbaar in Nederland.
 • Een asbest opleiding biedt de kans om bij te dragen aan een veilige omgeving en te werken als een gekwalificeerde asbestdeskundige.

Opleidingsinhoud

Een asbest opleiding omvat onder andere de volgende onderwerpen:

 1. De eigenschappen en gevaren van asbest
 2. De asbest wetgeving
 3. Herkennen van verschillende soorten asbest zoals Chrysotiel, Amosiet en Crocidoliet
 4. Opstellen van asbestinventarissen
 5. Uitvoeren van monsternames en opmaken van een asbestattest
 6. Dragen van de juiste asbestbeschermingskledij
 7. Uitvoeren van een asbestinspectie

Tijdens de opleiding leren cursisten ook hoe ze veilig kunnen werken met asbest en welke maatregelen er genomen moeten worden om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

“Veiligheid is van het grootste belang bij het werken met asbest. Tijdens de opleiding wordt speciale aandacht besteed aan het dragen van de juiste asbestbeschermingskledij om de gezondheid van de werknemers te waarborgen.”

Asbestinventarisatie

Een belangrijk onderdeel van de asbest opleiding is de asbestinventarisatie. Hier leren cursisten hoe ze asbest kunnen herkennen, hoe ze een asbestinventaris kunnen opstellen en hoe ze correcte asbeststalen kunnen nemen. Het doel van een asbestinventarisatie is om een volledig en nauwkeurig overzicht te krijgen van de aanwezigheid van asbest in een gebouw.

Tijdens de asbestinventarisatie worden verschillende materialen geïnspecteerd, zoals dakbedekking, isolatiematerialen, leidingen en vloeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale apparatuur en technieken om asbestvezels te identificeren en te analyseren. Het opmaken van een gedetailleerd asbestattest is essentieel om de aanwezigheid en locatie van asbestvezels in het gebouw vast te leggen.

Onderwerp Belang
Opstellen van asbestinventarissen Creëert een overzicht van de aanwezige asbest
Monsternames en asbeststalen Identificeert specifieke asbesthoudende materialen
Opstellen van een asbestattest Legt de aanwezigheid en locatie van asbestvezels vast

Opleidingsvereisten

Om deel te kunnen nemen aan een asbestopleiding, zijn er enkele opleidingsvereisten waar cursisten aan moeten voldoen. Hoewel er geen specifieke vooropleiding vereist is, dient men wel te beschikken over basiskennis van asbestinventarisatie. Deze kennis kan worden aangetoond door middel van feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vooropleiding bij een erkend opleidingscentrum.

Daarnaast is het noodzakelijk om te beschikken over een diploma secundair onderwijs of een gelijkwaardig diploma. Als alternatief kan men ook minimaal twee jaar ervaring hebben in het opmaken van asbestinventarissen.

Voor cursisten die al een diploma secundair onderwijs hebben of ervaring hebben in het opmaken van asbestinventarissen, is het nodig om jaarlijks verplichte bijscholing te volgen om de kennis up-to-date te houden.

In de tabel hieronder worden de opleidingsvereisten voor het volgen van een asbestopleiding samengevat:

Vooropleiding Ervaring Bijscholing
Diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig Jaarlijks verplicht
Minimaal twee jaar ervaring in asbestinventarisatie Jaarlijks verplicht

De opleidingsvereisten zorgen ervoor dat cursisten over de nodige achtergrondkennis en ervaring beschikken om de asbestopleiding te kunnen volgen en succesvol af te ronden. Door te voldoen aan deze vereisten kunnen cursisten zich ontwikkelen tot gekwalificeerde asbestdeskundigen en bijdragen aan een veiligere werkomgeving.

Stappen om asbestdeskundige te worden

Om een erkend asbestdeskundige te worden, moet je verschillende stappen volgen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stappen die nodig zijn om een gecertificeerde asbestdeskundige te worden:

 1. Beschik over basiskennis van asbestinventarisatie.
 2. Volg de verplichte asbestopleiding tot asbestinventariseerder.
 3. Slaag voor het examen dat bij de opleiding hoort.
 4. Registreer je als asbestdeskundige bij de OVAM.
 5. Verkrijg een persoonscertificaat bij een erkende certificatie-instelling.
 6. Zorg ervoor dat je aangesloten bent bij een bedrijf met een procescertificaat.

Wanneer je deze stappen volgt, zal je voldoen aan de certificeringsvereisten en erkend worden als asbestdeskundige. Het is van essentieel belang om deze stappen nauwkeurig te doorlopen om ervoor te zorgen dat je expertisestatus in de asbestindustrie wordt erkend.

De certificatie-instelling speelt een cruciale rol in het controleren en auditeren van de kwaliteit van het opmaken van asbestattesten. Door je aan te sluiten bij een erkende certificering-instelling, ben je verzekerd van de juiste training en ondersteuning om je rol als asbestdeskundige op een professionele en verantwoordelijke manier uit te voeren.

Vergelijking tussen stappen om asbestdeskundige te worden

Stap Belangrijkste aspecten Tijdsspanne Kosten
Basiskennis van asbestinventarisatie Leer de basisprincipes van asbestinventarisatie N.v.t. N.v.t.
Verplichte asbestopleiding Volg de vereiste opleiding om expertise te ontwikkelen in asbestinventarisatie Gemiddeld 4 dagen €500 – €1000
Examen Leg een examen af om de kennis en vaardigheden te toetsen 1 dag €150 – €300
Registratie bij OVAM Registreer je als asbestdeskundige bij OVAM Ongeveer 1 week €150
Persoonscertificaat Ontvang een persoonscertificaat van een erkende certificatie-instelling Ongeveer 2 weken €250 – €500
Aansluiting bij bedrijf met procescertificaat Zorg ervoor dat je bij een bedrijf bent aangesloten dat een geldig procescertificaat heeft N.v.t. N.v.t.

Het doorlopen van deze stappen zal je helpen in het bereiken van je doel om een erkend asbestdeskundige te worden. Door de juiste opleiding, certificering en registratieprocedures te volgen, kun je jezelf positioneren als een betrouwbare expert in asbestinventarisatie en bijdragen aan het creëren van een veilige omgeving.

Doelgroep asbestinventarisatie cursus

De asbestinventarisatie cursus is bedoeld voor cursisten die gecertificeerd asbestdeskundige willen worden en een asbestattest willen kunnen opmaken. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor personen die zich verder willen verdiepen in asbestinventarisatie, zoals preventieadviseurs, makelaars, veiligheidscoördinatoren, EPC-deskundigen, keurders en techniekers, EPB-verslaggevers, vastgoedverkopers, syndici, notarissen, advocaten, en architecten.

Belangrijke informatie:

Let op: Deze cursus is alleen geschikt voor professionals die betrokken zijn bij het werken met asbest. Het vereist een basiskennis van asbestinventarisatie en de relevante wetgeving. Als je geen ervaring hebt met asbest, wordt aangeraden om eerst een asbestopleiding te volgen voordat je aan de asbestinventarisatie cursus deelneemt.

Voordelen van de asbestinventarisatie cursus

 • Verkrijg de kennis en vaardigheden om een gecertificeerd asbestdeskundige te worden
 • Leer hoe je een gedetailleerde asbestinventaris kunt opmaken
 • Word deskundig in het herkennen van asbest en het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen
 • Krijg inzicht in de relevante wet- en regelgeving omtrent asbestinventarisatie
 • Biedt mogelijkheden voor professionele groei en carrièreperspectieven

Tijdens de cursus krijgen deelnemers praktische training en worden ze begeleid door ervaren professionals uit het vakgebied. De nadruk ligt op het ontwikkelen van de vereiste vaardigheden en het begrijpen van de veiligheidsvoorschriften bij het werken met asbest. Na het voltooien van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat, waarmee ze hun expertise kunnen aantonen.

Om de diversiteit en expertise van de docenten te waarborgen, worden professionals uit verschillende sectoren betrokken. Dit zorgt voor een brede kennisoverdracht en een beter begrip van de praktijkgerichte toepassingen van asbestinventarisatie.

doelgroep asbestinventarisatie

Huidige tarieven en beschikbaarheid

De tarieven en beschikbaarheid van de asbestinventarisatie cursus kunnen variëren. We raden geïnteresseerden aan om contact op te nemen en zich in te schrijven via onze website voor de meest actuele informatie.

Cursus Duur Kosten
Asbestinventarisatie cursus 2 dagen €599
Intensieve Asbestinventarisatie cursus 1 dag €399

Let op: De beschikbaarheid van de cursussen kan beperkt zijn vanwege het hoge aantal aanvragen. We raden daarom aan om je tijdig in te schrijven om teleurstellingen te voorkomen.

Asbestinventaris opleiding

Een opleiding tot asbestinventaris stelt cursisten in staat om aan de slag te gaan als asbest inspecteur. Tijdens de opleiding leren cursisten het herkennen van asbest, het opmaken van een asbestattest en het registreren bij OVAM. Het is vanaf 2022 verplicht om een asbestattest op te maken bij de verkoop van een woning die voor het jaar 2001 is gebouwd. Een gecertificeerd asbestdeskundige maakt een asbestinventaris op en registreert deze bij OVAM.

Voordelen van een asbestinventaris opleiding Opleidingsonderwerpen Belangrijke vaardigheden
 • Word een gecertificeerde asbest inspecteur
 • Bied waardevolle diensten aan vastgoedeigenaars
 • Draag bij aan de veiligheid en gezondheid van anderen
 • Herkenning van verschillende soorten asbest
 • Opmaken van een asbestattest
 • Registratie bij OVAM
 • Grondige kennis van asbesteigenschappen
 • Uitstekende observatievaardigheden
 • Nauwkeurigheid in het opstellen van attesten

Met een opleiding tot asbestinventaris kun je een belangrijke rol spelen in het veiligstellen van gebouwen en het beschermen van de volksgezondheid. Door het leren herkennen van asbest en het opmaken van een asbestattest, kun je vastgoedeigenaars helpen bij het naleven van de wettelijke eisen en het beschermen van bewoners, werknemers en bezoekers tegen de gevaren van asbestblootstelling.

ADI opleiding

De ADI opleiding (Asbestdeskundige Inventarisatie) is een vervolgstap voor cursisten die zich verder willen specialiseren in asbestinventarisatie. Om ADI te worden, moet men beschikken over een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig, of minimaal twee jaar relevante beroepservaring hebben. De opleiding omvat een verplichte opleiding tot asbestdeskundige inventarisatie via een erkende certificatie-instelling, het slagen voor het eindexamen, en het verklaren onafhankelijk en onpartijdig te werken.

ADI opleiding

Opleiding Diploma vereisten Certificatie-instelling
ADI opleiding Diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig
Óf minimaal 2 jaar relevante beroepservaring
Erkende certificatie-instelling

VCA Basis cursus

Naast de asbestopleidingen is er ook de mogelijkheid om een VCA Basis cursus te volgen. Deze cursus richt zich op veilig werken en maakt cursisten bewust van de risico’s en preventiemaatregelen op de werkvloer. Het behalen van een VCA diploma toont aan dat men beschikt over de kennis om veilig te kunnen werken voor een aannemer.

De VCA Basis cursus is een waardevolle aanvulling op de asbestopleidingen, aangezien veiligheid een essentieel aspect is bij het werken met asbest. Door de VCA cursus te volgen, leren cursisten de juiste veiligheidsprotocollen en -praktijken toe te passen, waardoor het risico op ongevallen en letsel wordt verminderd.

Tijdens de VCA Basis cursus worden verschillende onderwerpen behandeld, zoals het herkennen van gevaarlijke situaties en het nemen van passende maatregelen om deze te voorkomen. Cursisten leren ook over persoonlijke beschermingsmiddelen en hoe ze deze op de juiste manier moeten gebruiken. Daarnaast komt ook de communicatie op de werkvloer aan bod, evenals de wet- en regelgeving omtrent veilig werken.

Onderwerpen Duur
Veiligheidsbewustzijn 1 uur
Risico’s en preventie 2 uur
Wet- en regelgeving 1,5 uur
Persoonlijke beschermingsmiddelen 1 uur
Communicatie op de werkvloer 1 uur

Na het succesvol afronden van de VCA cursus ontvangen cursisten een VCA diploma, dat aantoont dat ze over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om veilig te kunnen werken. Dit diploma is niet alleen waardevol voor aannemers, maar kan ook een meerwaarde bieden bij sollicitaties en het verkrijgen van opdrachten.

Veilig werken is essentieel in elke werkomgeving, vooral in sectoren waarin risico’s op letsel en ongevallen hoog zijn, zoals bij asbestverwijdering. Met een VCA diploma op zak kunnen cursisten met vertrouwen hun werk uitvoeren, wetende dat ze de juiste veiligheidsmaatregelen treffen.

Prijs en duur opleidingen

De kosten en duur van de verschillende asbestopleidingen kunnen variëren. Een cursus kan bijvoorbeeld in één dag worden gegeven, gevolgd door een examen. De kosten voor een opleiding liggen gemiddeld rond de €185,00 per cursist, inclusief lesmateriaal, lunch, en examen. Het is ook mogelijk om alleen het examen af te leggen. Voor bedrijven die meerdere werknemers willen laten opleiden, kan er een offerte op maat worden gemaakt. Inschrijven kan online via de website van het opleidingscentrum.

Overzicht kosten en duur asbestopleidingen:

Opleiding Duur Kosten
Basiscursus Asbestinventarisatie 1 dag + examen €185,00
Asbestdeskundige Inventarisatie opleiding Meerdere dagen + examen Prijs op aanvraag
VCA Basis cursus 1 dag €125,00

Let op: bovengenoemde prijzen zijn richtprijzen en kunnen per opleidingscentrum verschillen. Voor een exacte prijsopgave en informatie over beschikbare data en locaties kun je het beste contact opnemen met het opleidingscentrum.

kosten asbestopleiding

Conclusie

Een asbest opleiding is essentieel voor wie een expert wil worden in veiligheid en gecertificeerd wil worden als asbestdeskundige. Tijdens de opleiding leren cursisten alles over de eigenschappen en gevaren van asbest, de wetgeving rond asbestinventarisatie, het herkennen van verschillende soorten asbest, het opmaken van asbestattesten, en het veilig werken met asbest. Na het behalen van een erkend asbestopleiding certificaat kunnen cursisten aan de slag als gekwalificeerde asbestdeskundigen en bijdragen aan een veilige omgeving.

FAQ

Wat houdt een asbest opleiding in?

Een asbest opleiding stelt cursisten in staat om een gecertificeerde expert in asbestverwijdering te worden. Tijdens de opleiding leren cursisten over de eigenschappen en gevaren van asbest, de asbest wetgeving, het herkennen van verschillende soorten asbest, het opstellen van asbestinventarissen, en het veilig werken met asbest.

Is een erkend asbestopleiding certificaat vereist?

Ja, het behalen van een erkend asbestopleiding certificaat is vereist om als expert aan de slag te kunnen gaan in de asbestindustrie.

Wat zijn de opleidingsvereisten voor een asbestopleiding?

Om aan een asbestopleiding te kunnen deelnemen, zijn er enkele opleidingsvereisten. Cursisten moeten beschikken over basiskennis van asbestinventarisatie en een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig hebben, of minimaal twee jaar ervaring hebben in het opmaken van asbestinventarissen.

Wat zijn de stappen om een erkende asbestdeskundige te worden?

Om een erkend asbestdeskundige te worden, moet men beschikken over basiskennis van asbestinventarisatie, de verplichte opleiding tot asbestinventariseerder volgen en slagen voor het examen, zich laten registreren als asbestdeskundige bij OVAM, en een persoonscertificaat verkrijgen bij een erkende certificatie-instelling. Het is ook vereist om aangesloten te zijn bij een bedrijf met een procescertificaat.

Wie kan deelnemen aan een asbestinventarisatie cursus?

De asbestinventarisatie cursus is bedoeld voor cursisten die gecertificeerd asbestdeskundige willen worden en een asbestattest willen kunnen opmaken. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor personen die zich verder willen verdiepen in asbestinventarisatie, zoals preventieadviseurs, makelaars, veiligheidscoördinatoren, EPC-deskundigen, keurders en techniekers, EPB-verslaggevers, vastgoedverkopers, syndici, notarissen, advocaten, en architecten.

Wat omvat een opleiding tot asbestinventaris?

Een opleiding tot asbestinventaris omvat het herkennen van asbest, het opmaken van een asbestattest, en het registreren bij OVAM. Het is vanaf 2022 verplicht om een asbestattest op te maken bij de verkoop van een woning die voor het jaar 2001 is gebouwd.

Wat is de ADI opleiding?

De ADI opleiding (Asbestdeskundige Inventarisatie) is een vervolgstap voor cursisten die zich verder willen specialiseren in asbestinventarisatie. Om ADI te worden, moet men beschikken over een diploma secundair onderwijs of gelijkwaardig, of minimaal twee jaar relevante beroepservaring hebben. De opleiding omvat een verplichte opleiding tot asbestdeskundige inventarisatie via een erkende certificatie-instelling, het slagen voor het eindexamen, en het verklaren onafhankelijk en onpartijdig te werken.

Wat houdt de VCA Basis cursus in?

De VCA Basis cursus richt zich op veilig werken en maakt cursisten bewust van de risico’s en preventiemaatregelen op de werkvloer. Het behalen van een VCA diploma toont aan dat men beschikt over de kennis om veilig te kunnen werken voor een aannemer.

Wat zijn de kosten en duur van de asbestopleidingen?

De kosten en duur van de verschillende asbestopleidingen kunnen variëren. Een cursus kan bijvoorbeeld in één dag worden gegeven, gevolgd door een examen. De kosten voor een opleiding liggen gemiddeld rond de €185,00 per cursist, inclusief lesmateriaal, lunch, en examen. Het is ook mogelijk om alleen het examen af te leggen. Voor bedrijven die meerdere werknemers willen laten opleiden, kan er een offerte op maat worden gemaakt. Inschrijven kan online via de website van het opleidingscentrum.

Waarom is een asbest opleiding essentieel?

Een asbest opleiding is essentieel voor wie een expert wil worden in veiligheid en gecertificeerd wil worden als asbestdeskundige. Tijdens de opleiding leren cursisten alles over de eigenschappen en gevaren van asbest, de wetgeving rond asbestinventarisatie, het herkennen van verschillende soorten asbest, het opmaken van asbestattesten, en het veilig werken met asbest.