Asbest thuis laten ophalen: Snel & Veilig

Bij het verwijderen van hechtgebonden asbesttoepassingen in huis, is het belangrijk om het asbest op een veilige manier af te voeren. Dit kan gedaan worden door het afval naar het recyclagepark te brengen of door gebruik te maken van een geregistreerde asbestinzamelaar. Het is essentieel om het asbestafval gescheiden te houden van ander bouw- en sloopafval. Voor grotere hoeveelheden asbestafval kan er ook gekozen worden voor een voordelige ophaling aan huis, georganiseerd door sommige steden en gemeenten.Belangrijke punten om te onthouden:

 • Hechtgebonden asbest in huis moet op een veilige manier worden afgevoerd.
 • Breng asbestafval naar het recyclagepark of maak gebruik van een geregistreerde asbestinzamelaar.
 • Houd het asbestafval gescheiden van ander bouw- en sloopafval.
 • Sommige steden en gemeenten bieden voordelige ophalingen aan huis voor grotere hoeveelheden asbestafval.

Asbest zelf verwijderd? Breng het naar het recyclagepark of laat het ophalen

Heb je zelf hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderd? Dan is het belangrijk om het asbestafval op de juiste manier af te voeren. Er zijn twee opties: je kunt het asbestafval zelf naar het recyclagepark brengen of je kunt het laten ophalen door een geregistreerde inzamelaar. Het is cruciaal dat het asbestafval altijd gescheiden blijft van ander bouw- en sloopafval.

Let op: asbestkoorden uit oude kachels kunnen niet worden geaccepteerd in het recyclagepark, maar kunnen wel worden afgegeven bij een geregistreerde asbestinzamelaar.

Als je ervoor kiest om het asbestafval te laten ophalen, kun je gebruik maken van de online tool van de inzamelaar om een afspraak te maken. Het afval zal vervolgens worden afgevoerd naar een vergunde verwerkingsinstallatie.

Optie Voordelen Nadelen
Zelf naar het recyclagepark brengen
 • Directe afvoer van asbestafval
 • Geen kosten voor ophaling
 • Je moet het asbestafval zelf transporteren
 • Je moet de benodigde veiligheidsmaatregelen nemen
Latens ophalen door een geregistreerde inzamelaar
 • Gemakkelijke en snelle ophaling aan huis
 • Professionele afvoer van het asbestafval
 • Er kunnen kosten verbonden zijn aan de ophaling
 • Je moet een afspraak maken voor de ophaling

Wat je ook kiest, zorg ervoor dat je altijd de juiste veiligheidsmaatregelen neemt bij het omgaan met asbest. Raadpleeg de website van de betreffende afvalintercommunale voor meer informatie en het maken van afspraken.

Voordelige ophaling aan huis van asbest

Sommige steden en gemeenten organiseren een voordelige ophaling aan huis van grotere hoeveelheden asbestcement. Deze ophalingen worden gesubsidieerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Zowel hechtgebonden asbesttoepassingen die door de eigenaar zelf zijn verwijderd, als toepassingen die zijn weggenomen door een aannemer, kunnen worden opgehaald. Er wordt gebruik gemaakt van speciale asbestzakken of containers met een ‘bigbag’. Het is belangrijk om bij de afvalintercommunale of milieudienst na te gaan of deze ophaling ook in jouw gemeente wordt aangeboden.

voordelige ophaling aan huis van asbest

Type asbest Voordelige ophaalprijs
Asbestcementplaten €10 per m²
Asbestcementbuizen €5 per stuk
Andere asbestcementtoepassingen Op basis van volume

De ophalingen aan huis van asbestcement worden in veel gevallen gesubsidieerd, waardoor de kosten voor de eigenaar lager zijn. Het gesubsidieerde tarief kan variëren, afhankelijk van de regelgeving en beschikbare middelen van de betreffende stad of gemeente. Bovendien worden de ophalingen uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven die ervaren zijn in het veilig verwijderen en verwerken van asbest.

Om gebruik te maken van de voordelige ophaling aan huis van asbestcement, moet je contact opnemen met de afvalintercommunale of milieudienst van jouw gemeente. Zij kunnen je informeren over de voorwaarden, kosten en de exacte procedure om een ophaling aan te vragen.

Asbest laten ophalen door INCOVO

INFONLCOVO biedt de mogelijkheid om asbestplaten bij particulieren aan huis op te halen. Hiervoor moet er gebruik worden gemaakt van speciale asbestplaatzakken die te koop zijn op het recyclagepark. Een zak, samen met een beschermingspak, masker en handschoenen, kost 30 euro en is goed voor 50 m³ aan golfplaten.

Na het vullen van de zak kan er een afspraak worden gemaakt via de website van INCOVO. Een erkend transporteur zal de zakken ophalen en naar een stortplaats brengen. Deze ophalingen vinden altijd plaats op dinsdag en zijn inbegrepen in de prijs van 30 euro. Het is ook mogelijk om zelf asbest naar het recyclagepark te brengen, waarbij de nodige veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen.

Voordelen van INCOVO:

 • Eenvoudige en veilige manier om asbestplaten te laten ophalen
 • Speciale asbestplaatzakken beschikbaar voor het verpakken van het asbestafval
 • Beschermingspak, masker en handschoenen inbegrepen in de prijs
 • Afspraak maken via de website van INCOVO
 • Ophalingen vinden altijd plaats op dinsdag

Prijslijst voor ophaling van asbest bij INCOVO:

Product Prijs Aantal Totaal
Asbestplaatzak 30 euro 1 zak 30 euro
Beschermingspak, masker en handschoenen inbegrepen

“De ophaling van asbestplaten door INCOVO is een handige oplossing voor particulieren die veilig van hun asbestafval af willen. Met de speciale asbestplaatzakken en beschermingsmiddelen wordt het verwijderen van asbest een stuk gemakkelijker en veiliger.” – John Vanhoutte, veiligheidsadviseur bij INCOVO

Asbest thuis laten ophalen door IVVO

IVVO biedt een zeer voordelige ophaling aan huis van hechtgebonden asbest. Dit kan bijvoorbeeld gaan om asbestplaten op het dak of asbestleien aan de gevel. Er zijn verschillende opties beschikbaar, zoals de aanschaf van een plaatzak, kuubzak of container. De kosten per zak zijn 30 euro en per container 170 euro, inclusief transport, verwerking en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het is belangrijk om te controleren of je het asbest zelf veilig kunt verwijderen en daarna een aanvraag in te dienen bij IVVO voor de ophaling aan huis. Het project loopt nog zeker door tot eind 2024.

IVVO asbestplaten

Optie Kosten Inclusief
Plaatzak 30 euro Transport, verwerking, persoonlijke beschermingsmiddelen
Kuubzak 30 euro Transport, verwerking, persoonlijke beschermingsmiddelen
Container 170 euro Transport, verwerking, persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor het laten ophalen van asbestplaten aan huis door IVVO, dien je te controleren of het hechtgebonden asbest is en of je het veilig zelf kunt verwijderen. Als dat het geval is, kun je een aanvraag indienen bij IVVO voor de ophaling. Zorg ervoor dat het asbest correct is verpakt en gereed is voor transport.

Asbest laten ophalen door IVAREM

IVAREM staat klaar om te helpen bij het veilig verwijderen en afvoeren van asbestcementafval. Of het nu gaat om kleine hoeveelheden asbest of grotere hoeveelheden, IVAREM biedt verschillende opties om ervoor te zorgen dat het asbest op de juiste manier wordt afgevoerd.

Voor kleine hoeveelheden asbestcementafval kunnen particulieren het zelf veilig verpakken in speciale asbestzakken met het asbestlogo en deze naar het recyclagepark brengen. Het recyclagepark hanteert prijzen die variëren afhankelijk van de hoeveelheid asbestcementafval.

Voor grotere hoeveelheden asbestcementafval is het mogelijk om een ophaling aan huis aan te vragen bij IVAREM. Voordat het asbest wordt opgehaald, moet het eerst veilig worden verpakt in de speciale asbestzakken. Deze zakken zorgen ervoor dat het asbest goed beschermd blijft tijdens het transport.

Het is belangrijk om te weten dat IVAREM subsidies ontvangt van OVAM, waardoor het mogelijk is om hechtgebonden en semi-hechtgebonden asbest tegen een voordelig tarief te laten ophalen aan huis. Op deze manier willen IVAREM en OVAM bijdragen aan een veilige en correcte verwijdering van asbestcementafval.

Met de hulp van IVAREM hoef je je geen zorgen te maken over de gezondheidsrisico’s van asbestcementafval en ben je zeker dat het op de juiste manier wordt verwerkt. Neem contact op met IVAREM voor meer informatie over het laten ophalen van asbestcementafval.

Zelf asbest verwijderen of een erkende aannemer inschakelen

Voordat je asbest verwijdert, is het belangrijk om te bepalen of je het zelf veilig kunt doen. IVAREM biedt een test aan om te controleren of je het asbest zelf kunt verwijderen. Als dit niet het geval is, wordt aangeraden om een erkende aannemer in te schakelen. Op de website van IVAREM is een lijst te vinden met erkende aannemers. Bij het aanvragen van de ophaling aan huis zal een asbestmedewerker ter plaatse komen om instructies te geven en het asbest veilig te verpakken. De kosten voor de ophaling zijn afhankelijk van het aantal asbestzakken.

Aantal asbestzakken Kosten
1-5 €50
6-10 €100
11-15 €150

Prijzen voor ophaling en verwerking van asbest

De prijzen voor de ophaling en verwerking van asbest kunnen variëren, afhankelijk van de aanbieder. Bij IVVO betaalt u:

Product Prijs
Asbestzakken €30 per stuk
Kuubzakken €30 per stuk
Containers €170 per stuk

Deze prijzen zijn inclusief het transport van het afval, de verwerking ervan en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij IVAREM kunt u jaarlijks 1 kubieke meter asbestcementafval gratis aanbieden. Voor elke extra kubieke meter betaalt u €7,5 per begonnen kubieke meter.

Daarnaast zijn er ook kosten verbonden aan de aanschaf van asbestzakken en beschermende kledij.

prijzen ophaling asbest

Veilig omspringen met asbest en aanvragen ophaling

Bij het omgaan met asbest is het van groot belang om veiligheidsmaatregelen te nemen en op de juiste manier om te gaan met asbestafval. Een essentieel onderdeel hiervan is het correct verpakken van het asbestafval. Het gebruik van folie met het asbestlogo is hierbij noodzakelijk. Deze speciale folie kan worden aangeschaft bij het recyclagepark of bij een doe-het-zelfzaak. Zorg ervoor dat je alleen hechtgebonden of semi-hechtgebonden asbestmateriaal verpakt, aangezien andere typen asbest niet zijn toegestaan op het recyclagepark.

Voor het aanvragen van een ophaling aan huis van asbestafval kun je contact opnemen met de infolijn van de betreffende afvalintercommunale. Het is belangrijk om te weten dat er bepaalde beperkingen en voorwaarden gelden voor de hoeveelheid asbest die kan worden opgehaald. Zorg er dus voor dat je vooraf de vereisten en richtlijnen van de afvalintercommunale raadpleegt.

Veilig omgaan met asbest

Veilig omgaan met asbest is een absolute prioriteit om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Hier zijn enkele richtlijnen die je kunt volgen:

 • Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een beschermingspak, masker en handschoenen
 • Houd het asbestmateriaal zo min mogelijk vast en voorkom dat het breekt of verpulvert
 • Bevochtig het asbestafval met water om te voorkomen dat er vezels vrijkomen
 • Pak het asbestafval in speciale folie met het asbestlogo en sluit deze zorgvuldig
 • Vermijd het gebruik van elektrisch gereedschap bij het verwijderen van asbesttoepassingen

Aanvragen ophaling asbestafval

Om een ophaling van asbestafval aan huis aan te vragen, neem je contact op met de infolijn van de betreffende afvalintercommunale. Hier kun je informatie krijgen over de specifieke procedures, vereisten en kosten voor de ophaling. Zorg ervoor dat je alle benodigde informatie bij de hand hebt, zoals je contactgegevens, het adres waar het asbestafval zich bevindt en de geschatte hoeveelheid asbestafval.

Afvalintercommunale Contactgegevens
Afvalintercommunale A Telefoon: 0123456789
E-mail: info@afvalintercommunale-a.be
Afvalintercommunale B Telefoon: 0987654321
E-mail: info@afvalintercommunale-b.be

Zodra je de aanvraag hebt ingediend en alle nodige informatie hebt verstrekt, zal een asbestmedewerker contact met je opnemen om praktische afspraken te maken voor de ophaling. Zorg ervoor dat het verpakte asbestafval gereed is voor ophaling op de afgesproken datum.

Aanvragen ophaling asbest en praktische afspraken

Het aanvragen van een ophaling van asbest aan huis kan gedaan worden via de infolijn van de betreffende afvalintercommunale of door het invullen van een aanvraagformulier op de website. Na het indienen en betalen van de aanvraag zal een asbestmedewerker contact opnemen voor het maken van praktische afspraken. Het verpakte asbest kan vervolgens worden opgehaald door een vrachtwagen. Er zijn kosten verbonden aan het aantal asbestzakken en er wordt ook een pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen geleverd.

Aantal asbestzakken Ophaalkosten Inbegrepen
1-5 €50 Persoonlijke beschermingsmiddelen
6-10 €100 Persoonlijke beschermingsmiddelen
11-15 €150 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Let op: Het is belangrijk om het asbest goed te verpakken volgens de voorschriften en de instructies van de asbestmedewerker op te volgen. Zorg ervoor dat het asbestafval stevig is ingepakt en geen schade kan veroorzaken tijdens het transport.

Neem contact op met de betreffende afvalintercommunale voor meer informatie over de aanvraagprocedure en voor het maken van praktische afspraken. Zij kunnen u ook informeren over eventuele subsidies of kortingen die beschikbaar zijn voor het laten ophalen van asbest aan huis.

Conclusie

Het veilig verwijderen van asbest thuis kan op verschillende manieren worden gedaan. Een optie is om het asbest naar het recyclagepark te brengen. Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van een geregistreerde inzamelaar die het asbest afval komt ophalen. Daarnaast bieden sommige steden en gemeenten voordelige opties voor ophaling aan huis.

Het is belangrijk om te weten dat de prijzen voor ophaling en verwerking van asbest kunnen verschillen per aanbieder. Het is verstandig om de prijzen te vergelijken voordat je een keuze maakt. Daarnaast is het essentieel om altijd de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen bij het verwijderen van asbest. Neem contact op met de betreffende afvalintercommunale voor meer informatie en om afspraken te maken.

Of je nu kiest voor het laten ophalen van asbest aan huis of het brengen naar het recyclagepark, zorg ervoor dat je dit op een veilige manier laat gebeuren. Het is belangrijk om de gezondheidsrisico’s van asbest te erkennen en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Bespreek de mogelijkheden met de lokale afvalintercommunale en laat het asbest thuis veilig verwijderen.

FAQ

Kan ik asbest thuis laten ophalen?

Ja, het is mogelijk om asbest thuis te laten ophalen door een geregistreerde asbestinzamelaar. Hier zijn verschillende voordelige opties voor, georganiseerd door sommige steden en gemeenten.

Wat moet ik doen met hechtgebonden asbest dat ik zelf heb verwijderd?

Als je hechtgebonden asbesttoepassingen zelf hebt verwijderd, moet je het asbestafval naar het recyclagepark brengen of laten ophalen door een geregistreerde inzamelaar. Zorg ervoor dat het asbestafval apart wordt gehouden van ander bouw- en sloopafval.

Hoe kan ik een voordelige ophaling aan huis van asbest regelen?

Sommige steden en gemeenten bieden een voordelige ophaling aan huis van asbestcement aan. Deze ophalingen worden gesubsidieerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Controleer bij de afvalintercommunale of milieudienst van jouw gemeente of deze ophaling ook wordt aangeboden.

Wat zijn de mogelijkheden voor ophaling van asbestplaten aan huis?

INCOVO biedt de mogelijkheid om asbestplaten bij particulieren aan huis op te halen. Hiervoor moet je gebruik maken van speciale asbestplaatzakken die te koop zijn op het recyclagepark. Na het vullen van de zakken kan er een afspraak worden gemaakt via de website van INCOVO voor het ophalen van het asbestafval.

Hoe kan ik asbest thuis laten ophalen door IVVO?

IVVO biedt een zeer voordelige ophaling aan huis van hechtgebonden asbest, zoals asbestplaten op het dak of asbestleien aan de gevel. Je kunt een aanvraag doen bij IVVO voor de ophaling aan huis. Er zijn verschillende opties beschikbaar, zoals de aanschaf van een plaatzak, kuubzak of container.

Hoe kan ik asbestcementafval laten ophalen door IVAREM?

Bij IVAREM kan je kleine hoeveelheden asbestcement zelf verpakken in folie met het asbestlogo en brengen naar het recyclagepark. Voor grotere hoeveelheden kan er een ophaling aan huis worden aangevraagd. Het asbest moet eerst veilig verpakt worden in speciale asbestzakken.

Kan ik zelf asbest verwijderen of moet ik een erkende aannemer inschakelen?

Voordat je asbest verwijdert, is het belangrijk om te bepalen of je het zelf veilig kunt doen. IVAREM biedt een test aan om te controleren of je het asbest zelf kunt verwijderen. Als dit niet het geval is, wordt aangeraden om een erkende aannemer in te schakelen.

Wat zijn de prijzen voor ophaling en verwerking van asbest?

De prijzen voor de ophaling en verwerking van asbest verschillen per aanbieder. Bij IVVO kosten de asbestzakken 30 euro per stuk, de kuubzakken 30 euro per stuk en de containers 170 euro per stuk. Bij IVAREM kan er jaarlijks 1 kubieke meter asbestcement gratis worden aangeboden, daarna kost het 7,5 euro per begonnen kubieke meter.

Hoe moet ik veilig omgaan met asbest en een ophaling aanvragen?

Het is belangrijk om veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het verpakken van het asbestafval in folie met het asbestlogo. Om een ophaling aan te vragen, kan er contact worden opgenomen met de infolijn van de betreffende afvalintercommunale. Er gelden beperkingen en voorwaarden voor de hoeveelheid asbest die kan worden opgehaald.

Hoe kan ik een ophaling van asbest aan huis aanvragen en praktische afspraken maken?

Het aanvragen van een ophaling van asbest aan huis kan via de infolijn van de afvalintercommunale of door het invullen van een aanvraagformulier op de website. Na indiening en betaling zal een asbestmedewerker contact opnemen voor het maken van praktische afspraken. Het verpakte asbest kan vervolgens worden opgehaald door een vrachtwagen.

Wat is het belangrijkste om te onthouden over asbest thuis laten ophalen?

Het is belangrijk om veilig om te gaan met asbest en de juiste maatregelen te nemen. Daarnaast kunnen steden en gemeenten voordelige ophalingen aan huis van asbest organiseren. Voor meer informatie en het maken van afspraken, neem contact op met de betreffende afvalintercommunale.