Asbest in gyproc: Feiten, Risico’s & Advies

Asbest in gyproc is een onderwerp dat veel mensen zorgen baart. In dit artikel bespreken we de feiten, risico’s en geven we advies over het veilig verwijderen van asbest in gyproc volgens de nieuwste wetgeving. We zullen ook ingaan op de verschillende toepassingen van asbest in gyproc en hoe je een asbestinventarisatie kunt laten uitvoeren.Belangrijkste punten om te onthouden:

 • Asbest in gyproc is een potentieel gevaarlijk materiaal dat verwijderd moet worden volgens specifieke wetgeving.
 • Het is belangrijk om een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om de verwijdering op een veilige en wettelijke manier uit te voeren.
 • Een asbestinventarisatierapport is essentieel om de aanwezigheid van asbest in gyproc nauwkeurig vast te stellen.
 • Om de risico’s van asbest in gyproc te minimaliseren, is het van belang om op de hoogte te zijn van het geldende asbestbeleid en de wetgeving omtrent asbestsanering.
 • Asbesthoudende materialen moeten zorgvuldig worden behandeld om de verspreiding van vezels en de gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Wat is Eternit?

Eternit is een bedrijf dat in 1905 is opgericht en zich richtte op de productie van asbestcement. Ze waren ooit de grootste producent van asbestcement in Europa en hadden fabrieken over de hele wereld. Naast asbestcement waren ze ook bekend om hun productie van gipsplaten onder de naam Gyproc.

Asbestcement is een type bouwmateriaal dat werd gebruikt vanwege zijn sterkte, duurzaamheid en brandwerende eigenschappen. Het werd vaak gebruikt in de constructie van gebouwen, zoals daken, gevels en pijpleidingen. Eternit was een pionier in de asbestcementindustrie en droeg bij aan de populariteit van dit materiaal.

Een belangrijke component van asbestcement is asbest, een natuurlijk mineraal met vezelachtige eigenschappen. Asbest werd gewonnen uit mijnen en verwerkt in fabrieken, waaronder die van Eternit. De vezels zorgden voor de sterkte en stabiliteit van het asbestcement.

Het gebruik van asbest in de bouwsector was in die tijd wijdverspreid vanwege de gunstige eigenschappen. Echter, in latere jaren werden de gezondheidsrisico’s van asbest bekend en werd het gebruik ervan in de meeste landen verboden. Dit leidde tot het einde van de asbestcementindustrie en de transitie naar veiligere materialen.

De impact van Eternit op de asbestindustrie

Eternit heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling en groei van de asbestcementindustrie. Hun fabrieken produceerden grote hoeveelheden asbestcementproducten die wereldwijd werden gebruikt. Deze producten waren een standaard keuze in de bouwsector vanwege hun sterkte en duurzaamheid.

“Eternit heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de groei van de asbestcementindustrie, maar de schadelijke effecten van asbestvezels hebben uiteindelijk geleid tot de beëindiging ervan.”

Vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die asbest met zich meebrengt, zijn de productie en het gebruik ervan in de bouwsector stopgezet. Eternit heeft sindsdien andere materialen ontwikkeld en produceert nu vezelcementproducten zonder asbest.

Om een beter beeld te krijgen van Eternit en het gebruik van asbest, is het belangrijk om meer te weten te komen over de geschiedenis van Eternit en de ontwikkeling van de asbestcementindustrie. In de volgende sectie zullen we bespreken of Eternit onderdeel is van de Etex Group en hoe ze zijn geëvolueerd na het einde van de asbestcementproductie.

Is Eternit onderdeel van de Etex Group?

Eternit Group, eens de grootste speler in de asbestcementindustrie, is later omgedoopt tot Etex Group. Het merk Eternit blijft echter bestaan binnen de Etex Group en produceert nu diverse hoogwaardige bouwmaterialen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Cedral leien, Equitone gevelplaten en Eternit golfplaten.

Hoewel Eternit tegenwoordig onderdeel is van de Etex Group, heeft het nog steeds een sterke reputatie opgebouwd in de bouwsector. Het merk blijft een vertrouwde naam voor kwalitatieve producten die voldoen aan de hoogste normen.

Etex Group

“Etex Group is een wereldwijde leider in de productie en distributie van innovatieve bouwmaterialen. Met meer dan 100 jaar ervaring en een sterke focus op duurzaamheid, streeft Etex Group ernaar om oplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van klanten en de vereisten van een steeds veranderende wereld.”

De diversiteit van de Etex Group stelt hen in staat om een breed scala aan bouwmaterialen aan te bieden, waaronder Eternit-producten zoals Cedral leien, Equitone gevelplaten en Eternit golfplaten. Deze producten combineren functionaliteit en esthetiek, en worden veel gebruikt in zowel residentiële als commerciële bouwprojecten.

Als onderdeel van de Etex Group kan Eternit profiteren van de expertise en middelen van het grotere bedrijf, waardoor ze blijven innoveren en hoogwaardige producten kunnen leveren aan hun klanten.

Tabel: Vergelijking van Eternit-producten

Product Beschrijving
Cedral leien Duurzame vezelcementleien die zorgen voor een esthetische afwerking van het dak.
Equitone gevelplaten Decoratieve gevelplaten met een hoge weerstand en een uniek karakter.
Eternit golfplaten Veelzijdige golfplaten die worden gebruikt voor daken en gevels, en beschikbaar zijn in verschillende kleuren en profielen.

Deze tabel toont een overzicht van enkele populaire Eternit-producten die momenteel worden aangeboden door de Etex Group. Elk product heeft unieke eigenschappen en functionaliteiten, maar ze delen allemaal een gemeenschappelijk doel: het leveren van hoogwaardige bouwmaterialen die aan de behoeften van de markt voldoen.

Door voortdurend te innoveren en te investeren in onderzoek en ontwikkeling blijft Eternit binnen de Etex Group voorop lopen in de sector. Met hun uitgebreide assortiment bieden ze oplossingen voor verschillende bouwprojecten en dragen ze bij aan de verdere ontwikkeling van de bouwindustrie.

Met het sterke merk Eternit en de steun van de Etex Group blijft het bedrijf een betrouwbare keuze voor hoogwaardige bouwmaterialen in zowel nationale als internationale projecten.

Eternit Group afbeelding

Wat is het verschil tussen Eternit en asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een groep mineralen met vezelachtige eigenschappen, terwijl Eternit verwijst naar een specifiek type asbesthoudend materiaal, namelijk asbestcement.

Eternit kan asbest bevatten, maar kan ook asbestvrij zijn, afhankelijk van de toepassing. Asbest wordt vaak gebruikt als een algemene term om te verwijzen naar verschillende soorten asbestvezels, terwijl Eternit specifiek verwijst naar vezelcementproducten die asbest bevatten.

Asbestcement is een materiaal dat wordt gemaakt door asbestvezels te mengen met cement. Het resultaat is een stevige en duurzame plaat die in verschillende bouwtoepassingen wordt gebruikt. Deze asbestcementproducten werden vaak geproduceerd door Eternit en andere fabrikanten.

Het belangrijkste verschil tussen asbest en Eternit is dus dat asbest een breder begrip is dat verschillende soorten vezels omvat, terwijl Eternit specifiek verwijst naar asbestcementproducten. Het is van cruciaal belang om te weten of een bepaald materiaal asbest bevat of niet, omdat asbestvezels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen wanneer ze worden ingeademd.

Wat zijn Menuiserite platen van Eternit?

Menuiserite platen van Eternit zijn bekende onderdakplaten die vroeger werden gemaakt van asbestcement. Tegenwoordig worden ze echter asbestvrij geproduceerd. Je kunt ze herkennen aan de naam Menuiserite NT.

De Menuiserite platen van Eternit zijn veelgebruikte onderdakplaten van hoge kwaliteit. Ze worden gebruikt voor het beschermen en isoleren van daken en gevels. Deze platen bieden duurzame oplossingen voor verschillende bouwprojecten.

Kenmerken van Menuiserite platen:

 • Asbestvrij: De moderne Menuiserite platen worden geproduceerd zonder asbest, waardoor ze veilig zijn in het gebruik. Dit draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving.
 • Onderdakplaten: Menuiserite platen zijn speciaal ontworpen voor gebruik als onderdakplaten, waardoor ze zorgen voor bescherming tegen weersinvloeden en vocht.
 • Sterk en duurzaam: Deze platen zijn gemaakt van vezelcement, wat zorgt voor een hoge sterkte en duurzaamheid. Ze zijn bestand tegen verschillende weersomstandigheden en gaan lang mee.
 • Isolerend: Menuiserite platen hebben goede isolerende eigenschappen, waardoor ze bijdragen aan een energie-efficiënt gebouw.
 • Eenvoudige installatie: De platen zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze geschikt zijn voor zowel professionele bouwers als doe-het-zelvers.

Met de asbestvrije Menuiserite platen van Eternit kun je een dak of gevel op een veilige en kwalitatieve manier afwerken. Ze bieden betrouwbare bescherming en isolatie, terwijl ze voldoen aan de modernste bouwvoorschriften.

Voordelen van Menuiserite platen Toepassingen
Asbestvrij
– Sterk en duurzaam
– Isolerend
– Eenvoudige installatie
– Onderdak
– Gevelbekleding
– Schuren en bijgebouwen
– Industriële toepassingen

Wanneer is Eternit gestopt met het gebruik van asbest?

Eternit heeft in Nederland de productie van asbestcement-bouwmaterialen stopgezet in 1993, nadat er een asbestverbod werd ingevoerd. In België werd het gebruik van asbestcement verboden in 1998 en in de rest van de wereld werd het gebruik van asbest stopgezet in 2002.

Dit verbod op asbestgebruik werd ingevoerd vanwege de schadelijke gezondheidseffecten van asbest. Asbest, een vezelig mineraal, werd vaak gebruikt in de bouwsector vanwege zijn eigenschappen zoals sterkte, brandbestendigheid en isolatievermogen. Het werd met name veel toegepast in asbestcement, een materiaal dat bestaat uit cement vermengd met asbestvezels.

Asbestcement werd gebruikt in diverse bouwmaterialen, zoals golfplaten, leidingen, vlakke platen en dakbedekking. De populariteit van asbestcement nam toe vanwege de duurzaamheid en het lage onderhoud. Het werd vaak gebruikt in zowel residentiële als commerciële gebouwen.

Helaas is asbest een kankerverwekkende stof gebleken en kan het bij inademing ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker en mesothelioom. Het asbestverbod werd daarom ingesteld om de bevolking te beschermen tegen de negatieve gezondheidseffecten van asbest.

asbestgebruik

Tegenwoordig is het van groot belang om zich bewust te zijn van de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in oudere gebouwen en om bij renovatie- of sloopwerkzaamheden de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Het inhuren van een erkend asbestinventarisatie– en verwijderingsbedrijf is essentieel om de veiligheid van zowel de bewoners als de werknemers te waarborgen.

Het asbestverbod heeft geleid tot strengere regelgeving en richtlijnen voor de sanering en verwijdering van asbest. Het is belangrijk om te voldoen aan deze wetgeving om zo de gezondheidsrisico’s te minimaliseren en een veilige leefomgeving te creëren.

Wordt er tegenwoordig nog asbest gebruikt?

Sinds 2001 is er een totale asbestverbod in België en sinds 2005 in de hele Europese Unie. Dit betekent dat het gebruik van asbest volledig verboden is vanwege de negatieve effecten op de gezondheid. Hoewel het verbod al geruime tijd van kracht is, worden er nog steeds incidentele gevallen van asbestgebruik aangetroffen, zij het niet in dezelfde mate als vroeger.

In Vlaanderen werkt men aan een asbestveilig beleid om de negatieve effecten van asbest te minimaliseren en ervoor te zorgen dat Vlaanderen asbestveilig wordt. Dit beleid omvat maatregelen zoals het informeren en sensibiliseren van mensen over de gevaren van asbest, het stimuleren van veilige verwijdering van asbesthoudende materialen en het bevorderen van een veilige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Vlaanderen.

Hoewel het gebruik van asbest steeds minder voorkomt, is het nog steeds van cruciaal belang om zich bewust te zijn van de mogelijke aanwezigheid van asbest in oudere gebouwen en voorzichtigheid te betrachten bij het omgaan met materialen waarin asbest kan voorkomen.

Voorbeeld van asbestgebruik

Hoewel asbestgebruik nu streng gereguleerd en verboden is, waren er in het verleden verschillende toepassingen waarbij asbest werd gebruikt vanwege de goede eigenschappen van het materiaal. Hieronder volgt een voorbeeld van toepassingen waar asbest mogelijk nog aanwezig kan zijn:

Toepassing Omschrijving
Asbestcementplaten Gebruikt als dakbedekking of gevelbekleding in oudere gebouwen.
Asbesthoudende isolatie Gebruikt rond verwarmingsbuizen of in liftschachten.
Asbesthoudende vloerbedekking Asbest kan aanwezig zijn in oud vloerzeil of vinyltegels.
Asbesthoudende plafondtegels Gebruikt in oudere gebouwen voor geluids- en warmte-isolatie.

Let op: Het is van belang om altijd een professionele asbestinventarisatie te laten uitvoeren voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd in oudere gebouwen om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen nauwkeurig in kaart te brengen en veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen.

Door middel van het implementeren van strengere regelgeving en het creëren van bewustwording, wordt er gestreefd naar een asbestveilig Vlaanderen waarin de negatieve effecten van asbest tot het minimum worden beperkt.

Welke soorten asbesttoepassingen vind je nog van Eternit?

Eternit was een belangrijke producent van asbestcement, dat werd gebruikt voor verschillende bouwmaterialen. Hoewel het gebruik van asbest in de meeste landen verboden is, kunnen deze toepassingen nog steeds aanwezig zijn in oudere gebouwen. Het is essentieel om bij de behandeling van deze materialen voorzichtig te zijn vanwege de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Een van de belangrijke asbesttoepassingen van Eternit waren leien. Asbestcementleien werden veel gebruikt als dakbedekking vanwege hun duurzaamheid en weerbestendigheid. Ze boden bescherming tegen regen, wind en andere weersomstandigheden.

Golfplaten waren een andere prominente toepassing van asbestcement van Eternit. Deze golfplaten werden vaak gebruikt voor het bedekken van schuren, loodsen en andere gebouwen. Ze boden een sterke en duurzame oplossing voor het beschermen van de onderliggende structuur tegen weersinvloeden.

Eternit produceerde ook vlakke platen van asbestcement. Deze platen werden gebruikt voor diverse toepassingen, zoals gevelbekleding, binnenwanden en plafonds. Ze werden gewaardeerd vanwege hun isolerende eigenschappen en brandwerendheid.

Tot slot, asbestcementbuizen waren een veelvoorkomend product van Eternit. Deze buizen werden gebruikt voor de aanleg van waterleidingen, afvoerleidingen en rioleringssystemen. Ze waren bestand tegen corrosie en hadden een lange levensduur, wat hen tot een populaire keuze maakte in de bouwsector.

asbestcement toepassingen

Voorzichtigheid is geboden bij de omgang met deze asbesttoepassingen van Eternit. Oudere gebouwen kunnen mogelijk nog steeds materiaal bevatten dat asbest bevat. Bij verbouwingen, renovaties of sloopwerkzaamheden is het belangrijk om een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om de mogelijke blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.

Wat gebruikt Eternit ter vervanging van asbest voor cement?

Eternit heeft vezels met een organische koolstof-structuur geïntroduceerd als vervanging van asbestvezels in vezelcement. Deze vezels hebben vergelijkbare eigenschappen als asbestvezels, maar uit onderzoek van gerenommeerde instituten blijkt dat ze niet als kankerverwekkend worden beschouwd.

De vervanging van asbestvezels door vezels met een organische koolstof-structuur in vezelcement is een belangrijke stap in de richting van een veiligere bouwsector. Deze nieuwe vezels bieden nog steeds de nodige sterkte en duurzaamheid, terwijl ze de gezondheidsrisico’s van asbest minimaliseren.

“Het gebruik van vezels met een organische koolstof-structuur als vervanging van asbest in vezelcement is een positieve ontwikkeling. Het stelt ons in staat om veilige en duurzame bouwmaterialen te produceren, zonder de gevaren van asbest.” – Expert op het gebied van vezelcement

Vezelcement met een organische koolstof-structuur wordt tegenwoordig veelvuldig gebruikt in de bouw. Het wordt onder andere toegepast bij de productie van golfplaten, leien, buizen en andere bouwmaterialen. Deze nieuwe vezels zorgen ervoor dat de eigenschappen van asbest behouden blijven, maar zonder de schadelijke gezondheidseffecten.

Voordelen van vezelcement met een organische koolstof-structuur:

 • Stabiele en duurzame bouwmaterialen
 • Bestand tegen vocht en temperatuurveranderingen
 • Brandwerend
 • Geen risico op vezelvrijgave
 • Milieuvriendelijk alternatief voor asbest

Met de vervanging van asbestvezels door vezels met een organische koolstof-structuur, blijft Eternit vooroplopen in de ontwikkeling van veilige en betrouwbare bouwmaterialen. Dit helpt bij het minimaliseren van de risico’s voor werknemers en eindgebruikers, terwijl het de bouwsector ondersteunt bij het naleven van de wetgeving omtrent asbest.

Conclusie

Na het bespreken van de feiten en risico’s van asbest in gyproc, is het duidelijk dat veilige verwijdering volgens de wetgeving van groot belang is. Ook hebben we de verschillende toepassingen van asbest in gyproc behandeld en uitgelegd hoe een asbestinventarisatie kan worden uitgevoerd. Om de gezondheid van mens en milieu te beschermen, is het essentieel om de wetgeving omtrent asbest na te leven en een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen voor het veilig saneren van asbesthoudende materialen.

Asbestinventarisatie is de eerste stap in het proces van asbestverwijdering. Door een specialist in te schakelen voor de inventarisatie, kan er een gedetailleerd rapport worden opgesteld waarin de aanwezigheid van asbest en de risico’s worden beschreven. Op basis van dit rapport kan het verwijderingsproces worden gepland en uitgevoerd door een erkend asbestsaneringsbedrijf.

Het is van groot belang dat iedereen op de hoogte is van de wetgeving omtrent asbest en de risico’s die het met zich meebrengt. Door samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we een veilige omgeving creëren en de schadelijke effecten van asbest in gyproc minimaliseren.

FAQ

Wat zijn de feiten en risico’s van asbest in gyproc?

Asbest in gyproc is een verzamelnaam voor een groep mineralen met vezelachtige eigenschappen. Het kan aanwezig zijn in oudere gebouwen en wordt beschouwd als gevaarlijk voor de gezondheid. Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot ernstige ziekten, waaronder verschillende vormen van kanker. Het verwijderen van asbest in gyproc moet daarom gebeuren volgens strikte wetgeving om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Hoe kan ik asbest in gyproc veilig verwijderen?

Het veilig verwijderen van asbest in gyproc moet worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Zij beschikken over de juiste kennis, ervaring en apparatuur om het asbesthoudende materiaal op een veilige manier te saneren. Het is belangrijk om de wetgeving omtrent asbestverwijdering te volgen, en indien nodig een asbestinventarisatie te laten uitvoeren om de aanwezigheid van asbest in gyproc te identificeren.

Wat zijn de verschillende toepassingen van asbest in gyproc?

Asbest in gyproc werd vroeger gebruikt voor verschillende bouwmaterialen, zoals leien, golfplaten, vlakke platen en buizen. Deze toepassingen kunnen nog steeds aanwezig zijn in oudere gebouwen. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het werken met deze materialen en bij verbouwingen waarbij gyproc wordt verwijderd.

Hoe kan ik een asbestinventarisatie laten uitvoeren?

Om de aanwezigheid van asbest in gyproc te achterhalen, kun je een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een erkend asbestinventarisatiebedrijf. Zij zullen een grondig onderzoek doen naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen, zoals gyproc, en hiervan een rapport opstellen. Dit rapport geeft inzicht in de locaties en hoeveelheden asbest in gyproc en dient als basis voor het veilig saneren ervan.

Wat is de wetgeving omtrent asbestverwijdering?

De wetgeving omtrent asbestverwijdering is streng en vereist dat asbestinventarisatierapporten worden opgesteld voordat asbesthoudende materialen kunnen worden verwijderd. Het verwijderen van asbest in gyproc moet worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf dat voldoet aan de wettelijke eisen en richtlijnen. Het doel van de wetgeving is om de gezondheid en veiligheid van degenen die met asbest werken te beschermen.