Premie voor Asbest Dak Verwijderen – Info Gids

Asbest is een schadelijke stof die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Het verwijderen van asbestdaken is daarom van groot belang. Gelukkig biedt de Vlaamse regering een premie aan voor het verwijderen van asbest daken. In deze gids vindt u alle informatie die u nodig heeft over hoe u deze premie kunt krijgen en bespaar op de kosten van sanering.Belangrijke punten om te onthouden:

 • Asbest is een schadelijke stof die ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.
 • Het verwijderen van asbestdaken is wettelijk verplicht en draagt bij aan een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.
 • De kosten voor het verwijderen van een asbest dak kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren.
 • U kunt aanspraak maken op een premie voor het verwijderen van asbestdaken via de Vlaamse regering.
 • Om in aanmerking te komen voor de premie, moet de asbestverwijdering worden uitgevoerd door een erkende aannemer.

Waarom asbest (laten) verwijderen?

Het inademen van asbestvezels kan op lange termijn ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals long-, buikvlies- of longvlieskanker. Daarom is het van groot belang om asbest te verwijderen. Daarnaast is het verwijderen van asbest ook wettelijk verplicht vanwege het streven naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.

Verscheidene studies hebben aangetoond dat de blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot ernstige aandoeningen van de luchtwegen en de longen. Het asbeststof dat vrijkomt bij beschadigde of verouderde asbestmaterialen kan bij inademing diepe weefselschade veroorzaken. Hierdoor kunnen zich op de lange termijn verschillende vormen van kanker ontwikkelen.

Omdat asbestvezels vrijwel onzichtbaar zijn en zich overal kunnen verspreiden, is het essentieel om asbest te laten verwijderen door professionals die de nodige expertise en beschermingsmaatregelen hebben. Op deze manier kan het risico op blootstelling aan asbestvezels worden geminimaliseerd en kan de gezondheid van u, uw gezin en uw omgeving worden beschermd.

Daarnaast heeft de Vlaamse overheid het doel gesteld om tegen 2040 asbestveilig te zijn. Dit betekent dat alle asbesthoudende materialen, waaronder asbestdaken, verwijderd moeten worden. Door actief bij te dragen aan de verwijdering van asbest draagt u bij aan het creëren van een veilige en gezonde leefomgeving voor iedereen.

Asbestverwijdering Gezondheidsrisico’s Wettelijke verplichting
Onder professionele begeleiding Verkleint de kans op ernstige ziektes zoals kanker Onderdeel van het streven naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040
Voorkomt blootstelling aan asbestvezels Beschermt de gezondheid van uzelf, uw gezin en uw omgeving Verwijdering van asbest is verplicht en moet door professionals worden uitgevoerd
Draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving Minimaliseert het risico op verspreiding van asbestvezels Voorkomt mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Asbest verwijderen kosten

De kosten voor het verwijderen van asbest kunnen sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van het dak en de staat van het asbest. Gemiddeld kost het verwijderen van een asbest dak ongeveer €1000 tot €1500 voor een gewone rijwoning. Daarnaast komt er vaak nog een verwerkingskost van ongeveer €300 bij.

Factoren Kostenindicatie
Omvang van het dak Varieert per vierkante meter
Staat van het asbest Kan invloed hebben op de arbeidsintensiteit en extra kosten
Verwerkingskosten Gemiddeld €300

Let op: Deze kosten zijn slechts een indicatie en kunnen per situatie verschillen. Het is altijd aan te raden om offertes op te vragen bij verschillende erkende asbestverwijderaars om een nauwkeurige prijsopgave te ontvangen. Zij kunnen uw specifieke situatie beoordelen en een gedetailleerde kostenraming maken.

Hoewel de kosten voor het verwijderen van asbest een investering met zich meebrengen, is het van groot belang om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren en te zorgen voor een veilige leefomgeving. Bovendien kunt u mogelijk aanspraak maken op een premie voor het verwijderen van asbest, wat kan helpen om de kosten te drukken. In de volgende sectie zullen we meer informatie verstrekken over de premies voor asbest verwijderen.

Belangrijke aandachtspunten bij het verwijderen van asbest:

 1. Zorg altijd voor het inschakelen van een erkende asbestverwijderaar om de veiligheid en naleving van de regelgeving te waarborgen.
 2. Vraag offertes aan bij verschillende professionals om de beste prijs-kwaliteitverhouding te krijgen.
 3. Houd rekening met eventuele bijkomende kosten, zoals verwerkingskosten en mogelijk extra maatregelen om het dak te isoleren na de asbestverwijdering.
 4. Informeer bij uw gemeente of er specifieke vergunningen of meldingsplichten zijn met betrekking tot het verwijderen van asbest.

Asbest verwijderen premie

Gelukkig kunt u aanspraak maken op een premie voor het verwijderen van asbest daken. Vanaf 1 januari 2021 biedt de Vlaamse regering een asbestverwijderpremie aan via netbeheerder Fluvius. Deze premie bedraagt €8 per vierkante meter, op voorwaarde dat u ook het dak isoleert. Het verwijderen van asbest dient wel te gebeuren door een erkende aannemer om in aanmerking te komen voor de premie.

Wanneer u besluit om uw asbest dak te laten verwijderen, is het goed om te weten dat er financiële ondersteuning beschikbaar is. De asbestverwijderpremie is een manier waarop de Vlaamse overheid particulieren stimuleert om asbest daken te saneren. Door het verstrekken van een premie per vierkante meter wordt de financiële last van het verwijderen van asbest verminderd.

Met de premie van €8 per vierkante meter kunt u aanzienlijk besparen op de kosten van de asbestsanering. Dit kan vooral gunstig zijn wanneer u een groot dakoppervlak heeft dat verwijderd moet worden. Door het isoleren van het dak te combineren met de asbestverwijdering kunt u ook profiteren van energiebesparingen op de lange termijn. Dit maakt het verwijderen van asbest niet alleen veiliger voor uw gezondheid, maar ook voordeliger voor uw portemonnee.

Om in aanmerking te komen voor de asbestverwijderpremie moet u het verwijderen van het asbest dak laten uitvoeren door een erkende aannemer. Dit is belangrijk omdat een erkende aannemer de kennis en ervaring heeft om het asbest op een veilige en professionele manier te verwijderen. Door alleen met erkende aannemers te werken, wordt de kwaliteit en veiligheid van de asbestsanering gewaarborgd.

Voorwaarden premie asbest verwijderen

Om in aanmerking te komen voor de asbestverwijderpremie, moet de asbestverwijdering worden uitgevoerd door een erkende dienst. Daarnaast moet u binnen een jaar na het verkrijgen van de premie het asbest verwijderen en uw dak of gevel isoleren. De ingediende facturen moeten specifieke informatie bevatten, zoals de datum, kostprijs, totale oppervlakte en gewicht per type materiaal.

Om in aanmerking te komen voor de asbestverwijderpremie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door een erkende dienst. Dit houdt in dat u een professioneel bedrijf moet inschakelen om het asbest op een veilige en gecontroleerde manier te verwijderen.
 • U moet binnen een jaar na het verkrijgen van de premie het asbest laten verwijderen. Het is belangrijk om de verwijdering tijdig te laten uitvoeren om te voorkomen dat de premie vervalt.
 • Naast het verwijderen van het asbest, moet u ook uw dak of gevel isoleren. Dit draagt bij aan een energiezuinige woning en verhoogt de waarde ervan.

Wanneer u de facturen indient voor de premieaanvraag, moeten deze specifieke informatie bevatten, zoals de datum van de werken, de kostprijs van de asbestverwijdering, de totale oppervlakte van het verwijderde asbest en het gewicht per type materiaal. Zorg ervoor dat alle benodigde informatie duidelijk vermeld is op de ingediende facturen om vertraging of afwijzing van de premieaanvraag te voorkomen.

Premies voor bedrijven, scholen en zorginstellingen

Naast de premie voor particulieren biedt OVAM ook ondersteuning aan bedrijven, scholen en zorginstellingen. OVAM financieert bijvoorbeeld asbestinventarisatie voor scholen. Daarnaast kunnen lokale besturen subsidies krijgen voor verschillende asbestafbouwprojecten, zoals het ophalen van asbestcementafval en groepsaankopen voor de vervanging of verwijdering van asbesthoudende materialen.

asbestdak verwijderen subsidieaanvraag

Deze subsidieaanvragen bieden bedrijven, scholen en zorginstellingen de mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen bij het verwijderen van asbestdaken en het nemen van andere asbestreducerende maatregelen. Door gebruik te maken van deze OVAM premies kunnen deze instellingen de kosten verminderen en de veiligheid voor hun medewerkers en gebruikers verbeteren.

Hoe asbest herkennen?

Het herkennen van asbest kan een uitdaging zijn, maar er zijn enkele indicatoren waar u op kunt letten om asbest te identificeren. Asbest kan voorkomen in verschillende materialen, zoals golfplaten, leien en onderdakmaterialen.

 1. Golfplaten: Asbestcementen golfplaten waren vroeger veel gebruikt als dakbedekking. Deze platen zijn herkenbaar aan hun grijze kleur en een vezelachtige structuur.
 2. Leien: Asbest kan ook voorkomen in leien daken. Let op de kleur en structuur van de leien, aangezien asbesthoudende leien vaak een grijze kleur hebben en een glad oppervlak.
 3. Onderdakmaterialen: Asbest kan zich ook bevinden in onderdakmaterialen, zoals isolatieplaten. Controleer bij renovaties of verbouwingen de materialen die zich onder het dak bevinden.

Naast deze materialen kunnen ook het jaar van plaatsing, de structuur en het productiemerk van bouwmaterialen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van asbest. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen wanneer u vermoedt dat er asbest aanwezig is.

“Het is belangrijk om voorzichtig te zijn en de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen wanneer u vermoedt dat er asbest aanwezig is.”

Hoe asbest herkennen? – Voorbeelden van asbesthoudende materialen:

Materiaal Herkenningskenmerken
Golfplaten Grijze kleur, vezelachtige structuur
Leien Grijze kleur, glad oppervlak
Onderdakmaterialen Asbestcementplaten, isolatieplaten

Let op: Deze tabel dient ter illustratie en is niet uitputtend. Raadpleeg altijd een professional voor een betrouwbare asbestidentificatie.

Hoe asbest dak herkennen?

Om een asbest dak te herkennen, kunt u dezelfde methoden gebruiken als voor het herkennen van asbest in het algemeen. Er zijn verschillende indicatoren waar u op kunt letten om de aanwezigheid van asbest op uw dak te identificeren.

Aanwezigheid van asbestcementen golfplaten

Een van de meest voorkomende materialen waarin asbest kan voorkomen, zijn asbestcementen golfplaten. Deze platen werden vaak gebruikt voor dakbedekking van schuren, loodsen en andere oudere gebouwen. Let op de textuur en kleur van de platen, aangezien asbestcement vaak grijsachtig of beige van kleur is. Als u golfplaten met deze eigenschappen op uw dak heeft, kan dit duiden op de aanwezigheid van asbest.

Vermeldingen op asbestcementen golfplaten

Daarnaast kunt u ook de vermeldingen op asbestcementen golfplaten controleren. Op de plaat kunnen woorden als “asbestcement” of “ACM” staan, wat aangeeft dat het materiaal asbest bevat. Deze vermeldingen kunnen zich op verschillende plaatsen bevinden, zoals de bovenkant, de zijkanten of de achterkant van de plaat. Het is belangrijk om deze vermeldingen zorgvuldig te controleren om de aanwezigheid van asbest vast te stellen.

Kleur en structuur van leien

Bij het herkennen van asbest daken kunt u ook letten op de kleur en structuur van leien. Asbesthoudende leien kunnen een specifieke vezelstructuur hebben en variëren in kleur van grijs tot blauwachtig of groenachtig grijs. Door de leien goed te observeren en te vergelijken met andere materialen, kunt u mogelijk de aanwezigheid van asbest identificeren.

asbest dak herkennen

Asbest zelf verwijderen 2022

Hoewel het verwijderen van asbest meestal door professionals wordt gedaan, is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om het zelf te doen. Een van de voorwaarden is dat het hechtgebonden asbest in goede staat verkeert. Het is echter belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en de wettelijke regels te volgen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Voordat u besluit om zelf asbest te verwijderen, is het essentieel om de volgende aspecten in overweging te nemen:

 1. Zelfverwijdering mag alleen worden uitgevoerd voor hechtgebonden asbestmateriaal zoals asbestplaten, asbestcement en asbesthoudende leien.
 2. De toestemming van uw gemeente kan vereist zijn voordat u het asbest zelf mag verwijderen. Neem daarom contact op met uw lokale autoriteiten om de vereisten en procedures te achterhalen.
 3. Het is verplicht om de juiste veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals het dragen van beschermende kleding, ademhalingsbescherming en het gebruik van natte methoden om verspreiding van vezels te minimaliseren.
 4. Volg de wettelijke regels voor het verpakken en afvoeren van het asbestafval. Het is belangrijk om het afval op de juiste manier te verzamelen en te laten verwijderen door een erkend bedrijf.

Zelf asbest verwijderen kan kostenbesparend zijn, maar het is van cruciaal belang om uw veiligheid en die van anderen te waarborgen. Als u twijfelt of niet in staat bent om de vereiste veiligheidsmaatregelen te nemen, is het raadzaam om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen.

Veiligheidsmaatregelen bij het zelf verwijderen van asbest

Als u ervoor kiest om asbest zelf te verwijderen, volg dan onderstaande veiligheidsmaatregelen:

 • Draag geschikte beschermende kleding, inclusief wegwerphandschoenen en een wegwerpoverall met lange mouwen en pijpen. Dit voorkomt direct contact met de asbestvezels.
 • Gebruik een ademhalingsbeschermingsmasker dat speciaal is ontworpen voor asbestverwijdering. Dit zorgt ervoor dat u geen asbestvezels inademt.
 • Bevochtig het asbestmateriaal met water voordat u het verwijdert om de verspreiding van vezels te minimaliseren. Gebruik geen schuurmachines of andere apparatuur die het asbest kan beschadigen en vezels in de lucht kan verspreiden.
 • Verwijder het asbestmateriaal voorzichtig en vermijd het breken of beschadigen van het materiaal. Probeer de asbestplaten of -leien intact te houden.
 • Verpak het verwijderde asbestmateriaal onmiddellijk in doorzichtige plastic zakken van voldoende dikte. Sluit de zakken goed af en markeer ze duidelijk met het label ‘asbest’.
 • Laat het ingepakte asbestafval verwijderen door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in de verwerking van asbest.

Door deze veiligheidsmaatregelen te volgen, verkleint u het risico op blootstelling aan asbestvezels tijdens het zelf verwijderen van asbest.

Voordelen van asbest zelf verwijderen Nadelen van asbest zelf verwijderen
 • Kostenbesparend
 • Zelf bepalen wanneer het asbest wordt verwijderd
 • Geen wachttijd voor het inschakelen van een professioneel bedrijf
 • Verhoogd risico op blootstelling aan asbestvezels
 • Vereist kennis van veiligheidsprotocollen
 • Mogelijk niet geschikt voor grotere hoeveelheden asbest

“Het zelf verwijderen van asbest kan kostenbesparend zijn, maar het is van cruciaal belang om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en de wettelijke regels te volgen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.” – Expert in asbestverwijdering

Asbestdak verwijderen en vervangen

Bij het verwijderen van een asbest dak is het belangrijk om voorzichtig te werk te gaan en de asbestplaten intact te houden. Het verwijderen van asbest moet altijd plaatsvinden volgens de wettelijke regels en veiligheidsmaatregelen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Na het verwijderen van het asbest dak kan er een nieuwe dakbedekking worden geplaatst. Er zijn diverse opties beschikbaar, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren en budget. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een nieuw dak met dakpannen, kunststof platen of een groendak.

Het is belangrijk om bij het kiezen van een nieuwe dakbedekking te letten op duurzaamheid, isolatiewaarde en de geschiktheid voor uw specifieke situatie. Een professionele dakdekker kan u adviseren over de beste opties en kan het nieuwe dakbedekkingssysteem vakkundig installeren.

Voorbeeld dakbedekkingsopties:

 • Dakpannen: Klassieke dakpannen zijn duurzaam en bieden een traditionele uitstraling. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en materialen.
 • Kunststof platen: Kunststof platen zijn licht van gewicht, duurzaam en gemakkelijk te plaatsen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en kleuren.
 • Groendak: Een groendak is een milieuvriendelijke optie waarbij het dak bedekt is met levende planten. Het biedt isolatie, bevordert biodiversiteit en draagt bij aan een beter klimaat.

Het vervangen van een asbest dak kan een investering zijn, maar het biedt veel voordelen op lange termijn. Niet alleen zorgt het voor een veilige en gezonde leefomgeving, maar het kan ook de waarde van uw woning verhogen en energiebesparingen opleveren door een betere isolatie.

Mocht u hulp nodig hebben bij het verwijderen en vervangen van uw asbest dak, schakel dan een ervaren en erkende dakdekker in. Zij hebben de juiste kennis, expertise en apparatuur om het werk veilig en efficiënt uit te voeren.

asbest dak vervangen

Door het verwijderen en vervangen van uw asbest dak draagt u bij aan een veilige en gezonde leefomgeving. Neem contact op met een professional voor advies op maat en laat uw asbest dak vervangen door een veilig alternatief.

Asbest laten verwijderen

Als u niet zelf het asbest wilt verwijderen of als het gaat om niet-gebonden asbest of asbest in slechte staat, is het verstandig om een erkende asbestverwijderaar in te schakelen. Zij hebben de kennis en ervaring om het asbest op een veilige manier te verwijderen. Dit is met name belangrijk bij losgebonden asbest, waarbij het risico op besmetting groter is.

Losgebonden asbest is asbestmateriaal dat gemakkelijk vezels kan vrijgeven in de lucht, waardoor het potentieel gevaarlijker is bij verwijdering. Een erkende asbestverwijderaar zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en beschikken over de juiste apparatuur en deskundigheid om de risico’s te minimaliseren en de verwijdering volgens de voorschriften uit te voeren.

Door een erkende asbestverwijderaar in te schakelen, kunt u er zeker van zijn dat het asbestverwijderingsproces zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat het risico op blootstelling aan schadelijke asbestvezels tot een minimum wordt beperkt. Bovendien zal een erkende asbestverwijderaar op de hoogte zijn van de geldende regelgeving en voorschriften met betrekking tot asbestverwijdering.

Voordelen van het inschakelen van een erkende asbestverwijderaar:

 • Professionele expertise en ervaring in het veilig verwijderen van asbest
 • Kennis van de geldende regelgeving en voorschriften
 • Geschikte apparatuur en beschermingsmiddelen
 • Minimalisering van de blootstelling aan schadelijke asbestvezels
 • Zekerheid dat de verwijdering volgens de voorschriften wordt uitgevoerd

Het inschakelen van een erkende asbestverwijderaar geeft u gemoedsrust en zorgt ervoor dat het asbest op een veilige en verantwoorde manier wordt verwijderd. Neem contact op met erkende asbestverwijderaars in uw regio om offertes op te vragen en de beste optie voor uw situatie te vinden.

Conclusie

Het verwijderen van asbest daken is van essentieel belang vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die asbestvezels met zich meebrengen. Gelukkig biedt de Vlaamse overheid een premie aan voor het verwijderen van asbest, waardoor de kosten kunnen worden verlicht. Of u nu zelf het asbest wilt verwijderen of een erkende asbestverwijderaar inschakelt, is het van groot belang om de wettelijke voorschriften en veiligheidsmaatregelen nauwkeurig op te volgen.

Door gebruik te maken van de asbest dak verwijderen premie van de Vlaamse overheid kunt u financiële ondersteuning krijgen bij het saneren van uw asbest dak. Hierdoor kunt u de kosten voor het verwijderen van asbest aanzienlijk verminderen en tegelijkertijd bijdragen aan een veiligere leefomgeving. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat de asbestverwijdering wordt uitgevoerd door een erkende professional om in aanmerking te komen voor de premie.

Door het volgen van de juiste procedures en het inschakelen van erkende asbestverwijderaars, kunnen de kosten en risico’s die gepaard gaan met het verwijderen van asbest daken worden beperkt. Vergeet niet dat het verwijderen van asbest een complex proces is dat deskundigheid en ervaring vereist. Neem altijd contact op met een erkende professional om uw asbest dak op een veilige en efficiënte manier te laten verwijderen.

FAQ

Wat is de premie voor het verwijderen van een asbest dak?

De Vlaamse regering biedt een premie aan van €8 per vierkante meter voor het verwijderen van asbest daken, op voorwaarde dat u ook het dak isoleert.

Waarom is het verwijderen van asbest belangrijk?

Het inademen van asbestvezels kan op lange termijn ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals kanker. Daarnaast is het ook wettelijk verplicht om asbest te verwijderen vanwege het streven naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.

Wat zijn de kosten voor het verwijderen van een asbest dak?

De kosten kunnen variëren, maar gemiddeld kost het verwijderen van een asbest dak ongeveer €1000 tot €1500 voor een gewone rijwoning, exclusief een verwerkingskost van ongeveer €300.

Wat zijn de voorwaarden om aanspraak te maken op de premie voor het verwijderen van asbest daken?

De asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door een erkende dienst en binnen een jaar na het verkrijgen van de premie moet het asbest verwijderd en het dak of de gevel geïsoleerd worden. De ingediende facturen moeten specifieke informatie bevatten, zoals de datum, kostprijs, totale oppervlakte en gewicht per type materiaal.

Zijn er premies beschikbaar voor bedrijven, scholen en zorginstellingen?

Ja, OVAM biedt ondersteuning aan bedrijven, scholen en zorginstellingen. Zo financiert OVAM bijvoorbeeld asbestinventarisatie voor scholen en kunnen lokale besturen subsidies krijgen voor verschillende asbestafbouwprojecten.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Asbest kan voorkomen in verschillende materialen, zoals golfplaten, leien en onderdakmaterialen. Het jaar van plaatsing, de structuur en het productiemerk kunnen indicaties zijn voor de aanwezigheid ervan.

Hoe kan ik een asbest dak herkennen?

U kunt dezelfde methoden gebruiken als voor het herkennen van asbest in het algemeen, zoals het letten op de aanwezigheid van asbestcementen golfplaten en de vermeldingen op deze platen, evenals de kleur en structuur van leien.

Mag ik zelf asbest verwijderen?

Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan om zelf hechtgebonden asbest in goede staat te verwijderen. Het is echter belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en de wettelijke regels te volgen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Wat moet ik doen nadat het asbest dak is verwijderd?

Nadat het asbest dak is verwijderd, kunt u een nieuwe dakbedekking laten plaatsen. Er zijn verschillende opties beschikbaar, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren en budget.

Moet ik een erkende asbestverwijderaar inschakelen?

Het is verstandig om een erkende asbestverwijderaar in te schakelen, vooral als het gaat om niet-gebonden asbest of asbest in slechte staat. Zij hebben de kennis en ervaring om het asbest op een veilige manier te verwijderen.