Kosten Asbest Verwijderen Aftrekbaar? Ontdek Hier

Asbest verwijderen is een belangrijke taak waarbij kosten een rol spelen. In dit artikel zullen we bespreken of de kosten voor het verwijderen van asbest aftrekbaar zijn en welke mogelijkheden er zijn voor belastingaftrek en subsidies bij asbestsanering. We zullen ook de verschillende kostencomponenten van asbestverwijdering bespreken en enkele bespaartips geven.Asbest is een schadelijke stof die in veel oudere gebouwen wordt aangetroffen. Het verwijderen ervan is noodzakelijk om de gezondheid te beschermen en de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Maar wat zijn de kosten van asbestverwijdering en wat zijn de mogelijkheden om deze kosten te verlagen?

Belangrijkste conclusies:

 • De kosten van asbest verwijderen kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van het project en de locatie.
 • Arbeidskosten vormen het grootste deel van de totale kosten, gevolgd door kosten voor asbestinventarisatie en afvoer van het asbesthoudende materiaal.
 • Er zijn mogelijkheden voor belastingaftrek en subsidies die kunnen helpen om de kosten van asbestsanering te verlagen.
 • Het is raadzaam om een erkend en gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen voor een veilige en professionele verwijdering van asbest.
 • Door offertes te vergelijken en bespaartips toe te passen, kunt u mogelijk geld besparen op de kosten van asbestverwijdering.

Kosten van Asbest Verwijderen

De kosten van asbest verwijderen kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Het is belangrijk om de kosten goed in kaart te brengen voordat je begint met een asbestsaneringsproject. Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde kosten voor het verwijderen van asbest.

Gemiddelde prijzen voor asbestsanering

De gemiddelde prijs voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op een schuur bedraagt doorgaans tussen de 10-15 euro per vierkante meter. Stel dat je een schuur hebt met een oppervlakte van 50 vierkante meter, dan komen de kosten neer op ongeveer 450-750 euro.

Voor het verwijderen van asbest in een ruimte, zoals een zolder of badkamer, wordt de prijs meestal bepaald op basis van het vloeroppervlak. Gemiddeld kost het verwijderen van asbest in een ruimte ongeveer 100-200 euro per extra 10 vierkante meter.

De totale kosten van asbestsanering kunnen sterk variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. Kleinere projecten kunnen al gauw tussen de 500-600 euro kosten, terwijl grotere projecten met uitgebreidere asbestverwijdering kunnen oplopen tot 10.000-20.000 euro.

Voorbeeldprijsberekening asbestverwijdering

Beschrijving Aantal Prijs per eenheid Totaal
Verwijderen asbesthoudende golfplaten op schuur 50 m2 10-15 euro/m2 450-750 euro
Verwijderen asbest in zolder 40 m2 100-200 euro/m2 4000-8000 euro
Verwijderen asbest in badkamer 10 m2 100-200 euro/m2 1000-2000 euro
Totaal 5500-10750 euro

Het is belangrijk om te onthouden dat dit slechts voorbeeldprijzen zijn en dat de uiteindelijke kosten sterk kunnen variëren. Factoren zoals de hoeveelheid asbest, de bereikbaarheid, de mate van besmetting en eventuele extra werkzaamheden kunnen van invloed zijn op de definitieve prijs.

De kosten van asbestsanering zijn een investering in een veilige en gezonde leefomgeving. Het is essentieel om een professioneel en gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen om ervoor te zorgen dat de verwijdering op de juiste manier wordt uitgevoerd en dat alle gezondheidsrisico’s worden geminimaliseerd.

Prijsbepalende Factoren voor Asbest Verwijdering

De kosten van asbestverwijdering worden beïnvloed door verschillende factoren. Het is belangrijk om deze factoren in overweging te nemen bij het bepalen van de totale kosten van het verwijderen van asbest. Hieronder worden enkele prijsbepalende factoren besproken:

 1. Arbeidskosten: De arbeidskosten vormen het grootste deel van de totale kosten en kunnen ongeveer 65% – 70% van de kosten bedragen. Het inhuren van specialisten voor het verwijderen van asbest is dus een belangrijke prijsbepalende factor.
 2. Asbestinventarisatie: Een asbestinventarisatie is nodig om de aanwezigheid en omvang van asbest in een gebouw te bepalen. De kosten voor een asbestinventarisatie kunnen ongeveer 25% van de totale kosten uitmaken.
 3. Afvoerkosten: Het veilig afvoeren van het asbesthoudende materiaal brengt ook kosten met zich mee. Deze kosten kunnen variëren, maar gemiddeld zo’n 5% – 10% van de totale kosten bedragen.
 4. Oppervlakte: De kosten per vierkante meter kunnen afnemen naarmate de oppervlakte groter wordt. Dit betekent dat grotere projecten vaak voordeliger zijn in termen van prijs per vierkante meter.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat het inhuren van professionele asbestverwijdering specialisten van cruciaal belang is om ervoor te zorgen dat de asbestverwijdering veilig en volgens de voorschriften gebeurt. Deze specialisten beschikken over de expertise, trainingsmateriaal en uitrusting die nodig zijn om de klus efficiënt en effectief te klaren.

prijsbepalende factoren asbestverwijdering

Tabel: Kostencomponenten van Asbest Verwijdering

Kostencomponent Gemiddeld percentage van de totale kosten
Arbeidskosten 65% – 70%
Asbestinventarisatie 25%
Afvoerkosten 5% – 10%

Let op: De bovenstaande percentages zijn gemiddelden en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en grootte van het project.

Bespaartips voor Asbest Verwijdering

Er zijn verschillende manieren om te besparen op de kosten van asbestverwijdering. Hier zijn enkele handige bespaartips:

 • Belastingaftrek en subsidies: Maak gebruik van eventuele belastingaftrek en subsidies die beschikbaar zijn voor asbestsanering. Dit kan helpen om de kosten te verlagen en financiële ondersteuning te bieden.
 • Zelf resten afvoeren: Als je handig bent en over de juiste kennis beschikt, kun je overwegen om zelf de resten van asbest af te voeren. Let er wel op dat je dit op de juiste en veilige manier doet, volgens de geldende regelgeving.
 • Vergelijk offertes: Vraag offertes aan bij verschillende asbestverwijderingsspecialisten om de beste prijs te vinden. Vergelijk niet alleen op prijs, maar ook op kwaliteit en service.

Daarnaast is het van groot belang om een professioneel en erkend bedrijf in te schakelen voor het verwijderen van asbest. Dit zorgt ervoor dat de asbestverwijdering op een veilige en verantwoorde manier gebeurt, conform de geldende richtlijnen en wetgeving.

Waar Asbest Kan Voorkomen

Asbest kan op verschillende plaatsen in en rondom een woning voorkomen. Met name bij woningen die vóór 1993 zijn gebouwd, is er een aanzienlijke kans dat er asbest aanwezig is. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze potentiële aanwezigheid en de mogelijke gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan.

Binnen de woning kunnen veelvoorkomende locaties zijn:

 • Tussenschotten
 • Riolering
 • Verlaagde plafonds
 • Schoorsteen
 • Aftimmeringen
 • Afvoerbuizen

Rondom de woning kunnen asbesthoudende materialen voorkomen in:

 1. Gevelpanelen
 2. Kitafwerkingen
 3. Bloembakken
 4. Balkons

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke aanwezigheid van asbest in huis, is het aan te raden om een asbestinventarisatie door een professional uit te laten voeren. Op die manier kan de aanwezigheid van asbest nauwkeurig worden vastgesteld en kunnen de benodigde maatregelen worden genomen.

Checklist Asbest Herkennen

Om te controleren of er asbest aanwezig is, kan een checklist helpen. Hoewel de leeftijd van het materiaal een indicatie kan zijn, vooral als het voor 1993 is gebouwd, is het visueel herkennen van asbest vaak lastig. Daarom is het raadzaam om een asbestinventarisatie door een professional uit te laten voeren voor een betrouwbare en nauwkeurige beoordeling.

Een asbestinventarisatie omvat een grondig onderzoek van het gebouw en de materialen om de aanwezigheid van asbest te bepalen. Dit wordt uitgevoerd door gecertificeerde specialisten die gespecialiseerde apparatuur en technieken gebruiken om monsters te verzamelen en te analyseren. Op basis van de resultaten van de asbestinventarisatie kan worden bepaald of er asbest aanwezig is, waar deze zich bevindt en welke maatregelen moeten worden genomen voor verwijdering.

Hoewel het gebruik van een checklist handig kan zijn om potentiële asbesthoudende materialen te identificeren, is het belangrijk om te onthouden dat alleen een asbestinventarisatie door een professional een definitieve bevestiging kan geven van de aanwezigheid van asbest. Hieronder volgt een checklist met mogelijke indicatoren van asbest in gebouwen:

 1. Kentekenplaten
 2. Golfplaten op daken
 3. Plafondplaten / akoestische plafondplaten
 4. Isolatiemateriaal rondom verwarmingsinstallaties en leidingen
 5. Brandwerend board of coatings
 6. Plaatmateriaal achter en onder verwarmingsinstallaties
 7. Vloerbedekking / lijmresten die voor 1993 zijn gelegd
 8. Lijm voor plaatmateriaal

Voor een gedetailleerde en nauwkeurige inventarisatie en het veilig verwijderen van asbest is het raadzaam om contact op te nemen met een professioneel asbestverwijderingsbedrijf dat gespecialiseerd is in asbestinventarisatie en -sanering. Zij kunnen de juiste expertise en ervaring bieden om de aanwezigheid van asbest vast te stellen en het probleem veilig en efficiënt op te lossen.

Subsidies en Belastingaftrek voor Asbest Verwijdering

Wanneer het gaat om asbestverwijdering, zijn er verschillende subsidies en belastingaftrekregelingen beschikbaar om de kosten te verlagen. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de huidige regelgeving en om tijdig een aanvraag te doen om van deze financiële voordelen te kunnen profiteren.

Subsidies kunnen een effectieve manier zijn om de kosten van asbestsanering te verminderen. Verschillende instanties bieden subsidies aan om particulieren en bedrijven te ondersteunen bij het verwijderen van asbest. Deze subsidies kunnen een aanzienlijk deel van de totale kosten dekken, waardoor het financieel haalbaarder wordt om asbest te laten verwijderen. Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden en deadlines van elke subsidieaanvraag zorgvuldig door te nemen.

Daarnaast is belastingaftrek een mogelijkheid om de kosten van asbestsanering te verlagen. Sommige kosten die verband houden met asbestverwijdering kunnen mogelijk als aftrekposten worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Dit kan resulteren in een vermindering van de te betalen belastingen, waardoor de uiteindelijke kosten van de asbestsanering lager worden. Het is raadzaam om een belastingadviseur te raadplegen om te bepalen welke kosten in aanmerking komen voor belastingaftrek en om ervoor te zorgen dat de belastingaangifte correct wordt ingevuld.

Om te kunnen profiteren van subsidies en belastingaftrekregelingen, is het is van essentieel belang om op tijd de juiste aanvragen in te dienen. De specifieke subsidieaanvragen en belastingformulieren kunnen per regio en jaar verschillen, dus het is belangrijk om de meest recente informatie te raadplegen. Zorg ervoor dat alle benodigde documenten correct en volledig worden ingevuld en ingediend, om onnodige vertragingen of afwijzingen te voorkomen.

Afbeelding: Asbestverwijderingssubsidies

asbestsanering subsidies

Subsidieprogramma Doelgroep Maximale subsidiebedrag
Rijkssubsidie Asbest Eraf, Zonnepanelen Eraf Particulieren en agrarische ondernemers €4,50 per m² verwijderd asbestdak
Fonds Asbestsanering Gemeenten Gemeenten Maximaal 50% van de saneringskosten
Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken Particulieren, bedrijven en non-profitorganisaties €4,50 per m² verwijderd asbestdak

De bovenstaande tabel biedt een overzicht van enkele subsidies voor asbestverwijdering en de doelgroepen die ervoor in aanmerking komen. Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden van elk subsidieprogramma te raadplegen, aangezien deze kunnen variëren.

Zelf Asbest Verwijderen vs. Professionals Inhuren

Hoewel het mogelijk is om asbest zelf te verwijderen, wordt dit sterk afgeraden vanwege de gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan. Blootstelling aan asbestvezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom is het altijd aan te raden om een professioneel en erkend bedrijf in te schakelen voor het verwijderen van asbest, omdat zij de juiste kennis, ervaring en uitrusting hebben om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen.

Asbest is een gevaarlijk materiaal en het verwijderingsproces is complex en risicovol. Een professionele asbestverwijderaar heeft de expertise om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van beschermende kleding, het gebruik van speciale apparatuur en het naleven van strikte protocollen. Ze weten hoe ze de vezels kunnen beheersen en minimaliseren, en hoe ze het asbesthoudende materiaal op een juiste manier kunnen afvoeren.

De voordelen van het inhuren van professionals voor asbestverwijdering:

 • Deskundige kennis en ervaring: Asbestverwijderingsspecialisten zijn getraind en gecertificeerd om asbest veilig te verwijderen. Ze hebben diepgaande kennis van de risico’s en weten hoe ze deze kunnen beheersen.
 • Veiligheidsmaatregelen: Professionals nemen strikte veiligheidsmaatregelen om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren. Ze dragen beschermende uitrusting en volgen protocollen om ervoor te zorgen dat het asbesthoudende materiaal veilig wordt verwijderd.
 • Juiste apparatuur: Asbestverwijdering vereist gespecialiseerde apparatuur en gereedschappen. Professionals hebben toegang tot deze apparatuur en weten hoe ze deze moeten gebruiken voor een efficiënte en veilige verwijdering.
 • Wettelijke naleving: Asbestverwijdering moet voldoen aan strenge wet- en regelgeving. Professionals zijn op de hoogte van de laatste voorschriften en zorgen ervoor dat het proces voldoet aan de wettelijke eisen.

Vergelijking tussen zelf asbest verwijderen en professionals inhuren:

Zelf asbest verwijderen Professionals inhuren
Goedkoper in de korte termijn Verzekering voor veiligheidsrisico’s
Risico op blootstelling aan asbestvezels Deskundige kennis en ervaring
Beperkte toegang tot professionele apparatuur Gespecialiseerde apparatuur en gereedschappen
Geen wettelijke naleving Volledige naleving van wettelijke eisen

Hoewel zelf asbest verwijderen goedkoper kan lijken, wegen de gezondheidsrisico’s en de mogelijke juridische gevolgen meestal niet op tegen de kostenbesparingen. Het inhuren van professionals voor asbestverwijdering zorgt voor gemoedsrust, veiligheid en de garantie dat het proces op een juiste en wettelijke manier wordt uitgevoerd.

Laat Je Asbest Verwijderen door een Specialist

Het verwijderen van asbest is een nauwkeurige taak die gespecialiseerde kennis en uitrusting vereist. Het is belangrijk om een erkend en gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen om ervoor te zorgen dat de asbestverwijdering op een veilige en professionele manier wordt uitgevoerd. Onjuiste verwijdering kan leiden tot de verspreiding van schadelijke asbestvezels, wat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Een gerenommeerd asbestsaneringsbedrijf zoals Multi Concurrent heeft de ervaring en expertise die nodig is om een optimaal resultaat te behalen en maximale veiligheid te waarborgen. Ze werken volgens strikte protocollen en nemen alle vereiste voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de asbestverwijdering conform de geldende wet- en regelgeving gebeurt.

asbestverwijdering specialisten

Multi Concurrent is gespecialiseerd in asbestverwijdering en heeft een team van goed opgeleide professionals die bekend zijn met de nieuwste technieken en veiligheidsvoorschriften. Ze hebben toegang tot geavanceerde apparatuur en beschikken over de juiste certificeringen die nodig zijn om asbest op een verantwoorde manier te verwijderen.

Voordelen van het inhuren van een asbestsaneringsbedrijf
1. Professionele expertise en kennis van asbestverwijderingstechnieken.
2. Geavanceerde apparatuur en beschermende kleding om de veiligheid van de arbeiders te waarborgen.
3. Strikte naleving van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot asbestverwijdering.
4. Minimale blootstelling aan asbestvezels, waardoor de gezondheidsrisico’s voor jou en je gezin tot een minimum worden beperkt.
5. Efficiënte en effectieve verwijdering van asbest, waardoor je de gemoedsrust hebt dat je woning of gebouw veilig en gezond is.

Wanneer je een asbestsaneringsbedrijf zoals Multi Concurrent inschakelt, kun je erop vertrouwen dat de asbestverwijdering professioneel en zorgvuldig zal worden uitgevoerd. Ze kunnen je ook voorzien van gedetailleerde informatie over de kosten en het proces van asbestverwijdering, zodat je goed geïnformeerd bent en de juiste beslissingen kunt nemen.

Voorkom gezondheidsrisico’s en laat je asbest verwijderen door een specialist zoals Multi Concurrent. Neem vandaag nog contact op voor een offerte op maat en laat je woning of gebouw veilig en asbestvrij maken.

Conclusie

Het verwijderen van asbest brengt kosten met zich mee, maar er zijn mogelijkheden voor belastingaftrek en subsidies die kunnen helpen om de kosten te verlagen. Asbestverwijdering is een complex en gevaarlijk proces dat alleen moet worden uitgevoerd door professionele asbestsaneringsbedrijven. Het inhuren van een erkend bedrijf garandeert een veilige en verantwoorde verwijdering van asbest, terwijl de gezondheidsrisico’s worden geminimaliseerd.

Door een professioneel team in te schakelen, wordt ervoor gezorgd dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Deze bedrijven zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en beschikken over de juiste apparatuur en expertise om de klus efficiënt en veilig te klaren.

Vergeet niet om ook naar de beschikbare subsidies en belastingvoordelen te kijken. Door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, kunt u financiële ondersteuning krijgen bij het verwijderen van asbest. Het is de moeite waard om deze opties te verkennen om de kosten te verlagen en te zorgen voor een effectieve asbestsanering.

FAQ

Zijn de kosten voor het verwijderen van asbest aftrekbaar?

Ja, de kosten voor het verwijderen van asbest kunnen in sommige gevallen aftrekbaar zijn. Het is raadzaam om de actuele belastingregelgeving te raadplegen en eventuele subsidies en belastingaftrekregelingen te onderzoeken om te profiteren van financiële voordelen.

Wat zijn de kosten van asbest verwijderen?

De kosten van asbestverwijdering kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van het project en de locatie. Gemiddeld kunnen de kosten variëren van 500-600 euro voor kleinere projecten tot 10.000-20.000 euro voor grotere projecten.

Wat zijn prijsbepalende factoren voor asbest verwijdering?

Prijsbepalende factoren voor asbestverwijdering zijn onder andere de omvang van het project, de locatie, en de specifieke beschermmiddelen en methoden die nodig zijn voor een veilige verwijdering. Daarnaast kunnen de prijzen van asbestverwijdering variëren tussen verschillende asbestverwijderingsspecialisten.

Heb je tips om kosten te besparen bij asbest verwijderen?

Ja, er zijn verschillende manieren om kosten te besparen bij asbestverwijdering. Zo kun je gebruik maken van belastingaftrek en subsidies die beschikbaar zijn voor asbestsanering. Daarnaast is het vergelijken van offertes van verschillende asbestverwijderingsspecialisten en zelf de resten van asbest op de juiste manier afvoeren een mogelijkheid om kosten te besparen.

Waar kan asbest voorkomen?

Asbest kan voorkomen in verschillende plaatsen in en rondom een woning, met name bij woningen die vóór 1993 zijn gebouwd. Binnen de woning kunnen veelvoorkomende locaties zijn tussenschotten, riolering, verlaagde plafonds, schoorsteen, aftimmeringen en afvoerbuizen. Rondom de woning kunnen asbesthoudende materialen voorkomen in gevelpanelen, kitafwerkingen, bloembakken en balkons.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Het visueel herkennen van asbest is vaak lastig, dus het is raadzaam om een asbestinventarisatie door een professional te laten doen. Zij hebben de kennis en ervaring om asbest op een veilige manier te identificeren en te inventariseren.

Zijn er subsidies en belastingaftrekregelingen voor asbestverwijdering?

Ja, er zijn subsidies en belastingaftrekregelingen beschikbaar voor asbestverwijdering. Deze kunnen helpen om de kosten te verlagen en financiële ondersteuning te bieden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de huidige regelgeving en tijdig een aanvraag te doen om van deze financiële voordelen te kunnen profiteren.

Kan ik zelf asbest verwijderen of moet ik een professional inhuren?

Hoewel het mogelijk is om asbest zelf te verwijderen, wordt dit sterk afgeraden vanwege de gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan. Het inhuren van een professioneel en erkend bedrijf is de veiligste en meest verantwoorde optie, omdat zij de juiste kennis, ervaring en uitrusting hebben om asbest op een veilige manier te verwijderen.

Waar kan ik een specialist vinden voor asbestverwijdering?

Multi Concurrent is een erkend en gecertificeerd bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering. Ze bieden hoogwaardig werk tegen scherpe prijzen en hebben de ervaring en expertise die nodig is voor een veilige verwijdering van asbest. Het is altijd raadzaam om een offerte aan te vragen om een duidelijk overzicht te krijgen van de kosten en werkzaamheden.

Kan ik belastingaftrek krijgen voor het verwijderen van asbest?

Ja, in sommige gevallen kunnen de kosten van asbestverwijdering aftrekbaar zijn voor belastingdoeleinden. Het is raadzaam om de actuele belastingregelgeving te raadplegen en eventuele subsidies en belastingaftrekregelingen te onderzoeken om te profiteren van financiële voordelen.