Kosten Asbest Verwijderen – Prijs en Info

Het verwijderen van asbest brengt kosten met zich mee. In dit artikel vind je uitgebreide informatie over de prijzen van asbestsanering en handige adviezen voor veilige asbestverwijdering.Asbest is een gevaarlijk materiaal dat vaak in oudere gebouwen voorkomt. Het kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken als de asbestvezels worden ingeademd. Daarom is het belangrijk om asbest op een correcte en veilige manier te verwijderen.

Belangrijkste Punten:

 • Asbestverwijdering brengt kosten met zich mee.
 • Veiligheid is van groot belang bij het verwijderen van asbest.
 • Laat een gecertificeerd bedrijf de asbestsanering uitvoeren.
 • Vergelijk prijzen om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden.
 • Zorg voor een goede voorbereiding en planning bij asbestverwijdering.

Soorten asbest

Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden asbest en losgebonden asbest. Elk type asbest heeft zijn eigen eigenschappen en risico’s.

Hechtgebonden asbest: Dit type asbest zit stevig vast in het materiaal waarin het is verwerkt. Het vormt geen direct gevaar voor de gezondheid als het materiaal in goede staat verkeert. Voorbeelden van hechtgebonden asbest zijn:

 • Asbestcement, zoals golfplaten en waterleidingbuizen
 • Asbesthoudend board, zoals plafondplaten en wandpanelen
 • Asbesthoudende vloertegels en lijm

Losgebonden asbest: Dit type asbest is minder stevig gebonden en kan gemakkelijk vrijkomen in de vorm van losse vezels. Het vormt een groot gezondheidsrisico omdat deze vezels ingeademd kunnen worden. Voorbeelden van losgebonden asbest zijn:

 • Asbestisolatie in leidingen en ketels
 • Spuitasbest in plafonds en wanden
 • Asbestkoord en pakkingen

Het is belangrijk om te weten welk type asbest aanwezig is om de juiste maatregelen te nemen bij sanering of renovatie. Bij twijfel is het raadzaam om een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen voor een grondig onderzoek.

Wist je dat…? Losgebonden asbest, zoals spuitasbest, is extra gevaarlijk vanwege de mogelijkheid van vezelverspreiding in de lucht. Het is belangrijk om bij het verwijderen van dit type asbest de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en gespecialiseerde professionals in te schakelen.

Vergelijking tussen hechtgebonden en losgebonden asbest

Eigenschappen Hechtgebonden asbest Losgebonden asbest
Vastheid Stevig gebonden in materiaal Minder stevig gebonden, kan gemakkelijk vrijkomen
Gezondheidsrisico Geen direct risico in goede staat Groot risico door vrijkomende vezels
Vezelverspreiding Beperkt Kan leiden tot vezelverspreiding in de lucht

Kosten asbestinventarisatie

Voordat er renovatie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, is het noodzakelijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Een asbestinventarisatie is een onderzoek waarbij een gecertificeerd bedrijf de aanwezigheid en de situatie van asbesthoudende materialen in een gebouw in kaart brengt.

De prijzen voor een asbestinventarisatie variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het onderzoek. Factoren die van invloed zijn op de kosten zijn onder andere:

 • De grootte van het gebouw
 • Het aantal ruimtes dat onderzocht moet worden
 • De toegankelijkheid van de ruimtes
 • De hoeveelheid materiaal dat bemonsterd moet worden

Daarnaast kunnen er extra kosten zijn voor bijvoorbeeld laboratoriumanalyses of aanvullende metingen.

kosten asbestinventarisatie

Om een beter inzicht te geven in de mogelijke kosten van een asbestinventarisatie, is hieronder een voorbeeldtabel met gemiddelde prijsindicaties:

Omvang asbestinventarisatie Gemiddelde kosten
Woning (1-2 kamers) €500 – €800
Woning (3-4 kamers) €800 – €1.200
Woning (5+ kamers) €1.200 – €1.500
Kleine bedrijfsruimte €1.500 – €2.500
Grote bedrijfsruimte €2.500 – €5.000+

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit slechts een indicatie is en dat de daadwerkelijke kosten per situatie kunnen verschillen. Het is raadzaam om offertes op te vragen bij verschillende gecertificeerde asbestinventarisatiebedrijven en de prijzen en diensten goed te vergelijken.

Kosten asbest verwijderen

De kosten voor het verwijderen van asbest kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het oppervlakte en het type asbesthoudend materiaal dat moet worden verwijderd. Het is belangrijk om de kosten van asbestsanering in overweging te nemen bij het plannen van renovatie- of sloopwerkzaamheden.

Als je niet zeker weet hoeveel het verwijderen van asbest zou kosten, zijn er prijsindicaties beschikbaar voor verschillende scenario’s. Hieronder volgt een overzicht van de geschatte kosten voor het verwijderen van asbest uit verschillende ruimtes en golfplaten:

Verwijderen van asbest uit verschillende ruimtes

Ruimte Geschatte kosten
Schuur €500 – €1.500
Zolder €1.000 – €2.000
Kelder €1.500 – €3.000
Badkamer €2.000 – €4.000

Verwijderen van asbest uit golfplaten

Afmetingen golfplaten (m2) Geschatte kosten
20 €1.000 – €2.500
50 €2.500 – €5.000

Let op: deze kosten zijn slechts schattingen en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en locatie. Het is altijd raadzaam om meerdere offertes aan te vragen en advies in te winnen bij erkende asbestsaneringsbedrijven om een nauwkeurige prijsopgave te krijgen voor het verwijderen van asbest.

Checklist – Hoe weet je of er asbest in jouw huis is gebruikt?

Als huiseigenaar is het belangrijk om te weten of er mogelijk asbest in jouw huis aanwezig is. Asbest kan namelijk ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Hieronder vind je een handige checklist met indicaties om te bepalen of er asbest in jouw huis is gebruikt:

 1. Leeftijd van het huis: Asbest werd vaak gebruikt in gebouwen die vóór 1994 zijn gebouwd. Als jouw huis dus van vóór deze periode is, is er een verhoogde kans op de aanwezigheid van asbest.
 2. Analyse van materialen: Er zijn bepaalde materialen waarin asbest vaak werd gebruikt, zoals isolatiemateriaal, vloerbedekking, dakbedekking, plafondplaten en gevelbekleding. Als deze materialen in jouw huis aanwezig zijn, is het raadzaam om de mogelijkheid van asbestverontreiniging te laten onderzoeken.
 3. Renovatie- en sloopwerkzaamheden: Bij het uitvoeren van renovaties of sloopwerkzaamheden aan oude gebouwen is het risico op blootstelling aan asbestvezels groter. Laat daarom altijd een asbestinventarisatie uitvoeren voordat je met deze werkzaamheden begint.
 4. Visuele inspectie: Soms is asbest visueel waarneembaar, zoals bij beschadigde isolatiematerialen of afbrokkelende plafondplaten. Let op tekenen van loslatend materiaal of verkleuringen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van asbest.
 5. Historische informatie: Raadpleeg eventuele bouwtekeningen, documentatie of vorige eigenaren om meer informatie te verkrijgen over de gebruikte materialen in jouw huis.

Hoewel deze checklist enige indicaties kan geven, is het belangrijk om te weten dat asbest niet altijd direct zichtbaar is. Om zekerheid te krijgen, is het verstandig om een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen. Zij kunnen een grondig onderzoek uitvoeren en de aanwezigheid van asbest in jouw huis bevestigen of uitsluiten.

asbest in huis

Verbod op asbestdaken

De overheid werkt aan een regeling om asbestdaken te verbieden vanaf 2024. Asbestdaken vormen een groter gezondheidsrisico omdat ze kunnen beschadigen en asbestvezels vrijkomen. Er is een subsidieregeling beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken.

Asbestdaken zijn daken die bestaan uit asbesthoudende materialen, zoals asbestcement golfplaten. Deze daken zijn destijds vaak gebruikt vanwege de brandwerende en isolerende eigenschappen van asbest. Echter, door de jaren heen is gebleken dat asbestdaken een groot gezondheidsrisico met zich meebrengen.

Wanneer asbestdaken beschadigd raken, bijvoorbeeld door veroudering of extreme weersomstandigheden, kunnen er asbestvezels vrijkomen in de omgeving. Deze vezels kunnen gevaarlijk zijn wanneer ze worden ingeademd, omdat ze de kans op longkanker en andere ernstige aandoeningen vergroten.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Om de verwijdering van asbestdaken te bevorderen en de gezondheidsrisico’s te verminderen, heeft de overheid een subsidieregeling beschikbaar gesteld. Met deze regeling kunnen eigenaren van asbestdaken financiële ondersteuning krijgen bij het verwijderen van het asbesthoudende materiaal.

De subsidieregeling is bedoeld om de kosten van het verwijderen van asbestdaken te verlagen en zo eigenaren te stimuleren om actie te ondernemen. Het is belangrijk om te benadrukken dat het verwijderen van asbestdaken een professionele klus is die moet worden uitgevoerd door gecertificeerde asbestsaneringsbedrijven.

Aanpakken van asbestdaken voor een veilige omgeving

Het verbod op asbestdaken vanaf 2024 en de subsidieregeling voor het verwijderen ervan zijn belangrijke stappen in het aanpakken van het asbestprobleem en het creëren van een veilige leefomgeving voor iedereen.

Door asbestdaken te verwijderen, wordt de blootstelling aan asbestvezels verminderd en worden gezondheidsrisico’s voorkomen. Het is dan ook raadzaam voor eigenaren van panden met asbestdaken om tijdig actie te ondernemen en gebruik te maken van de subsidieregeling.

Samen kunnen we werken aan een gezonde en veilige toekomst, vrij van asbestdaken.

Voordelen van het verwijderen van asbestdaken:

 • Bescherming van de volksgezondheid
 • Voorkomen van gezondheidsrisico’s
 • Verlaging van de kans op verspreiding van asbestvezels
 • Bijdragen aan een schone en veilige leefomgeving

Nadelen van het verwijderen van asbestdaken:

 • Financiële kosten voor de eigenaar
 • Mogelijke verstoring tijdens de verwijderingsprocedure
 • Tijdelijk verlies van gebruik van het pand tijdens de verwijdering

Wanneer moet asbest door een specialist worden verwijderd?

In sommige gevallen is het verplicht om asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen. Dit hangt af van de situatie en het type asbest. Het is verstandig om advies in te winnen bij verschillende bedrijven om een weloverwogen beslissing te nemen.

Asbest kan een ernstig gezondheidsrisico vormen wanneer het wordt blootgesteld aan lucht- of vezeldeeltjes. Om deze reden zijn er specifieke regels en richtlijnen voor de verwijdering van asbest. Het is belangrijk om te weten wanneer het nodig is om een specialist in te schakelen voor asbestverwijdering om de veiligheid van jou en anderen te waarborgen.

Bepaalde situaties waarin asbestverwijdering door een specialist vereist is, zijn onder andere:

 • Wanneer er sprake is van losgebonden asbest, dat gemakkelijk kan worden beschadigd en vezels kan vrijkomen.
 • Wanneer het asbestmateriaal zich bevindt op een locatie waar het risico bestaat dat het wordt beschadigd, zoals bij renovatie- of sloopwerkzaamheden.
 • Wanneer het asbestmateriaal is verweerd of beschadigd, waardoor vezelverspreiding waarschijnlijker is.

Het inschakelen van een specialist voor asbestverwijdering biedt verschillende voordelen, waaronder:

 • Deskundigheid: Een specialist heeft de kennis en ervaring om asbest veilig te verwijderen en de juiste beschermingsmaatregelen te treffen.
 • Certificering: Een gecertificeerd bedrijf voldoet aan de geldende regelgeving en werkt volgens de vereiste normen en richtlijnen.
 • Verzekering: Een specialistisch asbestverwijderingsbedrijf is vaak verzekerd, waardoor je beschermd bent tegen eventuele schade tijdens het verwijderingsproces.

Door een specialist in te schakelen voor asbestverwijdering ben je verzekerd van een veilige en professionele aanpak. Zij beschikken over de juiste apparatuur en kennis om het asbest op een verantwoorde manier te verwijderen en zorgen voor een zorgvuldige afvoer van het materiaal.

Vergelijk offertes van verschillende specialisten

Als je overweegt om asbest te laten verwijderen, is het aan te raden om offertes op te vragen bij verschillende gecertificeerde bedrijven. Door offertes te vergelijken, krijg je inzicht in de kosten en de aanpak van de specialisten. Zo kun je een weloverwogen beslissing nemen en kiezen voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Let bij het vergelijken van offertes op de volgende punten:

 1. Ervaring en certificering: Controleer of het bedrijf ervaring heeft in het verwijderen van het specifieke type asbest en of ze gecertificeerd zijn.
 2. Werkwijze en planning: Vraag naar de verwachte duur van het verwijderingsproces en hoe ze omgaan met eventuele overlast tijdens de werkzaamheden.
 3. Kosten en garantie: Vergelijk de kosten van de verschillende offertes en kijk ook naar de garantie die wordt geboden.

Door verschillende offertes te vergelijken, kun je de beste specialist selecteren die aan jouw eisen en budget voldoet. Zo ben je verzekerd van een veilige en professionele asbestverwijdering.

asbest verwijderen door specialist

Asbest in en om het huis

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat op veel plekken in en om het huis kan voorkomen. Het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke aanwezigheid van asbest en indien nodig actie te ondernemen. Hier zijn enkele veelvoorkomende plekken waar asbest kan worden aangetroffen:

Tussenwanden

In oudere huizen kunnen tussenwanden asbest bevatten. Asbesthoudend materiaal werd vroeger vaak gebruikt vanwege de goede isolerende eigenschappen. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij verbouwingen waarbij tussenwanden worden aangepast of verwijderd.

Vloeren

Bij bepaalde vloerbedekkingen, zoals vinyltegels, kan asbesthoudend materiaal aanwezig zijn. Het is vooral gebruikelijk in huizen die vóór de jaren 80 zijn gebouwd. Als je overweegt om de vloer te vernieuwen, is het raadzaam om eerst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.

Daken

Asbestcementdaken waren vroeger populair vanwege hun duurzaamheid en isolerende eigenschappen. Deze daken kunnen nog steeds aanwezig zijn op oudere huizen en bijgebouwen. Het is belangrijk om te weten of jouw dak asbest bevat om mogelijke blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.

Afvoerkanalen

Asbesthoudende materialen werden soms gebruikt in afvoerkanalen vanwege hun hittebestendigheid. In oudere huizen kunnen de leidingen van de keukenafzuigkap, cv-ketel of badkamer afvoer asbest bevatten. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het onderhouden of vervangen van deze leidingen.

Om de aanwezigheid van asbest in jouw huis nauwkeurig te bepalen, is het raadzaam om een professioneel asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen. Zij kunnen een grondige inspectie uitvoeren en, indien nodig, het asbest veilig verwijderen.

Als voorbeeld kun je onderstaande tabel raadplegen voor meer informatie:

Plek Potentieel Asbesthoudend Materiaal Risico
Tussenwanden Asbesthoudende isolatieplaten Groot, bij verwijdering
Vloeren Asbesthoudende vinyltegels Klein, bij intacte vloer
Daken Asbestcementplaten Groot, bij beschadiging
Afvoerkanalen Asbesthoudende leidingen Klein, bij intacte leidingen

Let op: het is van cruciaal belang om voorzichtig te zijn bij het werken met en het verwijderen van asbesthoudend materiaal. Onjuiste verwijdering kan leiden tot de verspreiding van schadelijke asbestvezels. Raadpleeg altijd een deskundige om ervoor te zorgen dat de verwijdering op een veilige en vakkundige manier wordt uitgevoerd.

Conclusie

Asbestverwijdering brengt kosten met zich mee, maar het is van groot belang om de gezondheidsrisico’s die asbest met zich meebrengt te vermijden. Asbest kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longaandoeningen en zelfs kanker. Daarom is het absoluut de moeite waard om te investeren in een veilige en professionele asbestsanering.

Als je asbest wilt verwijderen, is het raadzaam om een beroep te doen op een gecertificeerd bedrijf. Alleen zij hebben de juiste kennis en expertise om asbest op een veilige en correcte manier te verwijderen. Het is ook verstandig om prijzen te vergelijken tussen verschillende asbestsaneringsbedrijven. Dit stelt je in staat om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden en tegelijkertijd verzekerd te zijn van een professionele aanpak.

Vergeet niet dat de kosten voor asbestsanering kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de grootte van het project, de moeilijkheidsgraad, het type asbest en de locatie. Het is daarom aan te raden om offertes aan te vragen bij verschillende gecertificeerde bedrijven en deze zorgvuldig te vergelijken. Op deze manier kun je een weloverwogen beslissing nemen op basis van de beste prijs en de kwaliteit van de dienstverlening.

FAQ

Wat zijn de soorten asbest?

Er zijn twee soorten asbest: hechtgebonden asbest en losgebonden asbest. Hechtgebonden asbest zit stevig vast in het materiaal en vormt geen direct gevaar als het in goede staat is. Losgebonden asbest kan gemakkelijk vrijkomen en vormt een groot gezondheidsrisico.

Wat zijn de kosten voor een asbestinventarisatie?

De prijzen voor een asbestinventarisatie variëren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het onderzoek.

Hoeveel kost het verwijderen van asbest?

De kosten voor het verwijderen van asbest zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het oppervlakte en type asbesthoudend materiaal.

Hoe weet ik of er asbest in mijn huis is gebruikt?

Er zijn enkele indicaties om te bepalen of er asbest in jouw huis aanwezig is, zoals de leeftijd van het huis en de aanwezigheid van bepaalde materialen. Het is verstandig om een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in te schakelen voor een zeker antwoord.

Wat is het verbod op asbestdaken?

De overheid werkt aan een regeling om asbestdaken te verbieden vanaf 2024. Asbestdaken vormen een groter gezondheidsrisico omdat ze kunnen beschadigen en asbestvezels vrijkomen. Er is een subsidieregeling beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken.

Wanneer moet asbest door een specialist worden verwijderd?

In sommige gevallen is het verplicht om asbest door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen. Dit hangt af van de situatie en het type asbest. Het is verstandig om advies in te winnen bij verschillende bedrijven om een weloverwogen beslissing te nemen.

Waar kan asbest voorkomen in en om het huis?

Asbest kan op veel plekken in en om het huis voorkomen, zoals tussenwanden, vloeren, daken, en afvoerkanalen. Het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke aanwezigheid van asbest en indien nodig actie te ondernemen.

Wat zijn de risico’s van asbestverwijdering?

Asbestverwijdering brengt kosten met zich mee, maar het is belangrijk om de gezondheidsrisico’s die asbest met zich meebrengt te vermijden.