Asbest Verwijderen Premie – Uw Subsidie Info

Hebt u een gebouw met een asbest dak? Wilt u het asbest laten verwijderen, maar twijfelt u over de kosten? Goed nieuws! De Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) biedt subsidies aan voor de renovatie van asbest daken aan landbouwers met een landbouwnummer. Om het proces te versnellen heeft de Vlaamse regering het subsidiebedrag verdubbeld naar 3 miljoen euro. Als u in aanmerking komt, kunt u tot 30% van de kosten vergoed krijgen. Let op, de subsidieregeling geldt alleen voor de verwijdering van het asbest en niet voor de sloop- en afvoerkosten.De subsidie wordt verstrekt op voorwaarde dat een goedgekeurd asbestverwijderingsbedrijf de verwijdering uitvoert en dat er een asbestinventarisatie is uitgevoerd. Deze subsidie maakt deel uit van het “Vlaamse Veerkracht” relanceplan, gericht op het versnellen van asbestsanering in Vlaanderen.

Belangrijkste Punten

 • De VLIF biedt subsidies voor de renovatie van asbest daken aan landbouwers met een landbouwnummer.
 • Het subsidiebedrag is verdubbeld naar 3 miljoen euro door de Vlaamse regering.
 • De subsidie vergoedt tot 30% van de kosten, exclusief sloop- en afvoerkosten.
 • Een goedgekeurd asbestverwijderingsbedrijf moet de verwijdering uitvoeren en een asbestinventarisatie is vereist.
 • De subsidie maakt deel uit van het “Vlaamse Veerkracht” relanceplan.

Premievoorwaarden en Bedragen voor Tuin- en Landbouwbedrijven

Als tuin- of landbouwbedrijf kunt u in aanmerking komen voor subsidies voor de renovatie van asbestdaken. Er zijn echter bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor deze premie.

 • U dient te beschikken over een landbouwnummer, ondernemingsnummer en exploitatienummer om in aanmerking te komen voor de subsidie.
 • De subsidie dekt alleen de kosten voor de renovatie van het asbestdak, niet de sloop- en afvoerkosten.
 • U dient aan te tonen dat het asbest op een wettige manier is verwijderd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.
 • Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) vergoedt maximaal 30% van de subsidiabele kosten.
 • Sommige bouwelementen, zoals gevels, dragende balken, scheidingswanden, sandwichpanelen en vergelijkbare constructie-elementen, komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Let op: het is belangrijk om te voldoen aan alle premievoorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie voor asbestverwijdering. Zorg ervoor dat u uw documentatie en bewijs van verwijdering goed bijhoudt.

“Het is essentieel om te investeren in de verwijdering van asbestdaken om de gezondheid en veiligheid van zowel uzelf als uw werknemers te waarborgen. Het subsidieprogramma is bedoeld om tuin- en landbouwbedrijven te ondersteunen bij het financieren van de renovatie van asbestdaken.”

Om een beter beeld te krijgen van de kosten en het financiële aspect van asbestverwijdering, kan het raadplegen van een asbestverwijderingsbedrijf u helpen. Dit bedrijf kan u voorzien van een gedetailleerde offerte en inzicht geven in de kosten van het laten verwijderen van asbest.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde kosten voor asbestverwijdering:

Asbestverwijderingswerkzaamheden Kosten per vierkante meter
Dakplaten verwijderen €35 – €45
Gevelplaten verwijderen €40 – €50
Vloerbedekking verwijderen €25 – €35
Isolatiemateriaal verwijderen €40 – €50

Belangrijk: De kosten kunnen variëren afhankelijk van de omvang van het project, de staat van het asbest en andere factoren. Het is raadzaam om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende asbestverwijderingsbedrijven om een goed beeld te krijgen van de kosten.

Naast de subsidie voor tuin- en landbouwbedrijven zijn er ook andere subsidiemogelijkheden voor het verwijderen van asbest. Het is de moeite waard om te onderzoeken welke subsidies beschikbaar zijn voor uw specifieke situatie.

Het Sectorprotocol voor Land- en Tuinbouwers

Het sectorprotocol heeft als doel om de verwijdering van asbestdaken in de land- en tuinbouwsector te versnellen. Deze sector vertegenwoordigt ongeveer 25% van alle asbestdaken in Vlaanderen. Sinds de lancering van het sectorprotocol in september 2021 hebben al 300 boeren een aanvraag ingediend bij OVAM voor de verwijdering van asbest. Dit heeft geresulteerd in de verwijdering of geplande verwijdering van ongeveer 261.000 vierkante meter asbestplaten, wat neerkomt op ongeveer 5.200 ton asbestcement. De verwijdering van asbestdaken verbetert niet alleen de gezondheid en veiligheid, maar leidt ook tot lagere energierekeningen voor boeren dankzij verbeterde isolatie.

asbest verwijderen offerte

Het Verwijderingsproces van Asbestdaken

Bij het verwijderen van asbestdaken hanteert het OVAM een zorgvuldig proces. Het begint met het berekenen van het aantal containers dat nodig is op basis van het oppervlak van het dak. Alleen goedgekeurde asbestverzamelaars, die veilige verwijdering garanderen, worden door het OVAM geselecteerd. Deze verzamelaars halen de gevulde containers op van de aangegeven locatie voor verdere verwerking.

Het sectorprotocol kan tot 10 jaar na pensionering worden toegepast, zodat zelfs gepensioneerde boeren ondersteuning kunnen krijgen bij de verwijdering van asbest. Het OVAM, samen met landbouworganisaties, verstrekt informatie aan boeren over hoe zij op een veilige manier hun asbestdaken kunnen verwijderen. Boeren kunnen gekwalificeerde aannemers vinden via het Asbestcharter, dat ervoor zorgt dat de werknemers weten hoe ze asbestdaken veilig kunnen verwijderen.

Aangepaste Premies voor Bedrijven en Instellingen

Bedrijven, scholen en zorginstellingen kunnen ook een aangepaste subsidie ontvangen voor het verwijderen van asbestdaken of gevels. Verschillende websites, zoals het Agentschap Innoveren & Ondernemen en Infoportaal ‘Ondernemen’, bieden een overzicht van alle beschikbare subsidies voor bedrijven. De OVAM biedt financiële ondersteuning voor asbestinventarisaties op scholen en biedt ook financiële hulp bij asbestverwijdering. Lokale gemeenten organiseren asbestverwijderingsprojecten voor bewoners en lokale bedrijven, zodat zij kunnen deelnemen en ondersteuning kunnen ontvangen.

Bedrijven en instellingen hebben de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij het verwijderen van asbestdaken of gevels. Er zijn verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning, afhankelijk van de specifieke situatie en regelgeving. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en Infoportaal ‘Ondernemen’ bieden een uitgebreid overzicht van alle subsidies die beschikbaar zijn voor bedrijven.

Daarnaast biedt de OVAM specifieke ondersteuning voor asbestinventarisaties op scholen. Het is belangrijk om te weten welke subsidies beschikbaar zijn en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in aanmerking te komen.

Inventarisatie subsidies

De OVAM biedt een financiële bijdrage voor asbestinventarisaties op scholen. Deze subsidie is bedoeld om scholen te ondersteunen bij het inventariseren van de aanwezige asbest en het opstellen van een asbestbeheersplan. Door deze subsidie kunnen scholen de kosten van de inventarisatie deels of volledig terugkrijgen. Hierdoor wordt het voor scholen makkelijker en betaalbaarder om asbest op een veilige manier te laten inventariseren en te beheren.

Financiële hulp bij asbestverwijdering

Naast inventarisatie subsidies biedt de OVAM ook financiële ondersteuning bij het daadwerkelijk verwijderen van asbest. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen die asbesthoudende materialen willen laten verwijderen. Door deze subsidie kunnen de kosten van de asbestverwijdering deels worden gedekt, waardoor het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijker wordt om asbest op een veilige en verantwoorde manier te laten verwijderen.

Daarnaast organiseren lokale gemeenten ook asbestverwijderingsprojecten voor bewoners en lokale bedrijven. Dit stelt hen in staat om deel te nemen aan collectieve verwijderingsprojecten en gebruik te maken van aanvullende subsidies en ondersteuning.

asbest verwijderen subsidie

“Het is belangrijk voor bedrijven en instellingen om op de hoogte te zijn van de beschikbare subsidies en financiële ondersteuning bij het verwijderen van asbestdaken. Door gebruik te maken van deze subsidies kunnen bedrijven en instellingen de kosten van asbestverwijdering verlagen en zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.”

Het verwijderen van asbest is een belangrijke stap in het creëren van een veilige en gezonde omgeving voor zowel werknemers als bezoekers. Door gebruik te maken van de beschikbare subsidies en financiële ondersteuning kunnen bedrijven en instellingen op een kostenefficiënte manier aan de wettelijke verplichtingen voldoen en de gezondheidsrisico’s van asbest minimaliseren.

Daarnaast draagt het verwijderen van asbest bij aan een duurzame samenleving en het verminderen van de impact op het milieu. Het is daarom belangrijk dat bedrijven en instellingen deze opportinietatie aangrijpen en de nodige stappen ondernemen om asbest op een veilige en verantwoorde manier te laten verwijderen.

Extra Budget for Asbestos Removal Amount Duration
Subsidy for Combining Asbestos Removal with Roof or Wall Insulation 8 euros per square meter Until the end of 2025

Het Vlaamse bestuur heeft een extra budget van ongeveer 124 miljoen euro toegewezen om de verwijdering van asbest in Vlaanderen te versnellen. Dit budget is zes keer hoger dan de jaarlijkse budgets van voorgaande jaren en maakt deel uit van het herlanceringsplan “Vlaamse Veerkracht”. Door het combineren van asbestverwijdering met het isoleren van daken of muren kunnen eigenaren van niet-residentiële gebouwen in aanmerking komen voor een subsidie van 8 euro per vierkante meter. Deze subsidie is beschikbaar tot het einde van 2025.

Volgens schattingen van OVAM bevindt zich nog steeds ongeveer 1 miljoen ton asbest in meer dan 3.500 verschillende toepassingen in Vlaamse woningen.

Voordelen van het extra budget

Door het beschikbare extra budget kunnen meer gebouweigenaren financiële ondersteuning krijgen bij het verwijderen van asbest. Hierdoor wordt het voor meer mensen financieel haalbaar om asbest uit hun gebouwen te laten verwijderen. Dit draagt bij aan het verminderen van de blootstelling aan asbest en het verbeteren van de gezondheid en veiligheid van de bewoners. Bovendien leidt het verwijderen van asbest tot lagere energierekeningen en een betere kwaliteit van de gebouwen.

Subsidies in 2024

Vanaf 2024 zal er geen nationale subsidie meer zijn voor de verwijdering van asbestdaken. Het budget voor de Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken is uitgeput. Er kunnen echter nog steeds subsidies worden aangeboden door sommige gemeenten. Details en beschikbaarheid zijn te vinden op de EnergieSubsidiewijzer website. Daarnaast wordt er een nieuw fonds ontwikkeld om financiële ondersteuning te bieden voor asbestverwijdering, waarbij samenwerking plaatsvindt tussen provincies, gemeenten, banken en de overheid.

Hoewel nationale subsidies voor asbestverwijdering in 2024 niet langer beschikbaar zullen zijn, is het toch raadzaam om asbestdaken te laten verwijderen. Het verwijderen van asbestdaken vermindert niet alleen de gezondheidsrisico’s, maar heeft ook positieve effecten op het milieu en de economie. Het is van essentieel belang dat de verwijdering van asbest wordt uitgevoerd door gecertificeerde professionals om de gezondheidsrisico’s tijdens het proces tot een minimum te beperken.

Gevolgen van Asbestverwijdering
Verbetering van de gezondheid en veiligheid
Verlaging van energieverbruik en lagere energierekeningen
Creëren van werkgelegenheid in de bouwsector
Verlaging van CO2-uitstoot

Gevolgen van Asbestverwijdering

Het verwijderen van asbestdaken heeft niet alleen positieve gevolgen voor de gezondheid en veiligheid, maar ook voor het milieu en de economie. Nieuwe daken dragen bij aan een lager energieverbruik en lagere kosten. Het verwijderingsproces creëert ook werkgelegenheid in de bouwsector en vermindert CO2-uitstoot. Het is echter van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat asbestverwijdering wordt uitgevoerd door gecertificeerde professionals om de gezondheidsrisico’s tijdens het proces te minimaliseren.

Asbestsanering heeft verschillende positieve gevolgen:

 1. Verbeterde gezondheid en veiligheid: Asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken wanneer ze worden ingeademd. Door asbestdaken te verwijderen, wordt het risico op blootstelling aan deze gevaarlijke vezels verminderd, waardoor de gezondheid en veiligheid van bewoners en werknemers wordt verbeterd.
 2. Bijdrage aan het milieu: Asbest is een milieuonvriendelijk materiaal dat langzaam afbreekt en schadelijk kan zijn voor ecosystemen. Door asbestdaken te verwijderen, wordt de verspreiding van asbestvezels voorkomen, waardoor de natuurlijke omgeving wordt beschermd.
 3. Economische voordelen: Het verwijderingsproces van asbestdaken creëert werkgelegenheid in de bouwsector, wat een positief effect heeft op de economie. Daarnaast kunnen nieuwe daken zorgen voor energiebesparingen en lagere energierekeningen, wat gunstig is voor huiseigenaren en bedrijven.

Het is van groot belang dat asbestverwijdering wordt uitgevoerd door professionals met de juiste certificering en ervaring. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat het proces veilig verloopt en dat het asbest op de juiste manier wordt verwijderd en afgevoerd.

asbestverwijdering

Denk eraan dat het kostenplaatje van asbestverwijdering kan verschillen op basis van verschillende factoren, zoals de omvang van het project, de locatie en de specifieke vereisten. Het is raadzaam om offertes aan te vragen bij verschillende asbestverwijderingsbedrijven om prijzen en diensten te vergelijken en zo de beste prijs-kwaliteitverhouding te krijgen.

Consequenties niet Verwijderen van Asbest

Hoewel er vanaf 2024 geen verplichting meer is om asbestdaken te verwijderen, wordt het ten zeerste aanbevolen om dit toch te doen. Asbest brengt namelijk aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich mee, zowel voor individuen als voor het milieu. Het niet verwijderen van asbestdaken kan leiden tot boetes en juridische gevolgen. Daarnaast kunnen verzekeringsmaatschappijen weigeren dekking te bieden of hogere premies te rekenen voor panden met asbest. Het is van essentieel belang om de verwijdering van asbestdaken prioriteit te geven om de veiligheid en het welzijn van bewoners te waarborgen en om te voldoen aan de geldende regelgeving.

Gevolgen van niet verwijderen van asbest Risico’s
Hogere gezondheidsrisico’s door blootstelling aan asbestvezels Gezondheidsproblemen: Longaandoeningen, zoals asbestose en longkanker
Potentiële boetes en juridische consequenties Boetes: Afhankelijk van de wetgeving en het niet naleven van asbestverwijderingsvereisten
Bepaalde verzekeraars weigeren dekking of verhogen premies Verzekeringsproblemen: Mogelijk geen dekking bieden voor panden met asbest of hogere premies rekenen

Gezondheidsrisico’s van asbest

Asbestvezels, wanneer ingeademd, kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Blootstelling aan asbest kan leiden tot longaandoeningen, waaronder asbestose (littekens in de longen) en longkanker. Deze aandoeningen hebben een aanzienlijk negatief effect op de kwaliteit van leven en kunnen fataal zijn. Het niet verwijderen van asbestdaken zorgt ervoor dat de risico’s aanwezig blijven, zowel voor bewoners als voor eventuele toekomstige kopers van het pand.

“Het niet verwijderen van asbestdaken kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en juridische consequenties. Het is van groot belang om de veiligheid van bewoners te waarborgen en te voldoen aan de regelgeving.”
– Asbest Verwijdering Expert

Boetes en juridische consequenties

De overheid hecht veel waarde aan het verwijderen van asbest in het belang van de volksgezondheid en het milieu. Het niet naleven van de verplichting om asbestdaken te verwijderen kan leiden tot boetes en andere juridische consequenties. De exacte boetes kunnen variëren, afhankelijk van de wetgeving en de ernst van de overtreding. Het is daarom belangrijk om de vereiste stappen te nemen en tijdig asbestdaken te laten verwijderen door gecertificeerde professionals.

Verzekeringsproblemen

Verzekeringsmaatschappijen kunnen panden met asbest als een verhoogd risico beschouwen. Dit kan resulteren in weigering van dekking of het rekenen van hogere premies. Het niet verwijderen van asbestdaken kan daarom de verzekerbaarheid van een pand beïnvloeden. Het is raadzaam om te overleggen met uw verzekeringsmaatschappij om na te gaan hoe zij omgaan met panden met asbest en welke stappen u kunt nemen om eventuele verzekeringsproblemen te voorkomen.

De consequenties van het niet verwijderen van asbestdaken zijn aanzienlijk. Het is essentieel om de veiligheid en het welzijn van bewoners te waarborgen, aan de geldende regelgeving te voldoen en eventuele juridische en verzekeringsproblemen te voorkomen. Het verwijderen van asbestdaken moet altijd worden overgelaten aan gecertificeerde professionals die de vereiste expertise en apparatuur hebben om het proces veilig en effectief uit te voeren.

Verwijderen van Asbest: Laat het over aan Professionals

Asbestverwijdering is een gespecialiseerd proces dat alleen moet worden uitgevoerd door gecertificeerde professionals. Het inhuren van een goedgekeurd asbestverwijderingsbedrijf zorgt ervoor dat de verwijdering veilig en volgens de voorschriften wordt uitgevoerd. Deze professionals beschikken over de kennis, ervaring en apparatuur om asbest op een veilige manier te behandelen en op de juiste manier te verwijderen. Door offertes aan te vragen bij meerdere asbestverwijderingsbedrijven kunt u de prijzen en services vergelijken om ervoor te zorgen dat u de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgt voor uw asbestverwijderingsproject.

Conclusie

Asbestverwijderingssubsidies zijn beschikbaar voor boeren, bedrijven en instellingen in Vlaanderen. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) biedt subsidies aan boeren voor de renovatie van asbestdaken, terwijl OVAM financiële ondersteuning biedt voor asbestverwijderingsprojecten in andere sectoren. Hoewel de nationale subsidie voor asbestverwijdering vanaf 2024 niet meer beschikbaar zal zijn, kunnen er nog steeds lokale subsidies worden aangeboden door gemeenten. Het is van cruciaal belang om asbestverwijdering prioriteit te geven om de veiligheid en het welzijn van individuen te waarborgen, te voldoen aan de regelgeving en juridische gevolgen te voorkomen. Het inhuren van gecertificeerde professionals voor asbestverwijdering is essentieel om een veilige en juiste verwijdering van asbest te garanderen.

FAQ

Wat is de subsidieregeling voor asbestverwijdering in Vlaanderen?

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) biedt subsidies aan boeren met een landbouwnummer voor de renovatie van asbestdaken. De subsidiepot is door de Vlaamse overheid verdubbeld tot 3 miljoen euro om asbestverwijdering te versnellen. Het VLIF vergoedt tot 30% van de gemaakte kosten, exclusief sloop- en afvoerkosten, op voorwaarde dat een goedgekeurd asbestverwijderingsbedrijf de afvoer verzorgt.

Wie komt in aanmerking voor de asbestverwijderingssubsidie?

Boeren moeten een landbouwnummer, bedrijfsnummer en exploitatienummer hebben om in aanmerking te komen voor de subsidie. De subsidie dekt de renovatie van asbestdaken, maar niet de sloop- en afvoerkosten. Er moet bewijs zijn van wettelijke verwijdering door een goedgekeurde asbestverwijderingsprofessional. Het VLIF vergoedt boeren tot maximaal 30% van de in aanmerking komende kosten.

Welke gebouwelementen komen niet in aanmerking voor de subsidie?

Bepaalde gebouwelementen, zoals gevels, dragende balken, tussenwanden, sandwichpanelen en vergelijkbare constructie-elementen, komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Hoeveel asbest is er al verwijderd in de land- en tuinbouwsector?

Sinds de lancering van het sectorprotocol in september 2021 hebben 300 boeren een aanvraag ingediend bij de OVAM voor asbestverwijdering, wat resulteerde in ongeveer 261.000 vierkante meter verwijderde of te verwijderen asbestplaten. Dit komt neer op ongeveer 5.200 ton asbestcement.

Hoe kan ik een asbestverwijderingsbedrijf vinden?

Boeren kunnen gekwalificeerde aannemers vinden via het Asbestcharter, dat ervoor zorgt dat de werknemers weten hoe ze asbestdaken veilig kunnen verwijderen.

Wat gebeurt er met de gevulde containers tijdens het asbestverwijderingsproces?

De OVAM selecteert alleen goedgekeurde asbestverzamelaars die veilige verzameling garanderen. Deze verzamelaars zullen de gevulde containers van de aangegeven locatie verwijderen voor verdere verwerking.

Wat zijn de gevolgen van asbestverwijdering?

Het verwijderen van asbestdaken verbetert niet alleen de gezondheid en veiligheid, maar zorgt ook voor lagere energierekeningen voor boeren vanwege verbeterde isolatie.

Zijn er subsidies beschikbaar voor bedrijven en instellingen?

Ja, bedrijven, scholen en zorginstellingen kunnen ook een aangepaste subsidie ontvangen voor de verwijdering van asbestdaken of -gevels. Verschillende websites, zoals het Agentschap Innoveren & Ondernemen en Infoportaal ‘Ondernemen’, bieden een overzicht van alle beschikbare subsidies voor bedrijven.

Wat wordt er gedaan met het budget voor asbestverwijdering in Vlaanderen?

De Vlaamse overheid heeft ongeveer 124 miljoen euro toegewezen om asbestverwijdering in Vlaanderen te versnellen. Dit budget is zes keer hoger dan de vorige jaarlijkse budgetten en maakt deel uit van het “Vlaamse Veerkracht” herlanceringsplan.

Zijn er nog subsidies beschikbaar voor asbestverwijdering na 2024?

Vanaf 2024 is er geen nationale subsidie meer voor de verwijdering van asbestdaken. Het budget voor de Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken is uitgeput. Sommige gemeenten kunnen echter nog steeds subsidies aanbieden voor asbestverwijdering.

Waarom is het belangrijk om asbestdaken te verwijderen?

Asbest brengt aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich mee, zowel voor individuen als voor het milieu. Het niet verwijderen van asbestdaken kan leiden tot boetes en juridische gevolgen. Bovendien kunnen verzekeringsmaatschappijen de dekking weigeren of hogere premies in rekening brengen voor eigendommen met asbest.

Wie moet ik inhuren voor het verwijderen van asbest?

Het verwijderen van asbest is een gespecialiseerd proces dat alleen moet worden uitgevoerd door gecertificeerde professionals. Het inhuren van een goedgekeurd asbestverwijderingsbedrijf zorgt ervoor dat de verwijdering veilig en volgens voorschriften wordt uitgevoerd.