Verplichting Asbest Dak Vervangen België

In België is het vervangen van een asbest dak op dit moment niet wettelijk verplicht voor particuliere woningen. Er is echter wel wetgeving in Vlaanderen die streeft naar verwijdering van asbestdaken en -gevels tegen 2034. Eigenaren moeten bij de verkoop van een gebouw dat voor 2001 is gebouwd een asbestcertificaat kunnen voorleggen. Voor bedrijfsgebouwen geldt een verplichting om een asbestinventaris bij te houden en een beheersplan op te stellen. Het is echter sterk aanbevolen om een asbest dak te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf om gezondheidsrisico’s te voorkomen.Belangrijkste conclusies:

 • Het vervangen van een asbest dak is op dit moment niet verplicht in België voor particuliere woningen.
 • In Vlaanderen streeft men naar de verwijdering van asbestdaken en -gevels tegen 2034.
 • Bij de verkoop van een gebouw dat voor 2001 is gebouwd, moet een asbestcertificaat kunnen worden voorgelegd.
 • Bedrijfsgebouwen hebben een verplichting om een asbestinventaris bij te houden en een beheersplan op te stellen.
 • Het is sterk aanbevolen om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Hoe Asbest Dak Herkennen?

Om een asbest dak te herkennen, is het belangrijk om te weten dat er twee soorten asbestdaken zijn: niet-gebonden asbestdaken waarbij de vezels los zitten en hechtgebonden asbestdaken waarbij de vezels vastzitten in het materiaal. Typische kenmerken van asbestdaken zijn een wafelstructuur en de aanwezigheid van grote witte vezels in de golfplaten. Golfplaten die voor 1990 zijn geplaatst, zijn vrijwel altijd asbesthoudend. Oude dakleien kunnen ook asbest bevatten, maar dakleien geproduceerd na 1996 zijn asbestvrij. Als er twijfel is, kan een asbestverwijderaar een laboanalyse uitvoeren om zekerheid te bieden.

Verschillende soorten asbestdaken:

Soort asbestdak Kenmerken
Niet-gebonden asbestdak Vezels zijn los en niet vastgehecht in het materiaal
Hechtgebonden asbestdak Vezels zijn vastgehecht in het materiaal

Een typische wafelstructuur en grote witte vezels in de golfplaten kunnen wijzen op een asbest dak. Golfplaten die voor 1990 zijn geplaatst, zijn vrijwel altijd asbesthoudend. Oude dakleien kunnen ook asbest bevatten, maar dakleien geproduceerd na 1996 zijn asbestvrij. Bij twijfel is het raadzaam om een asbestverwijderaar in te schakelen voor een laboanalyse.

asbest dak herkennen

Kosten Asbest Dak Verwijderen

De kosten voor het verwijderen van een asbest dak variëren doorgaans tussen €10 en €15 per m². De totale prijs hangt af van de oppervlakte van het dak en de extra kosten voor het afvoeren van het asbesthoudende materiaal.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met eventuele subsidies die beschikbaar zijn voor het vervangen van een asbest dak. In sommige gevallen kunnen eigenaren financiële steun krijgen bij het verwijderen van asbest. Deze subsidies kunnen helpen om de kosten van het vervangen van een asbest dak te verlagen en het voor meer mensen betaalbaar te maken.

Verplicht Jaar van Asbest Dak Vervanging

Er is geen specifiek verplicht jaar voor het vervangen van een asbest dak in België. Echter, het sterk aanbevolen om een asbest dak te vervangen wanneer het beschadigd is of als er losse schadelijke asbestvezels aanwezig zijn in het dak. Volgens de wetgeving dienen alle risicovolle asbesttoepassingen in Vlaamse gebouwen verwijderd te worden tegen 2034, en alle andere asbesttoepassingen in slechte staat moeten vervangen zijn vóór 2040. Het is ook belangrijk om te vermelden dat voor het vervangen van een asbest dak in sommige gevallen vergunningen vereist kunnen zijn, afhankelijk van de lokale regelgeving.

Wanneer een asbest dak vervangen moet worden, is het raadzaam om dit zo snel mogelijk te doen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Het is belangrijk om de wetgeving en regelgeving in uw specifieke regio te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele vereiste vergunningen of procedures voor het vervangen van een asbest dak.

Een erkend asbestverwijderingsbedrijf kan u helpen bij het veilig en professioneel vervangen van uw asbest dak. Zij hebben de expertise en ervaring om het proces op een veilige manier uit te voeren en blootstelling aan asbest te minimaliseren. Daarnaast kunnen zij u adviseren over de beste vervangingsmaterialen en technieken.

Vervangingsmaterialen Prijs Duurzaamheid Esthetiek
Dakplaten €€ Hoog Varieert
PVC dakbedekking €€€ Hoog Varieert
Dakshingles €€€ Hoog Varieert
Zinken dakbedekking €€€€ Hoog Varieert

Let op: Bovenstaande prijzen zijn enkel ter indicatie en kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van het dak en eventuele extra werkzaamheden die nodig zijn.

Afbeelding (gerelateerd aan het onderwerp van dit gedeelte):

asbest dak vervangen vergunning belgie

Hoe Verwijder Je Een Asbest Dak?

Het veilig verwijderen van een asbest dak vereist vaak de hulp van een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Het is belangrijk om voorzichtig te werk te gaan en mogelijke blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Hieronder volgt een stappenplan dat kan worden gevolgd bij het verwijderen van een asbest dak:

 1. Voorzorgsmaatregelen nemen: Zorg ervoor dat je beschermende kleding draagt, zoals een overall, handschoenen en een masker dat geschikt is voor asbestvezels. Zorg er ook voor dat de locatie goed geventileerd is.
 2. Benodigde materialen klaarleggen: Zorg dat je alle benodigde materialen bij de hand hebt, zoals plastic folie, tape, plastic zakken en afsluitbare containers voor het verpakken en afvoeren van het asbesthoudende materiaal.
 3. Verwijderen van het asbest dak: Verwijder de asbesthoudende golfplaten of dakleien voorzichtig, zonder het materiaal te beschadigen. Probeer het materiaal niet te breken of te boren om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen.
 4. Veilig verpakken en afvoeren: Wikkel de verwijderde asbesthoudende materialen zorgvuldig in plastic folie en tape deze goed dicht. Plaats de verpakte materialen in afsluitbare plastic zakken of containers en leid ze af naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf dat gespecialiseerd is in het verwerken van asbesthoudend materiaal.

Door het volgen van dit stappenplan en het inschakelen van een erkend asbestverwijderingsbedrijf, kan het asbest dak op een veilige en verantwoorde manier worden verwijderd.

Mogelijkheden Voor Asbest Dak Vervanging

Na het verwijderen van een asbest dak, zijn er talloze mogelijkheden voor het vervangen van de dakbedekking. De keuze hangt af van verschillende factoren, zoals prijs, duurzaamheid en esthetiek. Hieronder worden enkele opties voor dakbedekking na het verwijderen van een asbest dak beschreven:

Dakplaten

Er kunnen verschillende soorten dakplaten worden gekozen als nieuwe dakbedekking. Dakplaten van materialen zoals staal, aluminium of kunststof kunnen een duurzame en onderhoudsvriendelijke keuze zijn.

PVC Dakbedekking

PVC dakbedekking is een populaire optie voor het vervangen van een asbest dak. PVC dakbedekking is lichtgewicht, waterdicht en gemakkelijk te onderhouden. Bovendien is het verkrijgbaar in verschillende kleuren en stijlen.

Dakshingles

Dakshingles zijn een goede keuze als u op zoek bent naar een esthetisch aantrekkelijke dakbedekking. Dakshingles kunnen worden gemaakt van materialen zoals bitumen of composiet en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en patronen.

Zinken Dakbedekking

Zinken dakbedekking is een duurzame en stijlvolle optie. Het zorgt voor een moderne uitstraling en is bestand tegen verschillende weersomstandigheden. Zinken dakbedekking kan ook worden gecombineerd met andere materialen voor een unieke uitstraling.

Betonnen Dakbedekking

Betonnen dakbedekking is een sterke en duurzame keuze voor het vervangen van een asbest dak. Betonnen dakbedekking is verkrijgbaar in verschillende vormen en kan worden afgewerkt met kleurcoating voor een esthetische uitstraling.

EPDM Dakbedekking

EPDM dakbedekking is een elastische en waterdichte keuze voor het vervangen van een dak. Het is bestand tegen uv-straling, temperatuurschommelingen en vervorming. EPDM dakbedekking heeft een lange levensduur en is gemakkelijk te onderhouden.

Bitumen Dakbedekking

Bitumen dakbedekking is een traditionele optie voor het vervangen van een asbest dak. Het biedt goede waterdichtheid en is bestand tegen verschillende weersomstandigheden. Bitumen dakbedekking is verkrijgbaar in verschillende vormen, waaronder rollen en shingles.

asbest dak vervangen regelgeving belgie

De keuze voor de vervanging van een asbest dak is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren en de specificaties van het gebouw. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een professional om de beste keuze te maken die past bij uw situatie en behoeften.

Ondersteuning Bij Asbest Dak Verwijderen

Als eigenaar die een asbest dak wil vervangen, zijn er verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar. In Vlaanderen is er een actieplan Asbestafbouw dat tot doel heeft om de verwijdering van asbestdaken te versnellen. Dit plan wordt ondersteund met premies en subsidies voor eigenaren die ervoor kiezen om hun asbest dak te laten vervangen. Het is raadzaam om contact op te nemen met de bevoegde instanties of een lokale premiezoeker te raadplegen voor meer informatie over de beschikbare ondersteuning.

Premies en Subsidies

Voor het vervangen van een asbest dak kunnen er premies en subsidies beschikbaar zijn. Deze financiële ondersteuning kan helpen om de kosten van het verwijderen van het asbest dak te verlagen. Door gebruik te maken van premies en subsidies kunnen de kosten voor de eigenaar aanzienlijk verminderd worden, waardoor het vervangen van een asbest dak financieel haalbaarder wordt.

Om te weten te komen welke premies en subsidies er beschikbaar zijn, is het belangrijk om contact op te nemen met de bevoegde instanties zoals de gemeente, provincie of Vlaamse overheid. Zij kunnen informatie verstrekken over de specifieke voorwaarden, bedragen en procedures voor het aanvragen van de premies en subsidies.

Actieplan Asbestafbouw

In Vlaanderen is er een actieplan Asbestafbouw dat gericht is op de versnelde verwijdering van asbestdaken. Dit plan heeft als doel om tegen 2040 alle asbestdaken in Vlaanderen te verwijderen. Het actieplan omvat verschillende maatregelen om eigenaren aan te moedigen om hun asbest dak te laten vervangen.

“Het actieplan Asbestafbouw is een belangrijke stap in de richting van een asbestvrij Vlaanderen. Door het verstrekken van premies en subsidies willen we eigenaren stimuleren om hun asbest dak te verwijderen en daarmee de gezondheidsrisico’s te verminderen.” – Minister van Leefmilieu, Vlaams Gewest

Het actieplan Asbestafbouw en de bijbehorende ondersteuning kunnen eigenaren helpen om op een veilige en financieel haalbare manier hun asbest dak te laten vervangen. Het is daarom sterk aanbevolen om gebruik te maken van deze ondersteuning bij het plannen en uitvoeren van het vervangen van een asbest dak.

Premiebron Bedrag Voorwaarden
Gemeente X €500 Voor eigenaren van woningen gebouwd voor 2001
Provincie Y 50% van de kosten Voor eigenaren van agrarische gebouwen met asbest dak
Vlaamse Overheid €5.000 Voor eigenaren van gebouwen met een totale oppervlakte van minimaal 500m²

Asbest Gezondheidsrisico’s

Het verwijderen van een asbest dak is uiterst belangrijk vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die asbestvezels met zich meebrengen. Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot diverse gezondheidsproblemen, waaronder longkanker en andere aandoeningen aan de luchtwegen. Daarom is het van essentieel belang om voorzichtig te werk te gaan bij het vervangen van een asbest dak en altijd een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om mogelijke blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.

“Blootstelling aan asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en is daarom een groot risico voor de mensen die ermee in aanraking komen.”

Asbestvezels zijn zeer klein en onzichtbaar met het blote oog, waardoor ze gemakkelijk ingeademd kunnen worden. Zodra deze vezels zich in de longen nestelen, kunnen ze ernstige schade veroorzaken. Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan resulteren in de ontwikkeling van verschillende longziekten, waaronder asbestose en mesothelioom.

Daarom is het cruciaal om bij het vervangen van een asbest dak de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Een erkend asbestverwijderingsbedrijf beschikt over de benodigde kennis, ervaring en beschermende uitrusting om het asbest dak veilig te verwijderen zonder blootstelling aan gevaarlijke vezels.

Belangrijke punten met betrekking tot asbest gezondheidsrisico’s:

 • Asbestvezels kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals longkanker en aandoeningen aan de luchtwegen.
 • Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan diverse longziekten veroorzaken, waaronder asbestose en mesothelioom.
 • Het is essentieel om bij het vervangen van een asbest dak een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om mogelijke blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.

Het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen en het inschakelen van professionals kan helpen om de gezondheidsrisico’s van asbestvezels effectief te beperken en ervoor te zorgen dat het vervangen van een asbest dak op een veilige manier wordt uitgevoerd.

Conclusie

Hoewel het niet wettelijk verplicht is om een asbest dak te vervangen in België, is het sterk aanbevolen vanwege de gezondheidsrisico’s en de streefdoelen van de Vlaamse regering voor verwijdering van asbestdaken. Het verwijderen van een asbest dak is essentieel om mogelijke blootstelling aan schadelijke asbestvezels te minimaliseren en de veiligheid van bewoners te waarborgen.

Een erkend asbestverwijderingsbedrijf kan professionele hulp bieden bij het veilig verwijderen van een asbest dak. Het is van groot belang om voorzorgsmaatregelen te nemen en te voorkomen dat asbestvezels vrijkomen tijdens het verwijderingsproces. Het inschakelen van experts met de juiste kennis en vaardigheden is van vitaal belang om gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het vervangen van een asbest dak, zoals het kiezen van dakplaten, PVC dakbedekking, dakshingles, zinken dakbedekking, betonnen dakbedekking, EPDM dakbedekking of bitumen dakbedekking. Het is raadzaam om advies in te winnen bij een professional om de beste keuze te maken op basis van prijs, duurzaamheid en esthetiek.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar mogelijke subsidies en ondersteuning bij het vervangen van een asbest dak. In Vlaanderen zijn er actieplannen en mogelijke financiële steun beschikbaar voor eigenaren die een asbest dak willen vervangen. Neem contact op met een erkend asbestverwijderingsbedrijf voor advies en hulp bij het vervangen van een asbest dak.

FAQ

Is het vervangen van een asbest dak verplicht in België?

Op dit moment is het niet wettelijk verplicht om een asbest dak te vervangen voor particuliere woningen in België.

Is er wetgeving in Vlaanderen die streeft naar verwijdering van asbestdaken?

Ja, er is wetgeving in Vlaanderen die streeft naar verwijdering van asbestdaken en -gevels tegen 2034.

Moeten eigenaren een asbestcertificaat kunnen voorleggen bij verkoop?

Ja, eigenaren van gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd, moeten bij verkoop een asbestcertificaat kunnen voorleggen.

Geldt er een verplichting voor bedrijfsgebouwen met betrekking tot asbestinventaris en beheersplan?

Ja, bedrijfsgebouwen moeten een asbestinventaris bijhouden en een beheersplan opstellen.

Hoe kan een asbest dak worden herkend?

Typische kenmerken van asbestdaken zijn een wafelstructuur en de aanwezigheid van grote witte vezels in de golfplaten.

Zijn er subsidies beschikbaar voor het vervangen van een asbest dak?

Ja, er zijn subsidies beschikbaar voor het vervangen van een asbest dak.

Is er een specifiek jaar waarin een asbest dak moet worden vervangen?

Nee, er is geen specifiek verplicht jaar voor het vervangen van een asbest dak.

Is het belangrijk om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen?

Ja, het is belangrijk om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen voor het veilig verwijderen van een asbest dak.

Wat zijn de mogelijkheden voor het vervangen van een asbest dak?

Opties kunnen bestaan uit het kiezen van dakplaten, PVC dakbedekking, dakshingles, zinken dakbedekking, betonnen dakbedekking, EPDM dakbedekking of bitumen dakbedekking.

Is er ondersteuning beschikbaar voor het verwijderen van een asbest dak?

Ja, er zijn verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar, waaronder premies en subsidies.

Welke gezondheidsrisico’s brengen asbestvezels met zich mee?

Asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker en andere longaandoeningen.

Moet ik een asbest dak laten vervangen?

Hoewel het niet wettelijk verplicht is in België, is het sterk aanbevolen om een asbest dak te laten vervangen vanwege de gezondheidsrisico’s en streefdoelen van de Vlaamse regering.