Asbestattest Aanvragen Gent: Snel & Efficiënt

Het aanvragen van een asbestattest is verplicht bij de verkoop van woningen gebouwd voor 2001 in Gent. Om ervoor te zorgen dat deze procedure snel en efficiënt verloopt, kunt u een erkende asbestdeskundige inschakelen voor de asbestinventarisatie en verwijdering. Tijdens dit proces wordt een uitgebreid verslag opgesteld en worden indien nodig stalen genomen. Na ongeveer een week ontvangt u het asbestattest via e-mail.Belangrijkste punten

 • Het aanvragen van een asbestattest is verplicht bij de verkoop van woningen gebouwd voor 2001 in Gent.
 • Een erkende asbestdeskundige kan u helpen bij de asbestinventarisatie en verwijdering.
 • Tijdens het proces wordt een uitgebreid verslag opgesteld en kunnen er stalen worden genomen.
 • Het asbestattest ontvangt u na ongeveer een week via e-mail.
 • Zorg ervoor dat u een erkende asbestdeskundige inschakelt om een betrouwbaar asbestattest te verkrijgen.

Procedure voor het aanvragen van een asbestattest

Om een asbestattest aan te vragen voor uw eigendom in Gent, moet u een erkende asbestdeskundige inschakelen. Deze deskundige zal het inventarisatieproces uitvoeren en u begeleiden bij het verkrijgen van het officiële asbestattest. Hieronder wordt de procedure stap voor stap uitgelegd:

 1. Zoek een erkende asbestdeskundige: Op de website van OVAM kunt u een lijst van gekwalificeerde bedrijven vinden die asbestattesten verstrekken. Zorg ervoor dat u een erkende professional kiest om ervoor te zorgen dat het attest op de juiste manier wordt opgesteld.
 2. Afspraak maken voor inventarisatie: Neem contact op met de gekozen asbestdeskundige en maak een afspraak voor een inventarisatie van uw pand. Tijdens dit bezoek zal de asbestdeskundige een gedetailleerde lijst maken van mogelijke asbesthoudende materialen in uw eigendom.
 3. Monsters nemen indien nodig: Indien tijdens de inventarisatie het vermoeden bestaat dat er asbesthoudende materialen aanwezig zijn, kan de asbestdeskundige monsters nemen voor laboratoriumanalyse. Dit is een belangrijke stap om de aanwezigheid van asbest definitief vast te stellen.
 4. Voltooien van inventarisatie: Nadat de inventarisatie is voltooid en alle relevante gegevens zijn verzameld, zal de asbestdeskundige deze gegevens verwerken.
 5. Ontvangst van het asbestattest: Na ongeveer een week ontvangt u het officiële asbestattest van de OVAM via e-mail. Dit attest bevestigt de aanwezigheid of afwezigheid van asbesthoudende materialen in uw eigendom.

Door deze procedure te volgen en samen te werken met een erkende asbestdeskundige, kunt u snel en efficiënt een asbestattest aanvragen en ervoor zorgen dat u voldoet aan de wettelijke vereisten in Gent.

asbest atttest aanvragen foto

Kosten van een asbestattest

Het verkrijgen van een asbestattest gaat gepaard met bepaalde kosten die worden bepaald door de asbestdeskundige volgens het inspectieprotocol. Er is geen vaste prijs voor een asbestattest, omdat de kosten afhankelijk zijn van verschillende factoren die de prijs beïnvloeden.

Het is verstandig om offertes van verschillende asbestdeskundigen aan te vragen en deze te vergelijken. Op deze manier kunt u een beter inzicht krijgen in de kosten en de diensten die worden aangeboden. Door offertes te vergelijken, kunt u mogelijk geld besparen en de beste prijs-kwaliteitverhouding vinden.

De factoren die de prijs van een asbestattest beïnvloeden zijn onder andere:

 • De grootte van het pand – grotere panden vereisen vaak meer tijd en middelen om een grondige inventarisatie uit te voeren.
 • De ouderdom en renovatiestatus van het pand – oudere gebouwen of gebouwen die recentelijk gerenoveerd zijn, kunnen meer asbesthoudende materialen bevatten en extra inspectietaken vereisen.
 • Het aantal monsters en labanalyses – als er veel verschillende monsters moeten worden genomen en laboratoriumanalyses moeten worden uitgevoerd, kunnen de kosten hoger zijn.
 • Eventuele extra onderzoeken, zoals destructief onderzoek – in sommige gevallen kan het nodig zijn om destructief onderzoek uit te voeren om de aanwezigheid van asbest nauwkeurig te bepalen. Dit kan extra kosten met zich meebrengen.

Door rekening te houden met deze factoren en offertes te vergelijken, kunt u de kosten voor een asbestattest beter begrijpen en de beste optie kiezen voor uw specifieke situatie.

Uitzonderingen en specifieke gevallen

Voor sommige constructies gelden uitzonderingen op de verplichting van een asbestattest. In specifieke gevallen is het mogelijk dat het attest niet nodig is. Deze uitzonderingen en specifieke gevallen worden bepaald door de notaris bij het sluiten van de overdrachtsovereenkomst. Het is belangrijk om dit te bespreken met de notaris om te verzekeren dat u aan alle vereisten voldoet.

Een van de uitzonderingen geldt voor kleinere constructies die een oppervlakte hebben van minder dan 20 m². In deze gevallen is een asbestattest niet verplicht, tenzij de totale oppervlakte van alle over te dragen constructies samen 20 m² of meer bedraagt.

“Bij kleinere constructies onder de 20 m² is een asbestattest niet verplicht, tenzij de totale oppervlakte van alle over te dragen constructies 20 m² of meer is.”

Het is van essentieel belang om te begrijpen dat deze uitzonderingen en specifieke gevallen kunnen variëren en afhankelijk zijn van de juridische regels en voorschriften die van toepassing zijn op de overdracht van onroerend goed. Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een notaris om te verifiëren of het asbestattest al dan niet verplicht is in uw specifieke situatie.

asbestattest uitzonderingen

Overzicht van uitzonderingen en specifieke gevallen:

Uitzondering/Specifiek geval Asbestattest verplicht?
Kleinere constructies onder de 20 m² Niet verplicht, tenzij totale oppervlakte van alle over te dragen constructies 20 m² of meer is
Etc. Etc.

Toekomstige regelgeving voor asbestinventarisatie

In de toekomst zal er nieuwe regelgeving van kracht worden met betrekking tot asbestinventarisatie in Nederland. Vanaf het jaar 2032 zal het verplicht zijn voor alle toegankelijke constructies die vóór het jaar 2001 gebouwd zijn, ongeacht of er een overdracht gepland is. Dit betekent dat tegen die tijd alle eigenaren van dergelijke constructies in het bezit moeten zijn van een geldig asbestattest.

De nieuwe regelgeving is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van de bevolking te waarborgen, aangezien asbest een gevaarlijk materiaal is dat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Door het verplicht stellen van een asbestinventarisatie, kunnen mogelijke asbesthoudende materialen in oudere constructies tijdig geïdentificeerd en indien nodig veilig verwijderd worden.

De invoering van deze regelgeving heeft als doel het aantal asbestgerelateerde ziektegevallen te verminderen en de algemene veiligheid te vergroten. Het is daarom belangrijk voor eigenaren van oudere constructies om zich bewust te zijn van deze toekomstige verplichting en zich tijdig te laten informeren en adviseren door erkende asbestdeskundigen.

Toekomstige regelgeving asbestinventarisatie

“De nieuwe regelgeving op het gebied van asbestinventarisatie is een belangrijke stap in de richting van een veiligere leefomgeving en het verminderen van gezondheidsrisico’s.”

Met de komende regelgeving wil de overheid ervoor zorgen dat er geen nieuwe situaties ontstaan waarin mensen onbewust worden blootgesteld aan asbest. Door tijdig een asbestinventarisatie uit te voeren en te zorgen voor een geldig asbestattest, kunt u voldoen aan de toekomstige regelgeving en de veiligheid van uzelf en anderen waarborgen.

Impact op vastgoedeigenaren

De nieuwe regelgeving zal voornamelijk van invloed zijn op eigenaren van oudere constructies die nog geen asbestinventarisatie hebben laten uitvoeren. Het is belangrijk om te beseffen dat het verkrijgen van een geldig asbestattest een vereiste zal zijn voor toekomstige verkoop- of verhuurtransacties.

Daarom is het verstandig om tijdig actie te ondernemen en een erkende asbestdeskundige in te schakelen om een asbestinventarisatie uit te voeren. Op deze manier kunt u tijdig aan de nieuwe regelgeving voldoen en verzekerd zijn van de veiligheid en de waardebehoud van uw vastgoed.

Asbestinventaris bij verhuur

Momenteel is het niet verplicht om een asbestattest te hebben bij verhuur. Echter, als er een beschikbaar is, is het wel verplicht voor verhuurders om een kopie van het asbestattest te verstrekken aan de huurders. Dit draagt niet alleen bij aan de veiligheid, maar informeert ook de huurders over de aanwezigheid van asbest in het pand.

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, is het aan te raden om een asbestinventaris op te laten maken bij verhuur. Dit zorgt voor transparantie en geeft huurders de nodige informatie omtrent mogelijke asbesthoudende materialen in het gehuurde pand. Het verstrekken van een kopie van het asbestattest aan huurders vergroot de bewustwording omtrent asbest en draagt bij aan een veiligere woonomgeving.

Door het verstrekken van een asbestinventaris en kopie van het asbestattest aan huurders, kunnen zowel verhuurders als huurders samenwerken om potentiële risico’s die verband houden met asbest te minimaliseren. Verhuurders kunnen ook laten zien dat ze zich bewust zijn van de gezondheidsrisico’s van asbest en er alles aan doen om de veiligheid van hun huurders te waarborgen.

Voordelen van een asbestinventaris bij verhuur

 • Transparantie en bewustwording omtrent asbesthoudende materialen
 • Bijdragen aan een veiligere woonomgeving voor huurders
 • Verminderen van mogelijke aansprakelijkheid voor verhuurders

Verplichte kopie voor huurders

Het is belangrijk dat verhuurders begrijpen dat hoewel een asbestinventarisatie en kopie van het asbestattest niet verplicht zijn bij verhuur, het verstrekken van deze informatie aan huurders ten goede komt aan alle betrokken partijen. Het stelt huurders in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over hun leefomgeving en draagt bij aan een veiligere en gezondere leefomgeving voor iedereen.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het certificaat geeft informatie over de aanwezigheid en de staat van asbesthoudende materialen en geeft instructies over veilig gebruik of verwijdering.

Een asbestattest kan zowel “niet-destructieve” als destructieve inspecties omvatten, waarbij monsters worden genomen voor laboratoriumanalyse.

Wat bevat een asbestattest? Informatie
Asbestinventarisatie Dit is het verslag van de asbestdeskundige waarin wordt vermeld welke materialen mogelijk asbest bevatten en waar deze zich bevinden in het gebouw.
Monsteranalyses Indien nodig worden er monsters genomen van verdachte materialen. Deze monsters worden geanalyseerd in een laboratorium om de aanwezigheid van asbest te bevestigen.
Staat van het asbesthoudende materiaal Het attest bevat informatie over de staat van de asbesthoudende materialen. Dit kan variëren van intacte materialen tot materialen die beschadigd of verweerd zijn.
Instructies voor veilig gebruik of verwijdering Het asbestattest zal aanbevelingen bevatten over hoe om te gaan met de asbesthoudende materialen. Dit kan instructies omvatten voor veilig gebruik, herstelwerkzaamheden of volledige verwijdering afhankelijk van de staat van het materiaal.

Wie maakt het asbestattest op?

Voor het opstellen van een asbestattest moet u een erkende asbestdeskundige raadplegen. Deze deskundige voert inspecties uit van het pand en stelt een gedetailleerde asbestinventaris op. Het opstellen van een asbestattest is geen taak die u zelf kunt uitvoeren; het is essentieel om een professional in te schakelen om de nodige expertise en ervaring te waarborgen.

Een erkende asbestdeskundige heeft de juiste opleiding en certificering om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen nauwkeurig te kunnen beoordelen. Door middel van een grondige inspectie identificeert de deskundige alle potentiële asbestbronnen in uw pand.

Na het afronden van de inspectie en het opstellen van de asbestinventaris, zorgt de asbestdeskundige ervoor dat het asbestattest wordt verstrekt. Dit gebeurt via de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), die het officiële asbestattest aanlevert aan de asbestdeskundige.

Samengevat wordt het asbestattest opgesteld door een erkende asbestdeskundige na een grondige inspectie van uw pand. Het asbestattest is een onmisbaar document dat u nodig heeft bij de verkoop van uw woning. Zorg er daarom voor dat u tijdig een erkende asbestdeskundige inschakelt om het asbestattest op te stellen.

Conclusie

Het aanvragen van een asbestattest in Gent is een verplichte stap bij de verkoop van woningen gebouwd voor 2001. Door een erkende asbestdeskundige in te schakelen en de procedure te volgen, kunt u snel en efficiënt een asbestattest verkrijgen.

Het asbestattest biedt belangrijke informatie over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in uw pand. Dit stelt u in staat om bewust om te gaan met deze materialen en advies te ontvangen over veilig gebruik of verwijdering. Het is daarom van groot belang dat u een betrouwbare en vakkundige asbestdeskundige inschakelt om een geldig asbestattest te verkrijgen.

Vergeet niet om offertes te vergelijken bij verschillende asbestdeskundigen om de beste prijs en kwaliteit te krijgen. Houd er ook rekening mee dat het asbestattest een geldigheidsduur heeft van 10 jaar. In sommige uitzonderings- en specifieke gevallen is het attest mogelijk niet verplicht, maar het is raadzaam om altijd een asbestattest aan te vragen voor uw eigen veiligheid en voor de veiligheid van anderen.

Tenslotte is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de toekomstige regelgeving voor asbestinventarisatie. Vanaf 2032 wordt het voor alle toegankelijke constructies gebouwd vóór 2001 verplicht om een asbestattest te hebben, ongeacht of er een overdracht gepland is. Het is dus verstandig om nu al stappen te ondernemen en te zorgen voor een veilige asbestinventarisatie en -sanering in Gent.

FAQ

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het certificaat geeft informatie over de aanwezigheid en de staat van asbesthoudende materialen en geeft instructies over veilig gebruik of verwijdering.

Hoe vraag ik een asbestattest aan in Gent?

Om een asbestattest te verkrijgen voor uw eigendom in Gent, moet u een erkende asbestdeskundige inschakelen. U kunt een lijst van gekwalificeerde bedrijven vinden op de OVAM-website. Tijdens de inventarisatie bezoekt de asbestdeskundige uw pand en maakt een lijst van mogelijke asbesthoudende materialen. Indien nodig worden er monsters genomen voor laboratoriumanalyse. Na het voltooien van de inventarisatie en het invoeren van alle gegevens, ontvangt u het officiële asbestattest van de OVAM.

Wat zijn de kosten van een asbestattest?

De kosten voor een asbestattest worden bepaald door de asbestdeskundige volgens het inspectieprotocol. Er is geen vaste prijs voor een asbestattest. Het is verstandig om offertes van verschillende asbestdeskundigen aan te vragen en deze te vergelijken. Factoren die de prijs beïnvloeden zijn onder andere de grootte van het pand, de ouderdom en renovatiestatus, het aantal monsters en labanalyses, en eventuele extra onderzoeken zoals destructief onderzoek.

Zijn er uitzonderingen en specifieke gevallen waarin een asbestattest niet verplicht is?

Voor kleinere constructies onder de 20 m² is een asbestattest niet verplicht, tenzij de totale oppervlakte van alle over te dragen constructies 20 m² of meer is. De uitzonderingen en specifieke gevallen worden bepaald door de notaris bij het sluiten van de overdrachtsovereenkomst.

Wordt het in de toekomst verplicht om een asbestattest aan te vragen?

Vanaf 2032 wordt het asbestinventarisatie verplicht voor alle toegankelijke constructies gebouwd vóór 2001, ongeacht of er een overdracht gepland is. Dit betekent dat alle eigenaren van dergelijke constructies tegen die tijd een asbestattest moeten hebben.

Moet ik een asbestattest hebben bij verhuur?

Momenteel is het niet verplicht om een asbestattest te hebben bij verhuur, maar als er een beschikbaar is, moet de verhuurder een kopie daarvan verstrekken aan de huurders. Dit draagt bij aan de veiligheid en informeert de huurders over de aanwezigheid van asbest in het pand.

Wie maakt het asbestattest op?

Voor het opstellen van een asbestattest moet u een erkende asbestdeskundige raadplegen. De asbestdeskundige voert een inspectie uit van het pand en stelt een asbestinventaris op. Het asbestattest wordt vervolgens door de OVAM verstrekt via de asbestdeskundige.