Asbest Verwijderen Particulier – Veilig en Snel

Particulieren mogen in bepaalde gevallen kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen. Dit moet echter voldoen aan strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. De asbestregelgeving is streng om het milieu en de werknemers te beschermen. Het verwijderen van asbest gebeurt meestal door gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. Bij het verwijderen van asbest moet altijd een asbestinventarisatie worden opgesteld om het soort asbest, de locaties en de beste verwijderingsmethode te bepalen. Het melden van de asbestsanering bij de gemeente, de ISZW en de certificerende instelling is verplicht. Voor particulier asbest verwijderen gelden specifieke voorwaarden, zoals het verwijderen van geschroefde platen waarin de vezels hechtgebonden zijn en het verwijderen van maximaal 35 m2 per kadastraal perceel. Het is belangrijk om de veiligheid in acht te nemen bij het zelf verwijderen van asbest, omdat dit potentieel gevaarlijk kan zijn.Belangrijkste punten

 • Particulieren mogen onder strikte voorwaarden kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen.
 • Een asbestinventarisatie is altijd vereist om het soort asbest en de beste verwijderingsmethode te bepalen.
 • Het melden van de asbestsanering bij de gemeente, de ISZW en de certificerende instelling is verplicht.
 • Voor particulier asbest verwijderen gelden specifieke voorwaarden, zoals het verwijderen van geschroefde platen en een maximale oppervlakte per perceel.
 • Het zelf verwijderen van asbest kan potentieel gevaarlijk zijn, daarom is het belangrijk om de veiligheidsvoorschriften te volgen.

Gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen

Volgens de asbestregelgeving moet het verwijderen van asbest bijna altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Deze bedrijven laten een asbestinventarisatie opstellen om het soort asbest, de locaties en de beste verwijderingsmethode te bepalen. Het niet naleven van deze regelgeving is strafbaar.

Het verwijderen van asbest door een particulier is alleen toegestaan onder bepaalde strikte voorwaarden. Indien een particulier niet aan deze voorwaarden voldoet, is het inschakelen van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf noodzakelijk.

“Het verwijderen van asbest is een specialistische taak waarbij de juiste kennis, ervaring en apparatuur essentieel zijn voor een veilige uitvoering.”

Voordelen van het inschakelen van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf

 • Expertise: Gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven hebben de benodigde kennis en ervaring om asbest op een veilige en professionele manier te verwijderen.
 • Veiligheid: Het verwijderen van asbest brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Door een gecertificeerd bedrijf in te schakelen, minimaliseert u het risico op blootstelling aan asbestvezels.
 • Regelgeving: Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf is op de hoogte van alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot asbestverwijdering en zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform deze regelgeving worden uitgevoerd.
 • Efficiëntie: Dankzij de expertise en ervaring van een gecertificeerd bedrijf verloopt het verwijderingsproces efficiënt en worden risico’s geminimaliseerd.

Door te kiezen voor een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verzekert u uzelf van een veilige en professionele verwijdering van asbest. Dit zorgt voor gemoedsrust en minimaliseert gezondheidsrisico’s voor zowel u als de omgeving.

Neem altijd contact op met een erkend asbestverwijderingsbedrijf voor advies, een offerte en het plannen van de asbestverwijdering.

Voordelen van het inschakelen van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf:
Expertise
Veiligheid
Regelgeving
Efficiëntie

Voorwaarden voor particulier asbest verwijderen

Bij het verwijderen van asbest door een particulier gelden specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn voornamelijk gericht op het verwijderen van plaatmateriaal, wat het meest voorkomende type asbest is. Een particulier moet het asbest zelf verwijderen zonder hulp van een aannemer of andere professional.

Het asbestplaat moet in zijn geheel verwijderd worden en mag niet gebroken of gezaagd worden om vezelemissie en blootstelling aan asbest te voorkomen. Alleen geschroefde asbestplaten mogen door een particulier verwijderd worden. Platen waarin de vezels niet meer hechtgebonden zijn, verweerde of kapotte platen en dakleien mogen niet door een particulier verwijderd worden.

Het verwijderen van asbest door een particulier is alleen toegestaan uit een particuliere woning of bijgebouw dat zich op hetzelfde erf bevindt. Bovendien mag het niet in het kader van beroep of bedrijf worden gebruikt. De maximale oppervlakte van te verwijderen platen per kadastraal perceel is 35 m2.

Kosten voor particulier asbest verwijderen kunnen variëren en hangen af van de omvang van de klus en eventuele bijkomende kosten zoals het inhuren van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Het is belangrijk om deze kosten in overweging te nemen bij het zelf verwijderen van asbest.

Veilig zelf asbest verwijderen

Als u als particulier van plan bent om asbest te verwijderen, is het cruciaal om veilig te werk te gaan. Werken met asbest kan namelijk potentieel gevaarlijk zijn. Hoewel er geen specifieke blauwdruk is voor het veilig verwijderen van asbest, zijn er wel algemene veiligheidsmaatregelen die u moet nemen.

Het eerste en belangrijkste aspect is uw persoonlijke veiligheid. Draag altijd de juiste beschermingsmiddelen, zoals een volgelaatsmasker, wegwerpoverall, handschoenen en veiligheidsschoenen. Zorg ervoor dat u tijdens het verwijderen van asbest geen vezels inademt of in contact komt met uw huid.

Bovendien is het essentieel om rekening te houden met andere veiligheidsaspecten die kunnen voorkomen, zoals werken op hoogte of werken op een oud dak dat mogelijk kan instorten. Beoordeel altijd zelf of u in staat bent om het werk veilig uit te voeren. Als u twijfelt, schakel dan een professional in.

Een asbestonderzoek kan ook van groot belang zijn voordat u begint met de verwijdering. Door een asbestonderzoek te laten uitvoeren, kunt u de aanwezigheid van asbest bevestigen en de juiste verwijderingsmethode bepalen. Een erkend asbestlaboratorium kan monsters nemen en analyseren om de aanwezigheid van asbestvezels nauwkeurig vast te stellen.

veilig asbest verwijderen

Door deze veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en indien nodig een asbestonderzoek uit te laten voeren, kunt u veilig asbest zelf verwijderen. Houd er echter rekening mee dat voor complexe projecten of grote hoeveelheden asbest het inschakelen van een erkend asbestverwijderingsbedrijf vaak de beste keuze is.

Veiligheidsmaatregelen bij het zelf verwijderen van asbest:

 • Draag een volgelaatsmasker, wegwerpoverall, handschoenen en veiligheidsschoenen
 • Zorg voor goede ventilatie in de werkruimte
 • Vermijd het breken of zagen van asbesthoudend materiaal om vezelverspreiding te voorkomen
 • Maak gebruik van natte methoden om stofvorming te minimaliseren
 • Zorg voor een veilige afvoer van het verwijderde asbesthoudende materiaal
 • Volg de lokale regelgeving en meld de asbestsanering bij de juiste instanties

Met deze maatregelen kunt u de veiligheid waarborgen en uzelf beschermen tijdens het zelf verwijderen van asbest. Vergeet echter niet om altijd goed geïnformeerd te zijn en indien nodig professioneel advies in te winnen.

Melden bij instanties

Wanneer u besluit om asbest te laten verwijderen, is het belangrijk om de juiste instanties op de hoogte te stellen. Zelfs als particulier is het verplicht om de asbestsanering vooraf te melden bij de gemeente. Daarnaast moeten ook het asbestverwijderingsbedrijf en de certificerende instelling op de hoogte worden gebracht. Het niet naleven van deze meldingsplicht kan strafbaar zijn.

De kosten voor asbestsanering kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de klus, de locatie en eventuele bijkomende kosten, zoals het inhuren van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Hieronder vindt u een overzicht van de vereiste meldingen en instanties:

Instantie Melding vereist
Gemeente Ja
ISZW Ja
Certificerende instelling Ja

Zorg ervoor dat u tijdig en volledig voldoet aan deze meldingsplicht om mogelijke juridische gevolgen te voorkomen. Neem contact op met uw gemeente, het ISZW en de certificerende instelling voor specifieke richtlijnen en procedures met betrekking tot de melding van de asbestsanering.

Het is altijd verstandig om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Zij hebben de kennis en ervaring om de asbestsanering op een veilige en professionele manier uit te voeren.

Let op: de kosten voor asbestsanering kunnen variëren, dus informeer vooraf naar de tarieven bij gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.

Preventief asbest verwijderen

Het is aan te raden om preventief asbest te verwijderen, zelfs als u niet van plan bent om te verbouwen of te renoveren. Asbesthoudende materialen worden blootgesteld aan barre weersomstandigheden en zure regen, waardoor ze kunnen verweren en de asbestvezels los kunnen laten. Dit kan leiden tot blootstelling aan asbest in de grond, water en lucht rondom de materialen. Door preventief asbest te verwijderen, kunt u het risico op blootstelling aan asbest minimaliseren en toekomstige problemen vermijden.

Dit is vooral belangrijk als u zich bevindt in een omgeving waar kinderen of andere kwetsbare groepen zich regelmatig bevinden, zoals scholen, kinderdagverblijven of openbare parken. Het is cruciaal om hun gezondheid en veiligheid te waarborgen door de aanwezigheid van asbest te elimineren.

Wanneer u preventief asbest wilt verwijderen, is het aan te raden om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Dit geeft u een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheid van asbest en de juiste aanpak voor verwijdering. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf kan u adviseren over de beste strategie en veiligheidsmaatregelen die u moet nemen.

Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat preventief asbest verwijderen een complexe taak is die de juiste kennis, ervaring en apparatuur vereist. Het inschakelen van een erkend asbestverwijderingsbedrijf is daarom sterk aanbevolen om ervoor te zorgen dat de verwijdering op een veilige en professionele manier wordt uitgevoerd.

asbestinventarisatie

Door preventief asbest te verwijderen, draagt u bij aan een veiligere omgeving voor uzelf, uw gezin en de gemeenschap. Het minimaliseert het risico op gezondheidsproblemen veroorzaakt door asbestvezels en zorgt voor gemoedsrust. Neem contact op met een erkend asbestverwijderingsbedrijf voor meer informatie over de mogelijkheden en kosten van preventieve asbestverwijdering.

Stappenplan voor asbest verwijderen

Het verwijderen van asbest vereist een zorgvuldige planning en voorbereiding. Een stappenplan kan u helpen om het proces van asbestverwijdering goed te organiseren. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste stappen:

 1. Inventariseer mogelijke plaatsen met asbest: Ga na welke delen van uw woning mogelijk asbest bevatten. Dit kunnen onder andere dakbedekking, plafonds, wanden en isolatiemateriaal zijn.
 2. Laat vermoedens van asbest testen: Als u vermoedt dat er asbest aanwezig is, is het verstandig om dit te laten testen door een erkend asbestlabo. Zo kunt u zekerheid verkrijgen en gericht te werk gaan bij de verwijdering.
 3. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen: Bij het verzamelen van asbeststalen en het uitvoeren van de verwijdering is het belangrijk om beschermende kleding, zoals een overall, handschoenen en een ademmasker, te dragen. Dit minimaliseert het risico op blootstelling aan asbestvezels.
 4. Volg de regels en veiligheidsmaatregelen: Informeer uzelf over de regels en veiligheidsmaatregelen die gelden bij het vervoeren van verwijderd asbest naar het recyclagepark of containerpark. Zorg ervoor dat het asbest goed is afgedekt en verpakt in asbestzakken.

Een goede planning en het naleven van de juiste veiligheidsmaatregelen zijn essentieel bij het verwijderen van asbest. Door het volgen van een stappenplan kunt u het proces gestructureerd en veilig laten verlopen.

veilig asbest verwijderen

Mag ik zelf asbest verwijderen?

Als particulier mag u alleen vaste asbest zelf verwijderen, mits u de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. Andere soorten asbest, zoals losse asbest en vaste asbest in slechte staat, mogen alleen verwijderd worden door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.

Bij het zelf verwijderen van asbest is het belangrijk om strikte veiligheidsmaatregelen te volgen, zoals het dragen van een mondmasker en beschermende kleding, het minimaliseren van het stof en het voorzichtig demonteren van het asbestmateriaal. Het is raadzaam om alleen kleine hoeveelheden vaste asbest zelf te verwijderen en grotere projecten over te laten aan professionals.

Asbest verwijderen is een delicate taak die de nodige expertise en veiligheidsmaatregelen vereist. Hoewel u als particulier bepaalde vaste asbestcomponenten zelf mag verwijderen, is het raadzaam om bij complexe of grotere projecten een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Dit zorgt ervoor dat de asbestsanering op een veilige en professionele manier wordt uitgevoerd, waarbij het risico op blootstelling aan asbestvezels tot een minimum wordt beperkt.

Asbest naar het recyclagepark brengen

Als u zelf asbest heeft verwijderd, mag u het naar het recyclagepark of containerpark brengen. Dit geldt echter alleen voor vaste asbest. Bij het transporteren van asbest moet u ervoor zorgen dat het goed is afgedekt en verpakt in asbestzakken. Kleine hoeveelheden asbest kunnen vaak gratis worden ingeleverd, terwijl grotere hoeveelheden mogelijk betalend zijn. Informeer bij het recyclagepark of uw gemeente naar de specifieke regels en prijzen voor het inleveren van asbest.

Aantal Soort asbest Kosten
Kleine hoeveelheden Vaste asbest Gratis
Grotere hoeveelheden Vaste asbest Informeer bij het recyclagepark of uw gemeente naar de prijzen

Als u zelf asbest heeft verwijderd, is het belangrijk om het op een veilige manier naar het recyclagepark te vervoeren. Zorg ervoor dat het asbest goed is afgedekt en verpakt in speciale asbestzakken. Op deze manier minimaliseert u het risico op blootstelling aan asbestvezels tijdens het transport. Informeer bij het recyclagepark of uw gemeente naar de specifieke regels omtrent het verpakken en vervoeren van asbest.

Toch beter een erkend asbestverwijderaar inschakelen?

Hoewel particulieren onder bepaalde voorwaarden asbest zelf kunnen verwijderen, is het raadzaam om voor complexe of grotere projecten een erkend asbestverwijderaar in te schakelen. Het verwijderen van asbest brengt altijd een gezondheidsrisico met zich mee, hoe klein dit ook mag zijn. Een erkend asbestverwijderingsbedrijf beschikt over de juiste kennis, ervaring en apparatuur om op een veilige en professionele manier asbest te verwijderen. De kosten voor asbestverwijdering kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de klus en eventuele bijkomende kosten.

Wanneer u ervoor kiest om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen, bent u verzekerd van:

 1. Een veilige en professionele verwijdering van asbest.
 2. Voldoen aan alle wettelijke eisen en regelgeving omtrent asbestverwijdering.
 3. Minimale gezondheidsrisico’s voor uzelf en uw omgeving.
 4. Deskundig advies en begeleiding tijdens het verwijderingsproces.

Daarnaast kan een erkend asbestverwijderingsbedrijf ook zorgen voor de juiste afvoer en verwerking van het verwijderde asbestmateriaal. Dit voorkomt mogelijke verdere verspreiding van asbestvezels en draagt bij aan een veilige en milieuvriendelijke afhandeling.

Indien u twijfelt over de omvang van de klus, de aanwezigheid van asbest in uw woning of de juiste verwijderingsmethode, is het altijd verstandig om een erkend asbestverwijderingsbedrijf te raadplegen. Zij kunnen een asbestinventarisatie uitvoeren en advies op maat geven voor uw specifieke situatie.

Voordelen erkend asbestverwijderingsbedrijf
Deskundige en veilige asbestverwijdering
Voldoen aan wet- en regelgeving
Minimale gezondheidsrisico’s
Professioneel advies en begeleiding
Juiste afvoer en verwerking van asbestmateriaal

Besluit

Het veilig en snel verwijderen van asbest door particulieren is mogelijk onder strikte voorwaarden. Het is belangrijk om de regelgeving en veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om het risico op blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren. Voor complexe projecten of grote hoeveelheden asbest is het verstandig om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Het verwijderen van asbest kan kosten met zich meebrengen, afhankelijk van de omvang van de klus en eventuele bijkomende kosten. Bij twijfel over de aanwezigheid van asbest of het veilig verwijderen ervan, is het raadzaam om een asbestinventarisatie of advies in te winnen bij een gespecialiseerd bedrijf.

FAQ

Mag ik als particulier zelf asbest verwijderen?

Ja, particulieren mogen in bepaalde gevallen kleine oppervlakten asbest zelf verwijderen, mits ze voldoen aan strikte voorwaarden.

Moet ik een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen?

Volgens de asbestregelgeving moet het verwijderen van asbest bijna altijd worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Wat zijn de voorwaarden voor particulier asbest verwijderen?

Voor particulier asbest verwijderen gelden specifieke voorwaarden, zoals het verwijderen van geschroefde platen waarin de vezels hechtgebonden zijn en het verwijderen van maximaal 35 m2 per kadastraal perceel.

Hoe kan ik veilig zelf asbest verwijderen?

Bij het zelf verwijderen van asbest is het belangrijk om strikte veiligheidsmaatregelen te volgen, zoals het dragen van beschermende kleding en het minimaliseren van het stof.

Moet ik de asbestsanering melden bij instanties?

Ja, bij het verwijderen van asbest moet de sanering worden gemeld bij de gemeente, de ISZW en de certificerende instelling.

Is preventief asbest verwijderen aan te raden?

Ja, preventief asbest verwijderen kan het risico op blootstelling aan asbest minimaliseren en toekomstige problemen voorkomen.

Wat is het stappenplan voor asbest verwijderen?

Het stappenplan omvat het inventariseren van mogelijke asbestplaatsen, het laten testen van verdachte materialen, het nemen van voorzorgsmaatregelen en het volgen van regels bij het vervoeren van verwijderd asbest.

Mag ik als particulier zelf asbest verwijderen?

Als particulier mag u alleen vaste asbest zelf verwijderen, mits u de nodige voorzorgsmaatregelen neemt.

Hoe kan ik asbest naar het recyclagepark brengen?

U kunt vaste asbest naar het recyclagepark brengen, zorg ervoor dat het goed is afgedekt en verpakt in asbestzakken.

Is het beter om een erkend asbestverwijderaar in te schakelen?

Voor complexe of grotere projecten is het verstandig om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen vanwege de kennis, ervaring en apparatuur die zij hebben.

Wat is het besluit over particulier asbest verwijderen?

Particulieren mogen onder strikte voorwaarden zelf asbest verwijderen, maar het is aan te raden om voor complexe projecten een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen.