Asbestattest bij Schenking: Regelgeving & Kosten

Bij een schenking van een pand of onroerend goed is het verplicht om rekening te houden met de asbestwetgeving. Een asbestattest is vereist bij een overdracht onder levenden, zoals een schenking. Het asbestattest geeft inzicht in de aanwezigheid van asbest en bevat advies over eventuele verwijdering. Het is belangrijk om een gecertificeerde asbestdeskundige in te schakelen om het asbestattest op te stellen.Belangrijkste conclusies:

 • Het asbestattest is verplicht bij een schenking van een pand.
 • Een gecertificeerde asbestdeskundige moet het asbestattest opstellen.
 • Het asbestattest geeft inzicht in de aanwezigheid van asbest en bevat advies over eventuele verwijdering.
 • De kosten van een asbestattest kunnen variëren.
 • Het voldoen aan de regelgeving en het verkrijgen van een asbestattest zorgt voor een veilige en conforme overdracht van het pand.

Is een asbestattest verplicht bij de schenking van een pand?

Bij een schenking van een pand is het belangrijk om rekening te houden met de regelgeving omtrent asbest. Maar is een asbestattest verplicht bij de schenking van een pand? Het antwoord is ja, als het gaat om een overdracht onder levenden. Bij een erfenis is het asbestattest niet verplicht.

Het asbestattest is een essentieel document dat inzicht geeft in de aanwezigheid van asbest in het pand. Het is van groot belang voor de veiligheid van de ontvanger en zorgt ervoor dat deze op de hoogte is van eventuele risico’s. Het atttest bevat gedetailleerde informatie over de aanwezige asbestmaterialen en kan advies geven over de eventuele verwijdering ervan.

Een asbestattest is verplicht bij een schenking van een pand. Het geeft inzicht in de aanwezigheid van asbest en is van cruciaal belang voor de veiligheid van de ontvanger.

Om ervoor te zorgen dat het asbestattest op een correcte en betrouwbare manier wordt opgesteld, is het belangrijk om een gecertificeerde asbestdeskundige in te schakelen. Deze deskundige beschikt over de juiste kennis en ervaring om een grondige inspectie uit te voeren en het attest op te stellen volgens de geldende normen en regelgeving.

Voor zowel de schenker als de ontvanger is het asbestattest een waardevol document dat zorgt voor duidelijkheid en gemoedsrust. Het waarborgt de veiligheid en conformiteit van de overdracht en voorkomt mogelijke gezondheidsrisico’s.

Let er wel op dat de kosten voor het opstellen van een asbestattest kunnen variëren en afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de omvang en complexiteit van het pand. Het is raadzaam om vooraf bij verschillende asbestdeskundigen een prijsindicatie op te vragen, zodat je een goed beeld hebt van de te verwachten kosten.

Overzicht: Is een asbestattest verplicht bij de schenking van een pand?

Vraag Antwoord
Ja Nee
Is een asbestattest verplicht bij schenking? ✔️
Is een asbestattest verplicht bij erfenis? ✔️

Het asbestattest is verplicht bij de schenking van een pand en geeft inzicht in de aanwezigheid van asbest. Schakel altijd een gecertificeerde asbestdeskundige in om het attest op te stellen en zorg voor een veilige en conforme overdracht van het pand.

Wat houdt het asbestattest in bij schenking?

Het asbestattest is een belangrijk document dat eigenaren van een pand inzicht geeft in de aanwezigheid van materialen die asbest bevatten en een risico kunnen vormen. Dit attest is vooral van groot belang bij renovatiewerken, aangezien blootgesteld asbest ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Het asbestattest bevat gedetailleerde informatie over de aanwezige materialen, inclusief de locaties waar asbest mogelijk aanwezig is. Het kan ook aanvullend advies bevatten over de verwijdering van het asbest indien nodig.

Met behulp van het asbestattest kunnen eigenaren van een pand de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en ervoor zorgen dat renovatiewerken veilig worden uitgevoerd. Het biedt ook duidelijkheid aan de ontvanger bij een schenking, zodat deze goed geïnformeerd is over de aanwezigheid van asbest in het pand.

Om een asbestattest op te stellen, voert een gecertificeerde asbestdeskundige een grondige inspectie uit van het pand. Deze deskundige identificeert de aanwezige materialen en beoordeelt of deze asbest bevatten. Op basis van deze bevindingen wordt het asbestattest opgesteld, waarin de eigenaar gedetailleerde informatie krijgt over de inhoud en eventuele risico’s van het asbest in het pand.

Om een beter inzicht te geven in de inhoud van het asbestattest en de mogelijke gevolgen voor renovatiewerken, is hier een overzicht van enkele materialen die vaak asbest kunnen bevatten:

 • Gebouwisolatie
 • Dakbedekking (bijvoorbeeld golfplaten)
 • Ventilatiekanalen
 • Leidingen en buizen
 • Vloerbedekking (bijvoorbeeld vinyl)

De aanwezigheid van asbest in deze materialen kan verschillende gevolgen hebben voor renovatiewerken. In sommige gevallen kan het nodig zijn om het asbest volledig te laten verwijderen, terwijl in andere situaties bepaalde voorzorgsmaatregelen kunnen volstaan.

Het asbestattest voor schenking is dus essentieel voor zowel de eigenaar als de ontvanger van het pand. Het biedt duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest en geeft advies over eventuele verwijdering indien nodig. Zo kan een veilige en conformerende overdracht van het pand plaatsvinden.

asbestattest inhoud

Wie kan het asbestattest aanvragen?

Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige mag een asbestattest aanvragen en uitvoeren. Deze deskundigen zijn gecertificeerd door het OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

De eigenaren ontvangen een kopie van het asbestattest van de asbestdeskundige.

Om een asbestattest aan te vragen, is het essentieel om een gekwalificeerde professional in te schakelen. De OVAM heeft certificeringsvereisten vastgesteld om ervoor te zorgen dat de deskundige de nodige expertise heeft om asbestinventarisaties uit te voeren. Alleen gecertificeerde asbestdeskundigen mogen het asbestattest aanvragen en opstellen.

De gecertificeerde asbestdeskundigen zijn goed op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot asbest. Ze hebben de nodige ervaring en kennis om asbest op een professionele en veilige manier te identificeren en te beoordelen. Het is van vitaal belang om een gecertificeerde asbestdeskundige in te schakelen om ervoor te zorgen dat het asbestattest nauwkeurig en betrouwbaar is.

Asbestdeskundige certificering

De certificering van asbestdeskundigen wordt beheerd door het OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Om gecertificeerd te worden, moeten deskundigen voldoen aan strikte opleidings- en ervaringsvereisten. Ze moeten ook regelmatig nascholingsprogramma’s volgen om hun kennis up-to-date te houden.

Als u een asbestattest nodig heeft voor een pand bij schenking, zorg er dan voor dat u een gecertificeerde asbestdeskundige inschakelt. Dit garandeert dat het asbestattest wordt opgesteld door een professional die bekwaam en betrouwbaar is in het identificeren en beoordelen van asbest.

Gecertificeerde asbestdeskundige Asbestattest aanvragen
Naam: Jan De Vries
Lokalisatie: Antwerpen Email: jan.devries@asbestdeskundige.be
Telefoon: 0123-456789 Website: www.asbestdeskundige.be

Hoe verkrijg je een asbestattest voor schenking?

Om een asbestattest te verkrijgen voor schenking, moet er een inventarisatie van het pand worden uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze deskundige zal een grondig onderzoek uitvoeren in het gebouw om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen te identificeren die een risico kunnen vormen. Op basis van deze inventarisatie zal de asbestdeskundige een attest opstellen met gedetailleerde informatie over de materialen die asbest bevatten. Daarnaast zal het asbestattest ook advies bevatten over de mogelijke verwijdering van het asbest.

Het is van groot belang om een gecertificeerde asbestdeskundige in te schakelen voor het verkrijgen van een geldig asbestattest. Deze deskundigen zijn opgeleid en geaccrediteerd en hebben de juiste kennis en expertise om een grondige inventarisatie uit te voeren. Ze kennen de geldende richtlijnen en procedures en kunnen een betrouwbaar asbestattest opstellen dat voldoet aan de wettelijke eisen.

Om een gecertificeerde asbestdeskundige te vinden, kun je terecht op de website van het OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Hier vind je een overzicht van erkende deskundigen die gespecialiseerd zijn in asbestinventarisatie. Je kunt contact opnemen met verschillende deskundigen en offertes aanvragen om zo de juiste partner te vinden voor het verkrijgen van het asbestattest voor schenking.

Door de inventarisatie en het verkrijgen van een geldig asbestattest te doorlopen, kun je ervoor zorgen dat de schenking van het pand op een veilige en wettelijke manier plaatsvindt. Het asbestattest biedt duidelijkheid over de aanwezigheid van asbest en geeft advies over mogelijke vervolgstappen, zoals de verwijdering van het asbest. Zo kun je met een gerust hart het pand schenken, wetende dat de ontvanger geen risico loopt op blootstelling aan asbest.

asbestattest verkrijgen

Hoelang duurt het voordat je het asbestattest ontvangt na een keuring?

De duur van een plaatsinspectie voor het asbestattest kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Het hangt onder andere af van de oppervlakte die moet worden gecontroleerd, het bouwjaar van het pand en de toegankelijkheid ervan. Daarnaast heeft de asbestdeskundige tijd nodig om alle verzamelde informatie te verwerken en het uiteindelijke attest op te stellen.

Na het voltooien van de keuring en het opstellen van het asbestattest worden alle gegevens in een digitale databank geplaatst. De eigenaar van het pand ontvangt vervolgens het definitieve asbestattest.

De wachttijd voor het ontvangen van het asbestattest kan variëren, maar doorgaans worden de resultaten binnen een redelijke termijn verstrekt. Het is echter belangrijk om rekening te houden met mogelijke vertragingen, zoals in drukke seizoenen of bij complexe inspecties.

Factoren Invloed op wachttijd
Oppervlakte pand Kleinere panden nemen doorgaans minder tijd in beslag dan grotere panden.
Bouwjaar pand Oudere panden kunnen complexere inspecties vereisen, wat mogelijk langer kan duren.
Toegankelijkheid pand Als het pand moeilijk toegankelijk is, kan dit de inspectie en rapportage vertragen.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om aanvullende analyses uit te voeren, zoals laboratoriumtesten, om de aanwezigheid van asbest nauwkeurig te kunnen beoordelen. Dit kan de wachttijd ook beïnvloeden.

Het is raadzaam om vooraf bij de asbestdeskundige naar de geschatte duur van de keuring en het ontvangen van het asbestattest te informeren. Zo krijg je een idee van de te verwachten wachttijd en kun je hiermee rekening houden in je planning.

Wat zijn de kosten van een OVAM asbestattest voor schenking?

De kosten van een OVAM asbestattest voor schenking worden bepaald door de asbestdeskundige. De prijs hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang van het te inspecteren gebouw, de ouderdom en renovatiegraad, en het aantal monsternames en labo-analyses.

Daarnaast rekent de OVAM een retributie van 50 euro voor het afleveren van het asbestattest, die wordt doorberekend door de asbestdeskundige.

Voorbeeld van kosten voor een OVAM asbestattest voor schenking:

Omvang gebouw Ouderdom en renovatiegraad Aantal monsternames en labo-analyses Kosten asbestattest (exclusief OVAM retributie)
Klein (appartement) Recent gebouwd, geen renovaties 1 monstername en analyse €200-300
Gemiddeld (rijtjeshuis) Gemiddelde ouderdom, enkele renovaties 2-3 monsternames en analyses €300-500
Groot (vrijstaand huis) Ouder gebouw, grondige renovaties 4-5 monsternames en analyses €500-800

Houd er rekening mee dat deze kosten slechts een indicatie zijn en kunnen variëren tussen verschillende asbestdeskundigen. Het is belangrijk om meerdere offertes op te vragen en de prijzen te vergelijken voordat u een keuze maakt.

Veelgestelde vragen over asbestattest bij schenking

Hier zijn enkele veelgestelde vragen over het asbestattest bij schenking:

 1. Wie kan het asbestattest afleveren?Het asbestattest kan alleen worden afgeleverd door een gecertificeerde asbestdeskundige, erkend door het OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).
 2. Wie heeft een asbestattest nodig bij verkoop?Bij de verkoop van een pand is het verplicht om een asbestattest te kunnen voorleggen aan de koper. Dit atttest geeft inzicht in de aanwezigheid van asbest en dient ter bescherming van de gezondheid van toekomstige bewoners.
 3. Hoeveel kost een asbestattest?De kosten van een asbestattest kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het te inspecteren gebouw, de ouderdom en renovatiegraad, en het aantal monsternames en labo-analyses. Daarnaast rekent het OVAM een retributie van 50 euro voor het afleveren van het asbestattest, die wordt doorberekend door de asbestdeskundige.
 4. Kan een asbestattest ook destructief zijn?Nee, een asbestattest is geen destructieve test. Het attest geeft informatie over de aanwezigheid en locatie van asbesthoudende materialen in het pand, maar vereist geen vernieling of beschadiging van de structuren.

Deze veelgestelde vragen kunnen u helpen bij het verkrijgen van een beter begrip van het belang en de vereisten van het asbestattest bij schenking. Het is essentieel om te voldoen aan de regelgeving en de veiligheid van de ontvanger te waarborgen bij het overdragen van een pand. Raadpleeg altijd een gecertificeerde asbestdeskundige voor gedetailleerd advies dat specifiek is voor uw situatie.

Andere diensten bij schenking

Naast het asbestattest zijn er andere diensten die relevant kunnen zijn bij een schenking. Hieronder vind je een overzicht van enkele gerelateerde diensten die van belang kunnen zijn:

 • EPC certificaat
 • Architecten
 • Afbraakwerken
 • Asbestverwijdering
 • Installatie van zonnepanelen of een thuisbatterij

Deze diensten kunnen van invloed zijn op de algehele staat en waarde van het pand dat geschonken wordt. Het is daarom de moeite waard om ook deze aspecten te overwegen en indien nodig aan te pakken. Het is mogelijk om gratis en vrijblijvend offertes aan te vragen voor deze diensten, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de prijzen en mogelijkheden.

Let wel op dat de kosten en vereisten per dienst kunnen variëren. Het is raadzaam om gerenommeerde professionals in te schakelen die ervaring hebben op het gebied van schenkingen en de specifieke dienst waar je behoefte aan hebt.

diensten bij schenking

Voor meer informatie over deze diensten kun je contact opnemen met de betreffende experts in het vakgebied.

Conclusie

Bij het schenken van een pand is het essentieel om de regelgeving omtrent asbest in acht te nemen. Een asbestattest is verplicht bij een overdracht onder levenden en biedt inzicht in de aanwezigheid van asbest. Het is sterk aan te raden om een gecertificeerde asbestdeskundige in te schakelen om het asbestattest op te stellen. De kosten van het asbestattest kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het pand en de renovatiegraad.

Door te voldoen aan de regelgeving en het verkrijgen van een asbestattest, zorg je voor een veilige en conforme overdracht van het pand. Het asbestattest biedt niet alleen waardevolle informatie over de aanwezigheid van asbest, maar bevat ook advies over eventuele verwijdering ervan. Dit draagt bij aan de veiligheid van zowel de ontvanger als de omgeving.

Kies altijd voor een gecertificeerde asbestdeskundige om ervoor te zorgen dat het asbestattest voldoet aan de wettelijke eisen en betrouwbare informatie bevat. Door proactief te handelen en het asbestattest te verkrijgen, ben je goed voorbereid op het schenken van een pand en vermijd je mogelijke juridische complicaties in de toekomst.

FAQ

Is een asbestattest verplicht bij de schenking van een pand?

Ja, een asbestattest is verplicht bij de schenking van een pand. Het gaat hierbij om een overdracht onder levenden. Bij een erfenis is een asbestattest niet verplicht.

Wat houdt het asbestattest in bij schenking?

Het asbestattest geeft inzicht in de aanwezigheid van asbest in het pand en bevat advies over eventuele verwijdering. Het is belangrijk voor de veiligheid van de ontvanger, met name bij renovatiewerken.

Wie kan het asbestattest aanvragen?

Alleen een gecertificeerde asbestdeskundige mag een asbestattest aanvragen en uitvoeren. Deze deskundigen zijn gecertificeerd door het OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Hoe verkrijg je een asbestattest voor schenking?

Een asbestattest voor schenking kan worden verkregen via een inventarisatie van het pand door een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze deskundige voert een onderzoek uit in het gebouw en stelt een attest op met informatie over de materialen die een risico vormen.

Hoelang duurt het voordat je het asbestattest ontvangt na een keuring?

De duur van een plaatsinspectie voor het asbestattest hangt af van de oppervlakte die moet worden gecontroleerd, het bouwjaar van het pand en de toegankelijkheid. De asbestdeskundige heeft tijd nodig om de verzamelde informatie te verwerken en het attest op te stellen.

Wat zijn de kosten van een OVAM asbestattest voor schenking?

De kosten van een OVAM asbestattest voor schenking worden bepaald door de asbestdeskundige. De prijs hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang van het te inspecteren gebouw, de ouderdom en renovatiegraad, en het aantal monsternames en labo-analyses. De OVAM rekent een retributie van 50 euro voor het afleveren van het asbestattest.

Andere diensten bij schenking

Naast het asbestattest zijn er andere diensten die relevant kunnen zijn bij een schenking, zoals het EPC certificaat, architecten, afbraakwerken, asbestverwijdering, en installatie van zonnepanelen of een thuisbatterij. Het is mogelijk om gratis en vrijblijvend offertes aan te vragen voor deze diensten.