Asbestinventaris prijs: kosten en premies info

Een asbestinventaris is een grondige inventarisatie van een gebouw waarin de aanwezigheid van asbesthoudende materialen wordt vastgesteld. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de locaties en toestand van de materialen. De kosten voor het opstellen van een asbestinventaris bestaan uit twee delen. Het eerste deel omvat een vast retributiebedrag dat je betaalt aan OVAM en de certificeringsinstantie. Het tweede deel bestaat uit het ereloon van de gecertificeerde asbestdeskundige. De kosten voor een asbestinventaris zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type gebouw, de oppervlakte en ouderdom van het gebouw, en het type inventarisatie dat nodig is.Belangrijkste punten

 • De kosten van een asbestinventaris zijn afhankelijk van het type inventarisatie en specifieke kenmerken van het gebouw.
 • Er zijn verschillende types inventarisatie, elk met een eigen niveau van onderzoek en analyse.
 • Naast de kosten voor de inventarisatie kunnen er bijkomende kosten zijn voor monsternames en analyse, grondplannen, en verplaatsingskosten.
 • Voor de asbestinventarisatie zelf zijn er geen specifieke premies, maar er zijn wel premies beschikbaar voor de asbestverwijdering.
 • Een geldig asbestattest kan alleen worden opgesteld door een gecertificeerde asbestdeskundige.

Hoeveel kost inventarisatie?

De kosten voor een asbestinventaris zijn afhankelijk van het type inventarisatie dat nodig is. Er zijn drie verschillende types inventarisatie: type 0, type A en type B. Elke inventarisatie heeft zijn eigen niveau van onderzoek en analyse.

Bij een type 0 inventarisatie ligt de prijs gemiddeld tussen de €100 en €200. Dit type inventarisatie is voor gebouwen waarvan bekend is dat er geen asbest aanwezig is of waar de aanwezigheid van asbest zeer onwaarschijnlijk is.

Voor een type A inventarisatie liggen de kosten gemiddeld tussen de €300 en €400. Dit type inventarisatie is nodig wanneer er vermoedens zijn van de aanwezigheid van asbest of bij materiaal dat mogelijk asbesthoudend is.

De kosten voor een type B inventarisatie variëren tussen €650 en €1500. Dit type inventarisatie is de meest uitgebreide vorm van onderzoek en wordt uitgevoerd wanneer er hoge risico’s zijn op de aanwezigheid van asbest of bij complexe situaties.

De genoemde prijzen zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke kenmerken van het gebouw en de asbestdeskundige die de inventarisatie uitvoert.

Voorbeeld asbestinventaris kosten

Inventarisatie type Gemiddelde kosten
Type 0 €100 – €200
Type A €300 – €400
Type B €650 – €1500

Een asbestinventarisatie is een belangrijke investering om de veiligheid van een gebouw te waarborgen. Het is raadzaam om verschillende offertes aan te vragen en de kosten en diensten van verschillende asbestdeskundigen te vergelijken om de beste keuze te maken voor jouw situatie.

Wat kost alleen het asbestattest?

Bij het opstellen van een asbestattest zijn er kosten verbonden aan zowel OVAM als de certificatie-instelling:

Het is belangrijk om rekening te houden met deze kosten bij het verkrijgen van het asbestattest voor jouw gebouw.

kosten asbestattest

Kosten Bijdrage certificatie-instelling Retributie OVAM
€75 €25 €50

Bijkomende kosten

Naast de kosten voor het opstellen van de asbestinventaris kunnen er ook bijkomende kosten zijn. Het is belangrijk om rekening te houden met deze kosten bij het plannen van een asbestinventarisatie. Hieronder vind je een overzicht van mogelijke extra kosten:

Monsternames en analyse

Meestal wordt er een bedrag gerekend voor de monsternames en analyse van de asbesthoudende materialen. Deze monsters worden genomen en naar een erkend laboratorium gestuurd voor analyse. De kosten hiervoor kunnen variëren, afhankelijk van het aantal monsters dat nodig is en het tarief van het laboratorium.

Verwerking van gegevens in het attest

Nadat de inventarisatie is uitgevoerd, moeten de verzamelde gegevens verwerkt worden in het officiële asbestattest. Het opmaken van het attest en het verwerken van de informatie kan extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden meestal in rekening gebracht door de gecertificeerde asbestdeskundige.

Volledig grondplan

Om een gedetailleerd overzicht te krijgen van de locaties van de asbesthoudende materialen, kan het nodig zijn om een volledig grondplan van het gebouw op te maken. Dit kan leiden tot extra kosten, afhankelijk van de complexiteit en de grootte van het gebouw.

Verplaatsingskosten

Soms kunnen er ook verplaatsingskosten in rekening worden gebracht, vooral als het gebouw zich op een aanzienlijke afstand van het kantoor van de asbestdeskundige bevindt. Deze kosten dienen om de reistijd en -kosten van de deskundige te dekken.

Het is belangrijk om bij het plannen van een asbestinventarisatie rekening te houden met deze bijkomende kosten. Zorg ervoor dat je een duidelijk beeld hebt van alle kosten die gepaard gaan met het opstellen van de inventaris, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Beschikbare premies

Voor de asbestinventarisatie zelf bestaan er geen specifieke premies. Echter, voor de asbestverwijdering zijn er wel premies beschikbaar. De Vlaamse regering biedt sinds 1 januari 2021 een asbestverwijderingspremie aan. Deze premie bedraagt €8 per vierkante meter, maar er is een voorwaarde: je moet ook je dak of gevel isoleren. Let op dat de werken moeten worden uitgevoerd door een professionele aannemer om in aanmerking te komen voor de premie.

Wie mag het asbestattest opstellen?

Om een geldig asbestattest te verkrijgen, ben je verplicht om beroep te doen op een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze experts hebben een verplichte opleiding gevolgd bij een erkende certificatie-instelling voor asbest en hebben de benodigde kennis en vaardigheden om een betrouwbare inventarisatie uit te voeren en een geldig attest op te maken. Vertrouw op hun expertise om ervoor te zorgen dat je asbestinventarisatie correct wordt uitgevoerd.

Als erkende asbestdeskundige zijn zij op de hoogte van de wettelijke vereisten en richtlijnen met betrekking tot asbestinventarisatie. Zij hebben ervaring in het identificeren van asbesthoudende materialen en het beoordelen van de risico’s die daarmee gepaard gaan. Door gebruik te maken van een gecertificeerde asbestdeskundige verklein je de kans op fouten en onnauwkeurigheden in het asbestattest.

Let bij het selecteren van een asbestdeskundige op de geldigheid van hun certificering en vraag naar referenties en ervaring. Zo kun je er zeker van zijn dat je samenwerkt met een professional die bekend is met de wet- en regelgeving omtrent asbestinventarisatie.

Door te kiezen voor een erkende asbestdeskundige kun je met vertrouwen het asbestattest laten opstellen en krijg je een nauwkeurige inventarisatie van de aanwezige asbesthoudende materialen in jouw gebouw. Dit is essentieel voor het nemen van de juiste maatregelen om de veiligheid van de bewoners en gebruikers te waarborgen.

Wat moet er in het attest staan?

Het asbestattest is een essentieel document dat een gedetailleerde beschrijving bevat van de materialen die asbest bevatten, de staat van de asbesttoepassing en de veilige beheers- of verwijderingsmethoden. Dit attest wordt opgesteld na een grondige asbestinventarisatie van het gebouw.

Het attest moet de volgende informatie bevatten:

 1. Gedetailleerde beschrijving van asbesthoudende materialen: Het attest moet een volledige lijst bevatten van de materialen waarin asbest is aangetroffen. Dit omvat specifieke locaties, zoals dakbedekking, isolatiemateriaal, vloeren, wanden, etc. Het is belangrijk om te weten welke materialen asbest bevatten, zodat er gepaste maatregelen genomen kunnen worden.
 2. Conclusie van de asbestinventarisatie: Het attest moet de bevindingen van de asbestinventarisatie samenvatten en een duidelijke conclusie geven. Deze conclusie kan “asbest-veilig” zijn als er geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen, of “niet-asbest-veilig” als er wel asbesthoudende materialen zijn gevonden. Dit is een belangrijk onderdeel bij de verkoop of verhuur van een gebouw.
 3. Staat van de asbesttoepassing: Het attest moet de huidige staat van de asbesttoepassing beschrijven. Dit omvat bijvoorbeeld of de asbesthoudende materialen in goede staat verkeren, beschadigd zijn of aan het verweren zijn. Deze informatie is essentieel voor het bepalen van de risico’s en het nemen van de juiste maatregelen.
 4. Veilige beheers- of verwijderingsmethoden: Het attest moet advies geven over de veilige beheers- of verwijderingsmethoden voor de aangetroffen asbesthoudende materialen. Dit omvat het aanbevelen van maatregelen om de blootstelling aan asbest te minimaliseren en de mogelijke risico’s te beperken.

asbestinventarisatie attest

Op basis van dit rapport ontvangt elke eigenaar een uniek asbestattest van OVAM met de conclusie “asbest-veilig” of “niet-asbest-veilig”. Het is essentieel om de inhoud van het attest te delen met de nieuwe eigenaar van het gebouw bij het ondertekenen van het compromis en dit op te nemen in de notariële akte.

Asbestinventaris Verplicht in Vlaanderen: Wat Nu?

Hoe lang duurt de inventarisatie?

Een asbestinventarisatie heeft over het algemeen een duurtijd van ongeveer 1 tot 2 uur. De precieze duur kan variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw.

Het is belangrijk om voldoende tijd te reserveren voor de inventarisatie, zodat de asbestdeskundige grondig te werk kan gaan en alle benodigde informatie kan verzamelen. Tijdens de inventarisatie zal de deskundige een visuele inspectie uitvoeren en monsters nemen van verdachte materialen, die vervolgens worden geanalyseerd in een laboratorium. Het resultaat van deze analyse wordt verwerkt in het uiteindelijke asbestattest.

De duur van de inventarisatie kan ook worden beïnvloed door de bereikbaarheid van bepaalde ruimtes in het gebouw. Het is belangrijk dat de asbestdeskundige toegang heeft tot alle relevante delen van het gebouw om een volledige inventarisatie uit te kunnen voeren.

Als je vragen hebt over de duur van de inventarisatie of als je specifieke eisen hebt met betrekking tot de planning, kun je het beste contact opnemen met het bedrijf dat de inventarisatie zal uitvoeren. Zij kunnen je voorzien van meer informatie en advies op maat.

Duur inventarisatie Gemiddelde tijd
Type gebouw 1-2 uur
Grootte gebouw 1-2 uur
Complexiteit gebouw 1-2 uur

Wanneer ontvang je het attest van asbest?

De beschikbaarheid van het asbestattest hangt af van het laboratorium en de uit te voeren onderzoeken. Als er slechts enkele stalen genomen moeten worden, is het attest meestal binnen enkele dagen na het uitvoeren van de inventaris beschikbaar. Hou echter rekening met weekends, feestdagen en vakanties, aangezien dit de doorlooptijd kan beïnvloeden.

Hoe snel zal de inventarisatie plaatsvinden?

De snelheid van de inventarisatie hangt af van het bedrijf. Meestal kan de inventarisatie binnen 10 dagen na de aanvraag plaatsvinden. Voor dringende interventies is het raadzaam om telefonisch contact op te nemen met het bedrijf om de mogelijkheden te bespreken.

Snelle inventarisatie voor urgente situaties

Heb je een dringende inventarisatie nodig? In sommige gevallen moet een inventarisatie snel worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer er een vermoeden is van asbestbesmetting in een gebouw dat snel gerenoveerd of gesloopt moet worden. In zulke situaties is het belangrijk om direct actie te ondernemen en telefonisch contact op te nemen met een ervaren inventarisatiebedrijf. Zij kunnen je adviseren over de mogelijkheden en een snelle inventarisatie regelen.

Tijdige planning voor niet-dringende gevallen

Als er geen sprake is van een urgente situatie, is het nog steeds raadzaam om de inventarisatie tijdig te plannen. Houd er rekening mee dat inventarisatiebedrijven mogelijk een bepaalde wachttijd hebben, vooral tijdens drukke periodes. Door tijdig contact op te nemen en een afspraak te maken, kun je ervoor zorgen dat de inventarisatie plaatsvindt op een moment dat voor jou het beste uitkomt.

Professionele inventarisatiebedrijven

Om ervoor te zorgen dat de inventarisatie snel en efficiënt wordt uitgevoerd, is het belangrijk om te kiezen voor een betrouwbaar en professioneel inventarisatiebedrijf. Ga op zoek naar bedrijven met ervaring en gecertificeerde asbestdeskundigen. Zo weet je zeker dat de inventarisatie wordt uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen en wetgeving.

Neem de tijd om verschillende inventarisatiebedrijven te vergelijken en vraag naar referenties en ervaringen van eerdere klanten. Op deze manier kun je een weloverwogen beslissing nemen en een inventarisatiebedrijf kiezen dat aan jouw verwachtingen voldoet.

Snelle inventarisatie Tijdige planning Professionele inventarisatiebedrijven
Vooral geschikt voor urgente situaties waarbij snel handelen vereist is Ideaal voor niet-dringende gevallen waarbij voldoende tijd is voor planning Kies voor een betrouwbaar en professioneel inventarisatiebedrijf met gecertificeerde asbestdeskundigen
Neem direct contact op met het inventarisatiebedrijf om de mogelijkheden te bespreken Plan de inventarisatie tijdig om rekening te houden met eventuele wachttijden Vergelijk inventarisatiebedrijven op basis van ervaring en referenties van eerdere klanten

Vraag gratis naar offertes voor asbestinventarisatie en bepaar kosten

Wil je graag een professionele asbestinventarisatie laten uitvoeren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Vul snel het formulier in om gratis offertes en advies te ontvangen van gecertificeerde asbestdeskundigen. Vergelijk deze offertes om niet alleen een correcte prijs te krijgen, maar ook inzicht te krijgen in de diensten en expertise van verschillende bedrijven.

Door gebruik te maken van gratis offertes krijg je de mogelijkheid om kosten te besparen op je asbestinventarisatie. Je kunt prijzen vergelijken en de beste optie kiezen die past bij jouw budget en behoeften.

De voordelen van gratis offertes voor asbestinventarisatie

 1. Kostenbesparing: Door offertes te vergelijken kun je de beste prijs-kwaliteitverhouding vinden en geld besparen op je asbestinventarisatie.
 2. Expertise: Door verschillende offertes te bekijken, krijg je inzicht in de ervaring en deskundigheid van verschillende bedrijven. Zo kun je de beste keuze maken op basis van de kwaliteit van de dienstverlening.
 3. Persoonlijke aanpak: Met offertes kun je contact opnemen met verschillende bedrijven en jouw specifieke behoeften en wensen bespreken. Op deze manier kun je de ideale partner vinden die aan al jouw eisen voldoet.
 4. Tijdbesparing: Door gebruik te maken van gratis offertes hoef je niet zelf op zoek te gaan naar geschikte bedrijven en prijzen. Het bespaart je tijd en moeite, omdat alle informatie al voor je is verzameld.

Waar wacht je nog op? Vul het formulier in en ontvang gratis offertes voor asbestinventarisatie. Bespaar kosten en zorg ervoor dat jouw asbestinventarisatie professioneel en efficiënt wordt uitgevoerd.

gratis offertes asbestinventarisatie

Voordelen van gratis offertes Bespaar kosten op asbestinventarisatie
Kostenbesparing Ja
Expertise Ja
Persoonlijke aanpak Ja
Tijdbesparing Ja

Conclusie

De prijs voor een asbestinventarisatie kan variëren afhankelijk van het type inventarisatie, de grootte van het gebouw en de specifieke kenmerken van de situatie. Het is belangrijk om meerdere offertes aan te vragen en deze te vergelijken om de beste prijs en kwaliteit te krijgen. Door offertes te vergelijken, kan je inzicht krijgen in een correcte prijs en tegelijkertijd profiteren van de diensten en expertise van verschillende bedrijven.

Bijkomend kan je ook gebruik maken van premies en subsidies voor de asbestverwijdering. De Vlaamse regering biedt een asbestverwijderingspremie aan, waarbij je €8 per vierkante meter kunt ontvangen, op voorwaarde dat je ook je dak of gevel isoleert. Door deze premies en subsidies te benutten, kan je de kosten voor het opstellen van een asbestinventaris minimaliseren en tegelijkertijd zorgen voor een veilige en gezonde omgeving.

In samenvatting, het is van belang om de prijs en kwaliteit van de asbestinventarisatie te vergelijken door meerdere offertes aan te vragen. Daarnaast kan je gebruik maken van premies en subsidies om de kosten te verminderen. Op deze manier kan je ervoor zorgen dat de asbestinventarisatie op een professionele manier wordt uitgevoerd en dat je een veilige omgeving hebt voor jouw gebouw.

FAQ

Hoeveel kost een asbestinventarisatie?

De kosten voor een asbestinventaris zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type gebouw, de oppervlakte en ouderdom van het gebouw, en het type inventarisatie dat nodig is. De gemiddelde kosten voor een type 0 onderzoek liggen tussen €100 – €200. Voor een type A onderzoek liggen de kosten gemiddeld tussen €300 – €400. Bij een type B onderzoek liggen de kosten tussen €650 – €1500.

Wat kost alleen het asbestattest?

Bij het opstellen van een asbestattest zijn er kosten verbonden aan zowel OVAM als de certificatie-instelling. Voor elke opgemaakt attest wordt er een bijdrage van €25 gevraagd aan de certificatie-instelling. Daarnaast rekent OVAM een retributie van €50 per opgemaakt attest.

Zijn er nog bijkomende kosten bij een asbestinventarisatie?

Ja, naast de kosten voor het opstellen van de asbestinventaris kunnen er ook bijkomende kosten zijn. Zo wordt er meestal een bedrag gerekend voor de monsternames en analyse door een erkend laboratorium, evenals de verwerking van de gegevens in het attest. Daarnaast kunnen er ook kosten zijn voor het opmaken van een volledig grondplan en eventuele verplaatsingskosten, afhankelijk van de afstand tot de locatie.

Zijn er premies beschikbaar voor asbestinventarisatie?

Voor de asbestinventarisatie zelf bestaan er geen specifieke premies. Echter, voor de asbestverwijdering zijn er wel premies beschikbaar. De Vlaamse regering biedt sinds 1 januari 2021 een asbestverwijderingspremie aan. Deze premie bedraagt €8 per vierkante meter, maar er is een voorwaarde: je moet ook je dak of gevel isoleren.

Wie mag het asbestattest opstellen?

Om een geldig asbestattest te verkrijgen, ben je verplicht om beroep te doen op een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze experts hebben een verplichte opleiding gevolgd bij een erkende certificatie-instelling voor asbest en hebben de benodigde kennis en vaardigheden om een betrouwbare inventarisatie uit te voeren en een geldig attest op te maken.

Wat moet er in het attest staan?

Het asbestattest moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de materialen die asbest bevatten, de staat van de asbesttoepassing en de veilige beheers- of verwijderingsmethoden. Op basis van dit rapport ontvangt elke eigenaar een uniek asbestattest van OVAM met de conclusie “asbest-veilig” of “niet-asbest-veilig”. Het is belangrijk om de inhoud van het attest te delen met de nieuwe eigenaar van het gebouw bij het ondertekenen van het compromis en dit op te nemen in de notariële akte.

Hoelang duurt de inventarisatie?

Een asbestinventarisatie heeft over het algemeen een duurtijd van ongeveer 1 tot 2 uur. De precieze duur kan variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het gebouw.

Wanneer ontvang je het attest van asbest?

De beschikbaarheid van het asbestattest hangt af van het laboratorium en de uit te voeren onderzoeken. Als er slechts enkele stalen genomen moeten worden, is het attest meestal binnen enkele dagen na het uitvoeren van de inventaris beschikbaar.

Hoe snel zal de inventarisatie plaatsvinden?

De snelheid van de inventarisatie hangt af van het bedrijf. Meestal kan de inventarisatie binnen 10 dagen na de aanvraag plaatsvinden. Voor dringende interventies is het raadzaam om telefonisch contact op te nemen met het bedrijf om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe kan ik kosten besparen op een asbestinventarisatie?

Wil je kosten besparen op een asbestinventarisatie? Vul dan snel het formulier in om gratis offertes en advies te ontvangen. Door offertes te vergelijken krijg je niet alleen inzicht in een correcte prijs, maar ook in de diensten en expertise van verschillende bedrijven. Op die manier kan je een weloverwogen beslissing nemen en de beste optie kiezen voor jouw situatie.