Asbestsanering Kosten: Uw Prijsindicatie Gids

Asbestsanering is een cruciale stap bij het verwijderen van asbest om gezondheidsrisico’s en milieuproblemen te vermijden. Het is belangrijk om te weten wat de kosten van asbestsanering zijn en welke factoren deze kosten beïnvloeden. In dit artikel krijgt u een overzicht van de prijzen en tarieven voor asbestsanering in verschillende situaties en oppervlaktes.Belangrijkste punten om te onthouden:

 • De kosten van asbestsanering zijn afhankelijk van de omvang van de sanering, het type asbest en de staat van het materiaal.
 • Gemiddeld kunnen de kosten voor het verwijderen van asbest bij een gewone rijwoning (100m²) liggen tussen €1.000 en €1.500, inclusief de verwerking van het asbesthoudend materiaal.
 • De prijzen voor het verwijderen van asbest kunnen variëren afhankelijk van de oppervlakte van het te saneren gebied.
 • Er bestaan verschillende premies en subsidies die kunnen helpen bij het financieren van asbestsanering.
 • Het is mogelijk om het zelf te doen als het gaat om hechtgebonden asbest in goede staat, maar het is verplicht om een professionele asbestverwijderaar in te schakelen voor losgebonden asbest of hechtgebonden asbest in slechte staat.

Waarom is asbestsanering nodig?

Asbestsanering is noodzakelijk vanwege de gezondheidsrisico’s die asbest met zich meebrengt. Het inademen van asbestvezels kan op lange termijn ernstige ziekten zoals long- en buikvlieskanker veroorzaken. Daarnaast zijn er ook milieuvoordelen verbonden aan asbestsanering, aangezien het verwijderen van asbest bijdraagt aan een schonere en veiligere omgeving.

Asbestsanering: Veilig & Deskundig Verwijderen

Asbestvezels zijn microscopisch klein en kunnen vrijkomen wanneer asbesthoudend materiaal beschadigd raakt of verweert. Bij renovaties, sloopwerkzaamheden of zelfs dagelijkse activiteiten kunnen deze vezels vrijkomen in de lucht en ingeademd worden. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, met name op de lange termijn.

De gezondheidsrisico’s van asbest zijn goed gedocumenteerd, en het is daarom van groot belang om asbestsanering uit te voeren zodra asbest wordt ontdekt. Door asbest te verwijderen, worden de blootstelling aan asbestvezels en de kans op gezondheidsproblemen geminimaliseerd.

“Asbestsanering is van essentieel belang om te voorkomen dat mensen blootgesteld worden aan de schadelijke gevolgen van asbest. Het verwijderen van asbest draagt niet alleen bij aan de gezondheid van mensen, maar ook aan een beter milieu.”

Naast de gezondheidsrisico’s zijn er ook milieuvoordelen verbonden aan asbestsanering. Asbesthoudend materiaal is niet biologisch afbreekbaar en kan op termijn de bodem en het grondwater vervuilen. Door asbest te verwijderen en op een veilige manier te laten verwerken, wordt de impact op het milieu verminderd.

Gezondheidsrisico’s van asbest: Milieuvoordelen van asbestsanering:
– Longkanker – Voorkomt verontreiniging van bodem en grondwater
– Buikvlieskanker – Vermindert de verspreiding van asbestvezels
– Asbestose (littekenvorming in de longen) – Draagt bij aan een schonere en veiligere omgeving
– Mesothelioom (kanker van het long- of buikvlies) – Minimaliseert de blootstelling aan asbestvezels

Door asbestsanering uit te voeren, zorgen we voor de gezondheid van mens en milieu. Het is dan ook van groot belang om tijdig actie te ondernemen en een professioneel asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen bij het ontdekken van asbest.

Kosten van asbestsanering bij woningen

De kosten van asbestsanering bij woningen kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Belangrijke elementen die van invloed zijn op de kosten zijn onder andere de omvang van de sanering, het type asbestmateriaal en de staat waarin het materiaal verkeert.

Een gemiddelde rijwoning (100m²) kan kosten voor asbestsanering met zich meebrengen van ongeveer €1.000 tot €1.500, inclusief de kosten voor de verwerking van het asbesthoudende materiaal.

Type woning Gemiddelde kosten
Rijwoning (100m²) €1.000 – €1.500
Twee-onder-een-kapwoning (150m²) €1.500 – €2.500
Vrijstaande woning (200m²) €2.500 – €4.000

Het is belangrijk op te merken dat dit slechts schattingen zijn en dat de werkelijke kosten kunnen variëren op basis van de specifieke kenmerken van elke situatie. Het is raadzaam om een professionele asbestverwijderaar te raadplegen om een nauwkeurige prijsindicatie te krijgen voor uw specifieke woning.

kosten asbestsanering woning

Door het inschakelen van een professionele asbestverwijderaar krijgt u niet alleen een efficiënte en veilige verwijdering van het asbestmateriaal, maar ook een duidelijk inzicht in de kosten en de juiste procedures die gevolgd moeten worden. Een ervaren professional kan u adviseren over de beste aanpak en kan u helpen om de kosten van asbestsanering binnen uw budget te houden.

Prijzen voor het verwijderen van asbest per oppervlakte

De kosten voor het verwijderen van asbest kunnen variëren afhankelijk van de oppervlakte van het te saneren gebied. Hieronder vindt u een overzicht van richtprijzen voor verschillende ruimtes en oppervlaktes:

Ruimte/Oppervlakte Kosten asbestsanering per m2
Slaapkamer (15m²) €500 – €800
Woonkamer (30m²) €800 – €1.200
Keuken (10m²) €400 – €700
Badkamer (5m²) €300 – €500
Zolder (50m²) €1.500 – €2.500

Het is belangrijk om te weten dat deze prijzen slechts richtlijnen zijn en kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie, de bereikbaarheid en de complexiteit van het project. Het is aanbevolen om altijd een offerte op maat aan te vragen bij een erkende asbestverwijderaar om een nauwkeurige prijsindicatie te krijgen.

Asbestverwijdering van grote oppervlaktes

Voor het verwijderen van asbest van grotere oppervlaktes, zoals commerciële of industriële gebouwen, gelden vaak andere prijzen. De kosten kunnen hier afhankelijk zijn van de totale oppervlakte, de aard van het asbestmateriaal en de specifieke omstandigheden van het project. Het is raadzaam om contact op te nemen met een professioneel asbestsaneringsbedrijf voor een gedetailleerde prijsopgave.

Let op: bovengenoemde prijzen zijn ter indicatie en kunnen variëren. Neem contact op met een professionele asbestverwijderaar voor een nauwkeurige prijsopgave voor uw specifieke situatie.

Asbestverwijderpremie en subsidies

Asbestsanering kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Gelukkig zijn er verschillende premies en subsidies beschikbaar om bedrijven en instellingen te ondersteunen bij het financieren van asbestsanering. Een belangrijke financiële tegemoetkoming is de asbestverwijderpremie die door de Vlaamse regering wordt verstrekt. Deze premie is bedoeld om de kosten van asbestsanering te helpen dekken en zo bij te dragen aan een veiligere leefomgeving.

Daarnaast biedt OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) ook ondersteuning aan bedrijven, scholen en andere instellingen voor de verwijdering van asbest. OVAM kan bijvoorbeeld advies, begeleiding en financiële steun bieden voor het saneren van asbesthoudend materiaal.

Om in aanmerking te komen voor deze financiële steun, moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo kan de asbestverwijderpremie bijvoorbeeld alleen worden toegekend aan eigenaars van een woning of gebouw die het asbesthoudende materiaal laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar. Het is belangrijk om de specifieke richtlijnen en procedures te raadplegen om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze premies en subsidies.

De beschikbaarheid van asbestverwijderpremies en subsidies kan per regio en instantie verschillen. Daarom is het raadzaam om contact op te nemen met uw lokale overheid en OVAM voor specifieke informatie over de beschikbare financiële steun voor asbestsanering in uw situatie.

“Het verkrijgen van asbestverwijderpremies en subsidies kan een belangrijke bron van financiële ondersteuning zijn bij het saneren van asbest. Zorg ervoor dat u de geldende voorwaarden begrijpt en neem contact op met de relevante instanties voor meer informatie.”

Hoe asbest herkennen?

Het herkennen van asbest is cruciaal bij het bepalen of sanering nodig is. Er zijn verschillende manieren om asbest te herkennen. Hieronder vindt u enkele methoden om asbest te identificeren:

 1. Raadpleeg het productiejaar: Asbest werd tot 1993 veelvuldig gebruikt in de bouw. Als een materiaal voor die tijd is geproduceerd, kan het mogelijk asbest bevatten.
 2. Bekijk de textuur van het materiaal: Asbesthoudend materiaal heeft vaak een vezelachtige structuur. Let op materialen zoals golfplaten, isolatie, cementplaten of vinylvloeren.
 3. Voer een vlammentest uit: Een vlammentest kan helpen bij het herkennen van asbest. Houd een aansteker of lucifervlam bij een klein stukje van het verdachte materiaal. Asbest is hittebestendig en zal niet branden, maar eerder smelten of verkolen.

Kenmerken van asbesthoudend materiaal

Asbesthoudend materiaal kan de volgende kenmerken vertonen:

 • Witte, grijze of bruine kleur
 • Vezelachtige structuur
 • Sterke en duurzame eigenschappen
 • Hittebestendigheid
 • Chemische bestendigheid

Het is belangrijk om te weten waar je op moet letten bij het herkennen van asbest, vooral bij daken waar asbest kan voorkomen. Het inschakelen van een professional voor het testen op asbest is altijd aan te raden om de nauwkeurigheid van de resultaten te waarborgen.

herkennen asbest in dak

Verwijderen van asbestdaken

Het verwijderen van asbestdaken is een specialistische klus die het beste kan worden uitgevoerd door ervaren professionals. Afhankelijk van de staat van het dak kan het nodig zijn om het volledige dak te vervangen. Er zijn verschillende opties voor nieuwe dakbedekking, zoals dakplaten, PVC dakbedekking, dakshingles, zinken dakbedekking, betonnen dakbedekking, EPDM dakbedekking of bitumen dakbedekking. Het is belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn en wat de kosten hiervan zijn.

Opties nieuwe dakbedekking

Dakbedekkingsoptie Kosten per m2
Dakplaten €30 – €70
PVC dakbedekking €40 – €80
Dakshingles €30 – €60
Zinken dakbedekking €80 – €120
Betonnen dakbedekking €40 – €80
EPDM dakbedekking €50 – €90
Bitumen dakbedekking €30 – €60

De kosten van het verwijderen en vervangen van een asbestdak variëren afhankelijk van de gekozen dakbedekkingsoptie. Het is belangrijk om rekening te houden met zowel de initiële kosten als de lange termijn duurzaamheid en onderhoudskosten van de nieuwe dakbedekking. Een ervaren professional kan u adviseren over de beste optie voor uw situatie en de bijbehorende kosten.

Zelf asbest verwijderen of professional inschakelen?

Het verwijderen van asbest kan op verschillende manieren gebeuren, maar het is belangrijk om te weten welke optie het meest geschikt is voor jouw situatie. In sommige gevallen is het mogelijk om het asbest zelf te verwijderen, terwijl in andere gevallen het inschakelen van een professionele asbestverwijderaar noodzakelijk is.

Als het gaat om hechtgebonden asbest in goede staat, kan het zelf verwijderen van asbest een optie zijn. Hierbij moet echter wel rekening gehouden worden met de mogelijke risico’s en vereisten. Het is belangrijk om te weten hoe je op een veilige manier asbest kunt verwijderen en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Daarnaast moet het asbestafval ook op de juiste manier worden afgevoerd.

Voor losgebonden asbest of hechtgebonden asbest in slechte staat is het inschakelen van een erkende asbestverwijderaar verplicht. Deze professionals hebben de juiste kennis, ervaring en apparatuur om het asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen. Ze weten precies welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden en zorgen ervoor dat het asbestafval op de juiste wijze wordt afgevoerd en verwerkt.

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het inschakelen van een professionele asbestverwijderaar. Ten eerste zorgt dit ervoor dat de asbestverwijdering op een veilige en professionele manier wordt uitgevoerd, met minimale blootstelling aan asbestvezels. Daarnaast bieden erkende asbestverwijderaars garanties en certificeringen die zorgen voor gemoedsrust en naleving van de wettelijke voorschriften.

Al met al is het belangrijk om de afweging te maken tussen zelf asbest verwijderen en het inschakelen van een professional, gebaseerd op de specifieke situatie en het type asbest. Zorg altijd voor een veilige en verantwoorde verwijdering van asbest, en raadpleeg indien nodig een erkende asbestverwijderaar.

Voordelen van zelf asbest verwijderen Voordelen van professionele asbestverwijdering
 • Zelf controle hebben over het proces
 • Mogelijk kosten besparen
 • Geschikt voor hechtgebonden asbest in goede staat
 • Veilige en professionele verwijdering
 • Minimale blootstelling aan asbestvezels
 • Garanties en certificeringen
 • Geschikt voor losgebonden asbest of hechtgebonden asbest in slechte staat

Voorzorgsmaatregelen bij zelf asbest verwijderen

Het is essentieel om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen bij het zelf verwijderen van asbest. Zo voorkomt u de verspreiding van asbestvezels en beschermt u uw eigen gezondheid. Hier zijn enkele belangrijke veiligheidsmaatregelen die u moet nemen:

 1. Draag altijd beschermende kledij zoals een overall, handschoenen, schoenen met een gesloten neus en ademhalingsbescherming. Zo voorkomt u contact met asbestvezels en het inademen ervan.
 2. Bevochtig het asbesthoudend materiaal om de vezels te binden voordat u het verwijdert. Dit helpt bij het verminderen van het vrijkomen van vezels in de lucht.
 3. Verwijder het asbestafval voorzichtig en plaats het in dubbel verpakte plastic zakken die specifiek bestemd zijn voor asbestafval. Sluit de zakken goed af om te voorkomen dat vezels ontsnappen.
 4. Zorg ervoor dat u het asbestafval op de juiste manier afvoert volgens de voorschriften en regelgeving van uw lokale autoriteiten. Neem contact op met uw gemeente of afvalinzamelaar voor de juiste procedures.

Door deze voorzorgsmaatregelen te volgen, minimaliseert u de risico’s tijdens het zelf verwijderen van asbest. Vergeet niet dat het inschakelen van een erkende professional voor asbestverwijdering altijd de veiligste optie is.

voorzorgsmaatregelen asbest verwijderen

Conclusie

Het verwijderen van asbest is een belangrijke en noodzakelijke stap om gezondheidsrisico’s en milieuproblemen te voorkomen. Het is essentieel om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en indien nodig een erkende asbestverwijderaar in te schakelen voor een veilige en efficiënte sanering.

De kosten van asbestsanering kunnen variëren afhankelijk van de oppervlakte van het te saneren gebied, het type asbestmateriaal en de staat van het materiaal. Het is belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn en wat de kosten hiervan zijn voor een succesvolle asbestsanering.

Om het proces van asbestsanering goed te begrijpen, is het van belang om te weten waarom asbestsanering nodig is vanwege de gezondheidsrisico’s die asbest met zich meebrengt. Daarnaast moeten we ons bewust zijn van de milieuvoordelen die gepaard gaan met asbestsanering.

Het herkennen van asbest is een cruciale stap bij het vaststellen of sanering nodig is. Het is belangrijk om te weten welke kenmerken asbesthoudend materiaal heeft en hoe we het kunnen testen. Specifiek moeten we letten op asbest in daken, aangezien dit veel voorkomt.

Voor woningeigenaren is het relevant om te weten welke kosten er komen kijken bij het verwijderen van asbest in hun huis. Ook moeten ze op de hoogte zijn van de gemiddelde kosten per oppervlakte, zodat ze een prijsindicatie kunnen krijgen voor hun specifieke situatie.

Er bestaan verschillende premies en subsidies die kunnen helpen bij het financieren van asbestsanering. Het is belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor deze financiële steun.

De keuze tussen zelf asbest verwijderen en het inschakelen van een professional is afhankelijk van de situatie. Het is belangrijk om te weten wat de mogelijke risico’s en vereisten zijn bij het zelf verwijderen van asbest en wat de voordelen zijn van het inschakelen van een erkende asbestverwijderaar.

Indien ervoor gekozen wordt om zelf asbest te verwijderen, moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Beschermende kledij en veiligheidsmaatregelen spelen hierbij een belangrijke rol.

In conclusie, het verwijderen van asbest is een complex proces dat nauwkeurige kennis en ervaring vereist. Het is van groot belang om de kosten, mogelijkheden en voorzorgsmaatregelen goed te begrijpen om een succesvolle en veilige asbestsanering uit te voeren.

FAQ

Wat zijn de kosten van asbestsanering?

De kosten van asbestsanering zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van de sanering, het type asbestmateriaal en de staat van het materiaal. Gemiddeld kunnen de kosten voor het verwijderen van asbest bij een gewone rijwoning (100m²) liggen tussen €1.000 en €1.500, inclusief de verwerking van het asbesthoudend materiaal.

Welke prijzen gelden er voor het verwijderen van asbest?

De prijzen voor het verwijderen van asbest kunnen variëren afhankelijk van de oppervlakte van het te saneren gebied. Hieronder vindt u een overzicht van richtprijzen voor verschillende ruimtes en oppervlaktes:

Kom ik in aanmerking voor premies en subsidies voor asbestsanering?

Ja, er bestaan verschillende premies en subsidies die kunnen helpen bij het financieren van asbestsanering. Zo is er de asbestverwijderpremie die door de Vlaamse regering wordt voorzien. Daarnaast is er ook ondersteuning vanuit OVAM voor bedrijven, scholen en andere instellingen. Het is belangrijk om te weten aan welke voorwaarden voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor deze financiële steun.

Hoe kan ik asbest herkennen?

Asbest kan op verschillende manieren worden herkend, zoals het raadplegen van het productiejaar, het bekijken van de textuur van het materiaal en het uitvoeren van een vlammentest. Het is belangrijk om te weten waar je op moet letten bij het herkennen van asbest, vooral bij daken waar asbest kan voorkomen.

Wie kan het verwijderen van asbestdaken uitvoeren?

Het verwijderen van asbestdaken is een specialistische klus die het beste kan worden uitgevoerd door ervaren professionals. Afhankelijk van de staat van het dak kan het nodig zijn om het volledige dak te vervangen. Er zijn verschillende opties voor nieuwe dakbedekking, zoals dakplaten, PVC dakbedekking, dakshingles, zinken dakbedekking, betonnen dakbedekking, EPDM dakbedekking of bitumen dakbedekking. Het is belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn en wat de kosten hiervan zijn.

Kan ik zelf asbest verwijderen?

Het verwijderen van asbest kan op verschillende manieren gebeuren, maar het is belangrijk om te weten welke optie het meest geschikt is voor jouw situatie. Het is mogelijk om het zelf te doen als het gaat om hechtgebonden asbest in goede staat, maar het is verplicht om een professionele asbestverwijderaar in te schakelen voor losgebonden asbest of hechtgebonden asbest in slechte staat. Het is belangrijk om te weten wat de mogelijke risico’s en vereisten zijn bij zelf asbest verwijderen en wat de voordelen zijn van het inschakelen van een professional.

Wat zijn de voorzorgsmaatregelen bij het zelf verwijderen van asbest?

Het is essentieel om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen bij het zelf verwijderen van asbest. Dit om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen en de eigen gezondheid te beschermen. Voorzorgsmaatregelen zijn onder andere het dragen van beschermende kledij, het bevochtigen of fixeren van het materiaal en het zorgvuldig afvoeren van het asbestafval. Het is belangrijk om te weten wat er nodig is om veilig asbest te verwijderen en de juiste stappen te volgen.