Asbest Vinyl: Risico’s en Veilig Verwijderen

Asbest is een vezelachtig mineraal dat in het verleden veelvuldig werd gebruikt vanwege zijn brandwerende en isolerende eigenschappen. Een van de toepassingen van asbest was in vinyltegels, die als vloerbedekking werden gebruikt. Het is mogelijk dat vinyltegels asbest bevatten, vooral die voor 2001 zijn geïnstalleerd. Asbestvezels kunnen zich bevinden in de lijm en het onderliggende asbestpapier. Bij het verwijderen van asbestvinyl is het belangrijk om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen vanwege de gezondheidsrisico’s. De kosten voor het laten verwijderen van asbestvinyl variëren doorgaans tussen de 50 en 70 euro per vierkante meter. Raadpleeg altijd experts en volg de geldende regelgeving bij het omgaan met asbest en asbestverwijdering.Belangrijkste punten om te onthouden:

 • Asbestvinyl kan een potentieel gezondheidsrisico vormen vanwege de aanwezigheid van asbestvezels.
 • Het is moeilijk om visueel te bepalen of vinyltegels asbest bevatten, daarom is een professioneel onderzoek noodzakelijk.
 • Asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door erkende professionals om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.
 • Zelfverwijdering van asbesttegels wordt sterk afgeraden vanwege de mogelijke blootstelling aan asbestvezels.
 • De kosten voor het verwijderen van asbestvinyl variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het project.

Belangrijkste punten om te onthouden:

 • Asbestvinyl kan een potentieel gezondheidsrisico vormen vanwege de aanwezigheid van asbestvezels.
 • Het is moeilijk om visueel te bepalen of vinyltegels asbest bevatten, daarom is een professioneel onderzoek noodzakelijk.
 • Asbestverwijdering moet worden uitgevoerd door erkende professionals om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.
 • Zelfverwijdering van asbesttegels wordt sterk afgeraden vanwege de mogelijke blootstelling aan asbestvezels.
 • De kosten voor het verwijderen van asbestvinyl variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het project.

Kan vinyl asbest bevatten?

Ja, het is mogelijk dat vinyltegels asbest bevatten.

Voor 1990 werden asbesthoudende materialen, waaronder vinyltegels, op grote schaal gebruikt. Asbest werd met name aangetroffen in de lijm die werd gebruikt om de tegels op de vloer te bevestigen. Bovendien kan asbestpapier als onderlaag onder de tegels aanwezig zijn. Asbestvezels zijn alleen aanwezig in oudere vinyltegels die voor 2001 zijn geïnstalleerd.

Jaar geïnstalleerd Bevat asbest
Voor 1990 Ja
Na 1990 Nee

Waar bevinden de asbestvezels zich in vinyltegels?

Bij asbesttegels kunnen de asbestvezels zich bevinden in de lijm en het onderliggende asbestpapier. Beide materialen vormen een potentieel gevaar, aangezien ze asbestvezels kunnen afgeven als ze worden verstoord. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het omgaan met vinyltegels met asbest om blootstelling aan deze vezels te voorkomen.

Asbestvezels zijn niet zichtbaar voor het blote oog en kunnen vrijkomen wanneer de vinyltegels worden beschadigd of verwijderd. De lijm die is gebruikt om de tegels op de vloer te bevestigen, kan asbestvezels bevatten. Daarnaast kan er ook een laag van asbestpapier onder de tegels aanwezig zijn. Wanneer deze materialen worden verstoord, kunnen de asbestvezels in de lucht vrijkomen en ingeademd worden, wat ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen, is het belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen bij het omgaan met vinyltegels met asbest. Indien mogelijk is het raadzaam om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om de tegels veilig te laten verwijderen. Dit zorgt ervoor dat de asbestvezels op een professionele manier worden geëlimineerd en het risico op blootstelling wordt geminimaliseerd.

asbestvezels in vinyltegels

Let op: Het is cruciaal om niet zelf de vinyltegels te verwijderen, omdat hierbij asbestvezels kunnen vrijkomen. Schakel altijd een professional in om dit te doen.

Zijn asbestvezels gevaarlijk?

Ja, asbestvezels zijn gevaarlijk als ze worden ingeademd. Blootstelling aan asbest in huis kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s, zelfs bij kleine hoeveelheden. Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan de ontwikkeling van ernstige longaandoeningen, zoals longkanker en mesothelioom, veroorzaken.

Asbestvezels zijn erg klein en kunnen gemakkelijk worden ingeademd zonder dat je het merkt. Ze dringen diep door in de longen en kunnen daar enorme schade aanrichten. Het risico op gezondheidsproblemen neemt toe naarmate je meer asbestvezels inademt en hoe langer de blootstellingsduur.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere gezondheidsinstanties hebben asbestvezels geclassificeerd als kankerverwekkend voor mensen. Eenmaal in de longen kunnen deze vezels leiden tot littekenvorming en ontstekingen, wat uiteindelijk kan leiden tot de ontwikkeling van kanker.

Het is van cruciaal belang om voorzichtig om te gaan met asbesthoudend materiaal en de juiste maatregelen te nemen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Zelfs een korte blootstelling kan op lange termijn ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Als je vermoedt dat er asbest aanwezig is in je huis of gebouw, is het raadzaam om een professionele asbestinventarisatie uit te laten voeren. Op die manier kun je de aanwezigheid van asbestvezels bevestigen en de juiste stappen ondernemen voor veilige verwijdering.

Gezondheidsrisico’s van asbestvezels
Ontwikkeling van longkanker
Mesothelioom (kanker van het longvlies)
Asbestose (littekenvorming en littekens in de longen)
Andere longaandoeningen en ademhalingsproblemen

Hoe kan ik asbestvinyl herkennen?

Het visueel identificeren van vinyltegels met asbest is niet makkelijk, omdat asbestvezels niet zichtbaar zijn voor het blote oog. Om zeker te zijn of vinyltegels asbest bevatten, wordt aangeraden een monster van de tegels en indien van toepassing, van de lijm, naar een geaccrediteerd asbestlaboratorium te sturen voor analyse. Een professioneel onderzoek kan de aanwezigheid van asbest bevestigen en de juiste maatregelen voor verwijdering begeleiden.

Een veelvoorkomende methode om asbestvinyl te herkennen is het nemen van een monster en dit te laten analyseren. Neem een kleine hoeveelheid materiaal, bijvoorbeeld een stukje van de vinyltegel of de lijm, en verpak dit luchtdicht. Stuur het monster naar een geaccrediteerd asbestlaboratorium en vraag om een analyse. Het laboratorium zal het monster testen en de aanwezigheid van asbestvezels bevestigen of uitsluiten. Deze methode biedt een betrouwbare manier om asbestvinyl te identificeren en de juiste maatregelen te nemen voor verwijdering.

Visuele tekenen van asbestvinyl

Hoewel visuele inspectie geen definitieve bevestiging geeft van de aanwezigheid van asbest in vinyltegels, zijn er enkele tekenen die kunnen wijzen op de mogelijkheid van asbest. Houd bij het inspecteren van de vinyltegels rekening met de volgende punten:

 • De tegels zijn vrij stug en breken gemakkelijk. Dit kan duiden op de aanwezigheid van asbestvezels.
 • De tegels zijn vaak dikker dan moderne vinyltegels.
 • De tegels hebben mogelijk een kenmerkende kleur, zoals bruin, beige of groen, die vaak wordt geassocieerd met oudere asbesthoudende materialen.
 • Er zijn mogelijk markeringen of stempels op de achterkant van de tegels, die informatie kunnen geven over het productieproces en eventuele asbestinclusies.
 • Let op de aanwezigheid van zwarte lijmresten op de tegels. Asbesthoudende lijm kan een zwarte kleur hebben.

Het is belangrijk om op te merken dat deze visuele tekenen geen definitieve bevestiging bieden van de aanwezigheid van asbest in vinyltegels. Daarom wordt het nemen van een monster en het laten analyseren ervan sterk aanbevolen voor een nauwkeurige identificatie van asbestvinyl.

asbestvinyl herkennen

Denk eraan dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn bij het omgaan met asbesthoudende materialen. Raadpleeg altijd experts en volg de geldende regelgeving bij het herkennen en verwijderen van asbestvinyl. Het inschakelen van een erkend asbestverwijderingsbedrijf is de veiligste en meest verantwoorde aanpak om het materiaal op een professionele manier te laten verwijderen.

Hoe moet asbestvinyl veilig worden verwijderd?

Het verwijderen van asbestvinyl moet worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Zij beschikken over de kennis, ervaring en apparatuur om de asbest veilig te verwijderen en volgens de geldende regelgeving uit te voeren. Het is belangrijk om te begrijpen dat het zelf verwijderen van asbesttegels aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, omdat de asbestvezels kunnen worden ingeademd tijdens het proces.

Asbestvinyl verwijderen is een complex proces dat specifieke expertise vereist om veilig uit te voeren. Een erkend asbestverwijderingsbedrijf heeft goed opgeleid personeel dat precies weet hoe ze moeten omgaan met asbesthoudend materiaal om de risico’s tot een minimum te beperken.

 • Bij het verwijderen van asbestvinyl houdt het bedrijf rekening met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals ademhalingsmaskers en beschermende kleding. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers veilig kunnen werken en blootstelling aan asbestvezels wordt voorkomen.
 • Het erkende asbestverwijderingsbedrijf maakt gebruik van geavanceerde technieken en apparatuur om de asbest veilig te verwijderen. Ze weten hoe ze de materialen moeten behandelen en het risico op vezelverspreiding tijdens het verwijderingsproces te minimaliseren.
 • Na het verwijderen van asbestvinyl zorgt het bedrijf voor een grondige reiniging van de ruimte om elke achtergebleven asbestvezel te verwijderen. Dit zorgt voor een schone en veilige omgeving.

De veilige verwijdering van asbestvinyl is van cruciaal belang om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Het inhuren van een erkend asbestverwijderingsbedrijf biedt de gemoedsrust dat het proces op een professionele en veilige manier wordt uitgevoerd. Neem geen risico’s met uw gezondheid en laat het verwijderen van asbestvinyl over aan de experts.

Is zelfverwijdering van asbesttegels toegestaan?

Hoewel zelfverwijdering van asbesttegels in sommige landen onder specifieke voorwaarden is toegestaan, wordt het sterk afgeraden. Het correct en veilig verwijderen van asbest vereist gespecialiseerde training en beschermende uitrusting. Een onjuiste verwijdering kan leiden tot blootstelling aan asbestvezels en het vergroten van de gezondheidsrisico’s. Het is raadzaam om altijd een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om de klus te klaren.

Asbestverwijdering is een gevaarlijk proces dat de nodige expertise en voorzorgsmaatregelen vereist. Zelfs het kleinste foutje kan resulteren in blootstelling aan asbestvezels, die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Om deze reden raden experts ten zeerste af om zelf asbesttegels te verwijderen, tenzij men een gecertificeerde asbestsaneerder is. Een professional beschikt over de juiste apparatuur, kennis en ervaring om de asbest veilig te verwijderen zonder enig risico op blootstelling.

Daarnaast zijn er vaak strikte regels en voorschriften van toepassing bij het verwijderen van asbest. Er moeten specifieke procedures worden gevolgd om de veiligheid van zowel de verwijderaar als de omgeving te waarborgen. Een erkend asbestverwijderingsbedrijf is op de hoogte van deze regels en kan de asbestverwijdering op een professionele en veilige manier uitvoeren.

Als u vermoedt dat er asbesttegels aanwezig zijn in uw huis of gebouw, is het raadzaam om contact op te nemen met een asbestverwijderingsbedrijf voor een grondige inspectie en eventuele verwijdering. De gezondheidsrisico’s van zelfverwijdering van asbesttegels zijn aanzienlijk en mogen niet worden onderschat.

zelfverwijdering van asbesttegels

Gevaren van zelf asbest verwijderen

“Het zelf verwijderen van asbesttegels brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Asbestvezels kunnen vrijkomen en in de lucht terechtkomen wanneer de tegels worden verwijderd of gebroken. Deze vezels kunnen vervolgens worden ingeademd en zich nestelen in de longen, wat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Het is essentieel om de juiste beschermende uitrusting te dragen en de juiste verwijderingstechnieken toe te passen om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.” – Expert van een erkend asbestverwijderingsbedrijf

Gezondheidsrisico’s van zelfverwijdering

Zelfverwijdering van asbesttegels kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan asbestvezels. Deze vezels kunnen leiden tot longaandoeningen, waaronder asbestose, longkanker en mesothelioom. Daarom is het van vitaal belang om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en een professional in te schakelen voor het veilig verwijderen van asbesttegels.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om nooit zelf asbest te verwijderen vanwege de gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan. Schakel altijd een erkend asbestverwijderingsbedrijf in om het werk uit te voeren en uw veiligheid te waarborgen. Zelfverwijdering van asbesttegels is niet alleen gevaarlijk, maar kan ook illegaal zijn, afhankelijk van de regelgeving in uw land of regio.

Gevaren van
zelfverwijdering
Gezondheidsrisico’s van zelfverwijdering
– Blootstelling aan asbestvezels
– Onvoldoende kennis en ervaring
– Ontbreken van de juiste beschermende uitrusting
– Longaandoeningen zoals asbestose, longkanker en mesothelioom
– Potentiële verspreiding van asbestvezels in de omgeving

Wat zijn de kosten van het verwijderen van asbestvinyl?

De kosten voor het laten verwijderen van asbestvinyl variëren doorgaans tussen de 50 en 70 euro per vierkante meter. Deze kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang van het project, de locatie en eventuele extra maatregelen die nodig zijn om de veilige verwijdering te waarborgen.

Om een beter inzicht te krijgen in de specifieke kosten van asbestverwijdering, is het raadzaam om offertes aan te vragen bij erkende asbestverwijderingsbedrijven. Zij kunnen een nauwkeurige prijsindicatie geven op basis van de situatie ter plaatse.

Veilig omgaan met asbestvinyl: conclusie

Het is van vitaal belang om veilig om te gaan met asbestvinyl vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die asbestvezels met zich meebrengen. Het inademen van deze vezels kan leiden tot ernstige longaandoeningen, waaronder longkanker en mesothelioom. Daarom is het essentieel om bij het herkennen en verwijderen van asbestvinyl de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen.

Om veilig om te gaan met asbestvinyl, is het raadzaam om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Deze professionals hebben de juiste kennis, ervaring en apparatuur om het materiaal veilig en conform de geldende regelgeving te verwijderen. Op deze manier minimaliseer je het risico op blootstelling aan asbestvezels en waarborg je de gezondheid van zowel jezelf als anderen.

Daarnaast is het belangrijk om experts te raadplegen en de geldende regelgeving te volgen bij het omgaan met asbest en asbestverwijdering. Dit zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de specifieke vereisten en procedures die gelden voor asbestsanering en dat je te allen tijde voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Veilig omgaan met asbestvinyl begint met het verkrijgen van de juiste kennis en het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen. Het inschakelen van professionals en het opvolgen van de geldende richtlijnen is de meest verantwoorde aanpak. Zo zorg je ervoor dat asbestvinyl op een veilige en professionele manier wordt verwijderd, ter bescherming van de gezondheid van iedereen die met het materiaal in aanraking komt.

Volg deze aanbevelingen op bij het omgaan met asbestvinyl en neem geen onnodige risico’s. De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen staan voorop.

Asbestvinyl: Tips voor het omgaan met asbesthoudende materialen

Wanneer je te maken hebt met asbesthoudende materialen, zoals asbestvinyl, is het belangrijk om veilig te werk te gaan om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Hier zijn enkele tips die je kunt volgen bij het omgaan met asbesthoudende materialen:

 • Ga niet in asbest boren of zagen en zorg dat je het niet breekt om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.
 • Hechtgebonden asbest, zoals asbestvinyl dat niet beschadigd is, kan veilig worden gelaten zitten.
 • Niet-hechtgebonden asbest, zoals asbestvinyl, kan het beste worden afgedekt of door een erkend asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd.
 • Het herkennen van asbesthoudende materialen is lastig, dus laat altijd een professioneel onderzoek uitvoeren om de aanwezigheid van asbest te bevestigen.
 • Bij het klussen of verbouwen in een oudere woning is het verstandig om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.
 • Bij twijfel is het altijd aan te raden om advies in te winnen bij een erkend asbestverwijderingsbedrijf.

Door deze tips te volgen, kun je veilig omgaan met asbestvinyl en asbesthoudende materialen. Het is belangrijk om de gezondheidsrisico’s van asbestvezels serieus te nemen en de juiste maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen.

Conclusie

Het is van groot belang om voorzichtig om te gaan met asbestvinyl en de juiste maatregelen te nemen bij het herkennen en verwijderen ervan. Asbestvezels vormen namelijk een ernstig gevaar voor de gezondheid en kunnen ernstige longaandoeningen veroorzaken wanneer ze worden ingeademd. Daarom is het aan te raden om een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen voor het verwijderen van asbestvinyl. Zij beschikken over de nodige expertise, ervaring en apparatuur om de asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen. Zo minimaliseert u het risico op blootstelling aan asbestvezels.

Het is tevens belangrijk om altijd experts te raadplegen en de geldende regelgeving te volgen bij het omgaan met asbest en asbestverwijdering. Dit zorgt ervoor dat de verwijdering van asbestvinyl op de juiste wijze wordt uitgevoerd, met aandacht voor zowel de veiligheid van de omgeving als de gezondheid van de betrokkenen. Wees u bewust van de risico’s en neem de nodige voorzorgsmaatregelen om uw gezondheid en die van anderen te beschermen.

Al met al biedt het inschakelen van een erkend asbestverwijderingsbedrijf de veiligste en meest verantwoorde keuze voor het verwijderen van asbestvinyl. Door deze professionals in te schakelen, kunt u erop vertrouwen dat het materiaal op een professionele manier wordt verwijderd en dat de gezondheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt. Zorg ervoor dat u altijd de hulp inroept van experts en de nodige voorzorgsmaatregelen neemt bij het omgaan met asbesthoudend materiaal.

FAQ

Kan vinyl asbest bevatten?

Ja, het is mogelijk dat vinyltegels asbest bevatten. Voor 1990 werden asbesthoudende materialen, waaronder vinyltegels, op grote schaal gebruikt. Asbest werd met name aangetroffen in de lijm die werd gebruikt om de tegels op de vloer te bevestigen. Bovendien kan asbestpapier als onderlaag onder de tegels aanwezig zijn. Asbestvezels zijn alleen aanwezig in oudere vinyltegels die voor 2001 zijn geïnstalleerd.

Waar bevinden de asbestvezels zich in vinyltegels?

Bij asbesttegels kunnen de asbestvezels zich bevinden in de lijm en het onderliggende asbestpapier. Beide materialen vormen een potentieel gevaar, aangezien ze asbestvezels kunnen afgeven als ze worden verstoord. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het omgaan met vinyltegels met asbest om blootstelling aan deze vezels te voorkomen.

Zijn asbestvezels gevaarlijk?

Ja, asbestvezels zijn gevaarlijk als ze worden ingeademd. Asbest in huis kan leiden tot ernstige longaandoeningen, zelfs in kleine hoeveelheden. Langdurige blootstelling aan asbestvezels kan de ontwikkeling van ernstige gezondheidsproblemen, zoals longkanker en mesothelioom, veroorzaken. Het is van cruciaal belang om voorzichtig om te gaan met asbesthoudend materiaal en de juiste maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen.

Hoe kan ik asbestvinyl herkennen?

Het visueel identificeren van vinyltegels met asbest is niet makkelijk, omdat asbestvezels niet zichtbaar zijn voor het blote oog. Om zeker te zijn of vinyltegels asbest bevatten, wordt aangeraden een monster van de tegels en indien van toepassing, van de lijm, naar een geaccrediteerd asbestlaboratorium te sturen voor analyse. Een professioneel onderzoek kan de aanwezigheid van asbest bevestigen en de juiste maatregelen voor verwijdering begeleiden.

Hoe moet asbestvinyl veilig worden verwijderd?

Het verwijderen van asbestvinyl moet worden uitgevoerd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf. Zij beschikken over de kennis, ervaring en apparatuur om de asbest veilig te verwijderen en volgens de geldende regelgeving uit te voeren. Het is belangrijk om te begrijpen dat het zelf verwijderen van asbesttegels aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, omdat de asbestvezels kunnen worden ingeademd tijdens het proces.

Is zelfverwijdering van asbesttegels toegestaan?

Hoewel zelfverwijdering van asbesttegels in sommige landen onder specifieke voorwaarden is toegestaan, wordt het sterk afgeraden. Het correct en veilig verwijderen van asbest vereist gespecialiseerde training en beschermende uitrusting. Een onjuiste verwijdering kan leiden tot blootstelling aan asbestvezels en het vergroten van de gezondheidsrisico’s. Het is raadzaam om altijd een erkend asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen om de klus te klaren.

Wat zijn de kosten van het verwijderen van asbestvinyl?

De kosten voor het laten verwijderen van asbestvinyl variëren doorgaans tussen de 50 en 70 euro per vierkante meter. De exacte kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang van het project, de locatie en eventuele extra maatregelen die nodig zijn om de veilige verwijdering te waarborgen. Het is raadzaam om offertes aan te vragen bij erkende asbestverwijderingsbedrijven om de kosten van het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking te bepalen.

Veilig omgaan met asbestvinyl: conclusie

Het is belangrijk om voorzichtig te zijn bij het omgaan met asbesthoudende materialen, zoals vinyltegels met asbest. Asbestvezels vormen een ernstig gezondheidsrisico als ze worden ingeademd. Daarom is het essentieel om de juiste maatregelen te nemen bij het herkennen en verwijderen van asbestvinyl. Het inschakelen van een erkend asbestverwijderingsbedrijf is de veiligste en meest verantwoorde aanpak om het materiaal op een professionele manier te laten verwijderen. Raadpleeg altijd experts en volg de geldende regelgeving bij het omgaan met asbest en asbestverwijdering.

Asbestvinyl: Tips voor het omgaan met asbesthoudende materialen

– Ga niet in asbest boren of zagen en zorg dat je het niet breekt om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen.
– Hechtgebonden asbest kan veilig worden gelaten zitten zolang het niet beschadigd is.
– Niet-hechtgebonden asbest, zoals asbestvinyl, kan het beste worden afgedekt of door een erkend asbestverwijderingsbedrijf worden verwijderd.
– Het herkennen van asbesthoudende materialen is lastig, dus laat altijd een professioneel onderzoek uitvoeren om de aanwezigheid van asbest te bevestigen.
– Bij het klussen of verbouwen in een oudere woning is het verstandig om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren.
– Vraag bij twijfel altijd advies aan een erkend asbestverwijderingsbedrijf.