Asbestattest Aanvragen: Uw Complete Gids

Startende november 2022 is het verplicht om over een asbestattest te beschikken wanneer u uw woning verkoopt. Het Vlaamse parlement heeft besloten dat een asbestattest vereist is voor woningen en gebouwen die vóór 2001 zijn gebouwd. Maar waarom is een asbestattest zo cruciaal voor uw vastgoed? Hoe kunt u een asbestattest aanvragen en wat zijn de regels rondom de aanvraag?Belangrijke Punten:

 • Een asbestattest is essentieel omdat het aangeeft of er ingesloten asbest aanwezig is in uw woning.
 • Het vermeldt ook de staat van het asbest en hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd.
 • Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van woningen gebouwd voor 2001 en kan worden aangevraagd na een asbestinventarisatie.
 • De prijs van een asbestattest varieert afhankelijk van de grootte en ouderdom van het te inspecteren gebouw.
 • De aanvraag moet worden gedaan door een gecertificeerde asbestdeskundige.

Voor meer informatie over het aanvragen van een asbestattest en het belang ervan, lees verder naar de volgende secties.

Waarom is een asbestattest cruciaal voor uw vastgoed?

Een asbestattest is cruciaal voor uw vastgoed, omdat het u informatie geeft over de aanwezigheid en locatie van ingesloten asbest in uw woning of gebouw. Daarnaast vermeldt het attest ook de staat waarin het asbest verkeert en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden.

De reden waarom dit zo belangrijk is, heeft te maken met de gezondheidsrisico’s die asbest met zich meebrengt. Wanneer asbestvezels worden vrijgegeven en ingeademd, kunnen ze ernstige longziektes en kanker veroorzaken. Door een asbestattest aan te vragen en eventuele aanwezige asbest veilig te beheren of te verwijderen, kunt u een asbestveilig leefklimaat creëren voor uzelf en toekomstige bewoners van het gebouw.

Om u een visuele voorstelling te geven, bekijk onderstaande afbeelding:

Door het verkrijgen van een asbestattest, kunt u met zekerheid vaststellen of er asbest aanwezig is in uw vastgoed. Dit stelt u in staat om de juiste maatregelen te treffen en de veiligheid van uzelf en anderen te waarborgen. Voorkom onnodige risico’s en vraag vandaag nog een asbestattest aan.

Regels rondom het aanvragen van een asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is het verplicht om een asbestattest aan te vragen wanneer u uw woning verkoopt. Deze regel geldt voor woningen en gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Het asbestattest geeft inzicht in de aanwezigheid van ingesloten asbest, de staat ervan en de veilige beheer- of verwijderingsmethoden.

De geldigheidstermijn van een asbestattest is standaard tien jaar. Het kan echter korter zijn als er beperkingen waren tijdens het onderzoek, bijvoorbeeld als bepaalde ruimtes niet toegankelijk waren. Het is belangrijk om te vermelden dat het attest niet meer geldig is na de vervaldatum of wanneer er een recentere versie nodig is voor hetzelfde huis.

Om aan de regels te voldoen en een asbestattest aan te vragen, dient u contact op te nemen met een gecertificeerde asbestdeskundige. Zij voeren de nodige inspecties uit en stellen de asbestinventaris op. Voor een geldig asbestattest is het essentieel om samen te werken met een erkende professional op dit gebied.

Belangrijke punten omtrent asbestattesten:
Verplicht voor woningen en gebouwen gebouwd voor 2001
Verkrijgbaar via een gecertificeerde asbestdeskundige
Geldigheidsduur is standaard tien jaar

Let op: Het aanvragen van een asbestattest is een belangrijke stap om te voldoen aan de regelgeving en de veiligheid van uw woning en toekomstige bewoners te waarborgen. Zorg ervoor dat u tijdig contact opneemt met een gekwalificeerde asbestdeskundige om het proces in gang te zetten.

Aanvraag asbestattest

Nota: Het afbeelding toont het belang van het aanvragen van een asbestattest bij het verkopen van uw woning.

Hoeveel kost het aanvragen van een asbestattest?

Een asbestattest aanvragen brengt kosten met zich mee. De prijs van het asbestattest wordt bepaald door de deskundige en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte en ouderdom van de te inspecteren gebouwen. Gemiddeld kunt u rekenen op een prijs tussen de 500 en 600 euro voor het verkrijgen van een asbestattest.

Daarnaast dient er ook een retributie van 50 euro te worden betaald aan de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) voor de aflevering van het attest. Deze retributie is een standaardbedrag dat in rekening wordt gebracht.

De uiteindelijke prijs van het asbestattest kan ook variëren afhankelijk van het aantal labo-analyses dat nodig is. In sommige gevallen kan het nodig zijn om extra onderzoek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld als er twijfel bestaat over bepaalde materialen. Dit kan de totale kosten verhogen.

Het is verstandig om vooraf meerdere offertes aan te vragen bij gecertificeerde asbestdeskundigen. Op deze manier kunt u de prijzen vergelijken en een weloverwogen keuze maken voor de beste deal. Houd er wel rekening mee dat de prijs niet het enige belangrijke aspect is bij het kiezen van een asbestdeskundige. Kwaliteit en ervaring spelen ook een belangrijke rol.

Wie mag een asbestinventarisatie uitvoeren en hoe gaat het in zijn werk?

Een asbestinventarisatie mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde asbestdeskundigen die erkend zijn door de OVAM. Deze deskundigen hebben de expertise en kennis om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in gebouwen correct te kunnen beoordelen. Het is belangrijk om alleen met gecertificeerde asbestdeskundigen samen te werken om ervoor te zorgen dat het inventarisatieproces vakkundig en betrouwbaar wordt uitgevoerd.

De asbestinventarisatie is een niet-destructief onderzoek dat wordt uitgevoerd aan de hand van visuele inspectie en de analyse van bouw- en materiaalinformatie. De duur van de inspectie kan variëren, afhankelijk van de oppervlakte van de te onderzoeken gebouwen en het bouwjaar. Het doel van de inventarisatie is om een gedetailleerd overzicht te krijgen van alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn.

Tijdens de inventarisatie maakt de asbestdeskundige een gedetailleerde inventaris van de aanwezige asbesthoudende materialen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de locatie, de hoeveelheid, de staat en de mogelijke risico’s van het asbest. De deskundige neemt ook monsters van verdachte materialen indien nodig, die vervolgens worden geanalyseerd in een laboratorium.

Na het voltooien van de inventarisatie vraagt de asbestdeskundige een asbestattest aan bij de OVAM. Dit attest bevat een overzicht van de bevindingen uit de inventarisatie en vermeldt of er al dan niet asbesthoudende materialen aanwezig zijn in het gebouw. Het attest is een essentieel document bij de verkoop, renovatie of afbraak van een gebouw.

Een asbestinventarisatie kan ook destructief zijn als er monsters moeten worden genomen voor laboratoriumanalyse. In dat geval zal de asbestdeskundige zorgvuldig te werk gaan om schade aan het gebouw te minimaliseren.

Samengevat, een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige om ervoor te zorgen dat het inventarisatieproces op een veilige en betrouwbare manier verloopt. De deskundige maakt een gedetailleerde inventaris van de asbesthoudende materialen en vraagt een asbestattest aan bij de OVAM. Vertrouwen op een gekwalificeerde professional is van cruciaal belang om zeker te zijn van een accurate inventarisatie en een correcte afhandeling van asbestgerelateerde zaken.

Certificering Bevoegdheden
Gecertificeerde asbestdeskundigen Uitvoeren van asbestinventarisaties
OVAM Afleveren van asbestattesten

Waarom is het belangrijk om asbest te herkennen?

Het is belangrijk om asbest te herkennen omdat het een potentieel gevaarlijke stof is. Asbestvezels kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longziektes en kanker, wanneer ze worden ingeademd.

Asbest herkennen

Hoewel asbestvezels niet zichtbaar zijn met het blote oog, zijn er bepaalde kenmerken waarop u kunt letten. Wanneer asbesthoudend materiaal beschadigd is, kunt u vezelachtige structuren waarnemen. Dit kunnen dunne, draadachtige structuren zijn die afkomstig zijn van het asbestmateriaal.

Een andere manier om asbest mogelijk te herkennen, is door te luisteren. Wanneer u op asbesthoudend materiaal tikt, kan dit specifieke geluiden produceren die anders zijn dan bij niet-asbesthoudend materiaal. Het is belangrijk om aangetast asbestmateriaal niet aan te raken of te verstoren, omdat dit kan leiden tot het vrijkomen van schadelijke asbestvezels.

Om zeker te zijn van de aanwezigheid van asbest en de juiste maatregelen te nemen, wordt het aanbevolen om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerde asbestdeskundige. Deze professional heeft de expertise en apparatuur om asbesthoudende materialen nauwkeurig te identificeren.

Voorbeeld van Asbestherkenningstabel:

Kenmerk Asbesthoudend materiaal Niet-asbesthoudend materiaal
Kleur Wit, grijs, bruin, blauw Verschillende kleuren
Vezelachtige structuur Ja Nee
Geluid bij tikken Specifiek geluid Geen bijzonder geluid

Deze tabel geeft een overzicht van enkele kenmerken die kunnen helpen bij het herkennen van asbesthoudend materiaal. Houd er rekening mee dat alleen een gecertificeerde asbestdeskundige definitief kan bevestigen of een materiaal asbest bevat.

Hoe kunt u een asbestattest aanvragen?

Om een asbestattest aan te vragen, moet u een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerde asbestdeskundige. De deskundige maakt een inventaris van de aanwezige asbesthoudende materialen en vraagt vervolgens het attest aan. U kunt zelf een gecertificeerde asbestdeskundige kiezen uit de lijst die door de OVAM wordt gepubliceerd. Het is mogelijk om vrijblijvend offertes aan te vragen om prijzen te vergelijken en de beste deal te vinden.

Door een grondige asbestinventarisatie uit te voeren, kunt u ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van de aanwezigheid en de staat van asbest in uw woning. Dit geeft u de mogelijkheid om de nodige maatregelen te nemen, zoals asbestsanering, om de veiligheid van uzelf en anderen te waarborgen. Het aanvragen van een asbestattest is een belangrijke stap in het proces van asbestbeheer en -verwijdering.

Wanneer u een asbestdeskundige selecteert om de inventarisatie uit te voeren, is het belangrijk om een professional te kiezen die gecertificeerd is door de OVAM. Deze deskundigen hebben de benodigde kennis en ervaring om een nauwkeurige inventaris op te stellen en het asbestattest aan te vragen. U kunt de lijst met gecertificeerde deskundigen raadplegen op de website van de OVAM.

Daarnaast is het verstandig om offertes aan te vragen bij verschillende asbestdeskundigen. Op deze manier kunt u de prijzen vergelijken en een weloverwogen keuze maken. Vraag naar de inhoud van de dienstverlening, de prijs, en de verwachte duur van het proces. Door offertes te vergelijken, kunt u de beste deal vinden en de juiste asbestdeskundige selecteren voor uw specifieke situatie.

Stappen om een asbestattest aan te vragen:
1. Kies een gecertificeerde asbestdeskundige uit de lijst van de OVAM.
2. Vraag vrijblijvend offertes aan bij verschillende asbestdeskundigen om prijzen te vergelijken.
3. Selecteer de beste deal en maak een afspraak met de gekozen asbestdeskundige.
4. Laat de asbestinventarisatie uitvoeren door de deskundige.
5. De deskundige vraagt het asbestattest aan.

Een asbestattest aanvragen is een belangrijke stap bij het verkopen of beheren van vastgoed. Het geeft u waardevolle informatie over de aanwezigheid en staat van asbest, waardoor u de nodige maatregelen kunt nemen om de veiligheid te waarborgen. Zorg ervoor dat u samenwerkt met gecertificeerde asbestdeskundigen en vergelijk offertes om de beste keuze te maken voor uw situatie.

Wat gebeurt er na het plaatsbezoek van de asbestdeskundige?

Na het plaatsbezoek van de asbestdeskundige zal hij of zij, na ontvangst van mogelijke laboresultaten, de asbestinventaris finaliseren en een asbestattest aanvragen. Tijdens een niet-destructieve inspectie worden er geen muren of vloeren beschadigd, tenzij er een destructieve asbestinventaris moet plaatsvinden. Het doel is om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen vast te stellen zonder schade aan te richten.

De asbestdeskundige zal de verzamelde informatie verwerken en de asbestinventaris finaliseren. Dit omvat het identificeren en documenteren van alle aangetroffen asbesthoudende materialen in de woning of het gebouw. De asbestdeskundige zal ook de conditie van het asbest beoordelen en mogelijke risico’s identificeren.

Nadat de asbestinventaris is voltooid, zal de asbestdeskundige een asbestattest aanvragen bij de bevoegde autoriteiten. Het asbestattest is een formeel document dat de aan- of afwezigheid van asbest in het pand bevestigt, evenals de staat waarin het asbest verkeert.

Het aanvragen van het asbestattest is een cruciale stap omdat het de juridische vereiste vervult voor het verkopen van een woning gebouwd voor 2001. Het attest vormt het bewijs dat de asbestinventaris correct is uitgevoerd en dat de aanwezigheid en beheersing van asbest op een veilige manier worden aangepakt.

Asbestdeskundige

Na het plaatsbezoek van de asbestdeskundige en het aanvragen van het asbestattest, is het belangrijk om te wachten op de officiële goedkeuring en het ontvangen van het attest. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de verwerkingsperiode van de bevoegde autoriteiten.

Hoe de gegevens van de asbestinventaris worden vastgelegd

Om de asbestinventaris nauwkeurig vast te leggen, gebruikt de asbestdeskundige specifieke documentatie- en registratiemethoden. Een veelgebruikte methode is het gebruik van een digitale inventarisatie-applicatie waarin alle relevante informatie wordt ingevoerd, zoals de locaties en types van de asbesthoudende materialen, hun conditie en het mogelijke risico dat ze vormen.

De documentatie omvat ook gedetailleerde foto’s van de aangetroffen asbesthoudende materialen, evenals eventuele opmerkingen of aanbevelingen van de asbestdeskundige. Dit zorgt voor een volledig en transparant overzicht van de asbestinventaris en ondersteunt de veilige beheersing en verwijdering van asbest in de toekomst.

Voordelen van de asbestinventarisatie Stappen na de asbestinventarisatie
 • Identificatie van asbesthoudende materialen
 • Evaluatie van de conditie van het asbest
 • Identificatie van mogelijke risico’s
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Veilige beheersing van asbest
 • Finaliseren van de asbestinventaris
 • Aanvragen van het asbestattest
 • Wachten op goedkeuring en ontvangst van het attest

Waar kunt u terecht voor asbestkeuringen en verwijdering?

Er zijn verschillende gecertificeerde asbestdeskundigen die asbestkeuringen kunnen uitvoeren. U kunt gratis en vrijblijvend advies en offertes aanvragen om zo de prijzen te vergelijken en de beste deal te vinden. Voor het verwijderen van asbest kunt u ook in contact worden gebracht met professionele asbestverwijderaars.

Wanneer u op zoek bent naar een gecertificeerde asbestdeskundige om een asbestkeuring uit te voeren, kunt u gebruikmaken van de diensten van betrouwbare en ervaren professionals in de industrie. Deze deskundigen hebben de juiste kennis en expertise om de aanwezigheid van asbest vast te stellen en u te adviseren over de mogelijke stappen die u moet nemen.

Een asbestkeuring kan belangrijk zijn wanneer u vermoedt dat er asbest aanwezig is in uw woning of gebouw. Door een grondige inspectie uit te voeren, kan een asbestdeskundige u helpen om de omvang en de locatie van eventuele asbesthoudende materialen te bepalen. Op basis van deze informatie kunt u beslissen of verdere stappen, zoals asbestverwijdering, nodig zijn.

Voor het verwijderen van asbest kunt u vertrouwen op professionele asbestverwijderaars. Deze experts hebben de juiste apparatuur, training en certificering om asbest op een veilige en efficiënte manier te verwijderen. Zij volgen strikte protocollen en procedures om de verspreiding van asbestvezels te minimaliseren en de gezondheid van zowel henzelf als de omgeving te beschermen.

Als u overweegt om een asbestkeuring uit te laten voeren of asbest te laten verwijderen, is het belangrijk om te kiezen voor gecertificeerde professionals. Zo kunt u er zeker van zijn dat het werk op een veilige en professionele manier wordt uitgevoerd.

Conclusie

Een asbestattest aanvragen is verplicht bij de verkoop van woningen gebouwd voor 2001. Dit attest geeft belangrijke informatie over de aanwezigheid van ingesloten asbest, de staat ervan en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden. Het is essentieel om asbest te herkennen vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s die het met zich meebrengt.

Om een asbestattest te verkrijgen, moet een asbestinventarisatie worden uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige. Na het plaatsbezoek zal de asbestdeskundige de asbestinventaris finaliseren en het asbestattest aanvragen. Het is mogelijk om offertes aan te vragen voor asbestkeuringen en professionele asbestverwijdering.

Neem geen risico met asbest en zorg ervoor dat u bij de verkoop van uw woning een geldig asbestattest hebt. Het waarborgt niet alleen uw eigen veiligheid, maar ook die van toekomstige bewoners. Raadpleeg een gecertificeerde asbestdeskundige om de vereiste asbestinventarisatie uit te voeren en aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

FAQ

Waarom is een asbestattest cruciaal voor uw vastgoed?

Een asbestattest is cruciaal voor uw vastgoed omdat het aangeeft of er nog ingesloten asbest aanwezig is in het huis en waar het precies is. Het vermeldt ook in welke staat het asbest is en hoe het veilig kan worden beheerd of verwijderd. Dit is belangrijk omdat asbestvezels die vrijkomen en ingeademd worden longziektes en kanker kunnen veroorzaken. Het is een manier om een asbestveilig leefklimaat te creëren en ervoor te zorgen dat u en toekomstige bewoners veilig in het gebouw kunnen wonen.

Wat zijn de regels rondom het aanvragen van een asbestattest?

Vanaf 23 november 2022 is het verplicht om een asbestattest aan te vragen wanneer u uw woning verkoopt. Dit geldt voor woningen en gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Het attest vermeldt of er ingesloten asbest aanwezig is, in welke staat het asbest verkeert en hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden. De geldigheidstermijn van een asbestattest is standaard tien jaar, maar kan korter zijn als er beperkingen waren tijdens het onderzoek. Het attest is niet meer geldig wanneer de geldigheidsdatum is verstreken of wanneer een recenter attest nodig is voor hetzelfde huis.

Hoeveel kost het aanvragen van een asbestattest?

De prijs voor een asbestattest wordt bepaald door de deskundige en is afhankelijk van de grootte en ouderdom van de te inspecteren gebouwen. Gemiddeld kost een asbestattest tussen de 500 en 600 euro. Daarnaast moet er een retributie van 50 euro aan de OVAM worden betaald voor de aflevering van het attest. De prijs kan ook afhankelijk zijn van het aantal labo-analyses dat nodig is. Het is mogelijk om bijkomend onderzoek te laten uitvoeren, maar dit kan de kosten verhogen.

Wie mag een asbestinventarisatie uitvoeren en hoe gaat het in zijn werk?

Een asbestinventarisatie mag alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde asbestdeskundigen die erkend zijn door de OVAM. De inspectie is niet-destructief en duurt afhankelijk van de oppervlakte van de te onderzoeken gebouwen en het bouwjaar. De asbestdeskundige maakt een inventaris van de aanwezige asbesthoudende materialen en vraagt vervolgens een asbestattest aan. Een asbestinventarisatie kan ook destructief zijn als er monsters moeten worden genomen voor laboanalyse. Het is belangrijk om alleen met gecertificeerde asbestdeskundigen samen te werken.

Waarom is het belangrijk om asbest te herkennen?

Het is belangrijk om asbest te herkennen omdat het een potentieel gevaarlijke stof is. Asbestvezels kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longziektes en kanker, wanneer ze worden ingeademd. Hoewel asbestvezels niet zichtbaar zijn met het blote oog, zijn er bepaalde kenmerken waarop u kunt letten, zoals vezelachtige structuren bij beschadiging van asbesthoudend materiaal of specifieke geluiden wanneer erop getikt wordt. Het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie helpt bij het identificeren van asbesthoudende materialen en het bepalen van de juiste maatregelen om hier veilig mee om te gaan.

Hoe kunt u een asbestattest aanvragen?

Om een asbestattest aan te vragen, moet u een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerde asbestdeskundige. De deskundige maakt een inventaris van de aanwezige asbesthoudende materialen en vraagt vervolgens het attest aan. U kunt zelf een gecertificeerde asbestdeskundige kiezen uit de lijst die door de OVAM wordt gepubliceerd. Het is mogelijk om vrijblijvend offertes aan te vragen om prijzen te vergelijken en de beste deal te vinden.

Wat gebeurt er na het plaatsbezoek van de asbestdeskundige?

Na het plaatsbezoek van de asbestdeskundige zal hij of zij, na ontvangst van mogelijke laboresultaten, de asbestinventaris finaliseren en een asbestattest aanvragen. Tijdens een niet-destructieve inspectie worden er geen muren of vloeren beschadigd, tenzij er een destructieve asbestinventaris moet plaatsvinden. Het doel is om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen vast te stellen zonder schade aan te richten.

Waar kunt u terecht voor asbestkeuringen en verwijdering?

Er zijn verschillende gecertificeerde asbestdeskundigen die asbestkeuringen kunnen uitvoeren. U kunt gratis en vrijblijvend advies en offertes aanvragen om zo de prijzen te vergelijken en de beste deal te vinden. Voor het verwijderen van asbest kunt u ook in contact worden gebracht met professionele asbestverwijderaars.