Eternit Platen Asbest Herkennen: Een Gids

Asbestplaten zijn in het verleden veel gebruikt in de woningbouw vanwege hun goede isolatie- en brandwerende eigenschappen. Asbestvezels zijn echter gevaarlijk als ze worden ingeademd, omdat ze verschillende asbestgerelateerde ziekten en kanker kunnen veroorzaken. Eternit, een bekend bedrijf, produceerde asbestcementplaten die veel werden gebruikt voor dakbedekking en gevelbekleding. Het is belangrijk om asbestplaten goed te kunnen herkennen en veilig te verwijderen om gezondheidsrisico’s te voorkomen.Belangrijkste punten:

 • Asbestplaten worden voornamelijk gebruikt voor dakbedekking en gevelbekleding.
 • Asbestvezels kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid als ze worden ingeademd.
 • Eternit is een bekend bedrijf dat asbestcementplaten produceert.
 • Het is essentieel om asbestplaten veilig te verwijderen om gezondheidsrisico’s te voorkomen.
 • Professionele asbestverwijderaars kunnen helpen bij het veilig verwijderen van asbestplaten.

Wat zijn asbestplaten?

Asbestplaten bestaan voornamelijk uit cement vermengd met ongeveer 10-15% asbestvezels. Deze vezels zijn hechtgebonden aan het cement en kunnen niet gemakkelijk vrijkomen in de lucht. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen asbestplaten en dikke isolatieplaten met losse asbestvezels, omdat alleen de laatste een direct gevaar vormen voor de gezondheid.

Asbestplaten hebben meestal een wit/grijze kleur en kunnen dun en soms licht zwart zijn door verwering. Het herkennen van asbestplaten is essentieel om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

In een asbestplaat zijn de asbestvezels stevig gebonden aan het cement. Hierdoor is de kans op vezelverspreiding in de lucht klein, tenzij de plaat beschadigd raakt of bewerkt wordt. In tegenstelling tot isolatieplaten met losse asbestvezels, kunnen asbestplaten alleen een gevaar vormen wanneer ze worden gebroken, gezaagd of op een andere manier worden bewerkt waardoor vezels kunnen vrijkomen.

Asbestplaten bestaan voornamelijk uit cement vermengd met ongeveer 10-15% asbestvezels.

Hoewel de meeste asbestplaten een wit/grijze kleur hebben, kan verwering ervoor zorgen dat ze dunner en soms licht zwart worden. Het is belangrijk om te weten hoe asbestplaten eruit kunnen zien, zodat u ze kunt herkennen en de nodige maatregelen kunt nemen om de gezondheidsrisico’s te vermijden.

Volgende sectie: Waar kunnen asbestplaten voorkomen?

Waar kunnen asbestplaten voorkomen?

Asbestplaten kunnen veel voorkomen in huizen die vóór 1990 zijn gebouwd. Ze worden vooral aangetroffen in kelders, zolders, daken en rond radiatoren en ventilatiekanalen. Het is ook mogelijk dat ze in volledige gevels of wanden voorkomen. Hoewel particulieren niet verplicht zijn om asbestplaten in hun woning te verwijderen, wordt het sterk aangeraden vanwege de toenemende broosheid en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s.

Bij renovatie- of verbouwingswerken is het echter verplicht om asbestplaten te verwijderen. Dit is om de blootstelling aan de vezels te minimaliseren en de gezondheid van de bewoners te beschermen. Het verwijderen van asbestplaten kan een complexe taak zijn en vereist vaak professionele expertise.

Hieronder volgt een tabel met verschillende locaties waar asbestplaten vaak voorkomen:

Locatie Voorkomen
Daken Veel voorkomend
Kelders Matig voorkomend
Zolders Veel voorkomend
Radiatoren Matig voorkomend
Ventilatiekanalen Matig voorkomend
Gevels Veel voorkomend
Wanden Matig voorkomend

Zoals u kunt zien, is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn bij het werken in deze gebieden en passende veiligheidsmaatregelen te nemen om de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.

eternit platen asbestplaten

Het verwijderen van asbestplaten: Tips en voorzorgsmaatregelen

Als u besluit om asbestplaten zelf te verwijderen, is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Het verwijderen van asbest kan gevaarlijk zijn vanwege de vrijkomende asbestvezels. Het is daarom essentieel om beschermende kleding te dragen, zoals een wegwerpoverall en een FFP3-stofmasker, om uzelf te beschermen tegen de vezels.

Echter, er zijn bepaalde handelingen die bij wet verboden zijn. Het is verboden om afvalwater waar asbest in zit weg te laten lopen in het riool, omdat dit schadelijk kan zijn voor het milieu. Daarnaast is het ook niet toegestaan om zonnepanelen te plaatsen op asbestplaten, aangezien dit de vezels kan vrijlaten en het risico op blootstelling vergroot.

Na het verwijderen van de asbestplaten is het belangrijk om het asbest op de juiste manier te verpakken voordat het wordt weggegooid. Zorg ervoor dat het asbest veilig en luchtdicht verpakt is voordat u het naar een erkend recyclingpark brengt.

Veiligheidsmaatregelen bij het verwijderen van asbestplaten:

 1. Draag beschermende kleding, zoals een wegwerpoverall en een FFP3-stofmasker.
 2. Zorg voor goede ventilatie in de ruimte waar u de asbestplaten verwijdert.
 3. Maak de asbestplaten voorzichtig los zonder ze te breken of te zagen om vezelverspreiding te voorkomen.
 4. Bevochtig de asbestplaten om te voorkomen dat er vezels vrijkomen tijdens het verwijderen.
 5. Verpak het verwijderde asbest zorgvuldig in luchtdichte zakken of containers voordat u het weggooit.

Het is ook mogelijk om een professionele asbestverwijderaar in te schakelen voor een veilige en deskundige verwijdering. Zij hebben de juiste kennis, ervaring en apparatuur om de asbestplaten op een veilige manier te verwijderen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over het risico op blootstelling aan asbestvezels.

Voordelen van professionele asbestverwijdering Zelf asbestplaten verwijderen
Veilig en deskundig verwijderingsproces Mogelijk risico op blootstelling aan asbestvezels
Professionele apparatuur en beschermende kleding Mogelijk gebrek aan geschikte beschermingsmiddelen
Afvoer van het asbestafval volgens de voorschriften Vereist kennis van juiste verpakkings- en verwerkingsmethoden

Wanneer is professionele asbestverwijdering nodig?

In sommige gevallen is het beter om professionals in te schakelen voor de verwijdering van asbestplaten. Dit geldt vooral als de platen beschadigd zijn of als het gaat om grotere renovatie- of verbouwingsprojecten. Een professionele asbestverwijderaar kan ervoor zorgen dat de vezels op een veilige manier worden verwijderd en dat er geen gezondheidsrisico’s ontstaan. Het is belangrijk om offertes aan te vragen en goede informatie in te winnen voordat u een professional inhuurt.

Asbestverwijdering is een complex proces dat specifieke kennis en expertise vereist. Professionals hebben de juiste apparatuur en training om de asbestplaten veilig te verwijderen zonder de vezels vrij te laten komen. Bij beschadigde platen of grotere renovatie- en verbouwingsprojecten is het risico op vezelverspreiding groter, waardoor het nog belangrijker is om professionele hulp in te schakelen.

Het zelf verwijderen van asbestplaten zonder de juiste kennis en bescherming kan leiden tot blootstelling aan asbestvezels, wat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Het is beter om geen risico te nemen en een professional in te schakelen.

Voordat u een professionele asbestverwijderaar inhuurt, is het belangrijk om offertes aan te vragen en verschillende bedrijven te vergelijken. Zorg ervoor dat het bedrijf gecertificeerd is en ervaring heeft met het verwijderen van asbestplaten. Vraag ook om referenties en lees beoordelingen van eerdere klanten om de betrouwbaarheid en kwaliteit van hun diensten te beoordelen.

Professionele asbestverwijdering kan duur zijn, maar het waarborgt wel uw veiligheid en minimaliseert het risico op blootstelling aan asbestvezels. Het is een investering in uw gezondheid en die van anderen. Laat de verwijdering over aan experts om ervoor te zorgen dat het op een veilige en deskundige manier wordt gedaan.

Voordelen van professionele asbestverwijdering

 • Veilige en deskundige verwijdering van asbestplaten
 • Minimaliseert het risico op vezelverspreiding en blootstelling aan asbestvezels
 • Bespaart tijd en moeite door het uitbesteden van het verwijderingsproces
 • Voldoet aan de wettelijke richtlijnen en voorschriften voor asbestverwijdering
 • Geeft gemoedsrust en zorgt voor gecertificeerde kwaliteit

Vertrouw op professionals om uw asbestverwijderingsproject veilig en efficiënt uit te voeren. Neem de tijd om de juiste expert te vinden en zorg ervoor dat u de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om de gezondheid van u en uw omgeving te beschermen.

eternit platen asbest laten verwijderen

Wetgeving en subsidies voor asbestverwijdering

Bij de verkoop van een huis of gebouw dat vóór 2001 is gebouwd, is het verplicht om over een asbestattest te beschikken. Deze wetgeving is ingesteld om ervoor te zorgen dat potentiële kopers op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest en de mogelijke gezondheidsrisico’s. Het asbestattest geeft informatie over de aanwezigheid en locatie van asbesthoudende materialen in het gebouw.

Naast de wetgeving over asbestverwijdering zijn er ook subsidies beschikbaar voor de vervanging van asbestdaken en andere asbestgerelateerde renovaties. Deze subsidies zijn bedoeld om het verwijderen van asbestplaten toegankelijker te maken en eigenaren te stimuleren om deze gevaarlijke materialen op een veilige manier te laten verwijderen.

Als u van plan bent om asbestplaten te laten verwijderen, is het raadzaam om contact op te nemen met uw gemeente voor meer informatie over de beschikbare subsidies en de richtlijnen met betrekking tot asbestverwijdering. Door gebruik te maken van deze subsidies kunt u de kosten van de verwijdering mogelijk verlagen en ervoor zorgen dat het proces op een veilige en deskundige manier wordt uitgevoerd.

Asbestherkenningstips en hulpbronnen

Het is van groot belang om te weten hoe u asbestplaten kunt herkennen. Hier volgen enkele handige tips om u op weg te helpen:

 • Let op de kleur en textuur: Asbestplaten zijn meestal wit/grijs van kleur, maar kunnen door verwering dun en lichtzwart zijn. Ze hebben vaak een gladde textuur, vergelijkbaar met cement.
 • Onderzoek de randen: Asbestplaten hebben meestal gladde en rechte randen. Als de randen ruw of gekarteld zijn, is het mogelijk geen asbest.
 • Zoek naar kleine gaatjes: Asbestplaten kunnen kleine gaatjes hebben veroorzaakt door spijkers of andere bevestigingsmiddelen. Deze gaatjes zijn kenmerkend voor asbestplaten.

Naast deze tips kunt u gebruikmaken van verschillende hulpbronnen om u te helpen bij het herkennen van asbestplaten. Een van de meest betrouwbare bronnen is de website van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Hier vindt u gedetailleerde informatie en afbeeldingen om u te helpen bij het identificeren van asbest. Een andere nuttige bron is alertvoorasbest.be, een informatieve website over asbest en de mogelijke gezondheidsrisico’s.

Tip: Het is ook mogelijk om zelf monsters te nemen van verdachte platen en deze naar erkende laboratoria te sturen voor analyse. Hierdoor kunt u een betrouwbare bevestiging krijgen van de aanwezigheid van asbest.

Het is echter belangrijk op te merken dat het verwijderen van asbestplaten een gevaarlijke taak kan zijn en dat het raadzaam is om hiervoor professionele asbestverwijderaars in te schakelen. Zij beschikken over de juiste kennis, apparatuur en ervaring om de verwijdering veilig en grondig uit te voeren. Het vinden van een betrouwbaar en professioneel asbestverwijderingsbedrijf kan het verschil maken bij het beschermen van uw gezondheid en het minimaliseren van risico’s.

eternit platen asbest herkennen

Met deze tips en hulpbronnen kunt u uw kennis over asbestherkenning vergroten en uzelf en anderen beschermen tegen de gevaren van asbestplaten. Vergeet niet om altijd voorzichtig te zijn bij het hanteren van mogelijk asbesthoudend materiaal en om professionele hulp in te schakelen wanneer dat nodig is.

Veilig omgaan met asbest en je gezondheid beschermen

Het is essentieel om voorzichtig te zijn bij het omgaan met asbest en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om uw gezondheid te beschermen. Asbestvezels kunnen ernstige gezondheidsrisico’s veroorzaken wanneer ze worden ingeademd. Hieronder vindt u enkele belangrijke tips om veilig met asbest om te gaan:

 1. Draag beschermende kleding: Zorg ervoor dat u tijdens het werken met asbestplaten beschermende kleding draagt, zoals een wegwerpoverall, handschoenen en een FFP3-stofmasker. Dit helpt om te voorkomen dat u de vezels inademt en dat ze aan uw kleding of huid blijven kleven.
 2. Bevochtig de materialen: Maak de asbestplaten voorzichtig nat voordat u ze verwijdert of verplaatst. Hierdoor blijven de vezels beter aan de platen hechten en voorkomt u dat ze vrijkomen in de lucht.
 3. Vermijd technieken die vezelverspreiding veroorzaken: Zagen, breken of schuren van asbestplaten kan ervoor zorgen dat er vezels vrijkomen. Probeer deze technieken zoveel mogelijk te vermijden en kies voor methoden die minder vezelverspreiding veroorzaken, zoals het gebruik van een mes om de platen los te snijden.

Voor gedetailleerde instructies en video’s over het veilig omgaan met asbest kunt u terecht op de website van OVAM. Het is belangrijk om uw gezondheid en die van anderen te beschermen door de juiste maatregelen te nemen wanneer u met asbest werkt.

Conclusie

Het herkennen en veilig verwijderen van asbestplaten is essentieel om gezondheidsrisico’s te vermijden. Het is belangrijk om bewust te zijn van mogelijke aanwezigheid van asbestplaten in oudere woningen en gebouwen, zodat u de nodige maatregelen kunt nemen om uw gezondheid en die van anderen te beschermen. We raden ten zeerste aan om altijd professionele asbestverwijderaars te raadplegen om ervoor te zorgen dat de verwijdering veilig en deskundig gebeurt.

Bij het herkennen van asbestplaten kunt u gebruikmaken van de informatie en gidsen die beschikbaar zijn. U kunt toegang krijgen tot nuttige bronnen op verschillende websites, zoals die van OVAM en alertvoorasbest.be. Deze websites bieden waardevolle tips en informatie over het identificeren van asbestplaten en kunnen u helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Zorg er altijd voor dat u de juiste veiligheidsmaatregelen neemt bij het omgaan met asbest, zoals het dragen van beschermende kleding en het vermijden van technieken die vezelverspreiding kunnen veroorzaken. Het beschermen van uw gezondheid en het minimaliseren van blootstelling aan asbestvezels moet altijd prioriteit hebben.

FAQ

Hoe kan ik asbestplaten herkennen?

Asbestplaten hebben meestal een wit/grijze kleur en kunnen dun en soms licht zwart zijn door verwering. Ze worden vaak aangetroffen in huizen die vóór 1990 zijn gebouwd, vooral in kelders, zolders, daken, en rond radiatoren en ventilatiekanalen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen asbestplaten en dikke isolatieplaten met losse asbestvezels, omdat alleen de laatste een direct gevaar vormen voor de gezondheid.

Moet ik asbestplaten in mijn huis laten verwijderen?

Hoewel particulieren niet verplicht zijn om asbestplaten in hun woning te verwijderen, wordt het sterk aangeraden vanwege de toenemende broosheid van de platen en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s. Bij renovatie- of verbouwingswerken is het verplicht om asbestplaten te verwijderen om de blootstelling aan de vezels te minimaliseren.

Wat moet ik doen als ik asbestplaten wil verwijderen?

Als u besluit om asbestplaten zelf te verwijderen, is het belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. Dit omvat het dragen van beschermende kleding, zoals een wegwerpoverall en een FFP3-stofmasker. Er zijn echter wel enkele handelingen die bij wet verboden zijn, zoals het laten weglopen van afvalwater met asbest in het riool of het plaatsen van zonnepanelen op asbestplaten. Na verwijdering moet het asbest op de juiste manier worden verpakt en naar een erkend recyclingpark worden gebracht. Het is ook mogelijk om een professionele asbestverwijderaar in te schakelen voor veilige en deskundige verwijdering.

Wanneer is professionele asbestverwijdering nodig?

In sommige gevallen is het beter om professionals in te schakelen voor de verwijdering van asbestplaten. Dit geldt vooral als de platen beschadigd zijn of als het gaat om grotere renovatie- of verbouwingsprojecten. Een professionele asbestverwijderaar kan ervoor zorgen dat de vezels op een veilige manier worden verwijderd en dat er geen gezondheidsrisico’s ontstaan. Het is belangrijk om offertes aan te vragen en goede informatie in te winnen voordat u een professional inhuurt.

Wat zijn de wetten en voorschriften met betrekking tot asbestverwijdering?

Bij de verkoop van een huis of gebouw gebouwd voor 2001 is het verplicht om over een asbestattest te beschikken. Er zijn ook wetten en voorschriften die bepalen hoe asbest verwijderd moet worden en wie dit mag doen. Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor de vervanging van asbestdaken en andere asbestgerelateerde renovaties. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw gemeente voor meer informatie over subsidies en richtlijnen met betrekking tot asbestverwijdering.

Waar kan ik meer informatie vinden over asbestherkenning?

Het is belangrijk om te weten waar u op moet letten bij het herkennen van asbestplaten. Websites zoals die van OVAM en alertvoorasbest.be kunnen u helpen. Het is ook mogelijk om zelf monsters te nemen en deze naar erkende laboratoria te sturen voor analyse. Het is echter raadzaam om professionele asbestverwijderaars in te schakelen voor een nauwkeurige en betrouwbare beoordeling.

Hoe kan ik veilig omgaan met asbest en mijn gezondheid beschermen?

Het is essentieel om voorzichtig te zijn bij het omgaan met asbest en de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om uw gezondheid te beschermen. Dit omvat het dragen van beschermende kleding, het bevochtigen van materialen om vezelverspreiding te voorkomen, en het vermijden van technieken zoals zagen en breken die vezelvrijgave kunnen veroorzaken. Voor gedetailleerde instructies en video’s kunt u terecht op de website van OVAM.