Asbest Onderdak Verwijderen: Veilige Aanpak

Asbest in Onderdak kan door een professionele asbestverwijderaar worden verwijderd, afhankelijk van het materiaal en de staat waarin het zich bevindt. Beschadigde asbestplaten vormen een gezondheidsrisico. Wanneer de platen intact zijn, kan verwijdering relatief eenvoudig zijn. Kosten variëren op basis van dakomvang en hoeveelheid asbest. Als particulier is het niet verplicht asbest te verwijderen, tenzij het in slechte staat is. Herkenning van asbest in dakplaten kan moeilijk zijn, maar een aansteker kan helpen. Veilige verwijdering vereist voorzichtig losmaken van platen en het gebruik van een lift voor transport.Uit onderzoek blijkt dat daken met asbestvezels een risico vormen voor de gezondheid. Omdat asbestdaken inmiddels minstens 25 jaar oud zijn, is de kans groter dat er asbestvezels vrijkomen. Het is daarom belangrijk om asbest onderdak veilig te laten verwijderen door erkende specialisten. In dit artikel ontdek je de veilige en efficiënte methodes voor asbest onderdak verwijderen, inclusief tips om kosten te besparen.

asbest onderdak verwijderen

Belangrijkste punten:

 • Asbestdaken vormen een gezondheidsrisico vanwege kankerverwekkende vezels.
 • Asbest kan voorkomen in verschillende soorten dakbedekking, zoals golfplaten, dakleien en bitumen.
 • Het is belangrijk om asbest in dakbedekking op tijd te herkennen.
 • Asbestdaken kunnen op twee manieren worden verwijderd: zelf verwijderen of professionele asbestverwijdering.
 • Collectieve acties kunnen kosten besparen en het regelwerk verminderen.

Risico’s van Asbestdaken

Oude asbestdaken vormen een risico voor de gezondheid. Deze daken bevatten kankerverwekkende asbestvezels, die bij beschadiging of verwering kunnen vrijkomen. Het inademen van deze vezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder longkanker. Het is daarom essentieel om bewust te zijn van de risico’s die asbestdaken met zich meebrengen en stappen te nemen om de veilige verwijdering ervan te waarborgen.

“Het is belangrijk om te begrijpen dat asbestvezels vrijkomen uit oude asbestdaken en een gezondheidsrisico vormen bij blootstelling.”

De aanwezigheid van asbestvezels in daken die minstens 25 jaar oud zijn, vergroot het risico dat deze vezels vrijkomen. Deze vezels zijn microscopisch klein en kunnen gemakkelijk ingeademd worden. Eenmaal in de longen kunnen de vezels schade veroorzaken en op de lange termijn leiden tot ernstige ziekten.

Het is van groot belang om asbestdaken veilig te laten verwijderen door erkende specialisten die voldoen aan de wettelijke regelgeving. Zij beschikken over de juiste kennis, ervaring en apparatuur om de risico’s tot een minimum te beperken. Door bewust te zijn van de gezondheidsrisico’s en te kiezen voor veilige verwijdering, kun je de veiligheid van jezelf en anderen waarborgen.

Maatregelen tegen asbestblootstelling

 • Laat een asbestinventarisatie uitvoeren om de aanwezigheid van asbest in je dak vast te stellen.
 • Schakel erkende asbestverwijderaars in voor een veilige en professionele verwijdering.
 • Neem passende veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Houd omwonenden op de hoogte van de verwijderingswerkzaamheden om hen te beschermen tegen blootstelling.
 • Laat na de verwijdering van het asbestdak een grondige reiniging uitvoeren om eventuele achtergebleven asbestvezels te verwijderen.
 • Kies voor een nieuwe dakbedekking die veilig en asbestvrij is.

Door deze maatregelen te nemen, minimaliseer je de gezondheidsrisico’s en draag je bij aan een veiligere leefomgeving voor jezelf en anderen.

Soorten Asbestdaken

Asbest kan voorkomen in verschillende soorten dakbedekking, zoals golfplaten, dakleien en bitumen. Het is belangrijk om te weten welk type dakbedekking je hebt en of het asbest bevat, vooral bij daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd.

Golfplaten zijn een veelvoorkomende vorm van asbestdaken. Ze werden vaak gebruikt vanwege hun duurzaamheid en weerbestendigheid. Dakleien, gemaakt van vezelcement, waren ook populair als dakbedekking en kunnen asbest bevatten. Daarnaast kan bitumen, een materiaal dat veel wordt gebruikt bij platte daken, ook asbesthoudende materialen bevatten.

Om beter te begrijpen welk type dakbedekking je hebt, kun je visuele aanwijzingen gebruiken. Golfplaten met een golvende structuur en meerdere lagen kunnen asbest bevatten. Daarnaast kunnen dakleien die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd, asbesthoudende materialen bevatten. Het is altijd raadzaam om een professionele asbestinventarisatie uit te voeren om zeker te zijn van de aanwezigheid van asbest.

Doordat asbestvezels een serieus gezondheidsrisico vormen, is het essentieel om te weten welk type dakbedekking je hebt en passende maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen.

Afbeelding: Voorbeeld van asbestdaken met golfplaten (bron: SEO Writing)

Asbestdaken: een overzicht

Soort dakbedekking Type Asbestgehalte
Golfplaten Golvende structuur, meerdere lagen Bevat asbest
Dakleien Voor 1994 gelegd of vernieuwd Kan asbest bevatten
Bitumen Gebruikt bij platte daken Kan asbesthoudende materialen bevatten

Let op: de aanwezigheid van asbest is afhankelijk van het specifieke type en de kenmerken van de dakbedekking. Het is altijd verstandig om een professional in te schakelen voor een asbestinventarisatie om zeker te zijn van de aanwezigheid van asbest en de juiste vervolgstappen te bepalen.

Asbest Herkennen in Dakbedekking

Om asbest in dakbedekking te herkennen, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de structuur en kenmerken van de golfplaten of dakleien. Asbesthoudende golfplaten hebben vaak een wafelstructuur en bestaan uit meerdere lagen. Daarnaast kunnen grote witte vezels aanwezig zijn. Bij dakleien is het belangrijk om te controleren of ze voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. Golfplaten met de letters NT, AF, AFM, NA, AP of AV bevatten geen asbest, terwijl golfplaten met de letters AT, NF of CAF wel asbest bevatten.

Type dakbedekking Bevat asbest?
Golfplaten (NT, AF, AFM, NA, AP of AV) Nee
Golfplaten (AT, NF of CAF) Ja
Dakleien (voor 1994 gelegd of vernieuwd) Mogelijk

Asbestdak Zelf Verwijderen of Professionele Asbestverwijdering

Het verwijderen van een asbestdak kan op twee manieren worden gedaan: zelf verwijderen of professionele asbestverwijdering. Kleine daken met geschroefde golfplaten mogen onder strikte voorwaarden zelf verwijderd worden. Voor grotere daken, beschadigde golfplaten of andere soorten asbestdaken is professionele asbestverwijdering vereist. Het is belangrijk om erkende asbestverwijderaars in te schakelen om ervoor te zorgen dat het verwijderingsproces veilig en volgens de regels verloopt.

Asbestdak Zelf Verwijderen

Als je een klein dak met geschroefde golfplaten hebt en voldoet aan strikte voorwaarden, is het mogelijk om het asbestdak zelf te verwijderen. Deze voorwaarden zijn opgesteld om de veiligheid te waarborgen en te voorkomen dat asbestvezels vrijkomen tijdens het verwijderingsproces. Het is belangrijk om de volgende stappen te volgen:

 1. Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een FFP3-masker, overall, handschoenen en schoenbescherming.
 2. Vochtig de golfplaten voorzichtig met water om te voorkomen dat er stof vrijkomt.
 3. Verwijder de geschroefde golfplaten één voor één en leg ze direct in dubbele plastic zakken die stevig worden afgesloten.
 4. Breng de verwijderde golfplaten zo snel mogelijk naar een erkend stort- of inzamelingspunt voor asbestafval.
 5. Maak na het verwijderen van de golfplaten het dakoppervlak grondig schoon door te vegen en eventuele losse vezels met een vochtige doek op te nemen.
 6. Verpak het schoongemaakte oppervlak in plastic folie om te voorkomen dat er vezels vrijkomen en zorg ervoor dat het formaat van de verpakking voldoet aan de eisen van het inzamelingspunt voor asbestafval.
 7. Breng het schoongemaakte oppervlak na het verpakken naar het erkende inzamelingspunt voor asbestafval.

Let op: Het zelf verwijderen van een asbestdak brengt risico’s met zich mee en het is belangrijk om de strikte voorwaarden nauwkeurig te volgen om de veiligheid te waarborgen. Raadpleeg bij twijfel altijd een professional.

Professionele Asbestverwijdering

Voor grotere daken, beschadigde golfplaten of andere soorten asbestdaken is professionele asbestverwijdering vereist. Erkende asbestverwijderaars hebben de kennis, ervaring en apparatuur om het asbestdak veilig en efficiënt te verwijderen. Zij volgen de strikte richtlijnen en voorschriften om ervoor te zorgen dat het verwijderingsproces veilig verloopt.

Een erkende asbestverwijderaar zal de volgende stappen nemen tijdens het verwijderingsproces:

 1. Een grondige asbestinventarisatie uitvoeren om de aanwezigheid en omvang van het asbestdak nauwkeurig in kaart te brengen.
 2. De benodigde vergunningen en meldingen regelen bij de betreffende instanties.
 3. De juiste voorbereidingen treffen, zoals het opzetten van een containment om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden.
 4. Het veilig verwijderen van het asbestdak met behulp van speciale apparatuur en technieken.
 5. Het verpakken en afvoeren van het asbestafval naar een erkend stort- of inzamelingspunt.
 6. Het schoonmaken en ontstoffen van het werkgebied om eventuele resterende vezels te verwijderen.
 7. Het afgeven van een vrijgaveverklaring waaruit blijkt dat het verwijderde asbestdak veilig en conform de regelgeving is verwijderd.

Het inschakelen van erkende asbestverwijderaars biedt gemoedsrust en garandeert dat het asbestdak op een veilige en verantwoorde manier wordt verwijderd.

Asbestdak verwijderingsmethode Voorwaarden Geschikt voor
Zelf verwijderen Strikte voorwaarden naleven, zoals kleine daken met geschroefde golfplaten Kleine daken met geschroefde golfplaten
Professionele asbestverwijdering Geen specifieke voorwaarden, vereist ervaren asbestverwijderaars Grotere daken, beschadigde golfplaten, andere soorten asbestdaken

Collectieve Actie voor Asbestverwijdering

Een collectieve actie voor asbestverwijdering kan helpen om kosten te besparen en het regelwerk te verminderen. Door samen te werken met buren en andere dakeigenaren kunnen daken gezamenlijk worden vervangen, wat vaak voordeliger is en minder administratieve rompslomp met zich meebrengt. Het is ook mogelijk om aan de gemeente te vragen of er al een collectieve actie opgezet is of dat je er zelf een kunt starten met ondersteuning van de gemeente.

Samenwerken met anderen in een collectieve actie biedt verschillende voordelen. Allereerst kunnen de kosten worden gedeeld, waardoor iedereen minder betaalt dan wanneer ze individueel een professioneel asbestverwijderingsbedrijf zouden inhuren. Bovendien kan het gezamenlijk regelen van de verwijdering ervoor zorgen dat het proces efficiënter verloopt, met minder tijd en moeite die individueel besteed moet worden aan het verkrijgen van vergunningen en het opstellen van contracten.

Het organiseren van een collectieve actie kan aanvankelijk wat inspanning en coördinatie vergen, maar het kan uiteindelijk de moeite waard zijn. Begin met het informeren van je buren en andere dakeigenaren over het belang van asbestverwijdering en de voordelen van samenwerking. Verzamel geïnteresseerden en organiseer een vergadering om de mogelijkheden te bespreken en een plan van aanpak op te stellen.

Daarnaast is het ook de moeite waard om contact op te nemen met de gemeente om te informeren naar bestaande collectieve acties of om te vragen of zij ondersteuning kunnen bieden bij het opzetten van een nieuwe actie. Sommige gemeenten hebben speciale regelingen of subsidies beschikbaar gesteld om collectieve asbestverwijdering te stimuleren.

Door te kiezen voor collectieve actie kun je niet alleen kosten besparen, maar ook de veiligheid en efficiëntie van het proces vergroten. Samenwerken met anderen is een krachtige manier om asbestverwijdering aan te pakken en de gezondheid en veiligheid van jouw gemeenschap te waarborgen.

Kosten van Asbestverwijdering

De kosten van asbestverwijdering kunnen sterk variëren, afhankelijk van de grootte van het dak, de staat van de dakbedekking en het gebruik van bijvoorbeeld een bouwlift of steiger. Het is belangrijk om meerdere offertes aan te vragen om de beste prijs te krijgen.

Milieu Centraal geeft een idee van de kosten om een dak van 50 m2 te laten vervangen, maar dit kan variëren afhankelijk van jouw situatie en wensen.

 • Het is ook belangrijk om te overwegen of je meteen isolatie of zonnepanelen wilt laten plaatsen, omdat dit extra kosten met zich meebrengt.

kosten asbestverwijdering

Offerteaanvraag voor asbestverwijdering plaatsen kan je helpen om een duidelijk beeld te krijgen van de kosten en prijsverschillen tussen verschillende specialisten.

Veiligheid en Voorzorgsmaatregelen bij Asbestverwijdering

Veiligheid is van het grootste belang bij het verwijderen van asbest. Het is essentieel om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Hieronder volgen enkele belangrijke veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen tijdens het verwijderingsproces:

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Tijdens het verwijderen van asbest is het belangrijk om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Dit omvat een FFP3-stofmasker, een overall met lange mouwen en pijpen, en wegwerp handschoenen. Deze beschermingsmiddelen voorkomen dat asbestvezels in contact komen met de huid, ogen of luchtwegen.

Stofvrij werken

Om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden, is het belangrijk om stofvrij te werken. Dit kan worden bereikt door nat te werken met water om stofvorming te voorkomen. Het is ook aan te raden om bevochtigingsmiddelen te gebruiken om de asbestvezels te binden en ze gemakkelijker te kunnen verwijderen.

Ventilatie

Een goede ventilatie is cruciaal tijdens het verwijderen van asbest. Het is belangrijk om de werkruimte goed te ventileren om de concentratie van asbestvezels te verminderen. Dit kan worden bereikt door het openen van ramen en deuren of door het gebruik van een professioneel ventilatiesysteem.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie kan helpen om het risico in kaart te brengen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Door het uitvoeren van een asbestinventarisatie kan worden vastgesteld waar asbest aanwezig is, wat het type asbest is en welke maatregelen nodig zijn om het veilig te verwijderen.

Vervangingsopties na Asbestverwijdering

Na het verwijderen van een asbestdak zijn er verschillende opties beschikbaar voor het vervangen van de dakbedekking. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste vervangingsopties:

Dakplaten

Een populaire keuze voor dakbedekking na asbestverwijdering zijn dakplaten. Deze platen kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen, zoals PVC, metaal of vezelcement. Dakplaten zijn duurzaam, gemakkelijk te installeren en bieden goede isolatie-eigenschappen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en stijlen, waardoor je een dak kunt kiezen dat past bij jouw smaak en behoeften.

PVC-dakbedekking

PVC-dakbedekking is een andere populaire optie voor het vervangen van asbestdaken. PVC is een duurzaam materiaal dat bestand is tegen weersinvloeden en een lange levensduur heeft. PVC-dakbedekking is gemakkelijk te installeren en vereist weinig onderhoud. Bovendien is PVC-recyclebaar, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is.

Dakshingles

Dakshingles zijn dunne, overlappende stukjes dakbedekking die meestal van bitumen zijn gemaakt. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en kleuren en kunnen worden gebruikt om verschillende soorten daken te bedekken. Dakshingles hebben een lange levensduur en bieden een goede bescherming tegen weersinvloeden.

Zinken dakbedekking

Zinken dakbedekking is een stijlvolle en duurzame optie voor het vervangen van asbestdaken. Zink is corrosiebestendig en heeft een lange levensduur. Zinken dakbedekking heeft een unieke uitstraling en kan worden aangepast aan verschillende dakvormen. Het is een milieuvriendelijke keuze, omdat zink volledig recyclebaar is.

Betonnen dakbedekking

Betonnen dakbedekking is een stevige en duurzame optie voor het vervangen van asbestdaken. Beton is bestand tegen extreme weersomstandigheden en biedt goede isolatie-eigenschappen. Betonnen dakbedekking kan verschillende texturen en kleuren hebben, waardoor je jouw dak een unieke uitstraling kunt geven.

EPDM-dakbedekking

EPDM is een synthetisch rubber dat veel wordt gebruikt als dakbedekking. EPDM-dakbedekking is duurzaam, waterdicht en bestand tegen UV-straling. Het heeft een lange levensduur en vereist weinig onderhoud. EPDM-dakbedekking kan op maat worden gemaakt voor verschillende dakvormen en is geschikt voor zowel platte als hellende daken.

Bitumen dakbedekking

Bitumen is een veelgebruikt materiaal voor dakbedekking vanwege zijn goede waterdichtheid en duurzaamheid. Bitumen dakbedekking kan worden aangebracht in de vorm van rollen of als bitumineuze shingles. Het is een betaalbare optie voor het vervangen van asbestdaken en biedt goede bescherming tegen weersinvloeden.

Elke vervangingsoptie heeft zijn eigen kenmerken en prijzen. Het is belangrijk om de juiste keuze te maken op basis van jouw behoeften en het budget dat je beschikbaar hebt. Raadpleeg een ervaren dakdekker om advies op maat te krijgen en een weloverwogen beslissing te nemen.

Vervangingsoptie Kenmerken Prijs
Dakplaten Duurzaam, gemakkelijk te installeren, goede isolatie-eigenschappen Varieert
PVC-dakbedekking Duurzaam, bestand tegen weersinvloeden, weinig onderhoud Varieert
Dakshingles Lange levensduur, goede bescherming tegen weersinvloeden Varieert
Zinken dakbedekking Stijlvol, duurzaam, unieke uitstraling Varieert
Betonnen dakbedekking Stevig, duurzaam, goede isolatie-eigenschappen Varieert
EPDM-dakbedekking Duurzaam, waterdicht, bestand tegen UV-straling Varieert
Bitumen dakbedekking Waterdicht, duurzaam, betaalbaar Varieert

Asbestverwijdering door Erkende Asbestverwijderaars

Het verwijderen van asbest is een specialistische klus die overgelaten moet worden aan erkende asbestverwijderaars. Deze professionals zijn opgeleid en gecertificeerd om asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen. Ze beschikken over de juiste kennis, ervaring en apparatuur om de asbestverwijdering efficiënt en zonder gezondheidsrisico’s uit te voeren.

Daarnaast kunnen erkende asbestverwijderaars ook de nodige asbestinventarisatie uitvoeren. Dit is een belangrijke stap voorafgaand aan de verwijdering, waarbij wordt vastgesteld waar en in welke mate asbest aanwezig is. Op basis van deze inventarisatie kan een plan worden opgesteld voor de veilige verwijdering van het asbest.

Na het verwijderen van het asbest is het ook belangrijk om het op de juiste manier te verwerken. Erkende asbestverwijderaars hebben de kennis en expertise om het asbest op een veilige en milieuvriendelijke manier af te voeren, volgens de geldende wet- en regelgeving.

Om ervoor te zorgen dat de asbestverwijdering op een professionele en veilige wijze wordt uitgevoerd, is het belangrijk om te kiezen voor een erkend asbestbedrijf. Deze bedrijven voldoen aan de wettelijke eisen en hebben de benodigde certificeringen om asbest te mogen verwijderen. Daarnaast bieden erkende asbestverwijderaars goede prijzen en staan ze garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Voordelen van asbestverwijdering door erkende asbestverwijderaars:

 • Veilige en verantwoorde verwijdering van asbest
 • Professionele asbestinventarisatie voorafgaand aan de verwijdering
 • Milieuvriendelijke verwerking van het verwijderde asbest
 • Voldoen aan wettelijke eisen en certificeringen
 • Betrouwbare en kwalitatieve service

Door te kiezen voor erkende asbestverwijderaars, kun je er zeker van zijn dat het verwijderingsproces veilig en volgens de regels verloopt. Maak altijd gebruik van erkende professionals voor het verwijderen van asbest om gezondheidsrisico’s te minimaliseren en ervoor te zorgen dat het asbest op de juiste manier wordt verwerkt.

Voordelen van asbestverwijdering door erkende asbestverwijderaars
Veilige en verantwoorde verwijdering van asbest
Professionele asbestinventarisatie voorafgaand aan de verwijdering
Milieuvriendelijke verwerking van het verwijderde asbest
Voldoen aan wettelijke eisen en certificeringen
Betrouwbare en kwalitatieve service

Laat asbestverwijdering over aan erkende asbestverwijderaars voor een veilige en verantwoorde aanpak. Zo ben je zeker van een professionele service en minimaliseer je gezondheidsrisico’s. Neem contact op met een erkend asbestbedrijf voor meer informatie en een prijsopgave voor de asbestverwijdering.

erkende asbestverwijderaars

Verzekering en Asbestdaken

Het is belangrijk om na te gaan of je opstalverzekering de kosten van het opruimen van een beschadigd asbestdak vergoedt. De kosten voor het opruimen van asbest kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Houd er echter rekening mee dat de verzekeringsvoorwaarden kunnen veranderen aangezien asbestdaken steeds ouder worden. Sommige verzekeraars vergoeden mogelijk geen opruimkosten van asbest in de toekomst. Het is daarom verstandig om je polis te controleren en te weten tot welk bedrag de opruimkosten worden vergoed.

Conclusie

Het verwijderen van asbest onderdak is een belangrijke stap om de gezondheid en veiligheid te waarborgen. Het is essentieel om erkende specialisten in te schakelen om het werk veilig en volgens de regels te laten verlopen.

Door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en gebruik te maken van professionele asbestverwijderaars, kun je de risico’s minimaliseren. Zij hebben de kennis, training en ervaring om asbestsanering op een veilige manier uit te voeren.

Daarnaast zijn er verschillende vervangingsopties beschikbaar om je dak te voorzien van een nieuwe en veilige bedekking. Denk aan het gebruik van veilige en duurzame materialen zoals dakplaten, PVC-dakbedekking, dakshingles, zinken dakbedekking, betonnen dakbedekking, EPDM-dakbedekking of bitumen dakbedekking.

Vergeet niet om offertes aan te vragen en meerdere opties te overwegen om kosten te besparen. Door erkende specialisten in te schakelen, ben je verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Zo kun je zorgeloos genieten van een veilig en nieuw dak.