Asbestattest: Kosten en Aanvraag Stappenplan

Een asbestattest is een verplicht document bij de verkoop van gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd. Het attest is het resultaat van een asbestinventarisatie, waarbij een deskundige het gebouw inspecteert om asbesthoudende materialen te identificeren en lokaliseren. Het asbestattest bevat informatie over de aanwezigheid van asbest, de staat ervan en advies over veilige beheer- of verwijderingsmethoden. De kosten van een asbestattest variëren, maar liggen over het algemeen tussen de 500 en 600 euro voor een gemiddelde woning in België.Belangrijkste punten om te onthouden:

 • Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van gebouwen gebouwd voor 2001.
 • Het attest bevestigt de aanwezigheid van asbest en adviseert over veilige beheer- of verwijderingsmethoden.
 • De kosten van een asbestattest liggen over het algemeen tussen de 500 en 600 euro.
 • Op de website van OVAM is een lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen beschikbaar voor het aanvragen van een asbestattest.
 • Een asbestattest is 10 jaar geldig, tenzij er in de tussentijd een nieuwere versie wordt uitgegeven.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is een formeel document dat wordt opgesteld op basis van een asbestinventarisatie. Een asbestinventarisatie is een inspectie van een gebouw met als doel alle asbesthoudende materialen te identificeren en lokaliseren. Het doel van het asbestattest is om de aanwezigheid van asbest in het gebouw en de staat ervan te bevestigen. Het attest bevat ook advies over hoe het asbest veilig beheerd of verwijderd kan worden.

De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerde asbestdeskundige, die het gebouw grondig inspecteert op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Deze materialen kunnen onder andere voorkomen in dakbedekking, isolatiemateriaal, leidingen en vloerbedekking. De asbestdeskundige identificeert en lokaliseert deze materialen en beoordeelt tevens de staat waarin ze verkeren.

Het asbestattest is een essentieel document bij de verkoop of verhuur van een gebouw, omdat het potentiële kopers of huurders informeert over de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en hoe hiermee omgegaan moet worden. Het attest bevat ook advies over de veilige beheer- of verwijderingsmethoden van het asbest, om de gezondheid van de bewoners te beschermen.

Het asbestattest is een belangrijk instrument voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners van een gebouw. Het helpt om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen vast te stellen en biedt advies over hoe hiermee om te gaan.

Bij het opstellen van het asbestattest spelen verschillende factoren een rol, zoals de omvang van het gebouw, het aantal ruimtes dat geïnspecteerd moet worden en de complexiteit van de asbestinventarisatie. De kosten van een asbestattest kunnen daarom variëren, afhankelijk van deze factoren. Het is raadzaam om offertes op te vragen bij verschillende gecertificeerde asbestdeskundigen om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden.

Factoren Gemiddelde kosten
Kleinere woning 500 – 600 euro
Groter gebouw Op aanvraag

Het asbestattest is een waardevol instrument voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van bewoners en het biedt eigenaren en huurders de nodige informatie om correct om te gaan met asbesthoudende materialen. Het aanvragen van een asbestattest is dan ook essentieel bij de verkoop, verhuur of renovatie van een gebouw.

Welke informatie staat er in een asbestattest?

Een asbestattest bevat verschillende verplichte onderdelen. Het doel van het attest is om eigenaren te voorzien van alle informatie die ze nodig hebben om het gebouw asbestveilig te maken. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste informatie die in een asbestattest staat:

 1. Identificatie van asbesthoudende materialen: Het attest bevat een gedetailleerd overzicht van de materialen of gebouwonderdelen die asbest bevatten. Dit omvat bijvoorbeeld asbesthoudende isolatie, golfplaten, vloerbedekking, enzovoort.
 2. Staat van het asbest: Het attest beschrijft de staat van het asbest, zoals de algemene conditie, eventuele beschadigingen of verweerde plekken. Dit is belangrijk om de risico’s van blootstelling aan asbest te beoordelen.
 3. Advies over veilige beheer- en verwijderingsmethoden: Het attest bevat ook advies over hoe het asbest veilig beheerd of verwijderd kan worden. Dit omvat richtlijnen voor het werken met asbesthoudende materialen en aanbevelingen voor professionele asbestsanering indien nodig.

Een asbestattest is een waardevol document voor eigenaren, omdat het hen in staat stelt om geïnformeerde beslissingen te nemen over het omgaan met asbest in hun gebouw. Het biedt duidelijkheid over de aanwezigheid en staat van het asbest, en stelt eigenaren in staat om veilige maatregelen te nemen voor beheer of verwijdering.

Waarom is een asbestattest nodig?

Een asbestattest is een essentieel document bij de verkoop van gebouwen die voor 2001 zijn gebouwd, om de gezondheid van de nieuwe eigenaars of gebruikers te beschermen. Asbest is een schadelijke stof die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zoals longkanker en andere ernstige aandoeningen. Het is daarom van groot belang dat alle gebruikers van het gebouw op de hoogte worden gesteld als er asbest aanwezig is.

Het asbestattest biedt eigenaren niet alleen belangrijke informatie over de aanwezigheid van asbest in het gebouw, maar ook over de staat ervan. Dit stelt hen in staat om passende maatregelen te nemen om het gebouw asbestveilig te maken en de blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren. Het attest bevat tevens advies over veilige beheer- of verwijderingsmethoden, die kunnen helpen om de risico’s tot een minimum te beperken.

“Het asbestattest is een waardevol instrument om de gezondheid van toekomstige bewoners of gebruikers van een gebouw te waarborgen. Het biedt eigenaren de mogelijkheid om proactief te handelen en de nodige stappen te ondernemen om de aanwezigheid van asbest aan te pakken en het gebouw asbestveilig te maken.”

Door de verplichting van het asbestattest wordt het bewustzijn rondom asbest vergroot en worden eigenaren aangemoedigd om de nodige maatregelen te nemen. Het bewustzijn en de kennis over de gevaren van asbest nemen toe, waardoor de algehele gezondheid en veiligheid van de gemeenschap verbeteren.

Een asbestattest is dus niet alleen belangrijk voor de gezondheid van de eigenaren en gebruikers van het gebouw, maar ook voor de algemene veiligheid en gezondheid van de samenleving als geheel. Het draagt bij aan een asbestveilige omgeving waarin iedereen zich kan beschermen tegen de gevaren van asbest.

Voordelen van een asbestattest:

 • Geeft eigenaren en gebruikers informatie over de aanwezigheid en staat van asbest in het gebouw.
 • Stelt eigenaren in staat om het gebouw asbestveilig te maken en de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.
 • Verhoogt het bewustzijn en de kennis over asbest en bevordert een asbestveilige omgeving.
Voordelen Asbestattest
Geeft inzicht in de aanwezigheid van asbest
Advies over veilige beheer- of verwijderingsmethoden
Houdt eigenaren en gebruikers op de hoogte van gezondheidsrisico’s
Draagt bij aan een asbestveilige omgeving

asbestattest

Hoeveel kost het laten opmaken van een asbestattest?

De kosten voor het laten opmaken van een asbestattest variëren afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen kost een asbestattest voor een gemiddelde woning in België tussen de 500 en 600 euro. De prijs kan echter hoger liggen voor grotere gebouwen. Het is handig om meerdere offertes op te vragen en de diensten en tarieven van verschillende asbestspecialisten te vergelijken om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden.

Soort Gebouw Kosten Asbestattest
Gemiddelde Woning 500-600 euro
Groter Gebouw Varieert

Door offertes te vergelijken en te onderhandelen met asbestdeskundigen, kunt u mogelijk de kosten voor het laten opmaken van een asbestattest verlagen. Het is echter belangrijk om niet alleen naar de prijs te kijken, maar ook naar de kwaliteit van de dienstverlening en de expertise van de specialist. Een grondige en nauwkeurige inventarisatie is essentieel om een betrouwbaar asbestattest te verkrijgen.

Stappenplan voor het verkrijgen van een asbestattest

 1. Neem contact op met verschillende asbestspecialisten en vraag offertes op.
 2. Vergelijk de diensten, tarieven en referenties van de asbestspecialisten.
 3. Kies een betrouwbare en ervaren asbestdeskundige voor de inventarisatie.
 4. Plan de inspectie van het gebouw en zorg ervoor dat alle ruimtes toegankelijk zijn.
 5. De asbestdeskundige voert een gedetailleerde inventarisatie uit van het gebouw.
 6. Na de inventarisatie ontvangt u het officiële asbestattest van de asbestdeskundige.

Een asbestattest is een belangrijk document bij de verkoop van gebouwen en het is essentieel om de aanwezigheid van asbest correct te identificeren en vast te leggen. Door de kosten van het laten opmaken van een asbestattest te vergelijken en een betrouwbare asbestdeskundige te kiezen, kunt u zorgen voor een veilige en transparante transactie.

Wanneer is een asbestattest nodig?

Een asbestattest is wettelijk verplicht bij de overdracht van een toegankelijke constructie gebouwd voor 2001 naar een nieuwe eigenaar. Het attest is ook vereist als de totale oppervlakte van alle over te dragen constructies 20 m² of groter is, of als de toegankelijke constructie deel uitmaakt van een groter bouwkundig geheel.

Vanaf 2032 moeten alle eigenaren van toegankelijke constructies gebouwd voor 2001 verplicht een asbestattest hebben, zelfs als er geen plannen zijn voor een overdracht.

Een asbestattest is momenteel niet verplicht bij verhuur. Als er echter een asbestattest beschikbaar is, moet de verhuurder een kopie aan de huurders verstrekken.

Deze wetgeving is van kracht gesteld door de Vlaamse overheid om de veiligheid en gezondheid van de bevolking te waarborgen en blootstelling aan asbest te verminderen. Het asbestattest is een belangrijk instrument in de strijd tegen asbestgerelateerde gezondheidsrisico’s.

Situatie Asbestattest verplicht
Overdracht van toegankelijke constructie gebouwd voor 2001 Ja
Totale oppervlakte van over te dragen constructies is 20 m² of groter
(of toegankelijke constructie maakt deel uit van groter bouwkundig geheel)
Ja
Eigenaren van toegankelijke constructies gebouwd voor 2001 Vanaf 2032 verplicht, zelfs zonder overdracht
Verhuur Niet verplicht, maar kopie aan huurders indien beschikbaar

asbestattest

Procedure aanvraag asbestattest [Stappenplan]

Het proces voor het aanvragen van een asbestattest omvat verschillende stappen. Hieronder volgt een gedetailleerd stappenplan:

Stap 1: Aanstellen van een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI)

De eerste stap in het aanvragen van een asbestattest is het aanstellen van een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI). Zij zullen de inspectie van het gebouw uitvoeren om eventuele asbestmaterialen te identificeren en te bemonsteren. Het is belangrijk om een gekwalificeerde deskundige in te schakelen om een nauwkeurige inventarisatie te garanderen.

Stap 2: Niet-destructieve inventarisatie

Na de aanstelling van de asbestdeskundige zal deze een niet-destructieve inventarisatie uitvoeren. Hierbij worden alle mogelijke asbestmaterialen in het gebouw geïdentificeerd en bemonsterd. Deze inventarisatie is essentieel om een compleet beeld te krijgen van de aanwezigheid van asbest in het gebouw.

Stap 3: Uitgifte van het asbestattest

Na voltooiing van de inventarisatie zal het officiële asbestattest worden uitgegeven door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Het attest bevestigt de aanwezigheid van asbest in het gebouw en de staat ervan. Daarnaast bevat het attest advies over veilige beheer- of verwijderingsmethoden. Het attest is geldig voor een periode van 10 jaar, tenzij er in de tussentijd een nieuwere versie wordt uitgegeven.

Door het volgen van dit stappenplan kunt u een asbestattest aanvragen en zorgen voor een veilige omgeving. Zorg ervoor dat u altijd samenwerkt met gecertificeerde professionals om een nauwkeurige inventarisatie en een geldig asbestattest te verkrijgen.

Voordelen van het aanvragen van een asbestattest: Nadelen van het niet aanvragen van een asbestattest:
 • Bescherming van de gezondheid van bewoners, gebruikers en eigenaren
 • Bewustwording van aanwezigheid van asbest en risico’s
 • Advies over veilige beheer- of verwijderingsmethoden
 • Onbewust blootstellen aan gevaarlijke asbestvezels
 • Mogelijk hogere kosten voor latere asbestsanering
 • Moeilijkheden bij de verkoop van het gebouw

Wat kost een asbestattest?

De kosten van een asbestattest kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Over het algemeen kost een asbestattest voor een gemiddelde woning in België tussen de 500 en 600 euro. Voor grotere gebouwen kunnen de kosten hoger uitvallen. Het is echter raadzaam om offertes op te vragen bij verschillende asbestdeskundigen om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden.

Een overzicht van de gemiddelde kosten:

Gebouw Kosten asbestattest
Gemiddelde woning in België 500-600 euro
Grotere gebouwen Prijs kan hoger zijn

Let op: Deze kosten zijn slechts een indicatie en kunnen verschillen per asbestdeskundige en type gebouw.

kosten asbestattest

Offertes vergelijken voor de beste prijs-kwaliteitverhouding

Om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden voor een asbestattest, is het verstandig om offertes op te vragen bij verschillende asbestdeskundigen. Op deze manier kunt u de kosten vergelijken en een weloverwogen beslissing nemen. Let hierbij niet alleen op de prijs, maar ook op de ervaring en expertise van de asbestdeskundige.

Waar kan ik een asbestattest aanvragen?

Een asbestattest kan worden aangevraagd bij een gecertificeerde asbestdeskundige. Op de website van OVAM is een lijst beschikbaar met bedrijven die asbestinventarisaties en attesten mogen uitvoeren. U kunt contact opnemen met een van deze bedrijven om een asbestattest aan te vragen.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

Een standaard asbestattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar, tenzij er in de tussentijd een nieuwere versie wordt uitgegeven. Dit betekent dat het asbestattest gedurende deze periode geldig is en kan worden gebruikt bij de verkoop of verhuur van een gebouw. Het is belangrijk om te benadrukken dat het asbestattest alleen geldig is voor de periode waarin het is uitgegeven. Als de geldigheidsduur is verstreken, is het nodig om een nieuw asbestattest aan te vragen bij een gecertificeerde asbestdeskundige.

Er zijn echter gevallen waarin een kortere geldigheidsduur kan worden toegekend aan een asbestattest. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er beperkingen waren tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het hele inspectiegebied kon inspecteren. In dergelijke situaties kan het asbestattest een kortere geldigheidsduur hebben, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de aanbevelingen van de asbestdeskundige.

Om ervoor te zorgen dat u altijd een geldig asbestattest heeft, is het raadzaam om de geldigheidsduur van uw attest in de gaten te houden en op tijd een nieuw attest aan te vragen indien nodig. Een up-to-date asbestattest geeft potentiële kopers of huurders vertrouwen dat het gebouw asbestveilig is en voldoet aan de geldende wetgeving.

Denk er ook aan dat de geldigheidsduur van het asbestattest niet van invloed is op de aanwezigheid van asbest in het gebouw. Het attest bevestigt alleen de aanwezigheid van asbest op het moment van de inventarisatie. Het is mogelijk dat na verloop van tijd nieuwe asbesthoudende materialen worden ontdekt of dat bestaande materialen verslechteren en meer risico’s inhouden. Daarom is het belangrijk om periodiek onderhoud en inspecties uit te voeren om de asbestveiligheid van uw gebouw te waarborgen.

Conclusie

Het aanvragen van een asbestattest is een belangrijke stap bij het verkopen of verhuren van een gebouw. Het attest biedt waardevolle informatie over de aanwezigheid van asbest, de staat ervan en veilige beheer- of verwijderingsmethoden.

De kosten van een asbestattest variëren, maar liggen over het algemeen tussen de 500 en 600 euro voor een gemiddelde woning in België. Het is raadzaam om meerdere offertes op te vragen en de diensten en tarieven van verschillende asbestdeskundigen te vergelijken om de beste prijs-kwaliteitverhouding te vinden.

FAQ

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie, waarbij een deskundige het gebouw inspecteert om asbesthoudende materialen te identificeren en lokaliseren. Het attest bevestigt de aanwezigheid van asbest en geeft advies over veilige beheer- of verwijderingsmethoden.

Welke informatie staat er in een asbestattest?

Een asbestattest bevat informatie over de aanwezigheid van asbest, de staat ervan en advies over hoe het veilig beheerd of verwijderd kan worden.

Waarom is een asbestattest nodig?

Een asbestattest is verplicht bij de verkoop van gebouwen gebouwd voor 2001 om de gezondheid van de nieuwe eigenaars of gebruikers te beschermen. Het attest geeft eigenaren ook de nodige informatie om het gebouw asbestveilig te maken.

Hoeveel kost het laten opmaken van een asbestattest?

De kosten van een asbestattest variëren, maar liggen over het algemeen tussen de 500 en 600 euro voor een gemiddelde woning in België.

Wanneer is een asbestattest nodig?

Een asbestattest is wettelijk verplicht bij de overdracht van een toegankelijke constructie gebouwd voor 2001 naar een nieuwe eigenaar. Vanaf 2032 moeten alle eigenaren van toegankelijke constructies gebouwd voor 2001 verplicht een asbestattest hebben, zelfs als er geen plannen zijn voor een overdracht.

Procedure aanvraag asbestattest [Stappenplan]

Het proces voor het aanvragen van een asbestattest omvat verschillende stappen, waaronder het aanstellen van een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI), een niet-destructieve inventarisatie en het verkrijgen van het officiële asbestattest uitgegeven door OVAM.

Wat kost een asbestattest?

De kosten van een asbestattest variëren, maar liggen over het algemeen tussen de 500 en 600 euro voor een gemiddelde woning in België.

Waar kan ik een asbestattest aanvragen?

Een asbestattest kan worden aangevraagd bij een gecertificeerde asbestdeskundige. Op de website van OVAM is een lijst beschikbaar met bedrijven die asbestinventarisaties en attesten mogen uitvoeren.

Hoe lang is een asbestattest geldig?

Een standaard asbestattest is geldig voor een periode van 10 jaar, tenzij er in de tussentijd een nieuwere versie wordt uitgegeven.